Salas pamatskola- izglītības, kultūras un sabiedriskais centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Salas pamatskola – kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos (2009-2010), Salas pamatskola – izglītība mazam un lielam, kultūras, sociālais, garīgais centrs kopienā (2012-2013), Smelteru lūgšanu nama un apkārtnes labiekārtošana (2013).

Mērķis: Saglabāt Salas pamatskolu kā izglītības, kultūras un sociālo centru mazam un lielam, kultūras, sociālo un garīgo centru kopienas iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni:

Veidot skolu, kā mūžizglītības bāzi pieaugušajiem – iespēja turpināt un padziļināti apgūt datorprasmes pieaugušajiem. Turpināt iesākto darbu ar bērniem un visiem apkārtnes iedzīvotājiem un rast jaunus resursus talantu attīstībā. Dot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas. Nodrošinātas nepieciešamās pirmsskolas no 1,5gadiem līdz skolas vecuma bērniem izglītības iespējas un telpu aprīkojums, kadru nodrošinājums, lai vecāki var atstāt uz dienu bērnu jau sākot no 1,5 gadu vecuma. Par tradīciju kļuvušas ģimeņu 3 dienu nometnes talantīgiem bērniem un daudzbērnu ģimenēm. Uzlabojies individuāls darbs ar talantīgiem bērniem, sadarbība ar bērnu ģimenēm un paaudžu mantojuma nodošana, saglabāšana.

Internāta bērnu izglītošana, datoru iegāde, spēļu istabas aprīkojums, attīstošās spēles. Iegādāti velosipēdi, lai internāta bērni, kā arī skolas brīvprātīgie, kopā ar internāta audzinātāju, citiem interesentiem, varētu organizēt apkārtējās vides izglītojošus braucienus, piedalītos tālākās talkās, palīdzēt vientuļiem pensionāriem ikdienas darbos, kā arī no veikala atvest dzīvei nepieciešamos produktus, kā arī piegādāt presi.

Brīvā laika saturīga pavadīšana iespējama vairākās vietās – izveidotajā ar dēļu grīdas segumu basketbola laukumā, futbola laukumā, atpūtas vietā pie āra kamīna, ābeļdārzā, atpūtas un rotaļu laukumā, kā arī nepabeigtajā, pielāgotajā ēkā sporta nodarbībām.

Vides sakopšanai un sava novada izaugsmei tiks rīkotas kopējās talkas. Darbosies darbnīca kārklu klūdziņu pielietojumam lauku sētā, to visu varēs iegādāties Ziemassvētku tirdziņos, Lieldienās, un pavasarī, tirgū Mārtiņos un citos svētkos. Izremontēts lūgšanu nams, apzaļumots ciemata centrs, izveidota ērta tualete kopienas iedzīvotāju labklājībai.

Darbojas folkloras ansamblis „Bindari” un nodibinātais vokālais ansamblis „Smelteru maganeņis”. Intensīvāk notiek vokālā ansambļa mēģinājumi, koncerti, uzstāšanās, tika organizētas koncertturnejas, apsveikumu koncerti „Vienīgi Jums no mums”.

Muzeja telpu un mēbeļu iegāde, arī muzeja eksponātu vākšana un eksponātu krājuma veidošana.

Partneri: Sabiedriskā organizācija „Smelteriešu cimdiņš”

Kontakti: salaspsk@pvg.edu.lv

Visi projekta jaunumi:

Salas pamatskolā romu bērni un ģimenes jūtas kā savējie

aprSkolai ir jārespektē visu tautību skolēnu un vecāku vajadzības, lai īstenotu galveno- skolēnu personības veidošanos un skolēnu gatavību dzīvei, viņu karjeras izvēli. Ja romu skolēnu vecāki būtu vienaldzīgi pret notiekošo skolā, ja nav skolotāju un vecāku sadarbības, tad nevaram aptvert visus mācību un audzināšanas uzdevumus, ko pašlaik dzīve izvirza skolai. Romu bērnu tēva Konstantīna palīdzība ne tikai ietaupa skolotāju spēkus, bet arī dod lielu audzināšanas efektu. Turpināt lasīt…

Dziesmu un deju virpulis Salas pamatskolā ieskandina pavasari

kopbilde11. martā Salas pamatskolā viesojās PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” skolotājas Ilzes Rožinskas vadībā. Šī kopa darbojas jau 13 gadu, tajā vienmēr aktīvi ir piedalījušies arī mūsu skolas absolventi, kas turpina mācības PVĢ. Tāpēc bija divtik interesanti redzēt un dzirdēt ģimnāzistu sniegumu mūsu skolā. Koncertu ieskandināja mūsu skolas, nesen kā savu darbību uzsākusī, folkloras kopa „Dzeipureņš” skolotāja Aigara Krekela vadībā. Kopas dalībnieki mājturības skolotājas Anitas Vjakses vadībā šūdināja tautu tērpus – blūzes un brunčus, auda tautiskās jostas. Dalībnieku māmiņas un vecmāmiņas adīja tautiskās zeķes. Pie vizuālā noformējuma vēl darāmā daudz, bet priecājamies, ka daudz varam paveikt paši savām rokām. Turpināt lasīt…

Spēļu un rotaļu laukums priekam un attīstībai Salā

viiri_celjLMT projektu konkursā atbalstu guva Salas pamatskolas projekts Bērnu rotaļu un spēļu laukuma ierīkošana. Esošais laukums bija nolietojies, jo uzstādīts tika 2000.gadā. Darbus veica Salas pamatskolas darbinieki Jāņa Kozuļa vadībā. Projekta realizācijas darbos čakli strādāja Voldemārs Madalāns, Juris Kodors, Leonards Vaivods. Krāsošanas un noformēšanas darbos aktīvi iesaistījās vizuālās mākslas skolotāja Anita Vjakse. Palīdzēja arī pirmskolas grupas meitenes Alises māmiņa Inese Kuzņecova.Priecē tas, ka bērnu rotaļu un spēļu laukumā bērnu čalas nerimstas līdz vēlai vakara stundai. Līdzko uzstāda kādu no spēļu laukuma elementiem, bērni ir klāt un to izmēģina. Turpināt lasīt…

Draugu skolām puķe – mājas svētība

2Septembris ir laiks, kad skolās čalo bērnu prieki, tiek apgūtas jaunas zināšanas, dabā nogatavojas pēdējās dabas veltes. Lai baudītu skaisto rudeni, dalītos pieredzē un apgūtu jaunu pieredzi, skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, pašvaldības vadītājs un vecāki 16.septembrī brauca pieredzes apmaiņā pie pārmaiņu iespēju sadarbības skolām. Kā pirmo apmeklējām Rožupes pamatskolu, kur iepazināmies ar to, kā mācību darbā tiek izmantotas tehnoloģijas, kuras iegādātas Pārmaiņu skolu projekta laikā. Turpināt lasīt…

Salas skola – spēka maize un avots, ceļā dodoties

SALA-Salidojums-108Maija sākumā, kad ābeles slīgst ziedu kupenās un ziedu sveces ver kastaņas, Salas pamatskola svinēja savu 95 gadu jubileju un 4. skolas salidojumu. Šis salidojums notika ar devīzi „Kad putni atgriežas…” Un tik tiešām, viņi atgriežas! Kādreiz pametuši Salas pamatskolas silto ligzdu, šajā dienā apciemot savu skolu, skolotājus, klasesbiedrus bija atgriezušies 143 absolventi. Te viņus sagaidīja putniem rotāta zāle, sen neredzētas sejas un atkalredzēšanās prieks. Turpināt lasīt…

Salas pamatskolā labi jūtas pavisam mazi bērniņi

annija_pirmskolaTurpinot iesākto tradīciju, mēs pirmsskolas grupiņā uzņemam bērniņus, kas jaunāki par 2 gadi. Tā arī šajā pavasarī mūsu pulciņš ir papildinājies ar jaunkundzīti, kurai ir tikai gads un 6 mēneši. Annijas mamma ir atgriezusies darbā, tāpēc katru rītu savu brāļu pavadībā meitene dodas uz skolu. Te Annija jūtas ļoti labi. Apkārt ir daudz jaunu draugu, kuri tā vien gaida, kad varēs ar viņu paspēlēties, samīļot, paauklēt, parunāties. Kopā ar pārējiem grupas bērniem Annija iet pastaigās, rotaļājas ārā, klausās pasakas, dzied, dejo un pacietīgi gaida, kad lielajam brālim beigsies stundas un viņš atnāks pakaļ. Turpināt lasīt…

Sala: mazā rīdziniece Katrīna ciemojas pārmaiņu skoliņā

2Turpinot pārmaiņu skolu iniciatīvā iesāktās aktivitātes, Salas pamatskolas pirmsskolas grupiņa uzņem bērnus jau no 1,5 gadu vecuma, kā arī jaunākus bērniņus un visus tos, kuriem tas ir nepieciešams. Izmantojot šo lielisko iespēju, šajā nedēļā mūsu pirmsskolas grupiņu apmeklē trīs gadus jaunā rīdziniece Katrīna, kurai parasti ikdiena paiet vienā no Rīgas bērnudārziem. Katrīnas māmiņa ar mazo māsiņu šo nedēļu pavada laukos. Meitene ļoti labi jūtas pie babiņas un dzediņa un ļoti labprāt apmeklē mūsu pirmsskolas grupiņu. Turpināt lasīt…

Pārsteigums Salas aktīvajām māmiņām un mazuļiem

IMG_8333wJaunais gads ir klāt ar dažādiem pārsteigumiem, laba vēlējumiem, cerībām. Īpašu pārsteigumu izbaudīja trīs Salas pamatskolas īstenotajā SFL atbalstītajā projektā iesaistītās jaunās māmiņas un viņu mazie ķipari. 15.janvārī Salas pamatskolā viņas sagaidīja divi aizkavējušies, dubļus izbriduši un pirmo sniegu atnesuši Salatēti, kas  dāvāja zirga gadam atbilstošas dāvanas – šūpuļzirdziņus. Mazie uzreiz izmēģināja dāvātos rumakus, bet māmiņas dalījās iespaidos par jaunā gada sagaidīšanu un kala plānus jaunām aktivitātēm. Māmiņas projekta īstenošanas laikā apmeklēja līnijdeju nodarbības, dziedāja vokālajā ansamblī „Maganeņas”, mācījās tamborēt, iespēju robežās darbojās arī dekupāžas nodarbībās. Turpināt lasīt…

Beigas ir kaut kā jauna sākums

IRITA29.novembrī Rīgā notika SFL iniciatīvas noslēguma konference. Tas ir projekts, kurā mēs esam izturējuši sīvu konkurenci divās kārtās un pateicoties kuram esam tik daudz palīdzējuši sev, savai skolai, kopienas ļaudīm, ciemam un ciemiņiem. Konferencē bija iespēja satikties ar citu iesaistīto skolu pārstāvjiem, kuri šo gadu laikā ir kļuvuši par pazīstamiem un mīļiem cilvēkiem. Šeit bija iespēja vēlreiz izbaudīt SFL projekta komandas augsto profesionalitāti pasākumu organizēšanā, izbaudīt viņu sirsnību, radošumu, atvērtību un cilvēciskumu. Šī atbalsta komanda – Aija, Ausma, Valdis, Jānis, Sanita un Anita – visus šos gadus ir bijuši mūsu stiprais plecs, mūsu padomdevēji, mūsu vilcēji un stūmēji, iedrošinātāji, atbalstītāji un draugi. Turpināt lasīt…

Skolas zvana jaunās skaņas Salā

Pateicoties iniciatīvai „Pārmaiņu iespējas skolām”, kurā piedalās arī mūsu Preiļu novada Salas pamatskola, ir īstenotas un dzīvē ieviestas dažādas pirms tam tikai „kaut kad” plānotas ieceres. Ne vienmēr pietiek tikai ar iniciatīvu, bieži vien ideju realizācijai ir vajadzīgs arī finansējums. Jau vairākus mācību gadus skolēniem un dažiem skolotājiem skolā bija vīzija par zvanu, kas sauktu uz stundām, kā arī pavadītu no tām ar patīkamu melodiju, zvans uz stundām nebūtu kā trauksmes signāls un skolā nebūtu vajadzīgs atbildīgais dežurants par skolas zvanu, kas līdz šim mēdza nebūt īpaši punktuāls (sevišķi, ar zvaniem uz stundu). Turpināt lasīt…