Mums pašiem sevi ir jāiezīmē pasaules kartē

parlamNo 3. līdz 5. jūnijam mazā, šarmantā un drosmīgā pilsētiņā Līgatnē pulcējās vairāki simti cilvēki, lai 2. Latvijas lauku kopienu parlamentā diskutētu par tēmu „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Svētku uzrunā Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins atzina, ka Līgatne parlamenta viesu uzņemšanai gatavojas visu gadu. Līgatnē pulcējās gandrīz 300 lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.  Turpināt lasīt…

Siržu zvanu tikšanās Briežuciema skolas 105 jubilejā

direktori„Tu esi zvans, es esmu zvans…. Jūs esat zvaniņi, bet vai mēs kopā skanam ? Skanēsim tikai tad, kad viens otram pieskarsimies. Atdosim savu skaņu vibrāciju, cita skaņu uztversim, pārskaņosimies un saskaņosimies. Un tad laidīsim priekā skanēt pasaulē. Un kļūsim liels kopīgs orķestris”. Ar tik skanīgiem vārdiem Briežuciema pamatskolas 105 gadu jubilejas koncertu 30.maijā atklāja pasākuma vadītāji – skolas absolvente un Briežuciema kultūras dzīves vadītāja Zita Mežale un Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs. Turpināt lasīt…

Dunavas pamatskolā runās un darbos apliecina vērtības

junijsMaija beigās Dunavas pamatskolā noslēdzās LP „Sēlija” projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikls „Vērtības”. Projekta koordinators Uģis Vārslavāns vēlreiz atsauca atmiņā, kas šajā laikā uzzināts, izpētīts, atklāts. Bija iepazīšanās ar biedrību „Dzīves prasme” un radoša nodarbība Anitas Ozoliņas vadībā, piedalīšanās teātra kopas „Sateka” mēģinājumā un saruna par teātra mākslu, un aktivitātes ar Silviju Krēsliņu. Indra Ruļuka veda neklātienes ceļojumā pa Dunavas ievērojamākām vietām, pastāstīja par šīspuses slavenākajiem cilvēkiem, viņu veikumu. Izzinot dabas bagātības, Kristīne Rubiķe rosināja uz sarunu par ūdeni, un kopīgi tika pētīts Daugavas ūdens piesārņojums, bet Aina Timofejeva atklāja dažus mazāk zināmus dzīves  faktus par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā, kā arī notika radošās darbnīcas. Gatavojoties cikla „Vērtības” noslēguma pasākumam, skolēni bija sagatavojuši katrs savu mājas darbu par šo tēmu. Turpināt lasīt…

Gatavojot plānu B rītdienīgam skatījumam uz dzīvi

tur araGatavojoties nule jau notikušajam 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentam Atis Egliņš-Eglītis, jauns, aktīvs, radošs un darbīgs cilvēks no Liepājas puses, teica:Pilsēta pārcelsies uz laukiem. Nevis mežs ienāks pilsētā, bet otrādi. – – – Pilsētnieki meklēs mieru, tīru gaisu, ekoloģisku pārtiku, iespējas samazināt dzīvošanas izmaksas.” Var tikai piebilst, ka pilsētnieki, jo īpaši tie, kuri pieņem apzinātus lēmumus, meklēs labas skolas, prot nodefinēt un parādīt sava darba kvalitāti un kurās strādā gudri un sirsnīgi skolotāji. Tādas skolas mums ir, un tās kā acuraugs jāsargā, bet, lai to izdarītu, jāmaina skats uz lietām un jāmaina veids, kā mēs darām lietas. Katrā ziņā jābeidz domāt, ka īstā dzīve ir tur, kaut kur, citur… Dažas domas ierosmei vai atgādinājumam Aijas Tūnas slejā jaunākajā laikraksta „Izglītība un Kultūra” numurā. Aija_Tūna-Par-plānu_B_IK_NR_11_04_06_15-6-6

Kas pavasarī notiek Viļakas pamatskolā

IMG_5686Klāt vasara. Biežāk uzspīd saule, salapo koki, dīgst zāle, sazied puķes, padarās darbi, atrisinās uzdevumi. Viļakas pamatskolā ražīgs laiks. Mūsu darbu maijā apraksta paši skolēni. Turpinās dalība olimpiādēs. 5.klases skolniece Egija Kokoreviča stāsta, ka Viļakas Valsts ģimnāzijā notika angļu valodas olimpiāde. No 5. klases tajā piedalījās Egija Kokoreviča, Keita Emīlija Orlovska un Daniels Baklagins. Piedalījās arī citu skolu bērni. Bija dažādi uzdevumi. Bērniem visgrūtāk gāja ar klausīšanas uzdevumiem. Bija arī uzdevumi ar tekstu. Viļakas pamatskolas skolēni ieguva pirmās trīs vietas. Viņi devās uz Balvu ģimnāziju cīnīties tālāk. Turpināt lasīt…

Kā lokālais un globālais pilsoniskums sastopas Brocēnos

2015Jau atkal kastaņi iededz savas sveces un skolas ļaudis atskatās uz paveikto. Šis mācību gads pilsoniskās izglītības jomā ir bijis gana ražīgs. Jauniešiem lielākais šī gada darbs bija projekts „Rumbulas atbalss”. Mūsu jauniešu veidotā filma „ Dvēseļu sauciens” un Brocēnu novada piemiņas vietu karte guvuši panākumus ne tikai novadā, bet arī atzinīgi novērtēta ASV vēstniecībā; to kā lielisku pilsoniskās izglītības un līdzdalības piemēru IAC projektu vadītāja Aija Tūna un Izglītības ministre Mārīte Seile prezentēja arī UNESCO konferencē Parīzē. Projekta ietvaros novada skolām notika nodarbība, kuru organizēja biedrība „Kust” par toleranci, dažādo un cilvēktiesībām. Pie šīm tēmām vidusskolnieki strādās arī vasarā, apmeklējot globālās izglītības trīs dienu konferenci Valmierā un augustā nedēļu piedalīsies Baltijas asamblejā Tallinā. Ceram, ka gūtās atziņas tiks ieguldītas vairākos pasākumos un projektos nākošajā mācību gadā. Turpināt lasīt…

Dzīves kvalitāti veidojam paši

Līgatne-audejasPārmaiņas laukos jārada pašiem, pie kam ne turot cilvēkus ciet un nelaižot prom, bet veidojot spēcīgus, gudrus jauniešus, kuri gatavi doties pasaulē, mācīties, uzkrāt pieredzi un tad atgriezties tur, kur iespējams līdzsvarot harmonisku ikdienu ar pasaules elpas klātbūtni. Par to arī pārmaiņu skolu ļaudis sprieda 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas šogad notika Līgatnē. Mazam ieskatam Vidzemes TV sagatavotais sižets: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/lauku-kopienu-parlamenta-dalas-pieredze-par-dzives-kvalitati-regionos.a132475/

Kas vēl jāpasaka, pirms dodamies vasarā

kopa jautrak-ceriniDienās, kad skolās pilnā sparā rit gan eksāmeni, gan paveikto rezumējoši koncerti; kad skolotāji „izliek pēdējās atzīmes” un gatavo vārdus audzināšanas stundai vai izlaidumam, vērts paskatīties uz dzīvi plašākā leņķī. Vērts atcerēties, ka mācīšanās jau nebeigsies, bet tikai sāksies: mācīšanās, kā izmantot savu laiku, kā komunicēt ar citiem cilvēkiem un tikt galā jaunās situācijās; mācīšanās, ko piedāvās redzēta filma, izlasīta ziņa, piedzīvota ekskursija un jebkas cits. Par to, kādus vārdus teikt pirms jaunā starta, mudina padomāt Aijas Tūnas raksts laikraksta „Izglītība un Kultūra” 28. maija numurā.  Aija_Tūna_Par pēdējiem metriem_IK_NR_10_28_05_15.5

Izvaltā pavasarī vada sportisks gars

kopa jautrakCeriņotais pavasaris klāt, un vasara jau nav aiz kalniem! Pienācis laiks sporta aktivitātēm svaigā gaisā. Arvien vairāk veselīgā dzīvesveida piekritēju sajūt sevī saules dāvāto enerģiju un domā pozitīvi! Tā arī Izvaltā jau otro gadu, popularizējot sportiska un draudzīga dzīvesveida tradīcijas, notika  aizraujošas sporta spēles “Kopā jautrāk!”. Tās rīkoja biedrība “ATTĪSTĪBAI” un Izvaltas pamatskola ar Krāslavas novada domes un Izvaltas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. Turpināt lasīt…

Baltinavas vidusskolēni izzina Rīgu

Ekskurs 1Baltinavas vidusskolas 9. un 10. klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju 11. maijā devās uz Rīgu, lai apmeklētu Padomju Latvijas Valsts drošības komitejas ēku – Stūra māju, Latvijas televīziju un Zaķusalas televīzijas torni. „Visvairāk mūs iespaidoja čekas kambaros redzētais. Uzzinājām, kā darbojās padomju represīvā iestāde – čeka. Mūs pārsteidza gides stāstītais par cilvēku bezspēcību pretoties padomju okupācijas varai, par cilvēku aizturēšanas apstākļiem, par pratināšanu, spīdzināšanu, pazemošanu. Necilvēcīgi bija arī ieslodzīto uzturēšanās apstākļi. Stūra mājas apmeklējums radīja emocionāli smagas izjūtas, bet tas mums lika novērtēt, ko nozīmē personiskā brīvība, vārda brīvība mūsdienās,”- tā savus iespaidus raksturo skolēni. Turpināt lasīt…

Sistēmas un dzīve kā Lego klucīši – ar instrukcijām vai bez?

legosIzglītības teoriju veidotāju un sistēmiskās domāšanas ekspertu, Dr. Dereku Kabreru (Derek Cabrera) satrauc tas, ka veidojas paaudze, kuriem ļoti svarīgi, lai visur būtu instrukcijas. Ojārs Spārītis nesenā intervijā saka, ka paši esam radījuši sistēmu, kura mūs grauj, un pašiem ir jārada sistēma, kas celtu; neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Vai sadūšosimies veidot sistēmu, kurā ir ne tikai struktūra un bultas, kas norāda, kas kurā brīdī jādara, bet arī vieta pievienot apkārtējā konteksta un vajadzību radītās izmaiņas? Sistēmu, kurā sasniegt mērķi būs daudz nozīmīgāk nekā atzīmēties ikvienā kontrolpunktā. Sistēmu, kurā katrs pats būs atbildīgs par rezultātu, un mūsu radītā kopiena, valsts un pasaule būs tik skaista, kādu neviena instrukcija priekšā nebūtu pateikusi. Par šiem un citiem jautājumiem rosinās domāt Aijas Tūnas raksts laikraksta „Izglītība un Kultūra” 14. maija numurā. Aija_Tūna_par sistēmām un lego_IK_NR_9_14_05_15.5