Izglītības centrs personības intelektuālai, sociālai un kulturālai attīstībai Drustu pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Drustu pamatskolas izveide par izglītības centru personības intelektuālai, sociālai un kulturālai attīstībai (2009.-2010.), Drustu pamatskola – pārmaiņu dzinējspēks (2012-2013), Pasākums Raunas novada iedzīvotājiem (2013).

Mērķis: Atbalstīt un paplašināt Drustu pamatskolas kā daudzfunkcionāla kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra darbību, kas nodrošina iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicina uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem ārpusstundu laikā. Samazināt atšķirību lauku un pilsētas piedāvātajās izglītības, kultūras un sociālās jomas iespējās.

Centrs bērniem un vecākiem no audžuģimenēm un sociālā riska grupas ģimenēm (skolā mācas 30% bērnu no audžuģimenēm); angļu valodas nodarbības pieaugušajiem; jaunā kvalitātē nodrošināta informāciju tehnoloģiju (IT ) apguve gan iesācējiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā strādā ar datoru; pēcpusdienas skoliņa „Latviskā dzīvesziņa Drustu pagastā” – tradīcijas, kultūtvēsturiskā mantojuma saglabāšana – neapzinoties savu vēsturi, pagātni, nav nākotnes; rokdarbu klubiņš (darba materiāls – papīrs); radošās darbnīcas, kuru laikā iedzīvotājiem dota iespēja strādāt kopā ar vietējiem uzņēmējiem, apgūt jaunas prasmes sava stila un dzīves vides izveidošanai; nodarbības muzicēšanā pirmskolas vecuma bērniem (aktivitāte notiek sestdienās, dodot vecākiem pāris stundu atslodzi); „Dabas labaratorija” – skolēnu vides apziņas veidošana, piedāvājot visplašākās zināšanas, eksperimentu iespējas; veselīga/sportiska dzīves vide un aktīvs brīvais laiks sportojot.

Organizēt plašu pasākumu vietējiem iedzīvotājiem ar pieaicinātiem viesiem un ekspertiem. Informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā. Paplašināt audžuģimeņu loku un stiprināt audžuģimeņu kustību. Celt vietējo iedzīvotāju pašapziņu un  ticību saviem spēkiem. Ar šī pasākuma palīdzību stiprināt sadarbību starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Iepazīstoties ar atsevišķu audžuģimeņu pieredzi un veiksmes stāstiem, ieinteresēt sabiedrību šī aktuālā jautājuma risināšanā, atbalsta sniegšanā, līdzcilvēku stiprināšanā.

 Kontakti: svari30@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Murmastienieši brauc iepazīt Drustu un Kusas pieredzi

29.10.2013 354Par došanos uz Drustu pusi doma virmoja skolotāju vidū jau kādus divus gadus. Kaut kur dzirdēts par savādāku izglītošanās pieeju mūsdienās, kāds dzirdējis par Tautskolu 99 Baltie zirgi, bet īstas skaidrības nekādas. Pārmaiņu skolu semināru pusdienu pauzēs mazpazām noskaidrojas, ka Drustu pamatskolai blakus atrodas mums neiepazītā Tautskolas filiāle. Turpināt lasīt…

Rudenīgie piņķerdarbiņi Drustos

445Rudens atnācis ar bagātu ābolu ražu, ievārījuma un salātu burciņām pagrabā, zeltainām kļavu lapām. Darbi dārzā tā vien aicina rosīties. Rosība turpinās arī radošajā darbnīcā „Kopā protam un varam daudz.” Dalībnieces kā ierasts otrdienu pēcpusdienās pulcējas mājturības kabinetā, lai atkal no jauna ko apgūtu un pārsteigtu pašas sevi .Šoruden īpaši interesantas un jaunas tēmas. Lūk, stāsts par dažām no tām! Turpināt lasīt…

Drustos talko

Aktivitātes „Pēcpusdienas skoliņa bērniem, jauniešiem un vecākiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai „Latviskā dzīvesziņa Drustu pagastā – tradīcijas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros 9. septembrī rīkojām talku, jo Drustu novadpētniecības muzejs pārcēlās uz jaunām, izremontētām telpām – Drustu pagasta pārvaldes ēkā. Tā kā palīgu priekšmetu iesaiņošanas darbā bija daudz, tad visi darbi ritēja ļoti raiti. Saudzīgā veidā viss muzeja krājums tika aizvests un novietots jaunajās telpās. Lieti noderēja arī talcinieku ieteikumi ekspozīcijas iekārtošanas darbā, kurā arī daudzi jo daudzi piedalījās. Muzeja jaunās ekspozīcijas zāles tiks atklātas interesentu apskatei 18. oktobrī plkst. 14.00.

Ieva Lejmalniece

Rokdarbu klubiņš Drustos – vecākiem un bērniem

pukeDarbs Drustu rokdarbu klubiņā turpinās. Mūsu galvenais uzdevums ir iepazīties ar pēc iespējas vairāk rokdarbu veidu pamatelementiem, lai vēlāk katrs dalībnieks varētu apsvērt savas vēlmes, iespējas, intereses un izvēlēties sev piemērotāko veidu ar ko nodarboties nākotnē. Klubiņš ir arī vieta, kur satikties, uzzināt ko jaunu, dalīties domās par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Interesantas un spraigas bija nodarbības, kad veidojām izstrādājumus no plastmasas pudelēm, sējām paklājiņus uz celtniecības tīkla, veidojām ziediņus no atlasa lentītēm, lējām ziepes un darījām daudz ko citu. Turpināt lasīt…

Drustos ienāk informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa, it īpaši skolotāja profesijā un ir ļoti svarīgi apgūt ne tikai rakstīšanas pamatprasmes, bet veikt dažādas datu analīzes, veidot diagrammas, kā arī prezentēt savu veikumu sapulcēs, konferencēs. Tāpēc projekta ietvaros lielāku vērību pievērsām programmām Excel un PowerPoint. Kolēģi, kuriem nepieciešamas papildus prasmes nāca gan uz nodarbībām, gan lūdza konsultācijas individuāli. Tikai tad, ja ir pielietojums kādai apgūtai prasme, ir jēga mācīties. Prieks, ka kolēģi gan no skolas, gan pagastā mācās, jautā, aicina pamācīt individuāli. Turpināt lasīt…

„Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā”

DSC027908.oktobrī Drustu pamatskolā notika plašs pasākums Raunas novada iedzīvotājiem „Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā.” Drustu pagasta pamatskolā 30% bērnu ir no audžuģimenēm. Ar šī pasākuma palīdzību tika stiprināta sadarbība starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Necerēti liels bija apmeklētāju skaits – kopā 48 ģimenes. Pasākuma laikā izdevās iepazīstināt sabiedrību ar šī jautājuma aktualitāti, atsevišķu audžuģimeņu veiksmes stāstiem, informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā. Turpināt lasīt…

Dabas laboratorija un fotomedības Drustos

med1Dabas laboratorijas dalībnieki priecājas par katru gadalaiku, tomēr šogad īpaši gaidīts bija zaļais un siltais pavasaris. Un tā 23. maija pēcpusdienā draudzīgā pulciņā devāmies fotomedībās. Jūs jautāsiet – kas tas ir? Tā ir fotografēšana dabā. Lai kas būtu „medījamais” – putns, kukainītis vai augs, viņam, pēc tikšanās ar „fotomednieku”, jāspēj netraucēti dzīvot tālāk savu dzīvnieka vai auga dzīvi. Prieks piedalīties „medībās” ir divkāršs – trofeja skaistas un vērtīgas fotogrāfijas izskatā, un medījamais dzīvs un vesels. Turpināt lasīt…

Drustos apgūst IT prasmes

kolāžaPagājis pirmais pusgads aktīvi darbojoties aktivitātē „IT mūsu dzīvē”. Veiksmīgi apgūtas rakstīšanas, noformēšanas prasmes Word darba vidē. Dalībnieki paši veidojuši plakātus, apsveikumus, galda kartes, veidojuši reklāmas plakātu. Internetā esam iemācījušies atrast un pārkopēt nepieciešamo informāciju, aizsūtīt e-pastu ar pielikumu, lietot internetbankas pakalpojumus. Vairāki dalībnieki jau izmantoja interneta pakalpojumus, tāpēc varēja dalīties savā pieredzē, konsultēt pārējos dalībniekus, piemēram, kā pasūtīt fotogrāfijas interneta vidē. Turpināt lasīt…

Skaisti pavasara jaunumi no Drustiem

aprilisDrustos pavasari sagaidām ar unikālu seno rokdarbu izstādi: „No vecmāmiņas pūra lādes.” 26 pagasta sievas no lādēm un skapjiem atnesušas ap 400 dažādu laiku rokdarbus. Izstāde iekārtota kā senlatviešu māja ar pagalmu, dzīvojamām istabām un virtuvi. Rokdarbu izstāde atklāj cilvēku sadzīvi pirms gadu desmitiem, kā arī tā laika modes tendences. Čaklās rokdarbnieces tika uzrunātas, lai paskatās kas ir mājās. Ziņa, ka gribam rīkot šādu izstādi izplatījās ātri. Uzticot savu senču rokdarbus, daudzas mantinieces pieteica, lai rokdarbus cieši sargājam, jo dzimtā tos glabā paaudzēs. Turpināt lasīt…

Saulīte no Drustiem

8 martsŠorīt pastkastīte atnesa vēl vairāk saulītes, papildus tai, kas spoži spīd aiz loga. Atskatoties uz divām darbošanās un domāšanas pilnām dienām, drustēnieši saka paldies visai komandai “par burvīgajām dienām Jūrmalā, par mīlestības pilno gaisotni, kas valdīja visapkārt. Lai šodienas saules stari ir apliecinājums tam, cik nozīmīgi esam viens otram. Mazais projekta dalībnieks 8. marta dienu sāk ar sauli, lai tās gaismā visi varam sildīties. Drustēniešu vārdā Aīda.” Paldies pienākas arī visiem semināra dalībniekiem un viesiem, jo tikai kopā varēsim atrast labākos risinājumus dzīvotspējīgai un laimīgai skolai un kopienai.