Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 4 no 7

Beverīnā biedrība palīdz vecākiem iepazīt skolas

iespeju duevisAprīlis tradicionāli ir laiks, kad vecāki ļoti aktīvi interesējas par izglītības iespējām saviem bērniem – gan skolas gaitu uzsākšanai, gan arī, ja radusies nepieciešamība bērnam turpināt mācības citā skolā. Beverīnas novada biedrība “Iespēju durvis”, kas ir mūsu  uzticamais partneris pārmaiņu skolu veidošanai savā novadā, ar pašvaldības atbalstu aicina  pavisam interesantā veidā iepazīties ar  novada skolām. Vairāk lasiet Beverīnas novada mājaslapā http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2907:skolu-dienas-bevernas-novad&catid=115:iespju-durvis&Itemid=325

Mācīsimies mācīties – Beverīnā un citur Latvijā!

shema-sadarbiba-2014Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās – Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu! Turpināt lasīt…

Gaismiņas mazajās sirsniņās un pagastu eglītēs Beverīnas novadā

1Atskatoties uz aizgājušā gada nogali, redzam daudzas lietas, par ko varam būt lepni un laimīgi. Nu kaut vai tas, ka pirmajās divās decembra nedēļās Beverīnas novadā valdīja gluži vai tāda pati gaisotne, kāda varētu būt īstā Ziemassvētku vecīša ciematā, kur viņa labie palīgi elfi gatavojas Ziemassvētku vakaram – dip aši soļi, mazās rociņas veikli darbojas, acīs mirdz svētku brīnuma gaidu prieks, bet gaisā virmo piparkūku un konfekšu smarža, jo visās trīs novada skolās biedrība “Iespēju durvis” sadarbībā ar biedrību “Beverīnas amatnieki” rīkoja Ziemassvētku labdarības darbnīcas. Turpināt lasīt…

Beverīna piedāvā celties spārnos

Tā kā brīvdienas vēl rīt pilnā sparā un arī daudzi pieaugušie parūpējušies par iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem,  Zane no biedrības “Iespēju durvis” piedāvā iemācīties zīmēt putniņu. Īpaši noderēs tiem, kuriem nepatīk aiz loga esošie laika apstākļi. Iekārtojieties ērti, atveriet saiti un – aiziet! Augstu lidojumu Jaunajā gadā!

http://www.iespejudurvis.lv/?q=lv/nodarbe-berniem-brivlaika

Brenguļu sākumskolā garšīgi svin Latvijas dzimšanas dienu

PB140685wPirms gada mūsu skolā saimniecītes Ingunas Vilkas vadībā sākām apgūt ēdienu radīšanas mākslu. Šajā laikā esam iemācījušies gatavot salātus, neticami gardas uzkodas, brīnumainu pavasara kokteili no gāršas, biezzupas, pildītas vistas, pelmeņus, kāpostu tīteņus, cepešus… piparkūkas un sklandu raušus. Mūsu nodarbībās piedalījušās ne tikai māmiņas, vecmāmiņas, mājsaimnieces, bet arī zēni un meitenes – ar vārdu sakot visi, kuriem virtuves noslēpumi likušies aizraujoši.  Šai nodarbībai gatavojāmies īpaši, jo tā veltīta Latvijas valsts 95 dzimšanas dienai. Mūsu brīnišķīgā saimniece Inguna iegādājās produktus un ēdienkarti sastādīja, uzklausot dalībnieku vēlmes. Turpināt lasīt…

Garšu māksla Brenguļu sākumskolā

indexPirms gada mūsu skolā saimniecītes Ingunas Vilkas vadībā sākām apgūt ēdienu radīšanas mākslu. Šajā laikā esam iemācījušies gatavot salātus, neticami gardas uzkodas, brīnumainu pavasara kokteili no gāršas, biezzupas, pildītas vistas, pelmeņus, kāpostu tīteņus, cepešus… piparkūkas un sklandu raušus.  Mūsu nodarbībās piedalījušās ne tikai māmiņas, vecmāmiņas, mājsaimnieces, bet arī zēni un meitenes – ar vārdu sakot visi, kuriem virtuves noslēpumi likušies aizraujoši. Turpināt lasīt…

Spoku un mošķīšu saiets Trikātas pamatskolā „Spoki jokojas”

halovinsKrēslainā 24. oktobra vakarā Trikātas pamatskolā pulcējās lieli un mazi mošķīši, spoki, raganiņas un citi fantāziju un baismu tēli,  lai paviesotos pie SKOLAS GARIŅA, spocīgi izjokotos un dotos bezbailīgā spoku  pārbaudījumu ceļojumā pa skolu. Pārbaudījumus bija sagatavojuši 9. klases skolēni audzinātāja Guntara vadībā un skolēnu līdzpārvalde. Turpināt lasīt…

Beverīnā esam pārmaiņām gatavi

629. oktobra rītā, pēc vēju pluinītās nakts Trikātas un Kauguru skolu skolotāji ieradās Brenguļos, lai piedalītos novada skolotāju forumā, uz kuru mūs aicināja biedrības „Iespēju durvis” vadītāja Linda Krūmiņa. Te visus gaidīja pārbaudījums – ko darīt, ja vētra pārtraukusi elektrības un arī ūdens piegādi Brenguļu sākumskolā? Izrādās, ka esam gatavi mainīties un pielāgoties situācijai. Mūsu saimniecīte Inguna veikli sakārtoja nomizotos kartupeļus zupai un iejauto mīklu ābolkūkai traukos, lai varētu pārcelties tur, kur elektrība vēl ir – uz Kauguriem. Turpināt lasīt…

Kopīgi būvējot savu nākotnes māju

2013-10-17 11.48.51Jaukā oktobra nedēļas nogalē visi Pārmaiņu skolu dalībnieki tikāmies seminārā „Skolas un kopienas dzīvotspēja: individuālā un kolektīvā atbildība.” Bija patiess prieks satikt domubiedrus, uzzināt par viņu paveiktajiem darbiem. Esam pārliecināti, ka šajās skolās var sastapt idejām bagātus un rosīgus cilvēkus ar kuriem kopā  iespējams kalnus gāzt un paveikt neiespējamo. Turpināt lasīt…

Beverīnā oktobris ir jauniešu mēnesis

jauniesiOktobrī Beverīnas novada Trikātas un Kauguru pamatskolu vecāko klašu pārstāvji piedalījās vairākos pasākumos, kuros izteica viedokļus un meklēja risinājumus vairākiem ar jauniešu dzīvi mūsu novadā saistītiem jautājumiem. 2. oktobrī desmit jaunieši no Trikātas un desmit – no Kauguriem pulcējās improvizētā jauniešu “mini forumā” Kauguru pamatskolā, lai veidotu novada skolu nākotnes vīziju. Vispirms noskaidrojām, kas jauniešiem skolās šķiet atzinības vērts jau tagad. Turpināt lasīt…