Ideju, iniciatīvu un kultūras centrs Kurmenes pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Ideju, iniciatīvu un kultūras centrs Kurmenes pamatskolā (2009-2010), Kurmene ar skatu uz nākotni (2012-2013), Kurmītis (2013), Kvalitatīvas mācīšanās pieredzes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem un atbalsts ģimenēm Kurmenes pagastā (2013).

Mērķis: veicināt un attīstīt Kurmenes pagasta iedzīvotāju pašiniciatīvu, veidojot pagasta kultūras un sociālo vidi, kā arī meklējot jaunus risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai – jaunu darba vietu radīšanai, individuālai darbībai.

Galvenie darbības virzieni:

Ideju, iniciatīvu un kultūras centrā Kurmenes pamatskolā tika piedāvātas dažādas aktivitātes – mācības vecākiem par bērnu apmācību un izglītojošas nodarbības pirmsskolas un jaunāko klašu skolēniem, angļu, lietuviešu valodas nodarbības, logopēdijas nodarbības vecākiem un konsultācijas pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem, medicīnas lekciju cikls, radošo darbnīcu cikls, datorapmācības nodarbības, kursi „Pasākumu organizēšana”, šūšanas nodarbības, tematiskie ēst gatavošanas pasākumi, bērnu teātris, folkloras kopa, uzņēmējdarbības nodarbību kurss un atbalsta pasākumi.

Iniciatīvu centrs tika aprīkots ar sporta inventāru bērnu sporta aktivitātēm, organizēti arī āra pasākumi, piemēram, ģimenes sporta diena, kā arī nodrošināts personāls, lai ikdienā bērni un jaunieši saturīgi varētu pavadīt laiku.

Projektu ietvaros organizētas izstādes, Vecumnieku novada bērnu teātra svētki „Mazie spēlmaņi”, Maratons „Kurmenes skrējiens”, sporta diena bērniem, fotokonkurss „Uzsmaidi pasaulei un pasaule uzsmaidīs tev” un pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu no iniciatīvas 2.kārtas „pārmaiņu skolu”.

Bīstamo atkritumu izvešanas akcija „Sakop savu sētu”, kurā iedzīvotāji varēja nodot bīstamos atkritumus – televizorus, ledusskapjus, tosterus un citas mājsaimniecības elektroierīces. Bērni un jaunieši apkopoja informāciju par bīstamo atkritumu ietekmi uz vidi, lai izveidotu nelielu informatīvu izdales materiālu iedzīvotājiem.

Atjaunotas skolas dušas, uzstādīta veļas mašīna un Kurmenes pagastā nodrošināta aprūpe mājās.

Kurmenes pamatskolas ēdnīcā tiks izveidots stabils pārtikas ražošanas uzņēmumu, kas sākotnēji piedāvā produkciju vietējā mērogā, vasarā tiktu nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi tūristiem, tiktu organizēta arī izbraukuma tirdzniecība gan Kurmenes pagastā, gan citur. Sākotnēji tas tiks izveidots kā uzņēmējdarbības „inkubators”, kas balstītās uz sociālās uzņēmējdarbības principiem, lai iedzīvotājus iesaistītu un iedrošinātu kļūt ekonomiski aktīviem.

 īstenotāji: biedrībaKurmenes viļņi”

Kontakti: kristine.jansone@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Learning to Learn: A Latvian Way of Escaping School Routines

We can perceive the school as a place that children have to attend TO BE TAUGHT some, presumably useful and usable, knowledge, whether they like it or not, decided by somebody as worth acquiring, in a manner and format dictated by curricula, programmes, regulations and so on, or we can expect it to be a place where children LEARN things and STUDY to understand relations between such things, where they do it with interest and vigour and where an environment is created for everyone to fit in. At the same time, as grownups we know that the school is a meeting place of children with different abilities and with many different family backgrounds and in order to ensure it to be a place for everybody we need easy and low-cost “here and now” solutions. Turpināt lasīt…

Kurmenē čakli darbojas un prot pateikt paldies

20140824_122435Mēs varbūt neesam čaklākie rakstītāji, bet mēs esam rosīgi J . Pa laikam… Pēc labiem darbiem ir labi pateikt paldies darītājiem, un, pateicoties SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstam, bija iespēja pateikties tiem, kuri šogad aktīvi darbojošies. Biedrības brīvprātīgie – vecāki ar bērniem, devās izbraucienā uz Cēsīm un Ozolkalnu piedzīvojumu parku. Piedzīvojumu parkā visi kļuva par  “Supervāverēm”, izejot dažādu grūtību līmeņu  trases.  No 19 dalībniekiem, vecumā no 6 gadiem līdz cienījamam pensijas vecumam, tikai daži iepriekš bija iemēģinājuši spēkus līdzīgās trasēs Turpināt lasīt…

Kurmenes pagasta salidojumā svin dzīvi

salidojumsAugusta viduča sestdienā Kurmenē notika kurmeniešu salidojums, kurā jau otro gadu kopā sanāca tie, kuriem ir kāda saistība ar Kurmeni – vai nu paši dzīvojuši vai arī savulaik šeit bijušas dzimtas mājas. Pasākums risinājās bijušajā skolas ēkā – Baltajā skolā, kas ir viena no vairākām skolas ēkām, kurā  darbojusies Kurmenes skola kā izglītības iestādes, kas pastāvēja veselus 159 gadus. Salidojums bija diena ar atmiņām par skolas laikiem un pārdomām par to, ko visi kopā varam darīt Kurmenē šobrīd, jo mācīšanas un darbošanās gars Kurmenē nav zudis. Galu galā tikšanās moto ir – dzīves svinēšana. Priecājamies, ka pie mums viesojās arī Novadu ziņas; sižetu variet skatīties šeit http://www.ltv.lv/lv/raksts/17.08.2014-kurmenes-pagasta-salidojuma-svin-dziivi.id33775/

Vasara Kurmenē: Sprīdīšu gaitas, novadnieku pulcēšanās un konservēšana

OLYMPUS DIGITAL CAMERAArī Kurmenē jūlijs bijis nometņu laiks, notikušas veselas divas nometnes – viena pusaudžiem, otra – jaunākiem bērniem, un katrā no tām piedalījās ap 30 bērnu. Desmit līdz piecpadsmit gadus vecie jaunieši darbojās nometnē “Novadnieks”, kas notika ar novada domes finansiālu atbalstu un ko organizēja Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta sociālie pedagogi sadarbībā ar biedrību „Kurmenes viļņi”. Otras nometnes dalībnieki vecumā no 6 līdz 12 gadiem, pārsvarā no Kurmenes, izdzīvoja ” Sprīdīša vasaru”. Nometnes aizsākām rīkot iepriekšējā gadā, un sajutām, ka tās ir nepieciešamas un rada labas izjūtas visiem. “Sprīdīša vasara” ir mūsu pašu piedāvājums bērniem, jo daļa iesaistītā personāla ir vecāki, kuru bērni piedalās nometnē; Turpināt lasīt…

Kā „Saule iespīd manī” Kurmenē

Kurmene-lasmaNometne, kas šovasar notika Kurmenē, bija lieliska atpūta kopā ar savu ģimeni, labi un ļoti interesanti pavadīts laiks. Visi sociālie darbinieki bija laipni un bija padomājuši par visu. Interesantas bija āra aktivitātes ar bērniem, spēlējot spēles brīvā dabā. Arī savā starpā ģimenes bija draudzīgas. Bērni savā starpā ātri sadraudzējās un kopā spēlējās. Viņiem bija jautri un interesanti. Arī ugunskura kurināšana un ēdiena gatavošana uz tā bija laba. Ļoti patika nodarbības pie psiholoģes, kas bija atbraukusi no Rīgas. Un ļoti īpaša, protams, bija ģimeņu fotosesija, ko tik sirsnīgi novadīja fotogrāfe Džeina. Turpināt lasīt…

Mammas, tēti, bērni, zupas katls un puķu gatavošana Kurmenē

3. un 4.jūnijā Kurmenē notika nometne ģimenēm ar bērniem. Tas bija plānots un gatavots pasākums. Lielais pārsteigums, pirmdienas rītā bija tas, ka uzzinājām – dažas mammas ņems līdzi arī vīrus. Patiesībā jau tā bija laba ziņa – visa ģimene kopā, kaut arī plānotājiem un rīkotājiem nācās būt krietni vien elastīgiem. Tā nu nometnē piedalījās 6 mammas, 4 tēti un 14 bērni. Kaut arī pirmā piedalīšanās šādā nometnē martā dažām mammām sākotnēji bija stresa pilna, jo bija sajūta, ka to darīt “likusi” sociālā darbiniece, projām visas brauca apmierinātas un ar vēlēšanos piedalīties vēl vienā nometnē. Vēl viena laba ziņa, vai ne? Šī nometne, kas ir Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta un biedrības „Kurzemes viļņi” kopdarbs, tad nu bija vesela cikla noslēguma tikšanās. Turpināt lasīt…

Mācīsimies mācīties – Beverīnā un citur Latvijā!

shema-sadarbiba-2014Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās – Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu! Turpināt lasīt…

Radām un spēlējam Kurmenē!

PB091025Novembra sākumā Kurmenes bērniem un jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu izdomu un spējas „Lieliskajā 7”. Aktīvie dalībnieki sadalījās divās komandās un ar komandu biedru atbalstu centās tikt galā ar dažnedažādiem pārbaudījumiem – apelsīnu pārnēsāšanu bez rokām, kāršu pārvietošanu ar salmiņa palīdzību, akas būvēšanu no zobu bakstāmajiem un citiem dažādiem uzdevumiem. Komandas bija saliedētas un draudzīgas, atbalstīja savējos un juta viņiem līdzi, Turpināt lasīt…

Cik spēka un radošuma uzkrāts pārmaiņu skolās?

DSCN1534wRudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds izvēlētā mērķa saniedzamais ceļš? Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola”dalībniekiem, kuri, apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem. Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem no Zvārtavas, Valmieras, Kurmenes un Turpināt lasīt…

Augusts Kurmenē

P8101029Augusta sākumā notika ikgadējā sporta diena Kurmenes bērniem un jauniešiem. Šogad uz dažādām aktivitātēm atnācējus aicināja Pepija. Viņa bērniem bija sagatavojusi snaipera, ašā nesēja un veiklo disciplīnu, kā arī bumbiņas mešanu un ačgārno metienu. Bērni saulainajā dienā jautri pavadīja laiku. Pēc aktivitātēm pilnās dienas, dalībnieki devās uz kafejnīcu „Kurmītis”, kur viņi baudīja gardu picu. Noslēgumā censoņi tika apbalvoti ar diplomu un medaļu, kā arī Pepija uz atvadām, katram pasniedza saldējumu. Turpināt lasīt…