Tirzas pamatskola kā daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pastāvēs, kas pārvērtīsies (2009-2010), Iespējas visiem (2012-2013), Jaunas uzņēmējdarbības izveidošana lauku tūrisma jomā Tirzas pagasta “ Kalnārēs” (2013), Es un mani kaimiņi (2013), Veikborda trases izveide Tirzas pagasta „Kalnārēs” (2013).

Mērķis: Izveidot skolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centru, kurā tiks nodrošināta daudzpusīgu, ilgtspējīgu izglītības pakalpojumu pieejamība, veicinot privātās publiskās partnerības attīstību, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Ir nostiprināti un attīstīti inovatīvi risinājumi mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot novada un vietējās kopienas resursus un veicinot partnerību.

Tirzas pamatskolā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldību ir izveidots plašs piedāvājums kopienai, attīstot tās intelektuālu un fizisku resursu attīstību, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru. Ir pilnveidots profesionālās ievirzes un interešu programmu piedāvājums un īstenotas jaunas interešu programmas. Tike organizēti izglītojošie semināri un darbnīcas, līderības un pilsoniskās līdzdalības skola, dzīvesprieka skola aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšanai un pasākumi tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai

Skolā ir ieviesta uzņēmējdarbības pamatu apguves izglītības programma, dodot iespēju skolēniem apgūt praktisku biznesa izglītības programmu, nodibināt skolēnu mācību firmu un realizēt savas biznesa idejas, kā arī īstenots pasākums karjeras izvēles ievirzei uzņēmējdarbībā un nodarbinātības iespējām laukos. Ir veidots priekšstats par amatniecību un lietišķo mākslu kā uzņēmējdarbības formām, to attīstības iespējām un tika dota apgūt pirmās iemaņas metālapstrādē un rotu kalšanā, rokdarbos, kokapstrādē.

Piemājas saimniecībā “Kalnāres” izveidotas kabeļveikborda un ūdensbumbas atrakcijas, paplašinot tūristiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kas ir unikāls pakalpojums novada mērogā un paplašina uzņēmējdarbības izmantošanu tūrismā.

Izveidota „Mazulīšu skola” – rotaļu grupa bērniem, kas neapmeklē pirmsskoliņu, uzlabojot kvalitatīvas mācīšanās un attīstības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Notikušas ģimeņu mācības un neformālās nodarbības, kā arī radošās darbnīcas pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm vasaras periodā.

Notikuši pagalma svētki dažādos pagasta ciemos un divas ekskursijas pa tuvējo apkārtni, īstenojot aktivitātes iespējami tuvu dzīves vietai un uzrunājot cilvēkus personiski, dodot iespēju labāk iepazīt līdzcilvēkus, savu pagastu un Gulbenes novadu.

 Partneri: biedrība „KāpNes”

Kontakti: svetlanaziepniece@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Ideju darbnīca Tirzā

ideju-darbnica-2015-decGada nogalē Tirzas pagasta NVO un iestādes aicina iedzīvotājus uz Ideju darbnīcu. Ikviens ir gaidīts uz sarunu par mūsu iespējām un vajadzībām. Kad pirms mēneša biedrības “”KāpNes”” un Tirzas pagasta attīstības biedrības (TPAB) aktīvs pie apaļā galda sprieda, kā dzīvot tālāk, radās daudz labu domu kopīgiem darbiem un priekšlikums sanākt lielākā pulkā, lai pastāstītu, ko labu savai kopienai ir devušas abas biedrības (TPAB – 11 gadu, “”KāpNes”” – 5 gadu laikā), atskatītos uz iedzīvotāju forumos izteiktajiem priekšlikumiem, vienotos, kādus darbus gribam un varam paveikt paši tuvākajā un tālākajā nākotnē. Turpināt lasīt…

Aktīvs rudens Tirzas pamatskolā: smejamies, nopietni spriežam un lolojam cits citu

oktOktobris Tirzas pamatskolā ir sācies raibs kā rudens lapas. Aktīvi darbojas gan skolēni, gan pieaugušie. Skolēni Tirzā saprot, ka, ja kaut ko ļoti gribas, tad jāķeras pie darba. No vecākajiem brāļiem un māsām padzirdējuši par jautrajām ‘fukšu’ ballēm, 5. klases skolēni ņēmās sarīkot arī savu šī interesantā pasākuma versiju. Ir tikai viens noteikums – saģērbties atbilstoši dienas tēmai, piemēram, kā mazulīšiem, indiāņiem vai mafijas pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās un skolas dzīvi interesantāku padarīja liels skaits aizrautīgo skolēnu. Prieks, ka skolēni nebaidās uzņemties iniciatīvu un organizē kaut ko tādu, kas pašiem sagādā lielu prieku! Skolēni turpināja arī skolotāju dienas tradīciju, kuras laikā iniciatīvu un atbildību par skolu uzņemas 9. klases skolēni. Turpināt lasīt…

Satriecoši LABAS ziņas no Tirzas!

OLYMPUS DIGITAL CAMERATas nu ir noticis – abi Tirzas pamatskolas deju kolektīvi valsts skatē saņēma 1.pakāpes diplomus! Augsts novērtējums ļauj cerēt uz sapņa piepildīšanos – dejot Daugavas stadionā! Matemātiķi lika lietā kalkulatorus, un sanāca, ka šādā gadījumā uz svētkiem dosies 54% no 3. -9. klašu skolēniem, bet, ja paveiksies korim, kuram skates vēl turpinās, tad tie būs 70%. Vareni! Arī tad, ja tomēr paliksim mājās, esam tik daudz iemācījušies, ka tas nu patiešām ir ieguldījums katra paša un mūsu visu kopīgajā nākotnē. Paldies visiem par smagu un nopietnu darbu un par spēju nest vēstījumu: “Mums patīk tas, ko darām!” Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolas Radi!2015 izglītības forumā: esam sasodīti progresīvi!

DSC09189Ar rosīgu gatavošanos nākusi un jaunus ieguvumus atnesusi šī gada Radošās darbības nedēļa radi!2015. Liels prieks, ka šogad starptautiskajā izglītības forumā „Skola digitālajā laikmetā” koši parādījās arī pārmaiņu skolas un kopienas: Tirzas pamatskola, Druvienas pamatskola, Brocēnu novads, arī mūsu Kurmenes kolēģi, šoreiz kopā ar Valles vidusskolu. Druvēnieši bija kopā ar animatori Daci Liepu, bet vislielākā atzinība pienākas Terēzei un Evertam (attēlā), kuri bija visjaunākie un vienlaikus visaizrautīgākie foruma dalībnieki, kas lietišķi darīja to, ko labi prot. Savukārt Tirzas pamatskolas komanda ar skolas direktori Svetlanu Ziepnieci priekšgalā, klausoties vieslektoros un runājoties ar citiem foruma dalībniekiem, nākuši pie atziņas, ka “esam sasodīti progresīvi” – Turpināt lasīt…

Tirzas pamatskolas integrētās mācīšanās pieredze Starptautiskajā izglītības forumā

radi-AneteTirzas pamatskolas Radošās darbības nedēļas ietvaros Izglītības forumā „Skola digitālajā laikmetā”  prezentēja projektu “Pasakas ar ausīm” – integrētās mācīšanās pieredzi, filmējot. Jau vairākus gadus Tirzā skolotāju, bērnu, skolēnu, jauniešu, vecāku un vecvecāku kopā īstenotās iniciatīvas pārtop īsās amatiervideo filmiņās. Tā var būt ikviena aktivitāte: radošās darbnīcas, stundas, pulciņu nodarbības, kurā dažādu mācību  priekšmetu skolotāji strādā komandā ar kopēju mērķi un kopējā tematiskajā projektā. Brīvprātīgie jaunieši, vecāki, skolēni, bērni kļūst par līdzvērtīgiem komandas locekļiem, jo idejas rodas darot, un tas nav skolotājs, kurš pasaka “kā jābūt”. Vairāk informācijas un saites uz filmām varēsiet atrast http://www.tirzasskola.lv/?p=955#more-955.

“Pankūka lido!” jeb priekpilna integrētā mācīšanās

Tā tik bija stunda! Vai tiešām tā bija stunda? Vai tad tā arī notiek mācīšanās? – Ja kopā mācījās pirmīši un piecgadīgie/sešgadīgie no skoliņas, skolotājas un brīvprātīgas vecmāmiņas Astrīda un Ieva! (Uzminiet, kura nemaz nav vecmāmiņa šiem bērniem, bet ir brīvprātīgā skolas vecmāmiņa?) Ja tika mizoti āboli, rīvēti kartupeļi, vecmāmiņas žonglēja ar pannām, un tam visam pa vidu tika skaitīti dzejoļi, stāstītas pasakas! Kurā brīnumzemē tas notikās? Tirzas lielajā skolā – mājturības kabinetā! Tā Tirzas pamatskola ieskandina Radošās darbības nedēļu radi!2015. Lasiet vairāk http://www.tirzasskola.lv/?p=943#more-943

Tirzā būs jau trešais pagasta iedzīvotāju forums

3-forumsKas nepieciešams, lai ne vien iegūtu, bet arī noturētu cilvēku uzticēšanos? Konsekvence, atbildība par saviem vārdiem un darbiem un arī rūpēšanās ne tikai par lielām lietām, bet arī detaļām. Tirzas pagasta iedzīvotāju foruma organizētāji rūpējas gan par to, kā saturiski piepildīt dienu, gan to, kā cilvēki varēs nokļūt šajā pasākumā un atpakaļ mājās – afišā redzams arī pagasta autobusa saraksts. Liels prieks par to, kā plašumā un dziļumā aug biedrības „Sateka”, biedrības „KāpNes”, Tirzas pamatskolas, pagasta pārvaldes un, galu galā, daudzu jo daudzu tirzmaliešu sadarbība. Un tur, kur notiek labas lietas, atrodas arī atbalstītāji, šoreiz Borisa un Ināras Teterevu fonda veidolā. Saruna 24. februārī būs gan par to, ko var izdarīt paši, gan to, kur nepieciešama pašvaldības līdzdalība. Un, ja tā prātīgi visu izrunā un sadala atbildības, tad darīšana jau ir daudz vieglāka. Ja neziniet, kā īsti ķerties klāt vietējo ļaužu aktivizēšanai, droši jautājiet padomu tirzmaliešiem!

Popiela, picas un kliņģeri Tirzas pamatskolā – viss top pašu spēkiem

klingeriTirzas pamatskolā dienas kā allaž darbu pilnas. 13. februārī tradicionāli norisinājās “POP iela 2015”, kuru organizēja biedrība „Your Way” sadarbībā ar Tirzas pamatskolu. Šogad jaunieši tiešām bija rūpīgi gatavojušies šim pasākumam, izrādot savu entuziasmu un iniciatīvu. Pagājušajā nedēļa bija īpaša arī ar to, ka pirmklasnieki iemēģināja roka picu cepšanā, bet šonedēļ Ullas – mūsu skolā strādājošās brīvprātīgās vadībā bērni gatavoja kliņģerīšus. Pats galvenais, ka viss patīk un garšo daudz labāk, ja pagatavots savām rokām.

„Tirzas skola man iemācīja, ka nekas nav neiespējams,”

tieši tā, daloties savās pārdomās ar skolas biedriem, kuri pašlaik vēl mācās Tirzas skolā, saka Sintija, viena no 2013. gada absolventēm. Interesanti, ka līdzīgās domās ir vairums šī gada absolventu, jo tieši viņi jau bijuši daļa no Pārmaiņu skolu ēras Tirzas pamatskolā. „Šorīt es skaidri zinu, ka esam LABA skola – no absolventiem nāk anketas, kurās ir viss tas, kā dēļ ir vērts strādāt. Bet pats svarīgākais- viņi nebaidās runāt un darīt! Viss, protams, nav rožaini, bet, ja izauklējam vismaz dažus šādus jauniešus – urrā!, turklāt tie nebūt nav tikai tie, kas aizgāja mācīties uz vidusskolām,” tā skolas direktore Svetlana Ziepniece. Lūk, ko vēl raksta absolventi: Turpināt lasīt…

Vai es drīkstu būt jūsu vecmāmiņa?

vecmaminaAr šādu negaidītu priekšlikumu uz Tirzas pamatskolu atnāca mūsu pagastā ļoti cienījams cilvēks – ilggadējā daktere Ieva Bērziņa. Tā nu mums tagad ir skolas vecmāmiņa, kas šonedēļ lasa grāmatas kopā ar pirmklasniekiem, spēlē galda spēles ar mazajiem skoliņā un runājas par pirmās palīdzības sniegšanas gudrībām ar vecāko klašu skolēniem. Ir patiess prieks par šo vienreizējo dāvanu skolai, skolas bērniem un viņu ģimenēm. Prieks par mazajiem bērniem, kuri aizrautīgi darbojas līdzi, un lielākajiem, kuri mācās ieklausīties. Prieks par dakteri Ievu, viņas sirds gudrību un spēju rast jaunu piepildījumu, sasniedzot skaistus un cienījamus vecmāmiņas gadus.

Svetlana Ziepniece, Tirzas pamatskolas direktore