Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 6 no 7

Fotobums Beverīnas novadā

Beverina foto_I_wGluži tāpat kā pārējās darbīgajās Pārmaiņu skolās arī Beverīnas novadā projekta pasākumi seko cits citam – bērni apmeklē Mazo zinātņu skolu un pēta dabas procesus, jaunieši no pamatskolas pēdējam klasēm piedalās sarunās ar interesantu profesiju pārstāvjiem, kā arī tiekoties ar dažādu jomu speciālistiem uzzina par “lielajā” dzīvē svarīgām lietām – piemēram, kas jaunietim būtu jāzina par bankas pakalpojumiem un cik būtiski nepakļauties ātro kredītu skaļajam vilinājumam. Savukārt Kauguru skolā labas saimniekošanas nodarbībās visi interesenti var apgūt dažādas rokdarbu prasmes un mājsaimniekošanas knifiņus. Projekta darba grupa plānoja turpmākos pasākums, un viss bija kā parasti. Taču tad notikumu mierīgo plūdumu pārtrauca sludinājums par pieteikšanos fotografēšanas nodarbībām. Turpināt lasīt…

Kā pateikt paldies? Beverīnas ideja

Beverina putns 1Parasti jau ir tā, ka projektos tiek tērēta kāda naudiņa tā saucamajiem reprezentācijas materiāliem, jeb kaut kam, kas paliek par piemiņu projekta dalībniekiem – cepurītes, nozīmītes, maisiņi, utt. ar projekta simboliku. Mūsu projektā “Skola iziet Ciemā” gandrīz visi nodarbību vadītāji nodarbības vada brīvprātīgi, tas ir, nesaņemot par to nekādu atlīdzību. Gribējām šiem cilvēkiem pateikties īpaši, bet nevarējām īsti izdomāt, kā. Lietas, kuras mums likās piemērotas šādai pateicībai, izrādījās vai nu pārāk dārgas, vai mūsu vajadzībām neatbilstošas. Un tad mēs izdomājām – kas gan var būt labāks par pašdarinātu dāvaniņu. Turpināt lasīt…

Beverīnas novada skolas grib būt resursu centri

Vai gan mūsdienās pārāk bieži nedzirdam sakām, ka citur gan zāle zaļāka, gan saules spožāk spīd, kamēr mūsu pašu ciemā nekas nenotiek? Bet mūsu novada trīs skolas Trikātā, Kauguros un Brenguļos ir apņēmības pilnas pierādīt pretējo. Tieši pie mums ir visinteresantāk un ir visvairāk iespēju – tikai jāmācās tās ieraudzīt un izmantot! Turpināt lasīt…

Biedrība “Iespēju durvis” iziet publiskajā telpā!

Varat mūs apskatīt un sekot notikumiem biedrībā un mūsu projektā portālā www.draugiem.lv/iespejudurvis/ un arī tviterī twitter.com/IespejuDurvis. Tas viss ir mūsu jaunā kadra Zanes nopelns! Twitter vēl gan jāmācās lietot, bet gan jau tiksim galā arī ar to.


		

Cilvēki ir mūsu dārgumi: Linda no Beverīnas

“Mēs kļūstam par kopienu, kurā visiem rūp, kas notiek,” saka Linda Krūmiņa no Beverīnas, kuras aizrautīgo darbošanos ir pamanījuši gan apkārtnes cilvēki, gan kolēģi un domubiedri citos Latvijas novados.  Vakar Linda uzrunāja SFL konferences dalībniekus, un tas bija no sirds un patiesi; bez izskaistināšanas un ar ticību kopīgā darba spēkam. Priecājamies un lepojamies, ka mūsu Linda ir arī viena no apbalvojuma “Beverīnas lepnums 2012” ieguvējām – par personīgu un nesavtīgu darbu Beverīnas novada sabiedrības labā. Skatieties paši: ej.uz/beverina-balvas2012 Paskatieties arī to, kā top balvas – arī no tā var iedvesmoties.

Gribētos, lai nepajuktu

Atbraucot mājās no pasākuma bija tāda patiešām tāda labi dīvaina sajūta. Laikam nekad tāda man nav bijusi – tāda kā pēc ģimenes svinībām. Un patiesi apbrīnoju Žannu – nu kā tiem latgaliešiem tā sirsnība tā padodas; katram tāda dāvaniņa; bet tas taču nemaz nav tik ātri tādu uztaisīt!Tā gribētos, lai šī “timuriešu vienība” nepajuktu. Linda no Beverīnas

Iespēja Beverīnas novada iedzīvotājiem papildināt savas zināšanas

Biedrība “Iespēju durvis” Beverīnā tika dibināta 2010. gadā kā Sorosa fonda – Latvija īstenotās iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” Beverīnas novadā īstenotā projekta “Dzīves skola” ideju pārņēmēja un turpinātāja, tāpēc visi tālākie biedrības projekti tiek plānoti ar skolu piedalīšanos un atbalstu tām. Biedrība aicina iedzīvotājus, kuriem nav vienaldzīgs skolu turpmākais liktenis Beverīnas novadā, kā arī tos, kuriem ir vēlme pašiem izglītoties un attīstīties,  iesaistīties biedrības darbībā, kļūstot par tās biedriem. Šoruden paredzēts plašs darbību klāsts, par ko vairāk var izlasīt Beverīnas novada mājaslapā. http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:iespja-novada-iedzvotjiem-papildint-savas-zinanas&catid=102:aktualittes-skols&Itemid=285

Beverīnā „mīlestība iet caur vēderu”, čaklām rokām un sadarbību

Beverīnas novada biedrība “Iespēju durvis”  šovasar piedalījās trīs projektu konkursos un saņēma atbalstu visiem trim iesniegtajiem projektiem. Divi no tiem bija mazo projektu konkursi, kurus organizēja attiecīgi Valmieras novada fonds (Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss “Dari sev un citiem”) un Hipotēku banka (projektu konkurss “Mēs paši”), trešais ir īpašs gadījums ar atsevišķu stāstu. Turpināt lasīt…

Beverīnas novadā ne visi vairs var dzīvot pa vecam

Beverīnas novadā pēc projekta oficiālajām beigām nekāda formāla turpinājuma nav, taču, kā atzīst allaž aktīvā Linda Krūmiņa, kas bija šī projekta direktore, „ir viens liels, bet neizmērāms ieguvums, kas man pašai liekas loti svarīgi – tie cilvēki, kuri piedalījās kaut dažās „Dzīves skolas” nodarbībās, ir tapuši drošāki un piedalās vēl citur. Turpināt lasīt…

Projekta noslēguma pasākums Beverīnas novadā

Saitē redzama Vidzemes TV reportāža par projekta noslēguma pasākumu Beverīnas novadā.

http://youtu.be/1fn50nYS49s