Allažu pamatskola kā daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Kopā varam vairāk (2009-2010), Nāc līdzi, darīsim kopā! (2012-2013), Mēs „Cerību sētai” (2013).

Mērķis: veicināt Allažu pamatskolas pārveidi par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru Siguldas novada iedzīvotājiem; veicināt dabas izzināšanu, latviskās dzīves ziņas praktizēšanu, izzinot mūsu tautas garīgo mantojumu, attīstot un liekot to lietā savā ikdienā, radot priekšnosacījumus paaudžu sadarbībai.

Galvenie darbības virzieni:

Siguldas novada NVO, izglītības iestāžu un lēmējvaras pārstāvji iesaistīti kopīgās pilsoniskās līdzdalības akcijā kopienas „Cerību sēta” sakopšanas talkā, kurā dzīvos un būs nodarbināti jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.

Diskusiju klubos kopā ar uzņēmējiem un organizāciju pārstāvjiem meklē risinājums nodarbinātības problēmu mazināšanai, iedzīvotāju aktivitātes palielināšanai, ģimenes saišu stiprināšanai.

Tiek iedzīvinātas latviskās dzīvesziņas un tradīcijas: kopīgi arodi, lakatu aušana, kopīga maizes cepšana, laika zīmes, kopīga zupas vārīšana, pārgājieni un gadskārtu ieražu svinēšana.

Skolas apkārtnes iepazīšanai ir izveidota izziņas taka ar tematiskām pieturām, kā arī padziļinātai dabas procesu izpētei tiek piedāvāts izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, izveidota ekskursiju un pārgājienu programma iekļaujot gan praktiskas, gan teorētiskas aktivitātes. Kopīgos pasākumos, stiprinot ģimeniskās saites un gūstot pieredzi kopīgi darīt darbu, tika izveidota dabas taka, radīta liela puķu dobe dzirnakmens formā, svinētas latviskās svētku dienas un organizēts kopīgs pārgājiens.

Ģimenēm, kurām nav, kur atstāt bērnus vasarā un bērniem ar mācīšanās grūtībām un zemām sociālajām prasmēm tika organizētas vasaras skolas.

Partneri: bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”

Kontakti: aiina@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Zibēt zib adatiņas Allažos…

projektam bildes 092Zibēt zib adatiņas Allažu pamatskolā – tā šobrīd ir mūsu aktualitāte, jo par projekta finansējumu esam iegādājušies audumu un šujam brunčus un kreklus folkloras nodarbībām, arī skolēnu deju kolektīvam. Šūšanas darbnīcā var noslīpēt esošās un apgūt jaunas prasmes, jo prasīgā un stingrā vadītāja ik pa brīdim atgādina- dāmas, turam taisnu vīlīti! Arī citām projekta aktivitātēm izveidojies savs atbalstītāju pulciņš. Turpināt lasīt…

Vērtīgā pieredze Allažos: kā ietaupīt un dabūt vairāk

4 junMūsu projektā bija paredzēts finansējums dabas takas un puķu dobes izveidei, taču, ja katrs sīkums maksā, tad bija nopietni jāizvērtē, ko var atļauties iegādāties. Taču sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem mums izdosies ne tikai iegādāties nepieciešamo, bet pat ietaupīt līdzekļus, lai iegādātos zāles pļāvēju taku uzturēšanai. Esam ļoti gandarīti par ieguvumu, jo tie ir vairāki simti latu. Turpināt lasīt…

Allažnieki dodas pārgājienā un vāra cirvja kāta zupu

maijs 330.maijā, dienu pirms mācību gada noslēguma, visi Allažu pamatskolas skolēni ar vecākiem (kopā vairāk nekā 150 cilvēki) devās kopīgā pārgājienā. Katrs savā laikā, pa dažādiem maršrutiem un ar dažādu grūtības pakāpi devās ceļā, lai plkst.11.00 satiktos Mežmuižas avotiņos, kur uz ugunskura tika vārīta zupa. Kā jau latviešu tautas pasakā vēstīts, zupu var izvārīt pat no cirvja kāta, ja tik pieliek pa drusciņai klāt šādus tādus labumiņus. To arī skolas saime pierādīja. Milzu katlā tapa “brīvdabas” soļanka, kurā kaut ko, ko nu bija sarūpējusi, pielika katra klase. Turpināt lasīt…

Allažos talko

talka 627.aprīļa rīts Allažos bija lietains, drēgns, nejauks. Spriežot pēc visa iepriekšminētā, ne īpaši piemērots āra aktivitātēm. Latvijā šī bija Lielās talkas diena. Ko gan tādos visai nepiemērotos laika apstākļos skolas pagalmā darīja vairāk kā četri desmiti talcinieku, bruņotu ar cirvjiem, zāģiem, grābekļiem? Izrādās, ka tas bija ļoti vienkārši, jo projektā „Nāc līdzi, darīsim kopā” ir tikai viena atbilde uz jautājumu: ”Vai jūs nevarētu?” –„Ja vajag, tad būsim!”, jo bija  pienākusi kārta dabas izziņu takas izveidei pie skolas,  bet apkārtnes sakopšana un labiekārtošana bija priekšdarbi, lai skolā izveidotu Vides izglītības centru. Turpināt lasīt…

Allažos labos darbus rāda omītēm

2013-03-11-681Mēs, allažnieki, esam čakli un atsaucīgi projektu dalībnieki, tāpēc radošo darbnīcu laikā apgūtās prasmes un skaistos darinājumus gribējām parādīt saviem mīļajiem. 11.marta pēcpusdienā ciemos aicinājām omītes. Vecmāmiņa ikvienam bērnam ir īpaša. Kopā ar viņu ir visgarākās pastaigas un lielākie noslēpumi. Vecmāmiņām vienmēr atrodas laiks apciemot savus mazbērnus. Arī apmeklēt skolu – to nu mīļā omīte darīs ar vislielāko prieku! Bet ja vēl ir ko jauku paskatīties un paklausīties! Turpināt lasīt…

Labdarības koncerts Allažu sociālās aprūpes centra iemītniekiem

labdarības koncertslabdarības koncertslabdarības koncertsSFL projekta ietvaros esam īstenojuši daudz labu ideju, daudzas no tām ir tikai iedīglī un turpinājums vēl sekos.  tas priecē mūs un priecē arī apkārtējos!

17. decembra koncerta dalībnieki  Allažu pansionātā ar savu sniegumu iepriecināja šī centra iemītniekus. Projekta laikā dziedātāju kopa apguva daudz jaunu dziesmu, ar kuras tika dziedātas centra iemītniekiem. Arī teātra studija bija sagatavojusi svinīgu montāžu Latvijas gadadienai. Gandarīti bija visi!

pasākuma bildes tika nosūtītas uz TV3 fotokonkursu, 19.novembrī bilžu slaidrādī varējām redzēt arī mūsu dziedātājus. Lai gan sīkums, bet bērni bija lepni par to, ka sevi varēja ieraudzīt “publiskā telpā”.

Mēs ticam, ka labais vairo labo.Lai mums visiem kopā arī turpmāk izdodas iepriecināt sevi un citus!

Allaži: kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”. Allažos saprot, ka nākotne ir jaunatnē.

www.youtube.com/watch?v=aqEFgmnhngo

Vasaras notikumi Allažos

Projekta „Kopā varam vairāk!” ietvaros Allažu pamatskolā visu vasaru bija dažādas aktivitātes. Ļoti veiksmīgi noritēja darbs Vasaras skoliņā, kur dažādu vecumu bērni varēja lietderīgi pavadīt savu laiku, apgūstot jaunas prasmes. Bērni zīmēja, līmēja, strādāja dekupāžas tehnikā, apgleznoja stiklu, vāca herbāriju, veica eksperimentus, pētīja tuvāko apkārtni, rotaļājās un spēlēja sporta spēles. Turpināt lasīt…