Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē

Mērķauditorija: Skolēni (Plāņu pagastā dzīvojošie, kā arī Strenču novada un citu pašvaldību bērni), skolēnu vecāki, citi ģimenes locekļi un pārējie Plāņu pagasta, Strenču novada un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, skolu beigušie, bez darba esošie jaunieši.

Mērķis: Pārveidot Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru pirmskolas un skolas vecuma bērniem.

Aktivitātes:

Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, konsultējot, izglītojot tās un organizējot nodarbības vecākiem;

Ģimenēm ar bērniem tiks nodrošināts sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

Radīt iespēju skolēniem atrasties drošā un atbalstošā vidē, īpaši situācijās, kad ģimene to pilnībā nespēj nodrošināt;

Palielināt iespējas pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – radošās darbnīcas, rotaļu un spēļu istabas, grāmatu stūrītis utt.

Rezultāts: Celsies skolēnu izglītības līmenis, palielināsies mācību motivācija un uzturoties centrā pēc mācību stundām, bērniem būs iespēja mācīties vai darboties pedagogu vadībā, izglītoti vecāki vairāk motivē savus bērnus mācīties. Būs apzināta nepieciešamība veidot speciālās izglītības programmas vai individuālos mācību plānus bērniem ar mācīšanās traucējumiem vai īpašām vajadzībām.

Visi projekta jaunumi:

Strenči: Kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”   Strenčos Latvija sākas savā dzimtajā vietā, no kuras nāk paši un akcentē visas labās lietas, kas pie viņiem notiek. www.youtube.com/watch?v=MAV4Y0DjG7k

Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē”

Ir noiets pirmais posms projekta „Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē” īstenošanā. Projekta  mērķis ir pārveidot Strenču vidusskolas Plāņu filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Turpināt lasīt…