Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus

Mērķauditorija: Pašvaldības iedzīvotāji, it sevišķi bērni un skolēni (īpaši riska grupu audzēkņi), viņu vecāki.

Mērķis: Izveidot Baldones novadā ilgtspējīgi darbojošos daudzpusīgu, mūsdienīgu uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientētu darbnīcu kompleksu, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un izmantojot vietējās sabiedrības resursus.

Aktivitātes: Projekta laikā tiks veikta praktisko apmācību kompleksa (daudzfunkcionālu darbnīcu kompleksa) izveides turpināšana jauniešu un perspektīvā arī pieaugušo praktiskās apmācības materiālās bāzes nodrošināšana īpaši uzsverot iespēju apgūt katram ne tikai darbā, bet arī mājas dzīvē noderīgu iemaņu un prasmju apguvi. Baldones vidusskolas telpās projekta īstenošanas ietvaros paredzēts turpināt iesākto, t.i., aprīkot esošās telpas – metālapstrādes darbnīcu, kas papildinās jau iekārtoto un aprīkoto kokapstrādes darbnīcu un izveidos vienotu praktiskās darbības mācību kompleksu. Šāda pieeja ļaus veidot skolu par aktīvu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē.

Projekts veidots balstoties uz vietējo iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību analīzi, un vispirms ir orientēts uz bērnu un skolēnu interesēm, nodrošinot iespējas viņu daudzpusīgai attīstībai un izglītībai, apvienojot daudzveidīgas formālās un neformālās izglītības iespējas, vietējās sabiedrības resursus, modernās tehnoloģijas, kā arī darbojoties kā bezpeļņas struktūra skolām nepieciešamo remontu, rekonstrukciju un/vai jaunu interjera priekšmetu izgatavošanā.

Rezultāts: Projekta rezultātā tiks pabeigta daudzfunkcionāla darbnīcu kompleksa izveidošana, aprīkošana un iekārtošana Baldones novadā.

Visi projekta jaunumi:

No Baldones līdz Rīgas svētkiem – kopā ar partneriem

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” laikā Baldonē izveidojām darbnīcu kompleksu, taču ne jau projektā iegūtās materiālās lietas bija galvenais ieguvums; svarīgākais joprojām ir tas ieguvums, „ko kodes un rūsa nemaitā” – gan zināšanas, sadarbības partneri, jauni paziņas. Viens no šīs vasaras notikumiem bija piedalīšanās Baldones svētkos – braucamo rīku kolekcija un vizināšanas ar to patika visiem. Savukārt jūlija vidū saņēmām uzaicinājumu kopā ar partneriem veidot dienu Stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, un pirmais, kas nāca prātā: jāiesaista arī sadarbības partneri no SFL iniciatīvas – Vīpes pamatskola un Zilupes Mākslas uz mūzikas skola. Tā nu 20. augustā rādījām, ko mākam. Turpināt lasīt…

Darbi Baldonē paliek un runā

Raiņa vārdi „Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā” šai pavasarī nāk prātā jau vairākkārt.  Šoreiz ar tiem gribas raksturot nu jau jāsaka tradīciju – trešo gadu Baldones mūzikas pamatskolas absolventi skolai dāvina kopā ar skolotāju Arnoldu Ziemeli gatavotas praktiskas un skolai noderīgas lietas. Turpināt lasīt…

Uztvert savas zināšanas un prasmes kā resursu un dalīties tajā

25. maijā mājturības tehnoloģiju un mājsaimniecības metodisko apvienību vadītāji un novadu izglītības koordinatori IZM VISC rīkotajā seminārā iepazinās ar „Pārmaiņu skolu” pieredzi. Uzrunājot šo auditoriju, atgādinājām iniciatīvas īstenošanas gaitā nostiprinājušos atziņu, ka kopienas attīstības un panākumu atslēga ir radoša skola. Turpināt lasīt…

Praktiska starpnovadu olimpiāde – SFL projekta tālākā darbība.

Ķekavā šī gada 19.aprīlī notika iniciatīvas grupas organizēts pasākums ar nosaukumu „Starpnovadu (atklātā) 2.olimpiāde mācību priekšmetā Mājturība un tehnoloģijas II (kokapstrādes tehnoloģijas)”. Devīze Raiņa vārdi „Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā”, parāda arī tā būtību. Būtību parāda arī fotogrāfijas, kas atrodamas picasaweb.google.com/janis.zvirbulis.vindas/StarpnovaduOlimpiadeMajturibaKekava# Turpināt lasīt…

Baldones projekts turpinās ar praktisku pasākumu – norise bildēs

https://picasaweb.google.com/janis.zvirbulis.vindas/StarpnovaduOlimpiadeMajturibaKekava#

Te var apskatīt pasākuma “2.(atklātā) starpnovadu olimpiāde Mājturība un tehnoloģijas II (kokapstrāde)” gaitu.

Veiksmi darbos un ieceru īstenošanā! Arnolds un Dzintra Ziemeļi no Baldones projekta.

Ziņas par Baldones projektu iziet ārpus Latvijas

Par sadarbību un metālu dāvinājumu darbnīcām uzņēmums Global Steel Service ievietoja ziņu savā mājas lapā.
http://www.globalsteelservice.com/de/News/#n_144 un
http://www.globalsteelservice.com/ru/News/#n_146

Metāldarbi jaunā kvalitātē

Baldones vidusskolā Pārmaiņu skolu projektā atjauninātā metālapstrādes darbnīca radījusi jaunu impulsu Turpināt lasīt…

Baldones projekta pārskats

Piedāvājam jums iepazīties ar Baldones projekta norisi un rezultātiem. Vairāk lasiet:

http://www.baldonesvsk.lv/1atskaite.htm un http://www.baldonesvsk.lv/2atskaite.htm

Baldones vidusskola turpmākam darbam saņem dāvanā metālu

Kā stāsta Rīgas Apriņķa Avīzes 11. janvāra numurs, Baldones vidusskola, kurā realizēts “Sorosa fonda – Latvija” (SFL) atbalstītais projekts “Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus” saņēmusi dāvinājumā no SIA “Global Steel Service” metālu, kas lieti noderēs skolēnu turmākajam darbam. Turpināt lasīt…

Baldones un Jaunsilavas/Vīpes amatu mācības speciālisti mācās Igaunijā

Pirmssvētku gaisotnē Baldones vidusskolas pārstāvji kopā ar darbmācības skolotāju Jāni Zvirbuli no Jaunsilavas, Vīpes pamatskolām un Līvānu mākslas skolas un Izieta devās uz Igauniju, lai apgūtu 3D projektēšanas programmu. Tas mums baldoniešiem un projekta partnerim – bija patīkams piedzīvojums. Turpināt lasīt…