Kokapstrādes darbnīcas izveidošana Zilupes mūzikas un mākslas skolā

Mērķauditorija: Skolēni, pedagogi, bērnu vecāki un pagasta iedzīvotāji.

Mērķis: Izveidot kokapstrādes amatniecības centru, veicināt jauniešu interesi par tradicionālām amatniecības nozarēm, vissenāko tradicionālo amatu saglabāšana, kas ietekmē dzimtās puses un sabiedrības attīstību, saudzējot Latgales tautas nacionālas vērtības, kā arī izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta ”Darbs materiālā” piedāvājumu un iespēju paplašinājums.

Aktivitātes:

Nodrošināt iespēju apgūt praktiskās iemaņas kokapstrādē;

Nodrošināt Zilupes mūzikas un mākslas skolas telpās plašai sabiedrībai pieejamu kvalitatīvu radoša procesa uzturēšanu un inovāciju ievešanu;

Izstāžu ierīkošana;

Pieredzes popularizēšana.

Rezultāts: Ar vien lielāka mērķauditorija tiek iepazīstināta ar Latgales mākslas tradīcijām, tādējādi, uzturot dzīvu saikni ar pagātnes kultūras mantojumu, kas veido un ietekmē katra indivīda pašapziņu, nacionālo identitāti. Tam visam ir būtiska iezīme, kas ļauj būt vērtīgiem, saglabāt latvisko identitāti, esot pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem.

Visi projekta jaunumi:

Zilupē izmanto iestrādes un droši dodas tālāk

Labie darbi nepaliek nepamanīti. TV raidījums “Nedēļa novados” gada nogalē stāstīja par Zilupes mūzikas un mākslas skolu, kas piedalījās pirmajā iniciatīvas “Pārmaiņas iespēja skolām” kārtā un tagad izmanto projekta laikā iegūto un droši turpina attīstību. Skatieties video un iedvesmojieties!

No Baldones līdz Rīgas svētkiem – kopā ar partneriem

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” laikā Baldonē izveidojām darbnīcu kompleksu, taču ne jau projektā iegūtās materiālās lietas bija galvenais ieguvums; svarīgākais joprojām ir tas ieguvums, „ko kodes un rūsa nemaitā” – gan zināšanas, sadarbības partneri, jauni paziņas. Viens no šīs vasaras notikumiem bija piedalīšanās Baldones svētkos – braucamo rīku kolekcija un vizināšanas ar to patika visiem. Savukārt jūlija vidū saņēmām uzaicinājumu kopā ar partneriem veidot dienu Stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, un pirmais, kas nāca prātā: jāiesaista arī sadarbības partneri no SFL iniciatīvas – Vīpes pamatskola un Zilupes Mākslas uz mūzikas skola. Tā nu 20. augustā rādījām, ko mākam. Turpināt lasīt…

Zilupe: Latvija ir mana Zilupe

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”  Lūk, atbilde no Zilupes. www.youtube.com/watch?v=x_5yfrBM8jI