Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 2 no 7

Learning to Learn: A Latvian Way of Escaping School Routines

We can perceive the school as a place that children have to attend TO BE TAUGHT some, presumably useful and usable, knowledge, whether they like it or not, decided by somebody as worth acquiring, in a manner and format dictated by curricula, programmes, regulations and so on, or we can expect it to be a place where children LEARN things and STUDY to understand relations between such things, where they do it with interest and vigour and where an environment is created for everyone to fit in. At the same time, as grownups we know that the school is a meeting place of children with different abilities and with many different family backgrounds and in order to ensure it to be a place for everybody we need easy and low-cost “here and now” solutions. Turpināt lasīt…

Brenguļu sākumskolēni – vestēs košās ceļā drošāk

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJanvārī saņēmām uzaicinājumu no Valmieras Valsts transporta uzņēmuma piedalīties neparastā projektā „Dzīvības veste”. No projekta organizētājiem saņēmām 60 atstarojošās vestes un tekstila krāsas un mūsu uzdevums bija – apgleznot tās ar visdažādākajiem zīmējumiem- vienu sev; otru dāvināšanai tiem, kuri tās vēl nav iegādājušies. Ar prieku ķērāmies pie darba. Domājām, kā  radoši un atraktīvi  izgleznot, lai vestes patiktu mums pašiem  un sagādātu prieku arī dāvanas  saņēmējiem. Kopā ar skolotāju aplūkojām dažādas idejas un ķērāmies pie darba. Zīmējām gan auto un traktorus, mājas un sniegavīrus, ziedus un putnus-košus un krāsainus. Rosījāmies un pārrunājām, cik ļoti veste nepieciešama ikvienam, kas tumšajā laikā atrodas uz ceļa. Turpināt lasīt…

Lai rutīna nenokauj: noslēdzies projekts „Mācamies mācīties”

Ikviens bērns pēc dabas ir zinātkārs, viņu interesē viss, kas notiek pasaulē tam apkārt, visu viņš grib pamēģināt, izjust, novērtēt. Tad bērns dodas uz skolu, vēlas mācīties, labprāt piedalās visos pasākumos, un tad … pēkšņi kaut kas sajūk, sabrūk, pazūd … un “negribu mācīties, nav interesanti”. Jautājums, kāpēc tā notiek, lai šoreiz paliek psihologu, metodiķu un citu gudru speciālistu ziņā. Skolām, bērniem, skolotājiem un vecākiem ir nepieciešams “tūlīt un tepat” risinājums situācijas uzlabošanai, dzirkstelītes nepazaudēšanai tieši šī bērna acīs, tieši tagad, tāpēc laikā no 2014. gada aprīļa līdz decembrim sešās Latvijas kopienās – Beverīnas novadā, Brocēnos, Valmierā, Rugāju novadā, Valkas novada Zvārtavā un Vecumnieku novada Kurmenē, Turpināt lasīt…

Brenguļu sākumskolai jaunajā gadā jauni starti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA3. un 4. janvārī olimpiskajā sporta centrā Rīgā norisinājās VEF Latvijas jaunatnes basketbola līgas „Kāruma kausa” izcīņas otrais posms, kurā piedalījās Brenguļu sākumskolas basketbolisti. Jaunie censoņi apņēmības pilni devās savā pirmajā spēlē ar Siguldas komandu. Spēlētāji centās ievērot trenera Sanda Bukša norādījumus, ka spēlē ļoti svarīga ir aizsardzība un cīnījās par katru bumbu. Pārsteigtie pretinieki brīžiem nemaz netika pāri centram uz sava laukuma pusi, tikmēr brengulieši sparīgi meta pa grozu, cīnījās par atlēkušajām bumbām. To, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu, lieliski pierādīja Jānis Šulcs, kurš bumbu grozā raidīja visvairāk. Mūsu izveicīgā Emīlija Ērgle naski pārtvēra pretinieku piespēles un guva skaistus grozus. Protams, ka gadījās arī pa kādai kļūdai, tomēr sportisti pierādīja, ka ir īsta komanda un sacīkstes atklāja ar uzvaru 30:20! Turpināt lasīt…

Ziemassvētku super-priekšnesums Trikātas superskolā

OLYMPUS DIGITAL CAMERALai gan Trikātas pamatskolā Ziemassvētku uzvedums – pasaka ir ikgadēja tradīcija, to nebūt nevar nosaukt par tradicionālu pasākumu. Katru gadu skolotāju kolektīvs kopā ar bērniem sagatavo vienreizēju, izdomas bagātu priekšnesumu ar kādu īpašu odziņu, sagādājot patiesu baudījumu saviem skatītājiem – vecākiem, radiniekiem un draugiem. Priecē arī tas, ka uzvedums tiek gatavots tā, lai tajā piedalītos pilnīgi visi skolas bērni – gan aktieru, teicēju, dziedātāju, dejotāju lomās, gan kā dīdžeji, skaņu un gaismu meistari, veicot visus darbus, kas nepieciešami lieliskam priekšnesumam. Turpināt lasīt…

Beverīnas novadā arī skolotāji mācās – mācīties

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKopš šī gada aprīļa, kad uzzinājām lielisko ziņu, ka mūsu projekts “Mācāmies mācīties”, kuru izstrādājām kopā ar piecām partneru biedrībām no visas Latvijas, guvis starptautiskās iniciatīvas “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” atbalstu, arī mūsu novada skolās norisinājušās dažādas skolasbērnu aktivitātes – gan “novada mērīšana”, gan intervijas ar pašvaldības darbiniekiem, tāpat arī “Drauga padoms” un “Lielā stunda”, kuras, protams, nebūtu iespējamas bez skolotāju atbalsta un palīdzības.  Visas aktivitātes bija veidotas tā, lai parādītu, ka mācīties ir interesanti un tādējādi paaugstinātu bērnu mācīšanās motivāciju. Turpināt lasīt…

Brenguļu sākumskolas dārgumu cīņas Madonā

IMG_20141027_100615Viens no mūsu, Brenguļu sākumskolas dārgumiem neapšaubāmi ir basketbola treneris Sandis un komandu, kas veidojas viņa vadībā. Oktobra nogalē jaunie basketbolisti mēroja ceļu uz Madonu, lai mērotos spēkiem ar vienaudžiem U-10 grupā. Šāda veida pieredzi bijām guvuši jau iepriekšējā mācību gadā. Tomēr lielākie mūsu komandas biedri skolu jau beiguši un tagad mums no jauna jāmācās atrast savu vietu laukumā, pašiem cīnīties un pašiem uzvarēt. Turpināt lasīt…

Kā Beverīnā tumsu gaišāku un priecīgāku padarīja

kirbisLai gan tad, kas lasīsiet šo ziņu, „mošķuļi un gariņi”, kā saka mūsu Beverīnas novada pārmaiņu un radošo ideju mudinātāja Linda Krūmiņa, jau atpūtīsies pēc 31. oktobra vakara darbiem un nedarbiem, bet pieredze un radošie risinājumi jau noderēs citai reizei vai citam gadam. Apdomājoties, cik ļoti labi tumsā spīdošo izgrebto ķirbīšu oranžie ģīmji piederas rudens tumsai un cik labi šajā gada tumšajā laikā noder arī pa kādam saldam kārumam, beverīnieši aši saorganizēja darbnīcu jaunajai paaudzei, kurā tapa saldumu diedelētāja līdzņemamais draugs – sikspārnis. Par to, kas un kā tapa, un kādus jaunus brīnumus jūs, iedvesmojoties no uzzinātā, varat pagatavot citiem svētkiem, lasiet biedrības „Iespēju durvis” mājaslapā ievietotajā rakstā http://iespejudurvis.lv/?q=lv/sveiciens-visu-sveto-vakara.  Gribu vien piebilst, ka katri svētki ir tik labi, cik labus mēs tos veidojam. Es biju priecīga un jutos iesaistīta, kad arī pie manām durvīm vakar atskanēja zvans, kas ziņoja par mazo ķekatnieku ierašanos. Labi, ka biju sagatavojusies!

Darbs dara darītāju – Brenguļu stāsts

OLYMPUS DIGITAL CAMERASaulainā septembra dienā Brenguļu sākumskolas audzēkņi, skolotājas, darbinieki un vecāki rosīgi meklēja darba cimdus. Jūs domājat – lai varētu panest skolas somas un cilāt mācību grāmatas? Nē! Jau otro gadu lielie un mazie brengulieši dodas uz skolas kartupeļu lauku, lai piedalītos ražas novākšanas talkā. Traktors jau līksmi pukšķināja tīrumā un zemē gozējās skaisti, dzelteni tupeņi. Nu tik darbs čaklajām rokām! Lielie ar lielākiem spaiņiem, mazie – ar mazākiem. Kartupeļi jau paši prasījās uzlasāmi. Un cik tie dažādi – lieli un mazi, ovāli, apaļi, un daži pat ar sirds apveidu! Labi gan, ka šoruden mums talkā nāca arī pagasta darbinieces – Līga, Rudīte un Zeltīte. Dažam no mums tā bija pirmā kartupeļu lasīšana, dažam atausa atmiņā paša skolas gadu talkas. Turpināt lasīt…

Ja atbalsts ir īstajā laikā īstajam cilvēkam: Beverīnas pieredze

janis_brencis_reklamaPirms četriem gadiem, projektā, ko mūsu novadā īstenojām iniciatīvas Pārmaiņu skolas ietvaros, trikātietis Jānis Brencis mazo projektiņu konkursā saņēma atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Jānim ļoti patīk darboties ar koku, tāpēc viņš savā projektā vēlējās iegādāties zāģi un slīpmašīnu, tautā sauktu par fleksi, koka dārza mēbeļu izgatavošanai. Kopš tā brīža jau gana daudz ūdens aiztecējis pa skaisto upi Abulu, un Jānis ar katru gadu arvien pietuvinās savas sapņu nodarbošanās īstenošanai. Ir bijuši pasūtījumi mēbeļu izgatavošanai, darināts rotaļu laukums Trikātas pamatskolai, arī mūsu biedrības Dāvanu darbnīcas telpās Trikātā skatienu piesaista Jāņa akurāti nostrādātie koka plaukti, taču laikam jau tuvāki viņa sirdij ir smalkāki koka darbi. Turpināt lasīt…