Izglītības centrs MŪZA Jaunannā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Izglītības centra MŪZA izveide Jaunannā (2009-2010), Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (2012-2013), Jaunas iespējas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusīgai attīstībai Jaunannā (2013), Iedzīvotāju talka aktīvās atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā  atjaunošanai un sakopšanai (2013).

Mērķis: Radīt labvēlīgu vidi Jaunannas, Annas un citu Alūksnes novada bērnu un jauniešu personības attīstībai, jauniešu un pieaugušo tālākizglītībai, konkurētspējai darba tirgū, veicināt visu iesaistīto sabiedrības grupu konsolidāciju, izveidojot un nodrošinot izglītības centra MŪZA darbību Jaunannā, veicinot Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas tālāku attīstību par daudzfunkcionālu izglītības, sporta un  kultūras atbalsta centru.

Galvenie darbības virzieni:

Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas kultūras, izglītības un sporta aktivitātes pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, daudzpusīgai radošo un intelektuālo spēju attīstībai. Sports: aktīvais sports, ielu vingrošana, tūrisms, pilates, aerobika un vingrošana senioriem. Teātra un dejas studija: mūsdienu deju grupa skolēniem, aktiermeistarības skola, ķermeņa un dejas valoda, kulinārija, interešu klubiņš „Sievietes pasaule”.

Jaunannas, Annas un citiem Alūksnes novada iedzīvotājiem veicināta konkurētspēja darba tirgū, noorganizējot tālākizglītības kursus ar 10 izglītības programmām: nodarbības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, mazā uzņēmuma organizēšana un vadība – ievads lietvedībā, datorzinību apguve, svešvalodu apguve, praktiskā psiholoģija un garīgā veselība, estētikas skola pirmsskolas vecuma bērniem, vecāku un bērnu klubiņš „Mācīsimies kopā”, interaktīvo materiālu veidošana skolotājiem.

Jaunannā turpmākajos gados ievērojami bagātināsies kultūras dzīve, izveidojot pie izglītības centra MŪZA mākslas un mūzikas studiju. Mākslas studija ar apakšprogrammām: keramika, mākslas studija pieaugušajiem, mazo rūķu darbnīca, ideju darbnīca ar netradicionāliem materiāliem skolēniem. Mūzikas studija ar apakšprogrammām: mūzikas instrumenta spēle (klasiskā ģitāra), vokāli instrumentālā ansamblis un ritma grupa „Impulss”.

Atjaunota pirmskolas grupas materiālā bāze, noritējusi vasaras skoliņa, īpašu uzmanību pievēršot tieši fiziskajām aktivitātēm un veselības nostiprināšanai, bērniem un vecākiem bija iespēja piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, kā arī iespējas saņemt atbalstu – psihologa un logopēda konsultācijas.

Programma „Sports”, ietvēra sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī sporta inventāra – volejbola un futbola tīklu un bumbu iegādi. Lai šīs iedzīvotājiem tik vajadzīgās aktivitātes varētu notikt iniciatīvas īstenošanas laikā un arī turpinātos pēc tam, rīkojot talku un iesaistot tajā potenciālos aktīvās atpūtas zonas  izmantotājus (skolēnus, jauniešus, pieaugušos sportistus, kā arī pārējos ieinteresētos kopienas iedzīvotājus), tika atjaunota un sakopta  iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieta  Zaķusalā.

Partneri: Interešu centrs Jaunanna

Kontakti: direktors.jan@aluksne.edu.lv

Visi projekta jaunumi:

Jaunas iespējas Jaunannas pirmsskolēniem

Darbi veicasJaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem un viņu vecākiem ir iespēja apgūt un iemācīties kaut ko jaunu un piedzīvot  ko  nebijušu, darbojoties  projekta „Jaunas iespējas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusīgai attīstībai Jaunannā” nodarbībās. Viena no iespējām ir angļu valodas nodarbības vecākajiem grupiņas audzēkņiem. Nodarbības vada pamatskolas angļu valodas skolotāja Marita Zelča. Turpināt lasīt…

Jaunannā sportiska vasara un ražīgs rudens

Ielu vingrošanas nodarbības (4)Aizvadītā vasara bija saulaina, priecīga un sportiska, jo Jaunannā divreiz nedēļā notika SFL atbalstīto programmu „Aktīvais sports” un „Ielu vingrošana” nodarbības. „Aktīvā sporta” nodarbībās piedalījās 20 dažāda vecuma iedzīvotāji – gan puiši, gan meitenes, kurus saista futbols, volejbols un skriešana. Jauniešiem bija iespēja apgūt un izprast ne tikai šo sporta veidu noteikumus, pamatelementus, spēlētāju darbības laukumā, bet arī izkopt un pilnveidot savu fizisko sagatavotību. Turpināt lasīt…

Jaunannas aktīvie, drosmīgie un darbu mīlošie pusaudži

Cik pavasaris ir skaistsŠīgada īstenotā projekta ietvaros skolēniem, kuriem patīk aktīva darbošanās dabā, ir iespēja piedalīties tūrisma aktivitātēs. Apgūstam dažādas jaunas praktiskas iemaņas, sadarbības prasmes, pārbaudām savu fizisko izturību un varēšanu gan orientējoties mežā, gan braucot ar velosipēdu, gan peldot un veicot dažādus citus pārbaudījumus. Ziemas mēnešos apguvām teorētiskās zināšanas. Mācījāmies tūrisma mezglu siešanu, nelielu koka konstrukciju modelēšanu, darbošanos ar kompasu un topogrāfiskos apzīmējumus kartēs. Turpināt lasīt…

„Vasaras skoliņa” Jaunannā

vasaras skoliņa Jaunannā (2)wNo 3.līdz 28.jūnijam pirmskolas vecuma bērniem notiek nodarbības „Vasaras skoliņā”. Šīs nodarbības aktīvi apmeklē 10 bērni vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Skolotājas Svetlanas Pavlovas vadībā bērni zīmē, veido, aplicē, gatavo lellītes, pērlīšu un papīra  virtenes, loka  „origami”, kā arī spēlējas brīvā dabā, un iet pastaigās. Skolotāja Aiva Vilciņa nodarbību dalībniekiem ierāda dejas soļus, māca kustību rotaļas, rotaļdejas. Bērniem ļoti patīk sportiskās aktivitātes: vingrošana ar riņķiem, sacensības bumbu un metamo šķīvīšu mešanā. Turpināt lasīt…

Jaunanniešiem patīk talkot

talka (8)Jaunannā šis pavasaris ir iesācies ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību pagasta teritorijas sakopšanā. 27.aprīlī Lielās talkas ietvaros tika sakopta teritorija ap tautas namu, vecajām dzirnavām, skolu un dabas taka, pagasta teritorijā esošo ceļu malas, kā arī daļēji novāktas plūdu radītās sekas. 11.maijā aptuveni 45 visu paaudžu jaunannieši atkal pulcējās kopā, lai šoreiz talkā sakoptu un atjaunotu Zaķusalu tā, lai to var izmantot sportam un aktīvai atpūtai. Turpināt lasīt…

Daudzpusīgas un aizraujošas aktivitātes Jaunannā

Jaunanna - nod. uzņēmējiem un pašnod.Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā turpinās SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros atbalstītā projekta „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” īstenošana. Jau no janvāra iedzīvotājiem tiek piedāvāts apgūt un pilnveidot prasmes mākslā, mūzikā un citās jomās, pavisam kopā 18 aktivitātēs. Nodarbībās iesaistījušies dažāda vecuma kopienas iedzīvotāji. Nupat ir noslēdzies nodarbību cikls uzņēmējdarbībā, kura ietvaros pasniedzējas Evi Bondares vadībā tika apgūti lietvedības pamati, bet pasniedzējas Evas Aizupes vadībā notika nodarbības personālvadībā. Turpināt lasīt…

Rosīga dzīve Jaunannā

Jaunanna - nodarbiba uznemejiemDarbīga un rosīga februāra pirmā nedēļa bija Jaunannas ļaudīm. Apmēram 20 uzņēmēji un pašnodarbinātie 7. februāra vakarā bija ieradušies uz tikšanos ar projekta koordinatoru Jāni Baltaču, kurš dalījās pieredzē un padomos par biznesa uzlabošanas iespējām. 8. februārī projekta vadības komanda apmeklēja Malienas pamatskolu, lai iepazītos ar viņu pieredzi projekta īstenošanā, bet nedēļa noslēdzās ar emocionālu un skaistu pasākumu Jaunannas tautas namā – Sadanci „Dzirkstis lec dancojot”, kas norisinājās jau 16.reizi. Tiešām, dzirkstis bija gan dejotāju, gan skatītāju acīs. Turpināt lasīt…

Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā turpina darbu

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā darbību atjaunojis 2009. – 2010. gadā uzsāktais Izglītības centrs MŪZA. Šobrīd ir uzsāktas nodarbības sešās programmās. Ar projekta palīdzību paredzēts uzsākt nodarbības arī citās programmās: pilates, aerobika, vingrošana senioriem, nodarbības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, interaktīvo materiālu veidošana skolotājiem un citiem interesentiem, interešu klubiņu nodarbības bērniem un vecākiem “Mācīsimies kopā!” un sievietēm “Sievietes pasaule”. Plānots arī izveidot pieaugušo vokālo ansambli, kā arī radīt iespēju pagasta amatiermākslas kolektīviem  pilnveidot aktietmeistarības un dejas prasmes. Turpināt lasīt…

Jaunannā viss notiek!

Labās ziņas ir tās, ka esam veiksmīgi nostartējuši NVA iepirkumā un tagad jārisina jautājums, kā iekustināt NVA ierēdņus, lai labi būtu gan mums kā skolai, apmācot bezdarbniekus, gan viņiem, kuri pēc tam varēs lepni teikt, ka apmācība tiek organizēta cilvēku interesēs. Tā ka – Jaunannā viss notiek! Mīļi sveicieni visiem! Ar cieņu – Līga Toka-Čevere

Jaunannu “Mūza”

Laikraksts “Izglītība un Kultūra”  radis iespēju pastāstīt par Jaunannas un Malienas projektos notiekošo.

Raksts šajā saitē publikācija