Projekti

Šajā lappusē, uzklikšķinot uz katras no projektu norisēs vietām, Jūs atradīsiet daudzveidīgu informāciju no notikumu vietām. Šī ir īstena ideju, labās pieredzes un uzmundrinājuma krātuvīte! Laipni lūdzam!

Iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” 1. un 2. kārtas dalībnieki:

(* ar zvaigznīti atzīmētās skolas pievienojušas projektam 2. kārtā)

 1. Aglonas novads. Daudzfunkcionālais centrs Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā (GRĀVERI)
 2. Aknīstes novads. Asares pamatskola (ASARE)
 3. Aknīstes novads. Gārsenes pamatskola (GĀRSENE)
 4. Alūksnes novads. Malienas pamatskolas Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs (MALIENA)
 5. Alūksnes novads. Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (JAUNANNA)
 6. Apes novads. Izglītība visām paaudzēm Sikšņu pamatskolā (SIKŠŅI)
 7. Apes novads. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola* (APE)
 8. Baltinavas novads. Paaudžu centra izveide Baltinavas vidusskolā * (BALTINAVA)
 9. Balvu novads. Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāls resursu centrs (BRIEŽUCIEMS)
 10. Beverīnas novads. Biedrība “Iespēju durvis” un Trikātas pamatskola, Brenguļu sākumskola un J. Endzelīna Kauguru pamatskola (BEVERĪNA)
 11. Brocēnu novads. Brocēnu vidusskola (BROCĒNI)
 12. Dagdas novads. Brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala” (UPMALA)
 13. Daugavpils novads. Daudzfunkcionāls attīstības centrs Nīcgales pamatskolā (NĪCGALE)
 14. Daugavpils novads. Daudzfunkcionālais centrs Skrudalienas pamatskolā (SKRUDALIENA)
 15. Gulbenes novads. Radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs Druvienas pamatskolā (DRUVIENA)
 16. Gulbenes novads. Tirzas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas centrs (TIRZA)
 17. Jaunjelgavas novads. Sunākstes pamatskola kā daudzfunkcionāls centrs * (SUNĀKSTE)
 18. Jēkabpils novads. Dunavas pamatskola kā daudzfunkcionāls centrs (DUNAVA)
 19. Kārsavas novads. Salnavas pamatskola (SALNAVA)
 20. Kocēnu novads. Multifunkcionāls kopienas centrs Rubenes pamatskolā * (RUBENE)
 21. Krāslavas novads. Izvaltas pamatskola kā daudzfunkcionāla izglītības iestāde (IZVALTA)
 22. Krustpils novads. Daudzfunkcionāls kopienas centrs Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā (ATAŠIENE) *
 23. Kuldīgas novads. Dzīvotprieka skola Turlavas pamatskolā (TURLAVA)
 24. Līvānu novads. Jaunsilavas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas sabiedriskās dzīves centrs (JAUNSILAVA)
 25. Līvānu novads. Jersikas pamatskola un Rožupes pamatskola kā kopienu vienojošais elements * (JERSIKA-ROŽUPE)
 26. Madonas novads. Tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā * (KUSA)
 27. Preiļu novads. Kopienas kultūras, sociālais, garīgais centrs Salas pamatskolā (SALA)
 28. Priekules novads. Daudzfunkcionāls kopienas attīstības centrs Virgas pamatskolā (VIRGA)
 29. Raunas novads. Daudzfunkcionālais centrs Drustu pamatskolā (DRUSTI)
 30. Rēzeknes novads. Daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs Nagļos (NAGĻI)
 31. Rēzeknes novads. Lauku vides saglabāšanas centrs „ Zemdars” Bērzgales pamatskolā (BĒRZGALE) *
 32. Riebiņu novads. Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs Dravnieku pamatskolā (DRAVNIEKI)
 33. Riebiņu novads. Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” Sīļukalna pamatskolā (SĪĻUKALNS) * –
 34. Rugāju novads. Rugāju novada vidusskola izaugsmei un konkurētspējai (RUGAJI)
 35. Saldus novads. Sabiedrisko centru attīstība Jaunaucē, Jaunlutriņos, Zaņā un Sātiņos (SALDUS)
 36. Siguldas novads. Kopienas centrs Allažu pamatskolā (ALLAŽI)
 37. Valkas novads. Daudzfunkcionāli kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centri Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās (VALKA) *
 38. Varakļānu novads. Daudzfunkcionāls kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs Murmastienes pamatskolā (MURMASTIENE)
 39. Vārkavas novads. Skola mazam un lielam Vārkavas pamatskolā (VĀRKAVA)
 40. Vecumnieku novads. Biedrība „Kurmenes viļņi” kopienas saliedēšanai un attīstībai (KURMENE)
 41. Ventspils novads. Amatniecības centrs Puzes pamatskolā (PUZE)

Iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” 1. kārtas dalībnieki

 1. Aizputes novads. Kazdangas Profesionālā vidusskola (KAZDANGA)
 2. Baldones novads. Baldones vidusskola (BALDONE)
 3. Balvu novads. Balvu 2.pamatskola (BALVI)
 4. Daugavpils novads. Zemgales vidusskola (DEMENE)
 5. Jaunpiebalgas novads. Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienība Pētera pamatskola (JAUNPIEBALGA)
 6. Jelgavas pilsēta. Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīca „Ģintermuiža” – mācību procesa un rehabilitācijas nodrošināšana ilgstoši slimojošajiem bērniem (JELGAVA)
 7. Jūrmalas pilsēta. Vaivaru pamatskola (VAIVARI)
 8. Kuldīgas novads. Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola (KABILE)
 9. Krustpils novads. Vīpes pamatskola (VĪPE)
 10. Madonas novads. Lazdonas pamatskola  (LAZDONA)
 11. Mazsalacas novads. Mazsalacas vidusskola (MAZSALACA)
 12. Naukšēnu novads. Naukšēnu novada vidusskolas struktūrvienība Ķoņu skola (NAUKŠĒNI)
 13. Riebiņu novads. Riebiņu vidusskola (RIEBIŅI)
 14. Rēzeknes novads. Makašānu Amatu vidusskola (MAKAŠĀNI)
 15. Salacgrīvas novads. Salacgrīvas vidusskolas filiāle Korģenes pamatskola un Salacgrīvas novada domes PII „Vilnītis” Korģenes PII grupa (KORĢENE)
 16. Siguldas novads. Siguldas novada vidusskola (SIGULDA)
 17. Stopiņu novads. Ulbrokas vidusskola (ULBROKA)
 18. Strenču novads. Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāle (STRENČI)
 19. Talsu novads. Sabiles vidusskola (SABILE)
 20. Valmieras novads.  J. Neikena Dikļu pamatskola Zilākalnā  (ZILAISKALNS)
 21. Vecumnieku novads. Stelpes pamatskola (STELPE)
 22. Ventspils novads. Užavas pamatskola (UŽAVA)
 23. Zilupes novads. Zilupes mūzikas un mākslas skola (ZILUPE)