Iekļaujoša atbalsta sistēma (32)

Mērķauditorija:

Bērni ar dažāda veida invaliditāti, t.sk. prognozējamo, vispārējās saslimšanas, funkcionāliem traucējumiem, intelektuālās attīstības traucējumiem;

Bērni bez invaliditātes, bet kuriem būs nepieciešams atbalsts un palīdzība projekta ietvaros, un kuri būs tiešā labuma guvēji;

Vecāki, t.sk. bērnu invalīdu vecāki;

Skolotāji, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, sadarbības tīkla un atbalsta tīkla pārstāvji, Vaivaru pamatskolas pedagogi, kuri piedalīsies informatīvi izglītojošos pasākumos – semināros;

Vecāki, profesionāļi, bērni, citu pilsētu pārstāvji, kuri būs netieši iesaistīti rezultātu saņemšanā (konferencē, semināros, informatīvo materiālu saņēmēji).

Mērķis: Izveidot iekļaujošu sociālā atbalsta un izglītības centru Vaivaru pamatskolā bērniem ar/bez invaliditātes, pusaudžiem un viņu vecākiem, piedāvājot atbalsta, konsultāciju, integrācijas (iekļaušanās) iespējas, sociāli-pedagoģiskās korekcijas, neformālās izglītības pakalpojumu pieejamību, veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un vispārējās izglītības iestādē.

Aktivitātes: Realizētas programmas „Iepazīsti savu bērnu!”, „Bērnu – vecāku skolas”, „Vecāku dienas”, „Neformālās izglītības pasākumi”, „Bērnu adaptēšanās pasākumi”, „Vērtību orientācijas pasākumi”, „Pieredžu izglītība”. Pieredzējuši speciālisti no Jūrmalas dažādām iestādēm ( NRC :”Vaivari”, Skolu psiholoģiskās palīdzības centrs (likvidēts), Vaivaru pamatskola) nodrošinās 80 konsultācijas skolēniem un vecākiem.

Rezultāti:

Notiks bērnu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā un vispārējās izglītības vidē, izmantojot drošu, atbalstošu un daudzpusīgi attīstošu vidi.

Tiks sniegts profesionāls atbalsts ģimenēm, kas veicinās saskaņu ģimenēs, kur aug pusaudži.

Skolas vecuma bērniem un jauniešiem tiks piedāvāti pasākumi, kas nodrošinās viņiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Visi projekta jaunumi:

Pepija brīvdienās

 Klāt ir rudens brīvdienas gan ar sauli, gan ar krāsainām lapām, gan ar vecāku neziņu kā nodarbināt bērnus brīvlaikā, kad vecākiem ir jāstrādā.

Vaivaru pamatskolā šo problēmu atrisināja pavisam vienkārši – darbojas „Pepijas akadēmija”, kura ir atvērta visiem Jūrmalas bērniem. „Pepijas akadēmijā ” bērniem ir iespēja apgūt dažādas dzīves gudrības, praktiskus darbus un  jautri pavadīt brīvlaiku ar vienaudžiem. Izdzīvot nevis parastas dienas, bet „apaļo dienu”, „jūras dienu”, „zaļo dienu” u.c.  Pepija mazos jūrmalniekus aicina uz nakts ballīti, kuras laikā būs gan dejošana, gan dziedāšana, gan baiļu istaba.

Vaivari: Kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Lūk atbilde no Vaivariem. www.youtube.com/watch?v=r-QibhYI2OE

Vaivaru pamatskola

Projekts „Iekļaujoša atbalsta sistēma”, ko īsteno projekta grupa Vaivaru pamatskolā, iezīmē jaunas atbalsta iezīmes visā Jūrmalā. Lai veidotu pārskatāmu atbalsta tīklu skolēnu vecākiem dažādu problēmu gadījumos, savus prātus un iespējas kopā liek dažādu institūciju pārstāvji un kopīgi tiek veidots iekļaujošs atbalsta tīkls, ko jūrmalnieki ieraudzīs krāsaina izdales materiāla veidā. Turpināt lasīt…