Jaunumi no Kazdangas

Vasarā arī darbosimies; bērni sportos ( 29.maijā – Skrējēju diena) un apmeklēs kokapstrādes pulciņu, ģimenes pulcēsies psihologa nodarbībām, rokdarbnieki veidos rotas, vācu valodas pratēji brauks uz Drēzdeni.
Savukārt  dārzkopji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukumu, Babīti un Baltezeru, lai gūtu pieredzi par dārzu veidošanu. Sorosa fonda atbalsts bija tas, kas deva stimulu sarosīties un sadarboties dārza draugiem, jo doma brieda jau ātrāk. Prieks, ka cilvēki darbojas kopā! Braucienu līdzfinansē Kazdangas pagasta pārvalde. Turpināt lasīt…

Mēs paši radām savas zināšanas

Radošuma nedēlas ietvaros notika arī mēdijos plaši atspoguļotā atklātā stunda, kurā kā skolēni piedalījās gan Izglītības ministre, gan skolu direktore, augstskolu pasniedzēji un citi vadošie izglītības eksperti. Aktīva diskusija izraisījās par tēmu, kas tad īsti notiek mācību procesā: vai tas ir tikai skolotāja uzdevums un atbildība “iedot” jau gatavas esošās zināšānas saviem skolniekiem, vai mācīšanās tomēr ir interaktīvs, jēgpilns process, kurā katrs no mums, izmantojot esošos informācijas krājumus, tomēr rada pats savas zināšanas. Diskusijas fragmenti joprojam atrodami internetā.

Varbūt tie var noderēt aizsākumam arī diskusijām Jūsu skolā un kopienā?

http://www.youtube.com/watch?v=CNKsdhnEbxQ

Būt par savas dzīves stratēģisko futurologu

Labu laiku esam iedvesmojošies no Silvas Jeromanovas-Mauras, SIA SilJa valdes priekšsēdētājas vārdus “Ja jūti gaisā ceļamies pārmaiņu vēju, necel sienu, aiz kuras paslēpties. Cel vējdzirnavas!”  Šķiet, ka tas ir tieši tas, ko daudzi no Jums, projektu ieviesējiem, arī dara – izmanto situāciju, lai radītu jaunas iespējas, lai atrastu jaunus sadarbības partnerus (un cik pārsteidzoši, ka bieži vien tie atrodas turpat blakus – visu laiku redzēti, bet nepamanīti), lai izmēģinātu jaunas darbības formas utt. Tāpēc tik piemēroti likās futurologa Gerija Marksa vārdi par izvēlēm, kas mums dotas – aizstāvēt to, kas ir, vai radīt to, kas nepieciešams. Šāda darbība prasa apzināšanos, ko tad īsti gribam, kas īsti ir nepieciešams un – kas esam “mēs”, kā intereses pārstāvam, kuru viedokļus uzklausām un ņemam vērām.

Turpināt lasīt…

Nīcgalē priecājas par projektā paveikto

26. aprīļa pēcpusdienā Nīcgales pamatskolā aktīvi rosījās mūsu projekta„Nīcgales pagasta skolēns, skolotājs, iedzīvotājs, ceļā uz pašpietiekamu, pašnodarbinātu personību” dalībnieki un aktivitāšu vadītāji, kas gatavojās atskaitīties par paveikto.

Zīda apgleznošanas, kokapstrādes grupu dalībnieki izveidoja izstādi, kura izraisīja lielu interesi arī pārējo dalībnieku vidū. Zīda apgleznošanas aktivitātes dalībnieku darbi tika prezentēti arī Vaboles Mākslas dienās 19. aprīlī Latvijas Republikas lietišķās mākslas konkursā „Daba mums apkārt. Pļava 5”, bet kokapstrādes darbi ceļoja uz Latgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursa radošajām darbnīcām „Iegriez vilciņu” Preiļos.
Turpināt lasīt…

Rotaļu laukums pie Drustu pamatskolas

21.aprīlis Drustu pamatskolai bija sen gaidīta diena – tika atklāts bērnu rotaļu un spēļu laukums. Par šo notikumu īpaši priecīgi bija mazākie skolēni un bērnudārza audzēkņi, kā arī pārējie mazie drustēnieši un viņu vecāki.

Atklāšanā piedalījās arī pamatskolas direktore un Raunas novada domes priekšsēdētājs. Pēc apsveikuma vārdiem, skanot aplausiem, simboliskā sarkanā lenta tika pārgriezta un laukums atklāts. Mazie ar prieku izmēģināja itin visus spēļu un rotaļu elementus. Liels ir gandarījums par paveikto darbu, kas izdevās, pateicoties Sorosa fondam – Latvija.

Asarē top spēļfilma

Aknīstes novada Asares pamatskolā interesanti strādā dramatiskā pulciņa dalībnieki; sadarbībā ar videopulciņu tiek strādāts pie spēļfilmas „Meistardetektīvs – 2” uzņemšana. Lai tas varētu notikt, jāveic daudzas darbības, piemēram, bērnu grāmatas izvēle filmas sižeta motīviem (A.Lindgrēna  „Kalle Blunkvists un Rasmuss”), materiāla un ideju mūsdienīgošana un pārveidošana filmēsanas iespējām, dialogu un darbības aprakstu izveidošana epizodēm, filmas vietu un laiku organizēšana, iekārtošana, rekvizītu sagāde, aktiermeistarības elementu apgūšana, visbeidzot filmas epizožu uzņemšana – un arī ar to filmas veidošana vēl nebeigsies.

Taču tā ir tikai neliela daļa no visām Aknīstē notiekošajām aktivitātēm. Turpināt lasīt…

Arī vasarā Ulbrokas skolas durvis ir atvērtas

Ziemas mēnešos pārmaiņas Ulbrokas vidusskolā ir tā iedzīvojušās, kā arī vasarā nevēlas skolas telpas atstāt. Lasiet un – pievienojieties!

Turpināt lasīt…

Trenažieri Riebiņos vairo spēku un optimismu

Vai mūsu dzīvē kaut ko var mainīt uz labo pusi? Bez šaubām, apstiprinās katrs optimists. Izrādās, ka tādu ne mazums dzīvo arī Riebiņos, un tieši viņiem vienmēr iekšā sēž kāds dīdītājs, kas liek nemitīgi kaut kur traukties, kaut ko darīt un pilnveidot. Piemēram, uzlabot lauku cilvēku dzīves kvalitāti, motivēt būt aktīviem, nejusties sliktākiem par pilsētniekiem un veicināt lojalitāti savam novadam, pilnveidot sevi.

Riebiņu vidusskolas sporta zāle un laukums ir sportistu pulcēšanās centrs mūsu ciematā jau vismaz 35 gadus. Pie mums ir gan volejbolisti un futbolisti, gan skrējēji un tenisisti, gan citu sporta veidu cienītāji. Taču gadiem ilgi kalpojusī trenažieru zāle un tajā esošās ierīces jau bija krietni nolietojušās. Tāpēc te sportot un vingrināties gribētāju bija maz. Tā kā šogad mūsu skolā aktīvi darbojamies projektā „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev”, ko atbalsta Sorosa fonds – Latvija, tika nolemts kaut ko radikāli mainīt šajā lietā un iegādāties jaunus trenažierus, taču jaunām ierīcēm pienākas atrasties jaunās telpās, tāpēc tika izlemts jautājums par trenažieru zāles kapitālo remontu. Turpmāk redzēsiet dažas bildes no “pirms” un “pēc” sērijas.

Turpināt lasīt…

Riebiņu jaunieši apgūst prasmes pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas: bez kurioziem neiztikt

Šogad mūsu skola pirmo reizi iesaistījās pirmās palīdzības sacensībās „Glābējs 2010”, ko organizēja Latvijas Samariešu apvienība. Tajā piedalījās 10. un 11. klašu skolēni. Pēc sekmīgas 1. kārtas testa izpildes un video Par briesmām, kas dzīvo uz jumta, izveidošanas mūsu skolas komanda tika finālā. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 5 zinošākie un apņēmīgākie skolēni – Skaidrīte Mūrniece, Kristīne Stabulniece, Anna Ivanova, Mārtiņš Mazjānis, Jānis Čižiks.

Liels paldies visiem skolotājiem, kuri mums palīdzēja. It īpaši pateicamies skolotājai Allai Solovjovai, ka mudināja mūs iesaistīties konkursā un deva mums iespēju kaut ko tādu izmēģināt, iedrošināja, atbalstīja un bija kopā ar mums. Un, protams, nekas nebūtu noticis bez direktores Inetas Anspokas sniegtā atbalsta un SFL atbalstītā projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” finansējuma.

Turpināt lasīt…

Paskatieties, cik fantastiskas lietas notiek Jaunsilavās

Šīrīta avīžu pārskatīšana sagādāja priecīgu brīdi, jo laikraksta “Diena” liels un saturīgs raksts par mūsu projektu Līvānu novada Jaunsilavās un tā autori skolotāju Anastasiju Kaktinieci, kuras enerģijas, ka raksta žurnāliste, “pietiktu veselai valstij”. Tādu Anastasiju kopīgajos semināros jau esam iepazinuši arī mēs pārējie. Jaunsilavu septiņas darbnīcas aptver tieši tik plašu nodarbību un interešu spektru, kāda vietējiem iedzīvotājiem nepieciešams: no angļu valodas apguves līdz kokapstrādei, no dāvanu gatavošanas līdz datorprasmēm un vēl daudz kas cits.

Izlasiet rakstu šīsdienas “Dienā” un gūstiet idejas vai enerģijas lādiņu vismaz šodienai un visai nedēlai!

Būt par vecāku ir ļoti stresaina nodarbe

Tā bija viena no atziņām, kas izskanēja pagājušā gada novembrī Briselē notikušajā konferencē, kuru organizēja Eurofound – Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Sanāksmē, kurā piedalījās daudzi vadoši pētnieki, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un praktiķi, tika spriests par to, kāds sociālais un izglītojošais atbalsts nepieciešams vecākiem un citiem, kuri rūpējas par bērniem pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, lai tiktu uzlabotas vecāku prasmes veicināt sava bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ieliekot stingrus un drošus pamatus visai turpmākajai dzīvei. Nupat publicēts ziņojums par galvenajām šajā sanāksmē apspriestajiem jautājumiem: labās prakses piemēriem un jaunajām iniciatīvām vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī. Ziņojuma tekstu, tiesa gan, angļu valodā, variet atrast http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1034.htm. Varbūt tā izlasīšanai var pielietot Jūsu projektu ieviešanas gaitā iegūtās vai uzlabotās angļu valodas zināšanas?

Turpināt lasīt…