Tālākizglītības centra un interešu izglītības centra izveide (27)

Mērķauditorija: Jaunāko klašu skolēni, kuri lietderīgi varēs pavadīt brīvo laiku, apmierināti bērnu vecāki, kuru bērni būs pieskatīti pēc mācību stundām, vecāko klašu skolēni un jaunieši.

Mērķis: Radīt mācību, atpūtas un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, veidojot intereses un iespējas lauku jauniešu tālākizglītībai novadā.

Aktivitātes:

Tālākizglītības un interešu izglītības centra izveide, kurā būs organizētas 1.- 4. klases skolēnu un bērnu grupas, kuri tiks atstāti uz dažām stundām pieskatīšanai, kā arī iemaņu tehniskajā jaunradē, veidošanai.

Skolēnu un jauniešu grupas izveide, kokapstrādes apmācībai viņu iespēju robežās.

Veidota mācību firma, kuras darbībā iesaistīti jaunieši no 16 gadu vecuma ar mērķi apmācīt tos rīkoties ar kokapstrādes instrumentiem, izgatavot koka rotaļlietas un citus izstrādājumus un realizēt tos.

Jauniešiem dota iespēja apgūt zeļļa mācekļa iemaņas un rast iespējas turpināt kārtot pārbaudes darbus diploma iegūšanai.

Rezultāts: Iegūtās materiālās vērtības tiks izmantotas arī turpmāk, apmācot jauniešus, dodot tiem iespēju meklēt darbu pie uzņēmējiem, kas saistīti ar kokapstrādi un radot tajos interesi veidot savus uzņēmumus.

Visi projekta jaunumi:

Vīpes skolas saimei pievienojas mazuļi

Pārmaiņu skolu laikā aizsāktā rosība Vīpe nerimstas. Cita starpā liels notikums gaidāms 1. oktobrī – tieši tad darbu uzsāks pirmsskolas izglītības grupa bērniem no 1,5 – 4 gadu vecumam. Tā Vīpes skola audzina savu nākotni. Vairāk par Vīpes jaunumiem lasiet laikraksta “Brīvā Daugava” publikācijā. Vipe sept 2012

Vīpes biedrība „Dzirnakmens” – kopienas spēcināšanas, sadarbības un pieredzes veidošanai

Ir 24.augusta rīts. Līdz ar saullēktu, kas cauri mākoņu palagiem, sola mums jauku un saulainu dienu, dodamies ceļā. Pļavas zālē mirdz rasa, un zirnekļu tīmekļi veido māksliniecisku tīklojumu, virs Daugavas vietām pelēki miglas kamoli kā mazi zaķēni, piedod ainavai īpašu skaistumu. Mūsu pagasta autobusiņš ar 26 pasažieru vietām piepildīts, lai biedrības „Dzirnakmens” organizētais brauciens uz Latgali, varētu sākties. Vīpes pamatskola piedalījās SFL projektā „ Pārmaiņu skolas” un arī tagad turpina iesāktās aktivitātes, sadarbojoties ar vietējo kopienu un cilvēkiem, tos iesaistot jaunās un radošās aktivitātēs. Turpināt lasīt…

Vīpē būs garākā sviestmaize un putu ballīte

Ar Atvērtās sabiedrības fonda Izglītības atbalsta programmas gādību kopienu nevalstiskajām organizācijām dota iespēja gūt atbalstu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un NVO lomas spēcināšanai, piedaloties projektā „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”. Turpināt lasīt…

Filmas pirmizrāde Vīpē – pārdomu un iedvesmošanās brīdis

Rīgā laikam puteņoja visu dienu, bet pie mums sāka nedaudz putināt tikai ap pieciem vakarā, un tagad turpina, bet diena bijusi ļoti laba. Bija tikšanās, un skatījāmies filmu „Otrais zvans”. Ļoti patika filma. Nu vienkārši ļoti patika, un tas šoreiz izsaka visu. Gan izglītības pārvaldes cilvēki, gan novada priekšsēdētāja vietniece piekrita manis teiktajam, ka nav lielu un mazu lietu; lietas vienkārši ir, un mēs esam tie, kuriem jāprot risināt tās, jāatrod  tas, kas katram ir svarīgs un vajadzīgs un nav jāļauj tam, kas labs izzust, bet jārada apstākļi, lai attīstītos. Protams, domas un idejas, kas pateiktas ar filmas saturu, kolosālas… tās šoreiz aizskāra. Turpināt lasīt…

No Baldones līdz Rīgas svētkiem – kopā ar partneriem

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” laikā Baldonē izveidojām darbnīcu kompleksu, taču ne jau projektā iegūtās materiālās lietas bija galvenais ieguvums; svarīgākais joprojām ir tas ieguvums, „ko kodes un rūsa nemaitā” – gan zināšanas, sadarbības partneri, jauni paziņas. Viens no šīs vasaras notikumiem bija piedalīšanās Baldones svētkos – braucamo rīku kolekcija un vizināšanas ar to patika visiem. Savukārt jūlija vidū saņēmām uzaicinājumu kopā ar partneriem veidot dienu Stacijas laukumā Rīgas svētku laikā, un pirmais, kas nāca prātā: jāiesaista arī sadarbības partneri no SFL iniciatīvas – Vīpes pamatskola un Zilupes Mākslas uz mūzikas skola. Tā nu 20. augustā rādījām, ko mākam. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu stāsti filmās: Tirza un Vīpe – video

Kā jau stāstījām, šovasar ar SFL atbalstu  par pārmaiņu skolām top dokumentāla filma, kuras pirmizrāde plānota jau rudenī. Tā būs iespēja paskatīties uz paveikto ar citu acīm; saprast, kā tas, par ko esam tik priecīgi un pārliecināti, izskatas no malas. Filmas veidotāji sakās sajutuši pārmaiņu skolu spēku un sirsnību; cerams, ka filmā izdosies to parādīt arī plašākam skatītāju lokam gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.  Bet pagaidām – piedāvājam iespēju noskatīties pirmos divus videoklipus – Tirzas un Vīpes stāstus.

Tirza – http://www.youtube.com/watch?v=U-l46Zvd-h8

Vīpe – http://www.youtube.com/watch?v=9sDKeqoUOzE

Uztvert savas zināšanas un prasmes kā resursu un dalīties tajā

25. maijā mājturības tehnoloģiju un mājsaimniecības metodisko apvienību vadītāji un novadu izglītības koordinatori IZM VISC rīkotajā seminārā iepazinās ar „Pārmaiņu skolu” pieredzi. Uzrunājot šo auditoriju, atgādinājām iniciatīvas īstenošanas gaitā nostiprinājušos atziņu, ka kopienas attīstības un panākumu atslēga ir radoša skola. Turpināt lasīt…

Vīpē dzīvo aktīvi un saimnieciski ļaudis

Vīpes pamatskolas prasmi veidot sinerģijas grūti nepamanīt. Nupat nesen uzņemtais video stāsta apr cilvēkiem ar redzējumu, ar saimnieka domāšanu, ar enerģiju un prieku par paveikto. Tāda ir skolas direktore Aija Semjonova, tādi ir cilvēki komandā, ar kuriem kopā viņa strādā, tādi aug Vīpes skolēni.  Video skatieties http://www.youtube.com/watch?v=6udLCFEuQHM

Vīpes amatniecības centrs – cilvēkiem un videi

Gada sākumā Krustpils novada deputāti apstiprināja Vīpes amatniecības centra “Māzers” izveidi, kas turpina SFL projekta laikā aizsāktās darbības un veido sinerģijas ar citiem Vīpes pamatskolas projektiem. Vīpe ir labs piemērs tam, kā skola atver durvis ģimenēm un ikvienam iedzīvotājam, lai katrs atrastu ko noderīgu, lai kopīgos darbos stiprinātos piederības sajūta savai kopienai un visai valstij.  Vairāk lasiet ‘Brīvās Daugavas” žurnālistes Aijas Valdmanes sagatavotajā rakstā:

Vipe-amatniecibas centrs Mazers-marts2011

Baldones un Jaunsilavas/Vīpes amatu mācības speciālisti mācās Igaunijā

Pirmssvētku gaisotnē Baldones vidusskolas pārstāvji kopā ar darbmācības skolotāju Jāni Zvirbuli no Jaunsilavas, Vīpes pamatskolām un Līvānu mākslas skolas un Izieta devās uz Igauniju, lai apgūtu 3D projektēšanas programmu. Tas mums baldoniešiem un projekta partnerim – bija patīkams piedzīvojums. Turpināt lasīt…