Sikšņu pamatskola – izglītība visām paaudzēm

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm (2009-2010), Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm II (2012-2013), Nometnes „Gribu un varu dzīvot zaļi!” (2013), Forums „Skola kā kopienas centrs” (2013).

Mērķis: Izveidot un attīstīt un pilnveidot Sikšņu pamatskolu kā vietējās sabiedrības izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, paplašinot darbības sfēras atbilstoši kopienas vajadzībām.

 Galvenie darbības virzieni:

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem iespēju darboties drošā, estētiskā vidē, pieaugušo uzraudzībā. Veikts pirmsskolas vecuma bērnu nodarbību telpu kosmētiskais remonts, darbībai vasaras periodā izveidota bērnu rotaļu grupa, dodot iespēju vasarā vecākiem, kuri strādā, vai kuriem ir nepieciešamība uz dažām stundām atstāt drošībā savu pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu. Notikušas ritmikas un dziesmu nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – vairojot bērnu fiziskās aktivitātes, ritma izjūtu, uzlabojot stāju, veselību.

Radīt  uz sabiedrības vajadzībām balstītu mūžizglītības piedāvājumu: Web lapu (blogu, forumu utt.) veidošana, foto un video apstrāde ar datoru, mūzikas apstrāde ar datoru, „Aklais raksts”, biznesa iespējas interneta vidē, mazā biznesa uzsākšana, biznesa idejas attīstīšana, angļu valoda, datorkursi, floristika, rokdarbi, pērļošana, kokapstrāde un projektu vadības kursi.

Dot iespēju bērniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas, mācīties sadzīvot ar citiem bērniem, esot diennakts nometnē, gūt jaunu pieredzi. Nedēļu garu nometņu organizēšana skolēnu brīvdienās bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem, izmantojot Sikšņu pamatskolas nepieciešamos telpu, teritorijas un cilvēkresursus.

Palielināt iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi un organizēti pavadīt brīvo laiku, izmantojot skolas infrastruktūru.

Stiprināt Virešu pagasta ģimenes, organizējot Ģimeņu dienu, Māmiņu skolu, dodot iespēju māmiņām gan iemeslu iznākt no mājas, gūt jaunas zināšanas, iespēju savstarpēji komunicēt. Ģimenes dienā vecāki var  pavērot savu bērnu mācību darbu, veidotos darbus, kad ir iespēja gūt jaunas zināšanas par bērnu audzināšanu, kopīgi pavadīt laiku ar bērniem radošās nodarbēs, kopīgi svinēt svētkus.

Notikušas diskusijas par tēmu „Skola kā kopienas centrs”, dalot iedzīvotājus nelielas grupās, apkopojot foruma rezultātus, ir izstrādāts Sikšņu pamatskolas kā pārmaiņu skolas attīstības plāns 2014.-2019.gadam, kas balstās uz kopienas vajadzībām.

 Partneri: biedrība „Pagasta attīstības grupa „Vireši””

Kontakti: unre@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Mainās sporta laukums Vidagā

Šobrīd Vidagas Sikšņu pamatskolā un biedrībā “Pagasta attīstības grupa “Vireši”” ir ne tikai lietaina rudens un ekskursiju laiks, bet arī laiks, kad ar satraukumu sekojam notikumiem mūsu sporta laukumā. Pēdējo divu nedēļu laikā esam iepazinuši ceļu būves tehniku un vērojuši, kā tiek veidots asfaltēts laukums, vispirms izrokot bedri, tad savedot smilti, šķembas, to visu līdzinot. Visbeidzot pagājušās nedēļas piektdienā tika uzklāts jauns, melns, skaists asfalts. Urrā, mūsu pāris gadus sapņotais sapnis piepildās: šoziem varēsim slidot uz jaunā laukuma un nākamvasar varēsim tur spēlēt florbolu vai ielu basketbolu vai vēl kaut ko citu. Turpināt lasīt…

Sikšņi: kas gan tik šeit nenotiek…

Sikšņu pamatskola jau labu laiku ir ciemata dvēsele, un neviens vairs nebrīnās par gaismu vēlu vakaros vai daudzajām automašīnām skolas autostāvvietā. Visiem viss ir skaidrs, te ir sanākuši tie, kuriem patīk darboties, kuri grib kaut ko iemācīties vai vienkārši mājās sēdēšana viņus garlaiko. „Kas tad šeit notiek?” tāds jautājums bija parasts vēl decembrī. Atbilde varētu skanēt: „Jā, kas gan tik šeit nenotiek!” Turpināt lasīt…

Sikšņos uzskata: dzīvot laukos nav nolemtība

Mums patīk gausties, cik viss ir slikti, cik grūti ir dzīvot laukos. Protams, viegli nav, nav pasta, ceļi ne vienmēr izbraucami, pilsēta tālu, darbavietu maz, bet vai bezcerīgi? Vai citur maize bez garozas? Varbūt pašiem vajadzētu mainīties? Lai mainītu iedzīvotāju domāšanu un uzlabotu dzīves kvalitāti, Apes novada Sikšņu pamatskola jau 3 gadus darbojas ne tikai kā izglītības iestāde skolēniem, bet arī kā daudzfunkcionāls centrs, kurā tiek realizētas dažādas mūžizglītības programmas. Turpināt lasīt…

Jauns projekts Sikšņu pamatskolā – „Kopā varam, kopā darām”

Rosīga darbība turpinās Sikšņu pamatskolā. Jaunā projekta “Kopā varam, kopā darām” mērķis ir stiprināt Sikšņu pamatskolas bērnu ģimenes, dodot iespēju bērniem brīvajā laikā darboties un apgūt jaunas prasmes kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Projektu realizē Sikšņu pamatskola, sadarbībā ar biedrību „Pagasta attīstības grupa „Vireši””. Turpināt lasīt…