Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra izveide (2009-2010), Vēl viens pakāpiens Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā (2012-2013), Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā (2013), Rokdarbu darbnīcas izveide Malienas pamatskolā (2013), Kvalitatīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem (2013).

Mērķis: veicināt vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, paplašinot Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbību

Galvenie darbības virzieni:

Ir paplašinātas pieaugušo, jauniešu un bērnu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas, iespējas saņemt sociālo atbalstu uz vietas pagastā. Aktivitātes vērstas uz sabiedrības līdzdalību vietējās kopienas labklājības nodrošināšanā. Skolas audzēkņi, vietējie uzņēmēji un pagasta iedzīvotāji piedalījušies labdarības pasākumos – snieguši koncertus, realizējuši savus rokdarbus, piedalījušies talkās, atjaunojuši skolas sporta inventāru, labiekārtojuši skolas apkārtni un izgatavojuši skrituļošanas rampu. Norisinājusies vasaras diennakts nometne „Āra dzīves skola” bērniem.

Brīvā laika pavadīšanas istabās „Kabata” divas reizes mēnesī notiek tematiskas nodarbības, kuras pasniedz pieredzes bagāti pagasta cilvēki (rokdarbnieces, konditores un citu noderīgu amatu meistari), istabām iegādāta jauna materiāli tehniskā bāze (jaunas galda spēles, LEGO komplekts, novusa galds, latviešu autoru animācijas filmas). Nodarbību norisei iegādāti jauni mūzikas instrumenti un aprīkojums (sintezatora, 2 ģitāras,  apskaņošanas iekārta un 4 mikrofoni), aprīkots meiteņu mājturības kabinets (jauna plīts un tvaika nosūcējs, katlu komplekts).

Dzīves prasmju skolas izveide pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem:

Pieaugušajiem – tālākizglītība dzīves prasmju apguvei un nodarbinātības sekmēšanai: ēst gatavošana – Racionālās mājsaimnieces šūšana un apģērba labošana, tradicionālie tekstildarbi, inovatīvie tekstildarbi (tapošana, zīda apgleznošana, dekupāža, Nuno filcēšana, Kanzaši ziedu veidošana), darbs ar koku (karotes, ogu lasāmmašīnas, ķeblīši), mazā uzņēmējdarbība- mājražošana, datorkursi „ Senioru minimums”, datorkursi ar priekšzināšanām, iespējas un prasme piedāvāt savu produktu internetvidē, nodarbību cikls – 6 tikšanās ar novada amatniekiem, mājražotājiem.

Bērniem un jauniešiem – nodarbību cikls  „Jaunais saimnieks un saimniece” (sēklas, dārza sēšana, ārstniecības augi, to audzēšana, dārzaugu kopšana, ražas novākšana, uzglabāšana, galda kultūra, galda klāšana, ēdiena gatavošana), imidža studija (personīgā higiēna un veselība, skaistumkopšanas pamati, tērpu kopšana, tērpu modelēšana un demonstrēšana), uzvedības kultūra, suvenīru darbnīca, karjeras izglītība – tikšanās ar 6 novada uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, ekskursijas uz 2 novada saimniecībām un 2 uzņēmumiem.

Noticis pasākums „Darīsim kopā!” ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī reizi nedēļā notikušas nodarbības – teātra māksla, fiziskās aktivitātes, tēlotājdarbības, runas māksla, rotaļas un dejas. Norisinājies arī bērnu koncerts „Mēs jau varam!” un nodarbības radīto darbu izstāde.

Projekta ietvaros izveidotā interneta mājas lapa ir pirmais solis, lai sabiedrību iepazīstinātu ar pašu iedzīvotāju radīto produkciju un savas iemaņas popularizētu ārpus pagasta teritorijas.

Kopīgiem spēkiem (skola, pirmsskolas izglītības iestāde, pagasta pārvalde, pagasta iedzīvotāji) labiekārtots un atjaunots pie skolas esošais sporta spēļu un rotaļu laukums, izveidojot vietu pagastā, kur visa ģimene varētu apvienot pastaigu brīvā dabā ar dažādu fizisku un garīgu prasmju izkopšanu (līdzsvara noturēšana, koncentrēšanās, veiklība u.c.).

Partneri: Nodibinājums „ Malienas skolas fonds”, biedrība „Mēs – Malienai”

Kontakti: skola.mal@aluksne.edu.lv

Visi projekta jaunumi:

Darbīgi raibais rudens Malienas pamatskolā

thumb_show.php1. septembris Malienas pamatskolā sākās ar prieku un jaunām krāsām. Visi bija priecīgi atkal satikt cits citu un ieraudzīt jaunos skolotājus. Pirmā stunda iepazīstināja mūs ar jauno mācību gadu. Pasākums un fotografēšanās pie skolas kā tradīcija  ievadīja visus jaunā līmenī. Kā jau katru gadu 18. septembrī dzejas dienas atzīmēja arī mūsu skolā. Notika krāšņais stāstnieku konkurss. Skolēni sacerēja savus dzejoļus, mācījās no galvas kādu interesantu rakstnieku darbu un stāstīja anekdotes. Arī orientēšanās spēle ‘’Pa pēdām dzejolim’’ mūsu skolā notiek katru gadu. Skolēni sadalās vairākās komandās un pēc kartes meklē slēpņus, kuros atrod pazudušās dzejas rindas. Dzejas dienās skolās, pilsētās un pagastos viesojas dažādi rakstnieki. Arī mūsu Malienā ‘’Ērmaņu muižā’’ viesojās rakstnieks Jānis Rokpelnis un skolēni devās iepazīties ar dzejnieku un viņa dzeju. Turpināt lasīt…

Aleksandrs Pelēcis – skarbais malēnietis jeb Aleksandram Pelēcim – 95

PelecisMūsu skolas 1934.gada absolvents ir rakstnieks Aleksandrs Pelēcis, kurš par savu novadu – Mālupi, Malienu un Alūksni uzrakstījis ,,Alūksnes grāmatu’’ un atmiņu tēlojumu grāmatu ,,Puisiska dvēsele’’. Šie darbi ir gan vēsturiski, gan mākslinieciski nozīmīgi Malienas pusei un tās cilvēkiem. Ar lielu lepnumu un mīlestību viņš stāsta par savu dzimtu, skolas gadu notikumiem un ļaužu likteņiem, lietojot Malienas pusei raksturīgus vārdus un izteicienus. Tāpēc Malienas skolas kolektīvs uzskata par savu pienākumu saglabāt rakstnieka piemiņu. 2015.gada 10.aprīlī atzīmēsim A.Pelēča 95.dzimšanas dienu un aicinām skolu kolektīvus piedalīties radošo darbu konkursā ,,Aleksandrs Pelēcis- skarbais malēnietis’’. Turpināt lasīt…

Ziemassvētku dāvana Malienas bērniem – ekskursija

MalienaAukstā 21.decembrī, kad eņģeļi nomaina nakti pret rītu, es gaidu autobusu ar vieglu somu, bet labu omu, un mani stimulē tas, ka šodien būs ekskursija uz Cēsīm. Ekskursijā dosies Malienas pamatskolas skolēni, kuriem, pirmo semestri noslēdzot, liecībās tikai labas un teicamas atzīmes. Šī jau ir otrā ekskursija, kuru mums, Malienas skolas bērniem, dāvina mūsu skolas bijušais audzēknis, bijušais Cēsu mērs un vienkārši cilvēks ar labu sirdi – Gints Šķenders. Turpināt lasīt…

Tiks pētīta ierasti neierastā Maliena

2014-04-06 14.53.56Kad bērni atkal un atkal jautā, vai vasarā notiks nometne, tad izvēle ir viena- jāraksta projekts. Un tā, pateicoties Alūksnes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajam vasaras nometņu projektu konkursam un atbalstam tajā, no 3. līdz 6.jūnijam Malienā darbosies dienas nometne 1.-6.klases skolēniem „Ierasti neierastā Malienā”. Tā vairāk piemērota būs tādiem dalībniekiem, kam patīk kustēties, pētīt, meklēt. Četru dienu laikā ar dažādu spēļu palīdzību veiksim ceļojumu pa Malienas pagasta teritoriju, cenšoties ieraudzīt iepriekš nepamanīto, neparasto, pārsteidzošo un kopā labi pavadīt laiku. Turpināt lasīt…

Dzīves prasmju skola Malienas pamatskolas bērniem

2Alūksnes pusē 12. novembra rīts atnāca apmācies, nemīlīgs un drūms. Malienas pamatskolas sestās un septītās klases audzēkņi devās iepazīt divus uzņēmumus – ALTA S SIA Maizes kombinātu un SIA „Worm House” („Tārpu māja”) SFL projekta „ Vēl viens PAKĀPIENS Malienas Bērnu un ģimenes atbalsta darbībā” ietvaros. Galvenais mērķis – bērniem sniegt ieskatu par Alūksnes novada ražotājiem, ļaut apskatīt iekārtas, ražošanas tehnoloģijas, sarunāties un uzdot jautājumus uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem. Turpināt lasīt…

Malēnieši viesojas Cēsīs

DSC0604311.novembrī, Lāčplēša dienā, Malienas pamatskolas 6.- 9.klašu skolēni devās ekskursijā uz Cēsīm. Šī nebija pirmā ekskursija, kurā devāmies šoruden, bet pirmā, par kuras izdevumiem paši nemaksājām ne santīma, jo ekskursiju mums dāvināja mūsu skolas bijušais audzēknis, bijušais  Cēsu mērs ar 12 gadu stāžu – Gints Šķenders. Turpināt lasīt…

Malienas pirmsskolēnu darbīgā vasara turpinās

Ciemos pie lācēna un ezīšaVasaras sākumā biedrības „Mēs – Malienai” biedri sadarbībā ar Malienas pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” pedagogu kolektīvu uzsāka organizēt nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Jau klāt rudens, bet joprojām bērni katru ceturtdienu var spēlēt teātri, apgūt izteiksmīgu runu un tēlotājdarbību prasmes, kā arī dejot, iesaistīties kopīgās rotaļās un sportot. Turpināt lasīt…

Aļa istaba Malienā

DSCF4931Kopš aizvadītās vasaras 24.augusta, kad atzīmējām skolas   140. dzimšanas dienu,  mūsu skolas 3.stāvā vienmēr atvērta un visiem pieejama  ir,, Aļa istaba”. Kas ir Alis? Alis ir  rakstnieks Aleksandrs Pelēcis, malienietis, mālupietis un Alūksnes zēns vienā personā, dzimis Mālupes ,,Ķikšos’’, bet skolojies Malienas pamatskolā un Alūksnes ģimnāzijā. Bērnībā gan skolā, gan mājās rakstnieks saukts par Ali, jo, kā pats saka  savos  stāstos par bērnu dienām grāmatā ,,Puisiska dvēsele’’, ,,kurš gan varēja izrunāt to garo- Aleksandrs’’. Turpināt lasīt…

Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā

DSCF4525wPirms vairāk kā 10 gadiem pie Malienas skolas tika izveidots sporta spēļu un rotaļu laukums. Šopavasar secinājām, ka laukums savu laiku nokalpojis, nepieciešama atjaunošana, daži laukuma elementi ir pat bērnu dzīvībai bīstami un neizmantojami. Kopīgiem spēkiem – skola, pagasta pārvalde, pagasta iedzīvotāji un ar SFL finansiālu atbalstu 500 EUR apmērā, rīkojot talkas vasaras mēnešos, labiekārtojām un atjaunojām šo laukumu. Nu mums pie skolas ir labiekārtota atpūtas vieta, kur sakoptā un drošā vidē ģimenei ar bērniem pavadīt brīvo laiku. Turpināt lasīt…

Lielisks “Solis” Malienā

vasara 3Jūnijs vairākiem Alūksnes novada skolēniem atmiņā paliks ar piecām labi un lietderīgi pavadītām dienām Malienā nometnē „Solis”. Nometnes aktivitātes mācīja kļūt patstāvīgākiem, pārvarēt grūtības, apgūt jaunas prasmes, kuras varētu noderēt ikdienā, kā arī sadarboties, cienīt otra viedokli un rūpēties par savu veselību. Turpināt lasīt…