Partneri

Iniciatīvu īsteno Sorosa fonds – Latvija

Turpmākai saziņai un informācijai:

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67039241; E-pasts: sfl@sfl.lv

www.sfl.lv

Partneri, draugi un atbalstītāji

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Lauku forums

Mūsu draugu un sadarbības partneru pulkam pievienojušies arī:

UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija

LIZDA, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Latvijas Pašvaldību savienība

„Krīze izgaismoja vājās vietas Latvijas skolu sistēmā. Lai pastāvētu, mazajām skolām ir jāmainās un jāņem vērā, ka izglītība ir visas sabiedrības vajadzība. Sorosa fonds – Latvija šajā situācijā ir drīzāk kā katalizators, kas līdz ar informācijas, ekspertu pieejamību un nelielu finansiālo atbalstu rada apstākļus, lai kopienas pašas varētu attīstīties, palīdzēt sev un veidot sadarbības tīklus.”
Guntars Catlaks, Sorosa fonda – Latvija valdes priekšsēdētājs

„Ilgtspējīgu attīstību var veidot un nodrošināt tikai tāda sabiedrība, kurā cilvēki nav sava likteņa upuri, bet gan savas nākotnes veidotāji. „Pārmaiņu iespēja skolām” konkursā iesniegtie projekti parāda, ka daudzviet Latvijā cilvēki ir noskaņoti nevis tikai izdzīvot, bet dzīvot labi un uzņemties aktīvu lomu šī mērķa sasniegšanā. Īpaši gandarīti esam par to, ka arī daudzas pašvaldības ir iesaistījušās projektos ar savu līdzfinansējumu, pierādot, ka izglītība arī krīzes laikā ir sabiedrības prioritāte.”
Andris Aukmanis, Sorosa fonda – Latvija izpilddirektors

„Mēs nevaram šajos laikos atļauties izglītības sistēmā dārgas, neefektīvas un garlaicīgas programmas, kam nav ilglaicīgas ietekmes. Darot lietas „tāpat kā vienmēr”, nevar gaidīt, ka pēkšņi rezultāti un iznākums būs atšķirīgs un labāks. Piedevām – šādas izmaiņas tā īsti nevar ienest no ārienes, tām ir jānāk no pašas sabiedrības. Tomēr ārējs atbalsts, kā, piemēram, Sorosa fonda – Latvija jaunā iniciatīva, var būtiski palīdzēt pārmaiņu procesā.”
Aija Tūna, SFL iniciatīvas koordinatore

„Pašvaldībai jābūt kopienai ar savu sirdi un kopīgu darbību. Nedrīkst ļaut cilvēkiem panīkt garā un pierast pie pazeminātas dzīves kvalitātes. Ja tas notiks, būs grūti mainīties arī tad, kad radīsies jaunas darba iespējas. Sorosa fonda – Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” ir lielisks veids kā atbalstīt šādu darbību”.
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālos jautājumos

„Reāli skaitļi un cipari ir labākais arguments sarunās ar valdības pārstāvjiem vai medijiem, lai parādītu mazo skolu vērtību un novērstu centienus tās aizvērt. Mūsu veiktie aprēķini Lielbritānijā liecina, ka mazās skolas nav dārgas, ja ņem vērā līdzekļus, ko sabiedrība ietaupa, apvienojot pakalpojumus vai preventīvi novēršot problēmu rašanos. Taustāmi parādot sabiedrības ieguvumus, īpaši augsto izglītības kvalitāti, esam izglābuši no aizvēršanas vairākas skolas Skotijā un citur Lielbritānijā.”
Barbara Teilore (Barbara Taylor) Lielbritānijas Mazo skolu nacionālās asociācijas ģenerālsekretāre un Mervins Benfords (Mervyn Benford) komunikācijas speciālists