Kazdangas dārzkopji gūs jaunas zināšanas

Kazdangā turpinās dārzkopības cikls “Kā izveidot mājīgu un praktisku dārzu”, kas iekļauts projekta “Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc, mācies, dari, – tu to vari!”” aktivitātēs. 7.  jūnijā 40 dārzkopības kursu dalībnieki un dārzu draugi dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukumu, Babīti un Baltezeru, lai gūtu jaunas zināšanas un iegādātos stādus, atpūstos un baudītu skaisto.  Turpināt lasīt…

Radošuma mutulis Jaunsilavās

Šī nedēļa man sākās ar braucienu pa Daugavpils šoseju, kur kā katru pavasari braucēju sagaida stārķu goda sardze. Mana brauciena mērķis bija projekta radošo darbnīcu prezentācijas pasākums Līvānu novada Jaunsilavu pamatskolā, kas ar gudru ziņu notika vienlaikus ar mācību gada noslēguma svinēšanu pēdējā skolas dienā. Skola ar savu īpašo arhitektūru,  smaidīgajiem bērniem un pieaugušajiem saulainajā rītā patiesi atgādināja gaismas saliņu, kurā gandrīz vai neiespējami nebūt aktīvam, radošam un veiksmīgam. Vairāk kā divas stundas ilgajā pasākumā sevi parādīt paguva visas 7 radošās darbnīcas – un tas notika patiesi radošā veidā!

Turpināt lasīt…

Putnu dienas Briežuciemā

Gribam pastāstīt par aprīlī notikušu, bet ļoti interesantu pasākumu – Putnu dienām,  kurā piedalījās Briežuciema bērni un viņu vecāki – Sorosa fonda projekta „Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija” ietvaros. Tā rezultātā  amizanti un jauki sanācis, ka mūsu projekta mērķauditorija  ir arī 20 māju strazdu pāri.

Turpināt lasīt…

Skolēnu praktisko darbu izstāde Ķekavas bibliotēkā

Visi, kuriem ir interese par Baldones, Ķekavas un Daugmales skolēnu praktiskajām iemaņām, laipni aicināti uz izstādi Ķekavas pagasta bibliotēkas telpās. Izstāde darbosies līdz šī gada 1.jūlijam.

Turpināt lasīt…

Noskaidro labākos skrējienā “Kazdangas apļi 2010”

Skrējēji no tuvākas un tālākas apkārtnes 29. maijā pulcējās pie Kazdangas pils, lai noskaidrotu labākos tradicionālā skrējiena “Kazdangas apļi 2010” dalībniekus, kas šogad pulcēja 72 veselīga dzīvesveida piekritējus.Skrējiens notika jau sesto reizi, un uzvarētāji tajā saņēma saldumus un mākslinieces Mētras Drulles darinātos kausus, savukārt otrās un trešās vietas ieguvējiem tika Kazdangas pagasta pārvaldes dāvātās balvas. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēniem šogad treniņi notiek Sorosa fonda – Latvija atbalstītā projekta “Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem”Nāc, mācies, dari,- tu to vari” ietvaros.

Turpināt lasīt…

“Sirdspuksti” – pirmā apmācību cikla absolventi.

Izturot milzīgu projektu konkursu 2 kārtās biedrības „Skola visiem” rakstītais projekts ar Sorosa Fonda – Latvija atbalstu sāka savu darbību šā gada janvārī. Tagad ievu ziedēšanas laikā projekts ir sasniedzis vidusizvērtēšanas fāzi. 12. maijā projekta dalībnieki sapulcējās uz pirmās apmācību daļas noslēguma pasākumu, lai ar prieku atskatītos uz līdz šim paveikto.

Turpināt lasīt…

Aicinājums piedalīties sešgadīgo bērnu mācību satura aprobācijā

Zinot, cik lieliska pieredze daudzās mūsu iniciatīvas skolās uzkrāta darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem, uzskatīju par savu pienākumu vērt jūsu uzmanību uz aicinājumu, ko nupat izplatījis Valsts izglītības satura centrs (VISC). Sagatavots pilotprojekta “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija” organizēšanas pamatnostādnes, tās var izlasīt VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv . Paredzēts, ka izstrādātais jaunais mācību saturs sešus gadus veciem bērniem tiks aprobēts 20 dažādās izglītības iestādēs Latvijā – gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan arī sākumskolās – pilotskolās. Aprobācijas process notiks no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. maijam. Līdz 18.jūnijam VISC aicina pieteikties pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kas vismaz trīs gadus īsteno pirmsskolas izglītības programmu (no pieciem gadiem līdz pamatizglītības uzsākšanai) dalībai pilotprojektā.

Turpināt lasīt…

Vasarā turpināsies aktivitātes Salnavas pamatskolā.

Salnavas pamatskola, sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un biedrību „ Kūzuls” sagatavojusi projektu „ Jaunas atspēriena iespējas Salnavas pamatskolā”, kura realizācija uzsākta 2009.gada novembrī. Projekta laikā plānotas 6 projekta aktivitātes, kuru mērķis ir izveidot Salnavas pamatskolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru – atbalstot pašvaldības iedzīvotāju, it sevišķi bērnu un skolēnu, viņu vecāku un ģimeņu izglītības un sociālās vajadzības. Projekta darba grupā iesaistīti 14 pieredzējuši pedagogi un biedrības “Kūzuls” brīvprātīgie.

Turpināt lasīt…

Projekta īstenošana Užavas pamatskolas rotaļu centrā.

Laiks negaida,

Tas aizsteidz  nemanāms un kluss.

Mēs viņam līdzi ejam.

Tā roku  rokā aizsteidz mūsu dienas.

Liekas, ka vēl tikai pirms neliela brīža ir sācies 2009./2010. mācību gads.  Klusi un nedaudz sabijušies mazie pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem pulcējās savā klases telpā. Nu jau mācību gads beidzas un  kopīgi varam atskatīties uz  šogad paveikto. Klusie un biklie bērni pārvērtušies par atraktīviem un zinātkāriem  bērniem. Turpināt lasīt…

Radošuma nedēļas atskaņas

Lai arī par uzņēmējdarbību cilvēki lielākoties sāk domāt, kad iegūta izglītība, nostiprināta pārliecība par vēlmēm un iespējām, būtiski ir radīt interesi par uzņēmējdarbību kā iespējamo nākotnes nodarbošanos jau pavisam agrā vecumā – kad vēlmes un iespējas nav ieliktas sabiedrības noteiktos rāmjos. Līdz ar to viena no nedēļas aktivitātēm bija arī biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (Biedrība ZINIS) vadīts seminārs pirmsskolas vecuma bērniem par radošumu, idejām, biznesa idejām un uzņēmējdarbību. Pārdomās par notikušo ar mums dalījās Agnese Griņeviča no biedrība ZINIS.  Turpināt lasīt…

Datorkursu izlaidums Kazdangas pamatskolā

Kazdangā projekta „Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem” Nāc, mācies, dari,-tu to vari” ietvaros gada garumā notiek dažādi kursi un semināri gan Kazdangas Kultūras centrā, gan Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Viena no aktivitātēm, kas bija kupli apmeklēta, ir datorkursi pieaugušajiem. Nupat nosvinēts pirmais izlaidums. Turpināt lasīt…