Visi projekta jaunumi:

Lapa 37 no 37

Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolas daudzfunkcionālā centra izveide

Iesniedzējs: Jaunpiebalgas novada dome

Mērķauditorija: Galvenā mērķauditorija ir bērni, jaunieši un pieaugušie.

Projekta mērķis: Pētera pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu, ilgtspējīgu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru Zosēnu pagasta teritorijas bērniem, jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātes: Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes iedalītas vairākos atšķirīgos blokos:

 • ·Bērnu un jauniešu centra izveide – ietver sporta un trenažieru aktivitātes, kokapstrādes darbnīcas aktivitātes, datortelpas pieejamību, attīstošo spēļu un rotaļu istabas pieejamību, video un foto apstrādes pulciņu, gleznošanas pulciņu, filcēšanas pulciņu, floristikas darbnīcu un pērļošanas pulciņu;
 • ·Jaunpiebalgas novada domes Reģionālās Tautskolas filiāles izveidošana – semināru, tematisku pasākumu norise;
 • · Sociālās pašpalīdzības centra izveide, kas darbosies pastāvīgi – ietver lietoto mantu apmaiņas punktu, veļas mazgātuvi un žāvētavu, dušas telpas pieejamību un kapelas izveidi.

Rezultāts: Organizējot pieaugušo mūžizglītības pasākumu ciklu, tas palīdzētu veidot uzņēmējdarbības vidi. Piedāvāto nodarbību rezultāts, varētu būt papildus ienākumu avots (mājražošana, filcēšana, pērļošana, aušana, klūdziņu pīšana, adīšana, rotaļlietu gatavošana). Piedāvātie psiholoģiskie sevis izzināšanas kursi palīdzēs iedzīvotājiem līdzsvarot attiecības, pieņemt pašreizējos apstākļus, dot cerības staru un rast vidi vietējiem iedzīvotājiem socializēties un nenorobežoties no apkārtējiem cilvēkiem.

Naukšēni

Naukšēnu novada “Skola visiem”

Iesniedzējs: Naukšēnu novada pašvaldība

Mērķauditorija: Projekta realizācijā netiešie ieguvēji būs visi Naukšēnu novada iedzīvotāji – kopskaitā 2316, tiešie ieguvēji – skolas vecuma bērni, jaunieši vecumā no 18 – 26 gadiem, iedzīvotāji no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām un pedagogi.

Mērķis: Projekta Naukšēnu novada „Skola visiem” mērķis ir nodrošināt daudzpusīgas izglītības iespējas novada bērniem un skolu skolēniem, sekmēt dažādu sociālo grupu iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā, veicināt krīzes pārvarēšanu, mācīt problēmu risināšanu un mērķu sasniegšanu.

Aktivitātes:

 • ·Sniegt psihologa konsultācijas skolēniem un vecākiem;
 • ·Organizēt logopēda nodarbības bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi;
 • ·Organizēt veselīga dzīvesveida nodarbības bērniem personīgās higiēnas zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanā;
 • ·Organizēt rokdarbu darbnīcas un pēcpusdienas skoliņu bērniem un vecākiem saturīga brīvā laika pavadīšanai;
 • ·Organizēt lekcijas par sociālo iekļaušanos atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām;
 • ·Organizēt uzņēmējdarbības pamatu apguves un mērķa sasniegšanas nodarbības bezdarbniekiem un lauku iedzīvotājiem 1 reizi mēnesī;
 • ·Organizēt vakarēšanas, ekonomiskas mājsaimniecības un „garšu laboratorijas” nodarbības krīzes pārvarēšanas nolūkā ekonomiski mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • ·Organizēt veselīga dzīvesveida, sadziedāšanās un sporta nodarbības lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;

Sadarboties ar biedrību „Ķoņu kalna dzīves skola” pieaugušo nodarbību organizēšanā.

Rezultāts: Tiks nodrošināta daudzveidīga un kvalitatīva izglītība visiem novada skolēniem, jauniešiem, tiks pilnveidota tālākizglītība novada iedzīvotājiem no visdažādākajām sociālā riska grupām; tiks nodrošināta abu skolu pastāvēšana un to pilnvērtīgs darbs.

Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

„Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” izvietojies Korģenes ciematā, kas atrodas 13 km attālumā no piejūras pilsētas Salacgrīvas, Korģenes pamatskolas telpās. Bērnu skaita samazināšanās dēļ, Korģenes pamatskola kļuva par struktūrvienību Salacgrīvas vidusskolai, savukārt Korģenes pamatskolas pirmsskolas grupas kļuva par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” struktūrvienību.

Mēģinādami uzlabot izglītojošo vidi Korģenes pamatskolas telpās, lai tā nākotnē kalpotu kā sabiedriska telpa gan pirmsskolēniem, gan skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un visiem pārējiem apkaimes iedzīvotājiem, projekta īstenotāji projekta ietvaros paredzējuši un nu īsteno septiņas aktivitātes.

Turpināt lasīt…

Drustos īsteno astoņas aizraujošas aktivitātes

Projekta realizācijai ķērāmies klāt tūlīt pēc rezultātu paziņošanas un aktīvi darbojamies jau ceturto mēnesi. Projekta realizācija notiek īstenojot 8 dažādas aizraujošas aktivitātes, kuras vada darbīgi un zinoši pedagogi:

Turpināt lasīt…