Durvis ir atvērtas – nāc un sāc!

Mērķauditorija: Lazdonas pamatskolas skolēni, pirmsskolas izglītības bērni, ģimenes, kuras materiālo apsvērumu vai aizņemtības dēļ nevar atļauties attīstīt bērnu spējas, pagasta iedzīvotāji (tai skaitā maznodrošinātie), kuri varēs pilnveidot savas prasmes un iemaņas svešvalodā, kā arī datorzinībās; bērni un jaunieši, kuri iesaistīsies interešu grupu nodarbībās un rīkotajās aktivitātēs, vietējie iedzīvotāji.

Mērķis: Nodrošināt pagasta iedzīvotāju, bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšanu, iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot sevi, tādējādi mazinot sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu. Skolai tas ļautu turpināt iesāktās tradīcijas interešu izglītībā un arī turpmāk ilgtermiņā iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības pakalpojumus.

Aktivitātes: Projekta ietvaros izveidotajā brīvā laika centrā tiktu atvērta pēcpusdienas klase skolas un pirmsskolas vecuma bērniem drošai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tiktu labiekārtots rotaļu laukums, organizētas grāmatu un filmu pēcpusdienas, sporta aktivitātes u.c. pasākumi. Plānots organizēt 5 interešu izglītības grupas – kokapstrāde, angļu valoda, vokālā māksla, vizuālā māksla, sports. Projekts paredz piedāvāt iedzīvotājiem izmantot skolas bibliotēkas un interneta resursus zināšanu pilnveidei un ikdienā nepieciešamo vajadzību nodrošināšanai (darba piedāvājumu izpētei, CV sagatavošanai, maksājumu kārtošanai u.c.). Iesaistot pagasta iedzīvotājus, skolēnus un vecākus brīvprātīgā darbā, tiks izveidota aktīvās atpūtas un veselības trase ar mērķi visos gadalaikos organizēt sportiskus pasākumus ģimenēm, skolēniem u.c. interesentiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

Rezultāts: Īstenotais projekts ļaus nodrošināt pagasta iedzīvotāju, bērnu un jauniešu intelektuālo un fizisko attīstību, savu spēju un talantu izkopšanu, mazinās sociālo atstumtību un sekmēs sociālo vajadzību apmierināšanu, ļaus mērķtiecīgi izmantot brīvā laika centra materiāli tehnisko nodrošinājumu un pakalpojumus.

Visi projekta jaunumi:

Mēs Lazdonā turpinām darboties

Paldies par  uzmundrinošajiem vārdiem  jaunā  skolas gada sākumā! Mēs turamies!   Pašā pavasara pusē veiksmīgi izgājām skolas akreditāciju, tas dod zināmu stabilitātes sajūtu  uz nākamajiem 6 gadiem, bet, protams,  pilnībā droši nejūtamies.  Nodomu ir daudz, arī vajadzību… Tas tad lai ir mūsu stimuls un dzinulis virzīties uz priekšu.  Ceram uz sadarbību! Darbaprieku un skaistus gandarījuma mirkļus! Projekta “Durvis ir atvērtas – nāc un sāc!” grupas vārdā Sarmīte Jansone

Sveiciens no Lazdonas

Ikkatru gadu eņģelis nones lejā baltu, pārslām apvītu grāmatiņu. Mēs taisām to vaļā, un visapkārt birst trauslas sniega zvaigznes. Tur nav neviena vārda, tikai vieglo pārslu burvīgais raksts mums stāsta, ka Ziemassvētki pie durvīm…
(K. Skalbe)
Turpināt lasīt…

Mēs ticam- kopīgiem spēkiem mūsu ieceres īstenosies!

Novembris  Madonas novada Lazdonas pamatskolas projektam Nr. SMSC -14  „Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!” ir   darbīgs un piesātināts ar daudzveidīgām aktivitātēm. Nozīmīgākās no  tām   ir  piesaistījušas kuplu apmeklētāju  pulku.

Turpināt lasīt…

Lazdonā durvis ir atvērtas – nāc un turpini!

Vakar, 15.novembrī Lazdonas pamatskolā notika projekta noslēguma pasākums, kurā klātesošajiem tika prezentēts gan projekta “Durvis ir atvērtas – nāc un sāc!” process, gan arī sasniegtie rezultāti, un projekta komanda dalījās savos priekos un pārdomās par paveikto.

Šodien, 16.novembrī, tikāmies ar projekta komandu, lai pārrunātu projekta laikā gūtās atziņas, un no šodienas skatu punkta izvērtētu pārmaiņu būtību Lazdonā.

Turpināt lasīt…

Lazdona: Mīlestība pret Latviju sākas savā dzimtajā vietā

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Lazdonas iedzīvotāji atbildi rada savā dzimtajā vietā un aicināja mūsu zemes mirdzumu ieraudzīt pieliekot to tuvāk ne pie acīm, bet pie sirds. www.youtube.com/watch?v=MsGVFp5lv2s

Sveicieni svētkos no Lazdonas

Līgo saule, līgo  bite

Pa lielo tīrumiņu,

Saule-ziedus kaltēdama,

Bite-ziedus lasīdama.

Aija! Sveicam Jūs un visu Sorosa fonda – Latvija darbīgo komandu  Vasaras saulgriežu svētkos !  Vēlam  sasmelties saules enerģiju, ūdens spēku, dziesmu prieku un Jāņu uguns iedvesmojošo gaismu !

Madonas novada Lazdonas pamatskolas projekta SMSC-14 “Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!” direktore Sarmīte Jansone un darba grupa.

Lazdonā “Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!”

Madonas pusē rosīgas aktivitātes notiek projektā ar ļoti zīmīgu nosaukumu – “Durvis ir atvērtas- nāc un sāc!”

22. aprīlī   plkst. 13:00  notiks   veselību veicinošs , sportisks  pasākums  “Jurģukalna jampadracis”, kas būs jau otrais no aktīvās atpūtas pasākumu cikla.  Pirmais “Ziemas vitamīni” notika 25. februārī un izpelnījās augstu dalībnieku atzinību. Informācija par to atrodama   pagasta un novada presē un arī mājas lapā .
Lai sagatavotu pavasara  pasākumu,  laika posmā no 19. līdz 22. aprīlim  lazdonieši aicina  sabiedrību uz brīvprātīgu darbu  (talkām ), kuru ietvaros notiks  aktīvās atpūtas trases izveidošana.  Šī trase  tiks izmantota gan pasākumā “Jurģukala jampadracis”, gan arī   turpmāk plānotajās   vasaras  un rudens   sporta aktivitātēs. Programmā paredzēts veselības skrējiens, šķēršļu joslas,  jautrās stafetes un sporta spēles, kurās piedalās gan ģimenes, gan individuāli dažāda vecuma dalībnieki. Pēc tam – kopīga atpūta pie ugunskura.  Projekta ietvaros paredzēti arī citi pasākumi.