Vārkavas pamatskola – skola mazam un lielam

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Skola mazam un lielam (2009-2010), Skola mazam un lielam (2012-2013), Mans  ciems – mana paliekošā dzirksts (2013), Vinnija Pūka nodarbības vasarā (2013).

Mērķis: Radīt ilgtspējīgu un daudzveidīgu sabiedrisko centru, kurā pašvaldības iedzīvotāji vispusīgi attīstītos un darbotos, nodrošināt pastāvēšanu paplašinot darbības un iesaistot lielāku sabiedrības daļu.

Galvenie darbības virzieni:

Jauniešu studijas izveidošana, kurā jau uz esošās datoru un programmatūras bāzes tiek veidoti scenāriji kultūras un citu pasākumu organizēšanai, reklāmai (pasākumu scenāriji, afišu izveidošana, reklāmas internetā izvietošana) un arī gala produkta (gatava pasākuma) organizēšana un piedāvāšana citiem. Projekta ietvaros tika iegādāti arī pasākumu rekvizīti parūkas, maskas, tērpi pasākumu organizēšanai. Daļa tērpu tiek izgatavota uz vietas projekta ietvaros izveidotajā darbnīcā, kā arī izveidojot citas darbnīcas, kurās iespējams izgatavot gan skatuves rekvizītus, gan citus priekšmetus pasākumu organizēšanai. Šīs studijas izveidošanai un darbu veikšanai īpaši piesaistīti invalīdus ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Praktisko apmācību darbnīca, kuras ietvaros tika organizētas apmācības, kurās konsultants ar teorētiskām un praktiskām ievirzēm demonstrēja kā sagatavot gan konservus ziemai, gan kā vārīt ievārījumus, dažādus ēdienus, kā vākt augu tējas un citas ikdienā laukos dabūjamas izmantojamas lietas (sēņošana, ogošana, mazdārziņu apstrādāšana).

Attīstības centra „Kastanītis” izveidošana pirmsskolas vecuma bērniem, kurā tiek piedāvātas nodarbības, kas nav iekļautas apstiprinātajās izglītības programmās: papildus mūzikas nodarbības (muzikālo, talantīgo bērnu sagatavošana dažādiem konkursiem) un koriģējošas vingrošanas nodarbības. Pirmsskolas bērniem tiek organizētas angļu valodas apmācības nodarbības.

Ierīkots datoru apmācības un konsultāciju centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji var apgūt datorprasmes, iekārtota folkloras mūzikas instrumentu apmācības darbnīca, kurā var apgūt sitamo, pūšamo un stīgu instrumentu pielietošanas prasmes, kā arī aprīkota telpa dažādām mācībām, konsultācijām, semināriem, lekcijām.

Vārkavas pagasta iedzīvotāji iesaistīti sava ciema kultūrvēstures un tradīciju izpētē, dokumentēšanā un to nodošanā nākamajām paaudzēm.  Uzstādītas   kultūrvēstures objektu norādes un aktīvāko  ciematu nosaukumu zīmes, savākti vēstures un folkloras materiāli, kuri apkopoti ciemu bukletiņos un informācija ir iesniegta Vārkavas novadpētniecības muzejā.

Vinnija Pūka nodarbībās pirmsskolas un skolas vecuma bērniem vasarā tika organizētas veidošanas, pasaku iestudēšanas, ēst gatavošanas, sportošanas, rotaļu, apkārtējās dabas izzināšanas un dārzkopības nodarbības. Tika piesaistīti bērnu vecākus, vecvecāki, sociālā riska ģimenes, jaunieši, studenti, pedagogi, skolas darbinieki, logopēds, psihologs, kas ar bērniem darbojās pēc brīvprātīgā darba principiem.

 Partneri: biedrība „Pūces māja”

Kontakti:  varkavaspsk@pvg.edu.lv

Visi projekta jaunumi:

Vārkavā atdzimst mazpulks

Varkava-mazpulksVārkavas pamatskolā 1.aprīlī notika mazpulka dibināšanas sapulce. Mazpulka pirmsākumi Vārkavā meklējami no 1937. gada 27. februāra, tam bija piešķirts 976. kārtas numurs un nosaukums „Avotiņi”. Mazpulks darbojās līdz 1940. gadam. Mazpulka atdzimšanas un dibināšanas sapulcē vārkavieši nolēma, ka nedaudz mainīs nosaukumu, saglabājot gan vēsturisko, gan piemetinot vietas nosaukumu un tā radās „Vārkavas mazpulks „Avotiņi””. Skolēnu atsaucība bija necerēti liela – jaunajā organizācijā pieteicās 20 skolēni, viņu vadīšanu uzņēmās pamatskolas bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja Dagmāra Skutele. Turpināt lasīt…

Vārkavā apgūst datorprasmes un gatavojas ziemassvētkiem

PC092872Vārkavas pamatskolā darbi joprojām kūsā. Jau 3. decembrī sākās bezdarbnieku apmācība darbam ar datoru. Šī apmācība notiek NVA Un ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros, un tās īstenošanai tiek izmantoti SFL iniciatīvas ietvaros sagādātie datori – tātad ieguldījumu ilgtspēja ir acīm redzama. Vietējie kopienas iedzīvotāji apmierināti, jo apmācības notiek tuvu mājām un nav katru dienu jābrauc uz Preiļiem. 2014. gada 20. janvārī kursanti kārtos pārbaudes darbu un iegūs apliecību par apgūto programmu. Turpināt lasīt…

Vārkavieši apzinās – „mēs vēl esam ceļa sākumā”

DSC_5440w22.novembra pēcpusdienā Vārkavas iedzīvotāji pēc labi darīta darba svinēja svētkus. Vārkavas pamatskolā pulcējās dažādu paaudžu vārkavieši un ciemiņi. Jaunākajam dalībniekam bija pilni 2 mēneši, vecākajam – 80 gadi. Visus laipni sagaidīja, piereģistrēja un ar rokdarbu izstādēm iepazīstināja 9.klases skolēni un viņu audzinātāja Astrīda Spūle un praktiskās darbnīcas vadītāja Dagmāra Skutele. Turpināt lasīt…

Vārkavā kopdarbā tapusi pūra lāde

DSC_5101wPraktiskās apmācības darbnīcā Vārkavā aizvadītajā projekta gadā visiecienītākās bija dekupāžas nodarbības, jo, strādājot šajā tehnikā, var atpūsties no ikdienas steigas un, neesot māksliniekam, radīt mākslas darbus. Tieši tāpēc par projekta noslēguma darbu kļuva kopīgi dekupēta pūra lāde. Šīs idejas autore ir projekta „Skola mazam un lielam” direktore Skaidrīte Medne.  Jau pavasarī mājturības skolotājs Mindaugs Bitinas no dēļiem izgatavoja glītu lādi, bet, Turpināt lasīt…

Vārkavas kopiena ir pamanīta!

DSC_1107Ar lepnumu varam pastāstīt, ka Vārkavas pamatskolas projekta „Skola mazam un lielam ” projekta vadības un darbnīcu dalībnieki ir pamanīti un atzinīgi novērtēti. Projekta jauniešu studija un tās aktīvākie dalībnieki Guna Stubure, Inta Gavare, Oskars Mednis un Elīna Cimbolineca Latvijas valsts 95.gadadienas priekšvakarā tika sumināti un apbalvoti ar Vārkavas novada atzinības rakstiem par aktīvu brīvprātīgo darbu Vārkavas novada kultūras dzīves dažādošanā un novada popularizēšanā. Turpināt lasīt…

Mēs Vārkavā esam mainījušies

Rudens ir izvērtējumu un ražas laiks. Atskatoties uz aizvadīto, varu teikt, ka, pateicoties SFL atbalstam, mēs skolā esam kļuvuši mazliet savādāki un sapratuši, cik svarīga katrai vietai ir vietējā kopiena un tās tradīcijas. Ja pirms tam skolā gan mācību darbs, gan ārpusskolas pasākumi noritēja bez pārāk ciešas saites ar vietējo kopienu, tad tagad bez vietējiem cilvēkiem mēs nemaz nevaram iedomāties gan daudzas mācību stundas, gan jaukos skolas pasākumus. Un viņi arī. Nu esam iemācījušies ieklausīties, ieskatīties un izprast vietējo cilvēkus dziļāk. Es personīgi ieraudzīju, cik vietējiem cilvēkiem skaistas dvēseles, cik viņi strādīgi un cik dziļas šiem cilvēkiem vietējās tradīcijas. Es sapratu, ka mēs neesam piesēdušies, aprunājušies, uzklausījuši, sapratuši un pazinuši viens otru, kaut gan dzīvojam tepat blakus. Turpināt lasīt…

Vārkava: ”Mans ciems – mana paliekošā dzirksts”

ciemsIr vasara, atpūtas un jaunu spēku uzkrāšanas laiks, bet Vārkavas novada iedzīvotāju aktivitāte jūtama vienmēr .Šoreiz  tiek īstenota Vārkavas pamatskolas projekta ”Skola mazam un lielam” pilsoniskās līdzdalības aktivitāte ”Mans ciems- mana paliekošā dzirksts”. Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja Elvīra Āboliņa un Vārkavas pamatskolas skolotāja Kristīne Pauniņa apmeklēja 5 pilsoniskās līdzdalības seminārus Daugavpilī  un tagad ir atbildīgas par aktivitātes īstenošanu Vārkavas novadā. Turpināt lasīt…

Bēbīšu spartakiāde Vārkavā – izdevusies!

DSC_062318.augustā Vārkavas pamatskolas jauno stadionu pieskandināja bērnu balsis- te notika SFL projekta „Skola mazam un lielam” jauniešu studijas organizētā „Bēbīšu spartakiāde”. Uz spartakiādi tika aicināti bērni vecumā no nulles līdz septiņiem gadiem. Kopā ar viņiem uz intriģējošo pasākumu devās vecākie brāļi, māsas, vecāki, vecvecāki un citi mazo sportistu līdzjutēji. Turpināt lasīt…

„Kastanīši” atripina skolēnus Vārkavas pamatskolai

DSC_3116Vārkavas pamatskolā kopš janvāra darbojas pirmsskolas attīstības centrs „Kastanītis”. Bērni cītīgi vingro, apgūst angļu valodu, dzied un dejo. Patīkami, ka mazuļi ir atvērušies, kļuvuši daudz komunikablāki un drošāki. Bērni sadraudzējušies ar vecmāmiņām, kas dejo „Odziņās”, tāpēc katru ceturtdienu dodas uz Vārkavas tautas namu, lai kopīgi uzdejotu vai uzklausītu kādu vecmāmiņu stāstītu pasaku. „Kastanīši” darbojas ne tikai pašu priekam, bet iepriecina koncertos Vārkavas novada ļaudis. Turpināt lasīt…

Vārkavieši mācās dabā

dobes_raksana.w„Skolas mazam un lielam” praktiskās nodarbības Vārkavā turpinās arī vasarā, tikai nu lielākoties tās notiek dabā. Vārkavas pamatskolu ieskauj pļavas un meži un sniedz mums bagātas veltes. Nodarbību apmeklētāji, kas vasarā galvenokārt ir bērni, var apgūt ārstniecības augu vākšanas prasmi, kas līdz šim viņiem bija vēl sveša. Mācāmies pazīt, vākt un žāvēt populārākos ārstniecības augus. Skolas šķūnītī jau žūst un smaržo liepu ziedi, aveņu lapas, asinszāles, rasaskrēsliņi, pelašķi, ķimenes un piparmētras. Turpināt lasīt…