Tehnoloģiju iespējas: cik labi protam tās izmantot?

Trešdien, 12. maijā notika konference „Inovatīvās tehnoloģijas NVO”, ko organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Konferencē izskanēja NVO pārstāvju un jomas ekspertu stāsti par atbalsta programmām un tehnoloģijām nevalstiskajām organizācijām, NVO lomu mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un  nodrošināšanā, kā arī līdzdalību kā pilsoniskās sabiedrības attīstības formu. Tuvākajā laikā prezentācijas būšot atrodamas LIKTA mājas lapā www.likta.lv.  Daudzas konferencē paustās atziņas mudināja domāt arī par to, kas notiek mūsu iniciatīvā.

Turpināt lasīt…

Tirzā talko un dejo

Tirzas pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs  ieguvis LAUREĀTA PAKĀPI (45 p.) un tiesības piedalīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Šim notikuma ir arī saistība ar SFL iniciatīvu, jo tas ne vien rosinājis darboties, bet arī tīri praktiski blūzes, krekli, zēnu bikses un meiteņu vestes šūtas no audumiem, kas iegādāti par SFL projekta līdzekļiem.  Savukārt pastalas iegūtas par Andra Niedras dāvinājuma līdzekļiem, zeķes – bērnu vecāku sarūpētas. 

 Lielās talkas dienā katram bija kāds īpašs uzdevums. Piemēram pirmsskolas bērni un skolotāji uzkopa ceļa malas posmā Tirza – Lizums, sākumskola – Tirzas baznīcas apkārtni, 5. klase strādāja Meža takā, kas tiek veidota sadarbībā ar Latvijas mežiem, bet 7. klase – ceļa Kancēns – Troškas malā. Prieks par padarīto gan pašiem darītājiem, gan visiem pārējiem.

Labie darbi un labie vārdi

Šo pirmdien rīts sākās ne vien ar jaunu starpatskaišu saņemšanu, kurās kopā ar cipariem atrodu arī daudz lieliskas saturiskās informācijas par to, kas notiek visās Latvijas malās, bet arī ar ļoti īpašu sūtījumu no Salas pamatskolas Preiļu pusē. Tā bija vesela lapa, pilna ar paldies, kurus man ir tā privilēģija saņemt Sorosa fonda – Latvija un visa Atvērtās sabiedrības institūta Ārkārtas palīdzības fonda vārdā.  Šajos paldies gribu dalīties arī ar visu SFL darbinieku un ekspertu komandu un Jums visiem, citu projektu ieviesējiem.

Turpināt lasīt…

Tirzā veidojas iniciatīvas grupas

Tirzas pagasta iedzīvotāji, meklējot iespējas dažādu aktuālu jautājumu risināšanai, ar skolas atbalstu veido iniciatīvas grupas.  Jau izveidota vecāku iniciatīvas grupa “Iniciatīva”, skolas un pagasta jauniešu iniciatīvas grupa „Stiprai Latvijai” un iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Kopā”. Piedāvājam iepazīties ar dažām no viņu idejām:

Turpināt lasīt…

Arī Izvaltas projektā – pirmais izlaidums

Daudzfunkcionāls izglītības centrs izveidots un rosīgi darbojas Izvaltā. Vienpadsmit rokdarbu pulciņa dalībnieces jau saņēmušas sertifikātu par apgūto programmu, priecājas par kopējo darbiņu un kopīgi lolo apņemšanos arī nākošgad sanākt kopā pameistarot, varbūt īstenot ideju par amatniecības nodošanu jaunākajām paaudzēm. Paldies pasniedzējai Zentai Gaveikai un visām meitenēm.

IMG_1063 - Copy
Daudz daudz vairāk par Izvaltā notiekošo lasiet http://agnile.blogs.lv/sfl-un-dic-projekta-rezultata-pirmais-izlaidums/

Ko, kā un kāpēc rakstīsim blogos?

Šodien Baldonē atkal sapulcējušies mūsu projekta skolu pārstāvji, lai Jāņa Baltača vadībā mācītos veidot un izmantot blogus un citas interneta vides piedāvātās iespējas.

Jau esam vienojušies, ka ir vismaz trīs brīnišķīgi un svarīgi iemesli, kāpēc būtu vērts izmantot savu blogu: 1) lai dokumentētu savu darbību un domas, 2) lai pastāstītu par to citiem, 3) lai nepieciešamā informācija būtu pieeja jebkurā laikā un vietā – arī bez “flešiņa”  līdznēsāšanas vai Inbox kastītes pārslogošanas:)

Izskatās, ka motivācija darboties ir, un tad jau būs arī rezultāti. Bet – kā dalīsimies pārdomās par notiekošo?

Turpināt lasīt…

Datorkursu izlaidums Salas pamatskolā

Piedaloties Sorosa fonda –Latvija iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”, mūsu skola īsteno projektu „Salas pamatskola- kultūras, izglītības, centrs Smelteros”.

Projekta ietvaros ir veikti dažādi pasākumi skolā, Smelteru ciematā. Viena no aktivitātēm, kas bija kupli apmeklēta, ir datorkursi pieaugušajiem. Nupat nosvinēts pirmais izlaidums.

Turpināt lasīt…

Tradīcijas Salas pamatskolā turpinās

Karat brāļi šūpolītes

Ozoliņa kārtiņām:

Nāks māsiņa šūpoties

Visas trejas Lieldieniņas.

             Saulains trešo Lieldienu rīts. Jau kuro gadu Salas pamatskolā pulcējas vectētiņi un vecmāmiņas, lai kopā ar mazbērniem svinētu trešās Lieldienas. Visus klātesošos svētkos mīļi sveica superīgais Lieldienu zaķis Ronalds Vilcāns (6.klase) un aktīvā zaķu māte Simona Rubine (7.klase). Pēc tam sekoja labi sagatavoti priekšnesumi Lieldienu noskaņās.

   Mēs, vecvecāki, esam ļoti priecīgi par to, ka mūsu pusē vēl ir saglabājusies skola, kura, pateicoties Sorosa fondam darbojas ļoti aktīvi, iesaista arī mūs – pensionārus aktivitātēs. Mācāmies apgūt datoru prasmes, ne tikai auklēt mazbērnus un mazmazbērnus. Ir iespēja darboties radošās darbnīcās, dziedāt folkloras ansamblī, piedalīties koncertturnejās. Paldies par skaistajiem apsveikumiem jubilejās un svētkos. Mīļi pateicāmies Salas pamatskolas vadībai par iespēju visiem kopā satikties trešajās Lieldienās.

Turpināt lasīt…

Ierosinoši notikumi Užavā

Užavas projekts ir viens no tiem, kurā lieli ieguvēji ir pirmsskolas vecuma bērni, kuriem ievērojami paplašinājušas iespējas izzināt pasauli, rotaļāties un mācīties skaitās telpās, saņemot zinošu pedagogu atbalstu.

Ir vērts sazināties, ieklausīties un pārņemt viņu pieredzi!

Pavasarīga rosība Saldus pusē

Saldus novadā SFL atbalstītajā projektā darbojas vismaz četras skolas, aptverot dažādas novada daļas, kā arī izplatot daudzveidīgu un noderīgu pieredzi, optimismu un ticību pasu varēšanai. Šajā pavasarī projekta aktivitātes norisinās aktīvi – bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki Jaunauces, Šķēdes un Zaņas pagastos dzied, dejo, sporto, spēlē teātri, darina rotaslietas, mācās ģitārspēli un datorzinības, apglezno zīdu, veido māla traukus keramikas nodarbībās. Par iespēju iesaistīties nodarbībās līdz novembrim uzzināsiet pie koordinatorēm – Ingunas Balceres Jaunaucē, Intas Andersones Šķēdē un Gintas Samatas Zaņā. Visu projektu prasmīgi kopā satur projekta direktore Laine Blūma.

Ziņas par aprīļa notikumiem atrodamas arī Saldus novada ziņās http://www.saldus.lv/8/sakumlapa0/zinas0/projekts-parmainu-iespeja-reorganizetajam-sko/

„Rozes manai skolai” Briežuciemā

Dzests