Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolas kā daudzfunkcionāli kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centri

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā (2012-2013), Mazpulcēni Latvijas laukiem (2013), Krāsaini sporta laukumi Vijciema un Ozolu pamatskolās (2013) un Vecāku un bērnu skoliņa (2013).

Mērķis: Veicināt Valkas novada pagastu pamatskolu izveidošanos par daudzfunkcionāliem kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, sekmējot pagasta iedzīvotāju sociālo aktivitāti un pašnodarbinātību, veidojot partnerību starp skolu, pašvaldību, uzņēmējiem un nevalstiskā sektora organizācijām un nodrošinot jaunas iespējas apgūt praktiskās iemaņas dažādās latviskās dzīvesziņas jomās.

Galvenie darbības virzieni:

Piesaistot dažādu amatu meistarus, tiek organizētas praktiskas apmācības rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās katrā no skolām, kā arī tematiskie pasākumi „Gadskārtas”. Darbības nodrošināšanai iegādāts nepieciešamais inventārs un materiāli mācību nodarbībām.

Valkas novada Ērģemes pamatskolā izveidota „Vecāku un bērnu skoliņa”, lai veicinātu vispusīgu, harmonisku pirmsskolas vecuma bērnu emocionālo un fizisko attīstību, palīdzētu vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, sekmētu vecāku līdzdarbošanos kvalitatīvas bērnu mācīšanās un socializēšanās pieredzes iegūšanai un palīdzētu vecākiem un bērniem no mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Vijciema pamatskolā iekārtots mazpulcēnu stūrītis, izgatavoti floristikas darbi un rokdarbi pārdošanai un izaudzēti truši un krūmpupiņas realizācijai, tādejādi palielinot Vijciema mazpulcēnu izpratni un prasmes par dažādām ražošanas iespējām laukos.

Zvārtavas un Vijciema pagastu vietējā sabiedrība tika iesaistīta  Ozolu pamatskolas un Vijciema pamatskolas sporta laukumu atjaunošanas darbos, lai kopīgi radītu drošu un patīkamu vidi sportošanai brīvā dabā  pagastu iedzīvotājiem un viesiem. Notikuši arī pieredzes apmaiņas pasākumi „Radošās vasaras nodarbības”, kuros piedalījās visu četru iesaistīto pagastu iedzīvotāji. Tiek palielināts to cilvēku īpatsvars, kas  sadarbojoties sniedz savu ieguldījumu pagastu  sabiedrības dzīves uzlabošanā un īstenotie projekti kalpo kā pozitīvs piemērs citu sabiedriskā labuma un pilsoniskās līdzdalības projektu īstenošanai novadā.

Valkas novada skolas lepojas ar spēju sadarboties un katras skolas īpašo „odziņu”:

Ērģemes pamatskola – pūces simbols, muzejs un vēsturiski bagāta un vizuāli pievilcīga apkārtne;

Kārķu pamatskola – zaļākās skolas nosaukums un būtība, 21 gada Mazpulku pieredze un vienīgā skolas bišu drava Latvijā;

Ozolu pamatskola – aktīvi dejotāji un darbs zinātniskajā jomā, ik gadu veidojot pētnieciskos darbus;

Vijciema pamatskola – skolas karogs jau kopš 1937. gada un aktīvi izmantots hokeja laukums.

 Partneri: biedrība „Atrodi lauku sev” un „Virdzenieces”

Kontakti: jana.putnina@valka.lv

Visi projekta jaunumi:

Learning to Learn: A Latvian Way of Escaping School Routines

We can perceive the school as a place that children have to attend TO BE TAUGHT some, presumably useful and usable, knowledge, whether they like it or not, decided by somebody as worth acquiring, in a manner and format dictated by curricula, programmes, regulations and so on, or we can expect it to be a place where children LEARN things and STUDY to understand relations between such things, where they do it with interest and vigour and where an environment is created for everyone to fit in. At the same time, as grownups we know that the school is a meeting place of children with different abilities and with many different family backgrounds and in order to ensure it to be a place for everybody we need easy and low-cost “here and now” solutions. Turpināt lasīt…

Zvārtavā lasa pasakas un dara citas labas lietas

RAGANIŅAJau kopš pavasara Zvārtavas pagasta bibliotēkā notiek atraktīvas radošās „Pasaku darbnīcas”. Ik pa laikam ciemos ierodas kāds pasaku tēls, un tad kopā lasām pasakas, spēlējam spēles un zīmējam, Ciemojušies ir Lelle Lupe, kura lasīja savu bērnības mīļāko pasaku „Kā Ņauva meklēja draugu”, viesojās Lieldienu Zaķis, kuram no olas izšķīlies pīlēns, bet viņš nezināja ko tas ēd un kas par putnu tas ir – tad nu bērni palīdzēja, un izlasījām dažādākās pasakas par pīlēniem. Un tad 13.jūnijā, tieši piektdienā garām skrienot bibliotekā ieradās Mazā Raganiņa, Turpināt lasīt…

Ērģemes pagastā darbojas Vecāku un bērnu skoliņa

PII novembrii 051Vecāki, nu jau trešo reizi tiekoties ar psiholoģi Guntu Danci, jūtas droši, uzklausa un dalās savā pieredzē par lomām ģimenē un uzmanības deficītu mūsu bezgala steidzīgajā ikdienā. Par to, kā sev tik dārgo laiku padarīt par „vērtīgu” arī atbildot uz neskaitāmajiem bērna jautājumiem un kā veltīt laiku katram no ģimenes bērniem atsevišķi – tikai viņam vien! Turpināt lasīt…

Ozolu pamatskolā top dāvanas

DSC03084Valkas novada Ozolu pamatskolā projekta „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā ”ietvaros, turpina strādāt radošās darbnīcas. 4. novembrī Ingas Baumanes vadībā pagatavojām Lāčplēša dienai veltītus svečturus, kuri tika izmantoti Lāpu gājienā uz Aumeisteru kapiem. Tie rotāja arī Mierkalna tautas nama logus, Latvijas valsts proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā pasākumā. Brošas – piespraudes un mobilo telefonu piekariņus mācīja pagatavot Kristiāna Brolīte. Darbiņi tika veidoti dažādi. Bija interesanti vērot, kā mazākie dalībnieki pacietīgi vēra pērlītes. Turpināt lasīt…

Vijciemā godā ķirbi

IMG_0554Šoreiz Vijciema pamatskolas kulinārijas nodarbībā tika gatavoti un galdā celti dažādi ķirbju ēdieni. Zinot, cik vērtīga ir šī lielā oga, ķirbju ēdienus iesakām ieviest visiem savā ikdienas virtuvē. Šajā reizē gatavojām ķirbju biezzupu un ķirbju kūku. Bija ļoti garšīgi. Ķirbis gozējās arī mākslas nodarbībā. Turpināt lasīt…

Vijciema jaunieši dūšīgi tirgojas

mazpulks 007Vijciema mazpulcēniem bija iespēja atkal tirgoties, šoreiz Vidzemes mazpulcēnu forumā Smiltenes novada Palsmanē. Neskatoties uz lielo tirgotāju skaitu, Vijciema mazpulka stends bija labi pamanāms ar interesanto zaļo garšaugu jauno stendu, kuru pagatavoja zēni. Arī meitenes neslinkoja un izgatavoja jaunas brošiņas un dekoratīvos ziedus, kuri ieinteresēja daudzus pircējus. Turpināt lasīt…

Neparastā Miķeļdiena Vijciema pamatskolā

septembris2012 077wVijciema pamatskolā 27.septembrī notika Miķeļdienas pasākums, kas sākās no rīta ar tirdziņu, kura laikā varēja gan pirkt, gan pārdot dažādus pašu gatavotus labumus: dzērvenes pūdercukurā, medu, kūkas, pīrādziņus, puķu un garšaugu stādus, virtuves koka dēlīšus, izšūtus spilvenus u.c lietas. Bērni šim tirdziņam bija gatavojušies jau savlaicīgi, protams, iesaistot arī vecākus. Tālāk notika ceļošana pa 9 neparastām stacijām, kurās katram bija jāveic dažādi uzdevumi.  Turpināt lasīt…

Miķeļdienas tirdziņš Vijciema pamatskolā

septembris2012 05427. septembrī Vijciema pamatskolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā ar saviem rokdarbiem, konditorijas izstrādājumiem un izaudzētajiem stādiem piedalījās arī skolas mazpulcēni. Mazpulcēni šim pasākumam gatavojās nopietni, tika izgatavotas dažāda veida reklāmas ar informāciju, kāda veida izstrādājumi un produkcija būs nopērkami. Turpināt lasīt…

Vijciemā top rudens modes

Fotoattēls-0085Vijciema pamatskolā septembrī atsākās floristikas nodarbības, kurās no kļavu lapām veidojām cepures. Nodarbību vadītājai Zeltītei šoreiz palīgos bija atnākusi mamma Alda un, abām piepalīdzot, tapa košas kļavu lapu cepures. Skatieties, mācieties un priecājieties līdz! Turpināt lasīt…

Miķeļdienas tirdziņš Kārķos

DSC0183820.septembra Miķeļdienas tirdziņu  gaidīja  skolēni, vecāki un iedzīvotāji  Kārķos, izveidojies pat īpašs pircēju un pārdevēju loks. Tomēr katrs tirdziņš  ir ar jaunu noskaņu  un savu tirgus preci. Par tirgus vietu tika izvēlēts tautas nama pagalms. Tautas nama vadītāja Dace Pieče  bija īpaši izrotājusies un sapucējusies kā tirgus feja. Tirgus  sākumā skolas folkloristi ieskandināja ar Miķeļdienas dziesmu, mazpulcēni ar tautas dziesmām un skolotāja Ilze Pētersone tirgus noskaņā  pastāstīja par Miķeļdienu kā latviešu tautas tradīciju. Turpināt lasīt…