Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs (1009.-2010.), Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs (2012.-2013.), Kopā mēs varam un darām!  (2013.), Atbalsts bērnu attīstībai un izglītībai – ieguldījums kopienas nākotnei (2013),  Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā saskaņotas sabiedrības attīstības centrs (2013.).

Mērķis: Sekmēt Druvienas pamatskolas izveidi par radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centru Gulbenes novadā, sekmējot arī pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu attīstību un izglītību, nodrošinot atbilstošu materiālo bāzi un vecāku apmācību, un jauniešu līdzdalību un aktivitāti pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Galvenie darbības virzieni:

Vietējiem iedzīvotājiem iespēja apmeklēt izglītojoša un praktiska rakstura seminārus, kursus, nodarbības, lai sekmētu viņu pašnodarbinātības iespējas, bet reizi mēnesī Druvienas pamatskolas telpās ikvienam interesentam iespēja piedalīties dažādu amatu prasmju apguve pēc iepriekš saskaņota plāna, reizi nedēļā skolas darbnīcā organizēt tradicionālo un netradicionālo mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcu.

Organizēt mākslas un latviskās dzīvesziņas, tradicionālās kultūras vasaras nometnes un radošās dienas bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Izstrādāt latviskās dzīvesziņas apguves programma un to realizēt pirmsskolā un pamatskolā klases stundu un ārpusklases pasākumu ietvaros. Vietējā kopienā organizēt tradicionālo latviešu svētku svinēšanu: Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Miķeļi, Mārtiņi.

Izstrādāt praktiskās muzicēšanas programmu pirmsskolai un pamatskolai, realizēt to kā vienu papildus fakultatīvo stundu nedēļā katrai klasei un pirmsskolas grupai. Uzkrāt pieredzi par tradicionālās kultūras, amatu prasmju, latviskās dzīvesziņas integrēšanu pirmsskolas vispārējās pamatizglītības programmu ietvaros, uzsākt vienotas programmas izstrādi. Programmas izstrādē uzsākt sadarbību ar biedrības „Kustība par latvisku kultūru izglītībā” vadītāju Solvitu Lodiņuun Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektori, folkloras kopas «Grodi» dalībnieci Guntu Siliņu-Jasjukeviču.

Druvienas pamatskolas kokapstrādes darbnīcā tiek izgatavotas tautiskās kokles. Lielākoties tas notiek vasaras nometnes “Kokļu darbnīca” ietvaros. Taču atsevišķos gadījumos kokles meistars izgatavo pēc individuāla pasūtījuma. – Tā pamazām veidosies par uzņēmējdarbības nozari ne tikai Druvienā un Gulbenes novadā, bet arī Vidzemes reģionā. Tas sekmēs Druvienas tēla veidošanos un atpazīstamību. Interesanti, ka pagājušās vasaras Kokļu darbnīcas dalībnieki Druvienas pamatskolu nodēvēja par “Kokļu lielciemu”.

Noorganizēts Druvienas pagasta jauniešu forums, kurā tika izzināti viedokļi par nepieciešamajām aktivitātēm Druvienā un rasti risinājumi to pilnveidošanai un attīstībai, attīstīta ilgtermiņa sadarbība ar Druvienas pamatskolu un pagasta pārvaldi, kā arī kultūras namu, kā arī sakārtots Druvienas pamatskolas pagrabs un tā apkārtne, kas kalpos kā pamats radošo aktivitāšu centra izveidei.

Izveidota Jauno vecāku skola un nodrošināta tās darbība, piesaistot kvalificētus speciālistus, kā arī iegādātas attīstošās un izglītojošās spēles pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, automātiskā veļas mazgājamā mašīna maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu atbalstam.

Partneri: Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki”

 Kontakti: druviena@gulbene.lv

Visi projekta jaunumi:

Druvienā aizvadīta skaista Lielā diena

DSC0214220.un 21.martā 24 stundu garumā Druvienā svinējām Lielo dienu. Svinējām, guvām prieku, saņēmām jaunu enerģiju, izbaudījām satikšanās prieku ar jau esošajiem Druvienas cilts draugiem, iepazināmies ar virkni jauniem domubiedriem. Pasākumu Druvienā izdzīvoja un piedzīvoja 131 dalībnieks. Tie bija daudzi Druvienas bērni un jaunieši, iepriekšējo gadu nometņu dalībnieki no Rīgas, Iecavas, Mārupes, arī ļaudis no Gulbenes, Balviem, Galgauskas, Rankas, Liezēres. Dienu iesākām ar kopīgo apli, kura laikā ieklausījāmies Vītolu ģimenes skaidrojumos par šīs dienas un rituālu nozīmi. Pēc tam dainu apļos, kas notika atsevišķi bērniem un pieaugušajiem, meklējām katrs savu tautasdziesmu, iedziļinājāmies to saturiskajā būtībā. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu skolas Radi!2015 izglītības forumā: esam sasodīti progresīvi!

DSC09189Ar rosīgu gatavošanos nākusi un jaunus ieguvumus atnesusi šī gada Radošās darbības nedēļa radi!2015. Liels prieks, ka šogad starptautiskajā izglītības forumā „Skola digitālajā laikmetā” koši parādījās arī pārmaiņu skolas un kopienas: Tirzas pamatskola, Druvienas pamatskola, Brocēnu novads, arī mūsu Kurmenes kolēģi, šoreiz kopā ar Valles vidusskolu. Druvēnieši bija kopā ar animatori Daci Liepu, bet vislielākā atzinība pienākas Terēzei un Evertam (attēlā), kuri bija visjaunākie un vienlaikus visaizrautīgākie foruma dalībnieki, kas lietišķi darīja to, ko labi prot. Savukārt Tirzas pamatskolas komanda ar skolas direktori Svetlanu Ziepnieci priekšgalā, klausoties vieslektoros un runājoties ar citiem foruma dalībniekiem, nākuši pie atziņas, ka “esam sasodīti progresīvi” – Turpināt lasīt…

Druviena – latviskās dzīvesziņas modinātava

2015-Plakats_asns_pdf-page-001Vai Jūs ziniet, kas ir Druviena un Druvienas cilts? Druviena – mazs un garā spēcīgs ciems, kas lepojas ne tikai ar savu vēsturi, atpazīstamiem notikumiem un slaveniem tautiešiem, bet galvenokārt ar saviem fantastiskajiem ciema ļaudīm, kaimiņiem un draugiem, kas sevi grib restartēt un atgriezt dzīvību sētā! Druvienas Cilts – ir ciema ļaužu un tās draugu grupa, kas sākusi rakstīt jaunu stāstu par Druvienu, novadu un Latviju. Šobrīd visas mūsu domas un darbi ir pie latviskās dzīvesziņas centra darbības paplašināšanas un jaunās Druvienas mājas lapas izveides www.druviena.lv. Turpināt lasīt…

Druvienā top sirsnīgas multfilmas

2014. gada folkloras un latviskās dzīvesziņas nometnē Druvienā atkal tapusi multfilma, šoreiz kā veltījums Druvienai ar pašu skolu un skolēniem galvenajās lomās. Tāpat kā mums jau zināmā mīļā multenīte “Piena kunkulīši”, arī šis darbs tapis Daces Liepas vadībā, tacu visu darījuši paši bērni – tie ir bērnu zīmējumi, tie ir bērni kā aktieri, un arī fona dziesmai “Jo tu esi Druvienā” gan melodija, gan vārdi arī mūsu pašu skolnieces sacerēti. Skatieties, iedvesmojieties, veidojiet savas filmas! Tas ir aizraujoši. https://www.youtube.com/watch?v=c8TNYnGfkhg&feature=youtu.be

Meteņi – jaunā sākums: kā tas notika Druvienā

m7Meteņi – jauna gada sākums, pavasara gaidīšanas svētki. Šajā dienā jāuzsāk vai jāplāno jauni darbi, jo šis ir enerģētiski ļoti piepildīts laiks. 7. februāra pasākums Druvienas skolā arī bija sākums jaunam izaicinājumam. Tas bija mūsu, Druvienas attīstībā ieinteresēto cilvēku, pirmais kopīgi veidotais pasākums. Kopš oktobra mēneša vairāki druvēnieši kopā ar savu šībrīža iedvesmotāju un grupas līderi Normundu Zalpēteri (Druvienas pamatskolas absolvents, tagad ļoti zinošs mārketinga jomas speciālists) tiekamies, lai domātu un plānotu savas mazās Druvienas attīstības ceļu. Normunds mudina mūs skatīties dziļāk, izprast lietu būtību, domāt par Druvienas īpašo piedāvājumu. Turpināt lasīt…

Gulbenes novada skolas ir par darbību un sadarbību

Gulbenes novada skolas – Tirzas pamatskola, Gulbenes 2.vidusskola, Rankas pamatskola un Lizuma vidusskola, kuras jau ilgstoši aktīvi realizē pilsoniskās izglītības projektus, prot organizēt akcijas kopienā un pulcēt sabiedrību savos pasākumos, rūpējas par izglītojamo spēju vispusīgu attīstīšanu un gatavību mūsdienu un nākotnes izaicinājumiem daudzkultūru sabiedrībā, 12. novembrī piedalījās IAC 10 gadu un Pārmainu skolu satikšanās darba svētku konferencē. Šoreiz klātienē izpalika Druvienas pamatskolas pārstāvji, toties ar skolu pārstāvjiem kopā bija Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls. Šis notikums mudināja atskatīties arī uz pašu novada skolu darbību un sadarbību, izjūtot gandarījumu par jau paveikto un gatavību uzturēt un attīstīt kopīgi aizsāktos attīstības virzienus. Vairāk lasiet http://www.gulbene.lv/index.php/izglit/met-drbs/134-pa/8075-novada-skolas-piedals-iac-10-gadu-svtku-konferenc

Druvienā pēc bagātas vasaras darbīgs rudens

koklePēc notikumiem bagātās vasaras, kas aizskrēja vēja spārniem ar Lauku kopienu seminārs un sporta spēlēm, četrām nometnēm, t.sk., divām Kokļu darbnīcām, Folkloras un latviskās dzīvesziņas nometni ar 100 dalībniekiem un Dabas nometni un skolas 190 gadu jubilejas salidojumu, tikpat ātri pienāca un pagāja 1. septembris un, skat, jau Miķeļi klāt! Šajā mācību gadā mums ir tikai 44 skolēni, toties pirmsskolēnu pulciņš paliels – veseli 20. Pēc Jaungada gatavojamies atvērt otru pirmsskolas grupiņu, un tas jau priecē un apliecina, ka Druvienas pamatskola ir vajadzīga. Turpināt lasīt…

Kas notiek, ja cilvēks palīdz sev un apkārtējiem: no kopienu izaugsmes līdz kopienu spēlēm

komanda kubsTas viss tik labi saderēja kopā: Druvienas pamatskolas staltā ēka, darbnīcā topošo kokļu klātbūtne, vasaras rimtā tveice un pulkiem vien aktīvu cilvēku, kuri 18. un 19. jūlijā saplūda no malu malām, lai piedalītos 7. Latvijas Lauku kopienu spēlēs un seminārā par vietējās attīstības plānošanu. Šeit satikās Latvijas Lauku foruma biedri, pārmaiņu skolu un kopienu veidotāji, vietējo rīcības grupu (VGR) aktīvisti un citi, kuri bija padzirdējuši par Kopienu spēlēm un nolēmuši, ka šai nedēļas nogalei tā ir laba izvēle daudzveidīgo Latvijas vasaras piedāvājumu klāstā. Gan seminārā, gan spēlēs (un mēs atkal un atkal atkārtojām, ka tās ir spēles nevis sporta spēles), gan vakarēšanā zem milzu ozola ar Vītolu ģimeni un folkloras kopu „Pērlis” gaisā virmoja sadarbības, uzticēšanās, atbalsta un labestības noskaņa. Tika runāts un darbos pierādīts, ka tad, ja cilvēki palīdz cits citam, bet vispirms jau GRIB palīdzēt cits citam, tātad dara to, kas patīk viņiem pašiem, ikviens darbs, pasākums, iecere, plāns izdodas. Ja ne ar pirmo reizi un ne rīt uz brokastlaiku, tad ar laiku noteikti, jo, kā saka gudri ļaudis, nekas jau nav neiespējams; neiespējamais vienkārši prasa vairāk laika un pūļu. Druvēnieši mācījās būt saimnieki tik lielam viesu pulkam (un viņiem tas izdevās lieliski!), Tirza dalījās pieredzē, Turpināt lasīt…

Ģimeniskas Lieldienas Druvienas skolas un kopienas saimei

Lielas_dienas_svinesana_19Šoreiz nu bija īsti pavasara svētki – sen nebija bijis tik silts laiks un zaļa zālīte! Laikam tāpēc arī svētki skolas bērniem, skolotājiem un vecākiem izvērtās tik jauki. 17. aprīlī mēs, Druvienas skolas bērni, skolotāji un daudzi vecāki kopā nosvinējām ļoti jaukas Lieldienas! Diena sākās Zvirgzdiņu ģimenes zemnieku saimniecībā. Viņu dēls Emīls mācās 6.klasē, un šī ģimene ir ļoti atsaucīga, pretimnākoša, uzaicinot pie sevis ne tikai dēla klasesbiedrus, bet jau vairakkārt visu skolas kolektīvu. Vispirms jau apskatījām kuplo mājdzīvnieku un mājputnu saimi – dažādu šķirņu vistas un truši, aitu cūka, ponijs, pīlēni, liellopi. Turpināt lasīt…

Kokles, pinumi, danči un kopīga svētku svinēšana Druvienā

Pagājusī nedēļas nogale skolai un mūsu Amatu centram aizritēja akcijas “Satiec savu meistaru!” gaisotnē. Pasākums Druvienas Amatu centrā noritēja kā amatnieku meistardarbnīcas. Klūgu pīšanas darbnīcā, ko vadīja meistare Inese Zvejniece, dalībnieki iepazinās ar materiālu sagatavošanas procesu, dažādiem klūgu pinumu izstrādājumiem, praktiski katrs izgatavoja nelielu groziņu ar saplākšņa pamatni. Abās dienās kopā šajā darbnīcā piedalījās septiņi dalībnieki. Savukārt kokļu darbnīcā, ko vadīja meistars, skolotājs Viktors Černoglazovs trīs dalībnieki uzsāka kokles izgatavošanu un trīs dalībnieki pagaidām bija kā vērotāji, un šeit šī gadā veiksmes stāsts ir par spāņu meitenes iesaistīšanos kokles gatavošanā. Turpināt lasīt…