Visi projekta jaunumi:

Pavasara svētki Korģenē Pelēnos

Klāt pavasara svētki – Lieldienas. Logos parādās dzelteni cālīši, griestus rotā raibu raibās oliņas, vāzēs plaukst ķiršu, ievu un bērzu zari, pašgatavotos podiņos dīgst zālīte, kuros iesēdusi izrotāta oliņa, pie durvīm satupuši pūkaini cālīši, kas katru rītu mums visiem padod labrītu, bet plauktā lepni sēž kopā ar ģimeni gatavotie cāļi – gan no dzijas, gan papīra, gan tamborēti, gan zīmēti. un tas viss notiek Korģenē, pirmsskolas bērnu valstībā. Turpināt lasīt…

Ziemassvētku gaidās Pelēnu grupā Korģenē

Ziemassvētki esot brīnumu laiks, taču dažkārt brīnumu jāmācās radīt arī pašiem. Tā arī PII Vilnītis  Pelēnu grupiņā, kura atrodas multifunkcionālajā centrā „Korģene”, sācies spraigs brīnumu radīšanas laiks, lai prieks tiek pašiem un arī tiem, kas ir ap mums. Tos palīdz radīt Galvenais rūķis Ilga , Dziesmu rūķis  Ināra  un Darbīgais rūķis Anda, kā arī Dabas rūķis Luīze, bet viņiem nebūtu darba, ja nebūtu viņu mazo palīgu -rūķīšu Rūtas, Rūda, Tīnas, Katrīnas, Karlīnes, Matīsa, Kitijas, Roberta, Gata, Ksenijas, Laura, Armanda, Raina ,kas ik rītu par čaklo darbošanos saņem dāvaniņas no Pārsteigumu rūķa . Turpināt lasīt…

Pēc remonta atklāšanas svētki Korģenes bibliotēkā

Pašās novembra beigās uz bibliotēkas atvēršanas svētkiem pēc remonta, aicināja Korģenes bibliotēkas vadītāja Ilze Baumane. Bibliotēka Korģenē dibināta 2010.gada pavasarī, pateicoties Sorosa fonda atbalstam, tagad, 2011.gada novembrī, tā no jauna ver durvis saviem apmeklētājiem izremontēta – tīra, gaiša un plaša. Bibliotēka Korģenē strādā darbadienās no 11 rītā līdz septiņiem vakarā, lai to izmantot varētu bērni pēc skolas un pieaugušie pēc darba. Ar laiku plānots atjaunot teātra pulciņa darbību un citas nodarbošanās bērniem. Bibliotēka nākotnē veidosies par Dienas centru. Arī mazie pelēni no pirmskolas izglītības iestādes „Vilnītis” ir priecīgi par kaimiņiem. Audzinātāja Ilga Ūdre priecājas – nu vairs nejūtamies vieni, ir drošāk un interesantāk, bieži nāksim ciemos.” Turpināt lasīt…

Korģenes Pelēnu skola sargā kopienas nākotni

Šogad esam Korģenē palikuši bez skolas, taču mazie pelēni sparīgi turas. Šogad esam kļuvuši par 5 bērniem bagātāki, un mammas nāk un piesaka mazuļus vēl. Galvenais, ka beidzot, ir sapratušas, kas un kā ir pa īstam. Atmosfēra Pelēnu skolā ir pozitīva, un tā ir liela atšķirība no pirmsākumiem pirms diviem gadiem. Ir cieņa pret cilvēkiem, kas to pelnījuši, un arī es vairs neesmu Kotāniete, bet Baibiņa. Patlaban sabiedriskais centrs “grozās” ap bibliotēku un ap mazajiem pelēniem; ir arī medpunkts; darbojas arī biedrība un taisa dažādus pasākumus skolas zālē. Turpināt lasīt…

Korģene: no projekta iegūst bērni un visa sabiedrība

Salacgrīvas novada daudzfunkcionālajā centrā “Korģene” bērnu priecīgās balsis palīdz tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem un virzīties uz pašu nolūkoto  mērķi. Vasaras skolas prezentācijas laikā visi priecājās par mazo korģeniešu pārliecinošo uzstāšānos. www.youtube.com/watch?v=u8SGMBnKS58

Kāzu valsis vasaras karstumā..

17. jūlija karstajā pēcpusdienā Korģenes skolas namā vairākkārtēji atskanēja mīlas dziesmas „Tu un es” ieraksts. Tas tādēļ, ka „Daudzfunkcionālā centra „Korģenes” aktivitātes „Moderno deju studijas” ietvaros savu pirmo valsi mācīties bija ieradušies divi pāri. Viens no pāriem gan savu dejotprasmi demonstrēja „augstā līmenī”, vien dažas skolotājas piezīmes par stājas un pēdas korekcijām un apmierinātība sejās abu jauniešu sejās virmot virmo….

Turpināt lasīt…

Pelēnu skola Korģenē

Bērnu skaita samazināšanās dēļ (pirmsskolas gaitas PII „Vilnītis” filiālē Korģenē uzsāk tikai 20 bērnu) 2009./2010. gadā tika formēta viena jaukta vecuma grupa, kurā frontālās nodarbības tika organizētas atsevišķi 2-4 gadīgajiem un 5-7 gadīgajiem, taču kārtējais budžeta samazinājums iespēju pirmsskolas „mazākajiem” no 2010. gada darboties atsevišķi liedza….

Projekta atbalsta dēļ 2-4 gadīgie bērni jau 5 mēnešus, katru darba dienu darbojas atsevišķi. Visattīstošās nodarbības (runa, matemātika, apkārtne, daba, konstruēšana, literatūra, aplicēšana, zīmēšana, veidošana, rokdarbi ) ik rītu no 9.00 – 12.00 notiek skolotājas Lailas Rozenbergas vadībā. Bērni mācās un attīstās savu vecuma bērnu vidū, arī skolotājām nav jādiferencē mācību saturs, mazajiem var pievērst lielāku individuālu uzmanību, var laicīgi konstatēt un novērst radušās problēmas bērna attīstības procesā.

Patlaban gan mazie devušies lielajās vasarās brīvdienās, bet Laila ar interesentiem darbojas VASARAS SKOLĀ. Tāpat tiek zīmēts, veidots, aplicēts, konstruēts. Uz VASARAS SKOLU atnāk arī kāds bērniņš, kas nav pirmsskolas audzēkņu skaitā, par ko mēs tikai priecājamies.

Turpināt lasīt…

Darbojas Korģenes mazpulki

Projekta „Daudzfunkcionālais centrs „Korģene”” viena no 7 aktivitātēm „Darba dara darītāju” šķiet, ir visaktīvākā projekta ietvaros, jo šajā aktivitātē tika dibināti Korģenes mazpulki, kur desmit Korģenes bērni skolotājas Luīzes Vasiļevskas vadībā gana aktīvi rosās, rakstot dienasgrāmatas, sējot dažādus brīnumus puķu podos un puķu kastēs un pēc tam par tiem rūpējas, ravējot un laistot.

Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

„Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” izvietojies Korģenes ciematā, kas atrodas 13 km attālumā no piejūras pilsētas Salacgrīvas, Korģenes pamatskolas telpās. Bērnu skaita samazināšanās dēļ, Korģenes pamatskola kļuva par struktūrvienību Salacgrīvas vidusskolai, savukārt Korģenes pamatskolas pirmsskolas grupas kļuva par pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” struktūrvienību.

Mēģinādami uzlabot izglītojošo vidi Korģenes pamatskolas telpās, lai tā nākotnē kalpotu kā sabiedriska telpa gan pirmsskolēniem, gan skolas vecuma bērniem, gan viņu vecākiem un visiem pārējiem apkaimes iedzīvotājiem, projekta īstenotāji projekta ietvaros paredzējuši un nu īsteno septiņas aktivitātes.

Turpināt lasīt…