Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola kā daudzfunkcionālu izglītības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies! (2012-2013), Apes novada NVO forums  (2013).

 Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu izglītības centru uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas bāzes, aptverot dažādu bērnu un vietējās sabiedrības iedzīvotāju vecuma grupu intereses un veicinot jaunu risinājumu meklēšanu, pilsonisko līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos kopienas attīstībā.

Galvenie darbības virzieni:

Kustību un deju nodarbību organizēšana pirmskolas vecuma bērniem, veicinot mazo novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, savstarpējo sadarbību un iesaistīšanos kopienas kultūras aktivitātēs, kopā ar ģimenēm.

Mājsaimniecības nodarbību organizēšana dažādu vecumu bērniem kopā ar ģimenes locekļiem, radot iespēju apgūt ēst gatavošanas „knifiņus” un jaunākās šūšanas tehnoloģijas, veicinot paaudžu savstarpējo sadarbību, mājsaimniecības ekonomiskāku organizēšanu un mājamatniecības uzsākšanu.

Angļu valodas nodarbību organizēšana divos līmeņos (iesācēju un ar pamatzināšanām), radot iespēju uzlabot savas svešvalodas zināšanas pilsētas (novada) iedzīvotājiem, īpaši 30-40 gadīgiem. Rezultātā viņiem ir radīta iespēja iesaistīties projektos, komunicēt ar cittautiešiem un gūt pieredzi ārpus valsts robežām.

Ārstnieciskās un veselības vingrošanas nodarbību organizēšana, piedāvājot dažāda līmeņa un veida fiziskās aktivitātes. Nodarbību ietvaros ir izveidotas interešu grupas, kuras darbosies ilgtermiņā, veicinot kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Kokapstrādes apmācību organizēšana ar uzsvaru uz mēbeļu atjaunošanu. Rezultātā ir dažādots jau esošais piedāvājums Apes D.Ozoliņa vidusskolas kokapstrādes centrā, veicinot apgūt jaunas prasmes kokapstrādē, radot iespēju atvieglot mājsaimniecības budžetu, turklāt uzņēmīgākajiem tas varētu kļūt par uzņēmējdarbības pamatu.

Vasaras periodā tika organizētas tematiskās dienas ar apmācībām – Veselības dienas, Vecvecāku dienas un Ģimenes dienas, kurās tika piedāvātas tematiskās lekcijas, iespēja sadarboties un dalīties dzīves pieredzē dažādām paaudzēm, ģimenes vienosies kopīgā darbā, atjaunojot pie skolas esošo zaļo klasi.

Apes novada NVO foruma organizēšana, veicinot Apes novada nevalstisko organizāciju savstarpējo atpazīstamību, sadarbību un arī ar Apes novada domi mūžizglītības jomā. Apes novada nevalstisko organizāciju veikuma un nākotnes plānu, izstrādājot kopīgu biedrību un pašvaldības sadarbības memorandu, ko tās var darīt mūžizglītības un citās jomās.

Partneri: biedrības „Apes attīstības atbalsta klubs” un „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”

 Kontakti: dinamei@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Labas ziņas no Apes – mūsējie pamanīti

Labas ziņas atnākušas no Apes, kur 27. decembrī apbalvoja novada darbīgākos, aktīvākos, uzņēmīgākos un sportiskākos cilvēkus, titulējot par Gada cilvēku 2013 un pasniedzot Kristāla ābolus. Esam lepni, ka nominācijā „Skolotājs” balvu saņēma mūsu pārmainu skolu Dina Meistere, kura, „piedaloties Sorosa fonda – Latvija projektu konkursā un saņemot tā atbalstu, deva iespēju apeniešiem visa gada garumā pilnveidot savas zināšanas un prasmes angļu valodas, vingrošanas, pavārmākslas, deju un citās jomās”. Vairāk lasiet http://www.delfi.lv/novados/apes-novads/ape/zinas/apes-novada-gada-cilveks-tiek-pie-kristala-abola.d?id=43995074

Paveiktā svinēšana Apē

Meklējot sevi starp saējiem27.novembrī Apē tika rīkota sanākšana visiem tiem, kuri ņēma dalību SFL atbalstītajā projektā – dalībniekiem, labvēļiem un projekta komandai.  Dienu iepriekš komandas pārstāvji pavadīja laiku skolas virtuvē, kurā tapa dažādas plātsmaizes svētku dalībniekiem. Sākumā bija prezentācija, kurā tika īsumā pastāstīts un parādītas fotogrāfijas par notikušajām aktivitātēm. Kopumā – 489 apmeklējumi, bet ņemot vērā , ka daži ir bijuši divās vai trīs aktivitātēs, tad varētu būt nepilni trīs simti vietējo kopienas iedzīvotāju, kuri iesaistījušies projekta norisē. Tā ir ceturtā daļa no visiem Apes iedzīvotājiem! Esam tiešām lepni par paveikto. Turpināt lasīt…

Talka „Zaļajā klasē” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

Darbiņi lieliem un maziem.wTrīs dienas augustā pie Apes vidusskolas notika rosīga darbība, jo tika organizēta zaļās klases atjaunošana. Nedrošie, savu laiku nokalpojošie koka elementi tika nojaukti un sākti gatavot jaunie. Trešajā dienā pat bija jārūpē pankūkas vakariņās un jāmeklē vietējo iedzīvotāju atbalsts, lai visi talcinieki varētu baudīt tikko vārītu ievārījumu un svaiga piena krūzi. Ieceres bija grandiozas, tādēļ pietrūka spēka, laika un iespēju, lai to pabeigtu. Redzējām, ka nepieciešams turpinājums. Turpināt lasīt…

Cik spēka un radošuma uzkrāts pārmaiņu skolās?

DSCN1534wRudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds izvēlētā mērķa saniedzamais ceļš? Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola”dalībniekiem, kuri, apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem. Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem no Zvārtavas, Valmieras, Kurmenes un Turpināt lasīt…

Apes novada NVO forums – satikšanās un iepazīšanās ar savējiem

Biedrību prezentācija19. jūlijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika NVO forums, kuru organizēja biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”, un kas tika organizēts Pārmaiņu skolu iniciatīvas 2. komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju attīstīšana” ietvaros. Iepazīstoties ar oficiāli reģistrētajām biedrībām novadā, atklājām, ka tādas ir 26, bet dzirdējuši bijām tikai par ceturto daļu. Pasākumā sevi prezentēja 11 Apes novada biedrības, tāpat bija ieradušies pārstāvji no organizācijām, kuras pārklāj Apes novadu – Turpināt lasīt…

Vecvecāku un mazbērnu nometnīte Apē

Top mazie cepumiņi ar mazajām rociņām12 .un13. jūlijā Apes vidusskolā pulcējās bērni ar savām vecmāmiņām. Bija arī pa kādai māmiņai, bet otrajā dienā – pat divi vectētiņi. Kopā 40 mazie un lielie. Abu dienu nodarbību satura veidotāja un organizētāja, un šefpavārs vienā personā – enerģiskā un apsviedīgā skolotāja Laura Pope. Radošajiem darbiem sagatavoties palīdzēja Dina Meistere un Normunds Prazņicāns. Nodarbību mērķis bija rosināt vecvecākus dažādās saskarsmes formas ar mazbērniem, sniegt viņiem psihologa konsultācijas, dalīties pieredzē un gūt sev kādu jaunu atziņu. Pirmā diena pagāja nemanot. Turpināt lasīt…

Kā vasaras saulgriežus gaidīja Apes pusē

Meitenes ar siera ritulīšiem wPirmā vasaras aktivitāte norisinājās Jāņu laikā, kad daba sasniedz savu pilnīgāko plaukumu pirms brieduma iestāšanās. Kopīgi varēja atcerēties senlatviešu Jāņu laika tradīcijas. 20. jūnijā visi tika aicināti uz sieta siešanu. Tā bija gan dalīšanās pieredzē, gan neliela sacensība par labākā, mīkstākā un interesantākā siera pagatavošanu. Kas tika netika izmantots! Sēkliņas, dažādu garšvielu salikumi, ķiplociņš, plūmītes un žāvēts speķītis! Vienīgais nosacījums- nekādu e-vielu! Interesanti bija tas, ka savu prasmi siet sieru rādīja Apes vidusskola direktors Jānis Ločs, kas radīja patiesu izbrīnu aktivitātes dalībniekiem. Turpināt lasīt…

Skaisti pārsteigumi Apes projektā

Labākais kungs- neviena kavēta nodarbība (A.v.)Ir noslēdzies mācību un aktivitāšu gads, un mēs vēlamies pastāstīt par aktivitātēm, kuru rezultāti mūs patiesi pārsteidza. Viena no tām – angļu valodas nodarbības. Kad noslēguma nodarbībās lūdzām uzrakstīt pārdomas par mācībām, jāsaka, ka tik daudz labu vārdu vienkopus nebijām lasījuši. Visur skanēja – paldies. „Paldies par fantastisko iespēju, laba organizācija, vienreizēja pasniedzēja, dopings visai nedēļai, jautrs pasākums, laiks paskrien nemanot, gribam to turpināt, beidzot iespējas strādājošiem!” Turpināt lasīt…

Apē mazie dejo, mammas šuj

P2180301Ir pagājuši trīs mēneši, kopš sācies Sorosa Fonda – Latvija atbalstītais projekts.  Esam jaunpienācēji, tādēļ mums vēl nebija pieredzes, ka projekts „uz papīra” un reālajā laikā un telpā atšķiras. Tomēr esam ļoti gandarīti, jo redzam, ka projekta ideja ir realizējusies dzīvē, dažādu vecumu un sociālo slāņu cilvēki iesaistās aktivitātēs, interešu grupas ir nostabilizējušās, un daudziem novada iedzīvotājiem apmācības ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Patīkami, ka ik pa laikam nodarbībās parādās jaunas sejas – studenti brīvdienās vai ciemiņi, kuri paņemti līdzi, lai nebūtu jākavē nodarbības.  Turpināt lasīt…

Apes vidusskolā gatavo gan ēdamus, gan skatāmus un dāvināmus brīnumiņus

P1190195Sākot ar 19.janvāri, katru sestdienu skolas mājturības klasē pulcējas interesenti, kuri vēlas radoši darboties un kaut ko iemācīties, neskatoties uz to, ka dažiem tā ir ilgi gaidītā brīvdiena pēc darba nedēļas. Virtuves knifiņos apguvām gaļas rolāžu gatavošanu, kas izvērtās par sacensību – kuram skaistāka, kuram garšīgāka, jo katram bija jāizgatavo kaut kas īpašs, pildot ar omleti, šķiņķīti, riekstiem un mandelēm, sēkliņām un ķiplokiem, plūmēm un aprikozēm dažādās variācijas. Darba gaitā tika akcentēts, ko nebūtu vēlams izmantot rolāžu gatavošanā, kādēļ tā. Rezultātā 14 dažādas rolādes! Turpināt lasīt…