Kazdangas apkārtnes iedzīvotāji atklāj savas iespējas

Domājot par lauku skolām, par pagastu attīstību, par iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu realizē projektu „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem „Nāc, mācies, dari,-tu to vari”.

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas, kas paveikta, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, 16.aprīlī durvis vērs Saieta nams, kurā iekārtosies un apmācības Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros turpinās šūšanas un rokdarbu pulciņš, veselības vingrošanas grupa, ģimeņu centrs, bērnu un jauniešu radošie pulciņi.

Projekta mērķi ir aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos un vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu, kā arī atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

„Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” izvietojies Korģenes ciematā, kas atrodas 13 km attālumā no piejūras pilsētas Salacgrīvas, Korģenes pamatskolas telpās. Bērnu skaita samazināšanās dēļ, Korģenes pamatskola kļuva par struktūrvienību Salacgrīvas vidusskolai, savukārt Korģenes pamatskolas pirmsskolas grupas kļuva par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” struktūrvienību.

Mēģinādami uzlabot izglītojošo vidi Korģenes pamatskolas telpās, lai tā nākotnē kalpotu kā sabiedriska telpa gan pirmsskolēniem, gan skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un visiem pārējiem apkaimes iedzīvotājiem, projekta īstenotāji projekta ietvaros paredzējuši un nu īsteno septiņas aktivitātes.

Turpināt lasīt…

Riebiņos notikusi Burkānu sulas nedēļa

“Burkānu sulas nedēļas” ideja skolas šefpavārei un arī Sorosa fonda – Latvija projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” Sporta un fizisko aktivitāšu centra vadītājai Anitai Cakulei radās jau ziemā – kā nu ne – nāks pavasaris, visiem būs vajadzīgi vitamīni.

Un tā no 15. līdz 19.martam skolā tika izsludināta “Burkānu sulas nedēļa”, iegādāti burkāni no zemniekiem, sulas spiede par projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka šis pasākums bija domāts ne tikai skolas ļaudīm, bet arī visiem interesentiem (informāciju par to varēja izlasīt Riebiņu novada mājas lapā).

Atsaucība skolēnu un skolas darbinieku vidū bija ļoti liela, un visi priecājās par iespēju nobaudīt gardo un veselīgo dzērienu, izskanēja pat domas, ka Burkānu nedēļai vajadzētu turpināties vismaz līdz skolēnu brīvdienām. Kas to lai zina – varbūt nākamgad tā arī būs.

Rita Pudāne

Brocēnos mācās blogot:)

Šodien Brocēnos ieradušies tuvējo skolu pārstāvji, kuriem interesē interneta vides iespējas, tai skaitā sava, savas skolas, klases vai citas organizācijas bloga veidošana.
Interesanti vērot, kā vienā klasē kopā strādā skolēni un skolotāji. Šis ir uzskatāms piemērs tam, ka dzīves gadu skaitam nav nozīmes un liela pieredze vienā jomā var lieliski sadzīvot ar zināšanu un prasmju trūkumu citā.
Ko tas nozīmē? Ka mācīšanās iespējas nekad nebeidzas; vajadzīgs vien atvērts prāts un vēlme pilnveidoties.
Jau tagad skaidrs, ka nodarbība paskries nemanot un – lielākajai daļai no klātesošajiem nu āķis būs lūpā:) Par sevi to varu teikt viennozīmīgi.

Drustos īsteno astoņas aizraujošas aktivitātes

Projekta realizācijai ķērāmies klāt tūlīt pēc rezultātu paziņošanas un aktīvi darbojamies jau ceturto mēnesi. Projekta realizācija notiek īstenojot 8 dažādas aizraujošas aktivitātes, kuras vada darbīgi un zinoši pedagogi:

Turpināt lasīt…

Murmastiene – mūsu mājas

Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts ”Murmastiene- mūsu mājas”, ko iesniegusi Varakļānu novada pašvaldība, startē ar vēl nebijušu aktivitāšu klāstu, kas patīk un ir noderīgas ļoti daudziem vietējās sabiedrības cilvēkiem.

Turpināt lasīt…

Užavā aktīvi darbojas attīstošo rotaļu centrs bērniem

Projekta „Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgiem bērniem pilnveidošana” īstenošana tika uzsākta tūlīt pēc SFL finansiālā atbalsta saņemšanas.

Jau no 2009. gada novembra bērni regulāri apmeklē logopēda un angļu valodas nodarbības. Pēc angļu valodas nodarbībām audzinātājas ierastā „uzredzēšanos” vietā saņēma sveicienu „goodbye”, savukārt logopēdu kāds bērns iedomājās esam dakteri, tādēļ apmeklēt pirmās nodarbības nebija pierunājams. Novembrī bērni apmeklēja ventspilnieces M. Klušas mākslas studijas gleznu izstādi Užavas Tautas namā. Savukārt 16. decembrī, pateicoties SFL finansiālajam atbalstam, bērniem tika sagādāta jauka Ziemassvētku dāvana – izrādes Sniegbaltītes skola” apmeklējums Liepājas teātrī.

Turpināt lasīt…

Izvaltas pamatskolā darbojas Daudzfunkcionāls izglītības centrs

No 2010. gada 12. janvāra Izvaltas pamatskolā, Saules ielā 1 darbu uzsāka Daudzfunkcionāls izglītības centrs.

No 2010.gada janvāra līdz.novembra beigām centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības, uz kuriem tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Turpināt lasīt…