Brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala”

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” izveidošana (2009.-2010.), Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala” (2012.-2013.), Kas sagaida mūsu pagastu nākotnē un ko es varu dot savam pagastam  (2013.).

 

Mērķis: Veicināt lauku sabiedrības vispārējo noskaņojumu, celt iedzīvotāju pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu. Rosināt un ieinteresēt pagasta iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, apgūstot jaunas prasmes un kopā būšanas prieku.

 

Galvenie darbības virzieni:

Ir izveidots un attīstīts brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala” kā daudzfunkcionāls  resursu centrs, veicinot Bērziņu pagasta iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Tiek sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas ikvienam, kas vēlas iegūs dzīvesprieku, uzlabotu veselību, valodu zināšanas un apgūtas IT prasmes. Jaunu prasmju, zināšanu un iemaņu apguve ceļ iedzīvotāju pašapziņu, motivāciju, uzlabos dzīves kvalitāti un konkurētspēju.

Centra telpās ir izveidota bērnu istaba, kā arī iespējas sociālajam darbiniekam un pieaugušo izglītības nodrošinātājiem izmantot „Upmalas” telpas. Ir iekārtota un aprīkota rokdarbu darbnīca – iespēja iemācīties šūt, kā arī saņemt šūšanas pakalpojumus, tiek organizēti latviešu valodas kursi, dartorapmācības, pavārmākslas praktiskās nodarbības, iespēja iesaistīties vokālajā ansamblī un dejošanas nodarbībās, kā arī, lai dažādotu sporta nodarbības, ir nolemts iegādāties sporta trenažieri un nūjas aktīvai nūjošanai, kā arī organizētas dažādas sporta aktivitātes.

Notikusi diskusija, kurā iedzīvotāji izteica savus priekšlikumus pagasta dzīves uzlabošanai, uzdeva jautājumus pagasta pārvaldes pārstāvjiem un uzklausīja viņu viedokļus par pagasta nākotni. Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem velobrauciena laikā bija iespēja iepazīt un iemūžināt Bērziņu pagastu fotogrāfijās, kas tika apkopotas fotogrāmatā.

Kontakti: lahazanna67@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Kā Briežuciems pabija Upmalā

Jauks_pieredzes_apmainas_brauc_249.oktobrī  Briežuciema skolas kolektīvs bija ciemos Upmalā, pie Žannas un viņas komandas. Pēc šīs fantastiskās tikšanās joprojām visi ekskursijas dalībnieki esam kā spārnos. Tik brīnišķīgi, patiesi, vienkārši un pašaizliedzīgi ļaudis dzīvo Dagdas novadā, ciemā ar skanīgu nosaukumu Porečje. Protams, apskatījām arī pašu Dagdu – mazu, skaistu  pilsētiņu ar senatnes elpu katrā solī un ēkā, muzeju, jauniešu centru “Parka rozes”, bet Upmalas ar Žannu un viņas komandu bija  nepārspējamas. Kaut kas īpašs tur virmoja gaisā.  Turpināt lasīt…

Upmalā domā par nākotni

DSCF58583. oktobrī Brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala” aicināja Bērziņu pagasta iedzīvotājus uz diskusiju „Kas sagaida mūsu pagastu nākotnē, un ko es varu dot savam pagastam?” Pagasta pārvaldes vadītāja R. Demida pastāstīja par nākotnes plāniem un iecerēm. Bija iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus pagasta dzīves uzlabošanai. Vasaras laikā bērni un jaunieši apceļoja savu pagastu un iemūžināja to fotogrāfijās. Diskusijas sākumā tika prezentētas divas fotogrāmatas. Viena no fotogrāmatām ir uzdāvināta Bērziņu pagasta bibliotēkai, un nu tā būs pieejama visiem iedzīvotājiem. Turpināt lasīt…

Līvānieši mācās no Brīvā laika pavadīšanas centra „Upmalas” ļaudīm

DSCF75315. septembrī biedrības „Baltā māja” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) „Upmalas” Dagdas novada Bērziņu pagasta Porečjes ciemā ļaudīm. Brauciens notika projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” ietvaros. Brauciena diena bija rudenīgi krāsaina un saulaina, un tāda pati bija arī tikšanās ar BLPC „Upmalas” pārstāvjiem. Turpināt lasīt…

Galdiņi kapsētās? Jā, un gluži jauni!

DSCF5074Kapusvētki Latgalē ir viena no svarīgākajām dzimtu sanākšanas reizēm, kad mazajās lauku kapsētās sanāk dzīvie, lai tiktos ar mirušajiem, sanāk ciemi, no kuriem sen palikuši tikai nosaukumi. Tāpēc izlēmām, ka arī šī var būt vieta un reize, kad var notikt pilsoniskās sabiedrības spēcināšana.  Kapusvētkos jāsapoš lūgšanu galdiņi kapsētas stūros. Pie katra galdiņa kapusvētkos tiek skaitītas lūgšanas — Turpināt lasīt…

“Upmalas” pulciņu dalībnieki iepriecina skatītājus

maijs 117. maijā mūsu ciematā notika Bērziņu Tautas nama un pagasta bibliotēkas atklāšanas pasākums. Brīvā laika pavadīšanas centrs „Upmala” arī piedalījās šajā pasākumā. Viesus un vietējus iedzīvotājus pārsteidza mūsu rokdarbu pulciņa izstāde. Mūsu ansamblim un deju grupai šī bija lieliska iespēja pirmo reizi uzstāties skatītāju priekšā. Prieks, ka pateicoties projektam centra „Upmala” telpās atkal skan mūzika, dziesmas un deju soļi. Turpināt lasīt…

Upmalā šuj un labo apģērbus

susana marts3Pateicoties dalībai projektā, mūsu iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt šūšanas nodarbības. Šo lielisko iespēju vienu reizi nedēļā pastāvīgi izmanto 8 sievietes. Par projekta līdzekļiem ir iegādātas divas šujmašīnas, overloks, divi galdi, gludināmais dēlis un gludeklis. Nodarbības vada mūsu prasmīga rokdarbniece Olga Brenča. Paredzam, ka mūsu šūšanas nodarbībās gūtās prasmes un iemaņas atstās ilglaicīgu ietekmi uz dalībnieku ikdienu. Turpināt lasīt…

Upmala: mēs ticam labajam

Decembrī mums bija jāpabeidz agrāk iesākti darbi un jāuzsāk jauns darbības posms, jo tika apstiprināts mūsu projekts „ Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala”. Tuvojoties Ziemassvētkiem sešas mūsu rokdarbnieces pabeidza ļoti atbildīgu darbu – tamborēt mežģīnes altāra segām mūsu Beresnes katoļu baznīcai. Sedziņas tika sašūtas un mūsu dāvana tika pasniegta mūsu priesterim Aivaram Kursītim. Sagaidot Jauno gadu, mēs nolēmām iepriecināt 17 mūsu pagasta cilvēkus. Rokdarbu pulciņa dalībnieces iztamborēja baltus eņģelīšus, jaunieši sagatavoja apsveikuma kartiņas ar novēlējumiem Jaunajā gadā un pasniedza pagasta iedzīvotajiem. Mēs ticam labajam un ļoti ceram, ka kaut uz mazu brīdi ar šo labdarības akciju mēs padarījām šos cilvēkus laimīgākus. Turpināt lasīt…

Dagdas novadā izprot vietējo cilvēku vajadzības

Ar prieku vērojam, ka Dagdas novada Bērziņu pagastā izveidotais brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala” bijušās skolas telpās turpina aktīvi darboties arī pēc tam, kad beidzās SFL finanšu atbalsts. Vēl lielāks prieks par to, ka novada pašvaldība saredzējusi šāda centra vērtību. Labs piemērs citiem. Vairāk lasiet laikraksta “latgales Laiks” rakstā, ko piedāvājam ar ziņu aģentūras Leta atbalstu. centrs Upmala-Dagdas novads

Kopīgs darbs skaistākai apkārtnei pie Brīvā laika pavadīšanas centra „Upmala”

29. septembrī pie brīvā laika pavadīšanas centra „Upmala” noritēja īpašs pasākums. Biedrība „Nākotnei” un brīvprātīgie palīgi veica apzaļumošanas darbus ap centra ēkas teritoriju. Dekoratīvie krūmi ļaus apkārtnei nemitīgi mainīties, piepildīs to ar spilgtām krāsām, veidos īpašu prieka un skaistuma atmosfēru. Sagaidīsim pavasari daudz zaļāki un vienotāki! Turpināt lasīt…

Vīpes biedrība „Dzirnakmens” – kopienas spēcināšanas, sadarbības un pieredzes veidošanai

Ir 24.augusta rīts. Līdz ar saullēktu, kas cauri mākoņu palagiem, sola mums jauku un saulainu dienu, dodamies ceļā. Pļavas zālē mirdz rasa, un zirnekļu tīmekļi veido māksliniecisku tīklojumu, virs Daugavas vietām pelēki miglas kamoli kā mazi zaķēni, piedod ainavai īpašu skaistumu. Mūsu pagasta autobusiņš ar 26 pasažieru vietām piepildīts, lai biedrības „Dzirnakmens” organizētais brauciens uz Latgali, varētu sākties. Vīpes pamatskola piedalījās SFL projektā „ Pārmaiņu skolas” un arī tagad turpina iesāktās aktivitātes, sadarbojoties ar vietējo kopienu un cilvēkiem, tos iesaistot jaunās un radošās aktivitātēs. Turpināt lasīt…