Rugāju novada vidusskola kā daudzfunkcionāls kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem (2009-2010), Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai (2012-2013), Labo garšu un sajūtu studija Rūķīšu ciemā (2013), Kā sadzīvot ar upi (2013), Katrs bērns – mūziķis! (2013).

Mērķis: Izveidot un paplašināt Rugāju novada vidusskolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību, radot jaunas zināšanu un prasmju apguves iespējas iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā novadā, izmantojot vietējos resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Karjeras izvēles pasākumu komplekss  „Just do it – Izvēlies dzīvi!” skolu jaunatnei – elektroniska profesiju kataloga izveidošana un 5 mācību braucieni „pielaikojot” profesijas.

6  tematiskie apmācību semināri novada iedzīvotājiem savu un vietējas kopienas iekšējo resursu apzināšanai kā „Personības un karjeras attīstības programmu”.

Novada iedzīvotāju rokdarbu, amatu un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošana 9 tematiskās darbnīcās, kā arī skolu kā attīstības un resursu centra materiālā pamata pilnveidošana.

Trīs gadatirgus Rugāju novadā – veicinot prasmju apmācību efektivitāti un iedzīvotāju pašorganizēšanos vietējiem novada risinājumiem.

Mazo projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai ar pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu.

350 novada iedzīvotāju iesaistīšanu  resursu centru darbībā, palīdzot apzināt un pielietot savus radošos resursus personīgās karjeras attīstībā un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanā.

Kopienas ļaužu kopdarba (biedrībai sadarbojoties ar skolu, novada pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un sabiedrību) rezultātā labiekārtots Vārnienes upes krasts, izveidojot aktīvās atpūtas vietu, tādējādi veicināt skolēnu interesi par aktīvās atpūtas iespējām novada teritorijā. Uzstādīta spēle Tvisters pielāgota āra apstākļiem, šķēršļu josla, līdzsvara baļķis un līdzsvara tiltiņš.

Izveidot  pirmsskolas skolotāju darba komandu Orff muzikālās metodes „Mūzika bērniem” apgūšanai no Rugāju novada vidusskolas un Eglaines pamatskolas pirmsskolas skolotājiem, gūstot izpratni par metodes ieviešanu Rugājos, iegādāties ritma instrumentus bērniem, kā arī izveidot un iekārtot mobilo mūzikas studiju bērniem.

„Labo garšu un sajūtu studija Rūķīšu ciemā” ir lieliska iespēja iemācīt jaunas vai pilnveidot esošās jauniešu ēdienu gatavošanas iemaņas, turklāt atdzīvinot senās godu saimnieču receptes. Iegādāta cepeškrāsns un gatavošanai nepieciešamās palīgiekārtas (kūku veidnes, mikseris, blenderis u.c.). Turpmāk paredzētās darbības: smalkmaizīšu (bulciņu) cepšana un tirgošana skolēniem skolas teritorijā, dažādu konditorejas izstrādājumu tirgošana apkārtnes tirdziņos un viesu nama viesiem, izgatavošana uz pasūtījuma. Veicināta ekonomiskās aktivitātes novadā ar piemēriem par personīgo prasmju pielietojumu un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Partneri: Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai”

Kontakti: marite.ornina@rugaji.lv

Visi projekta jaunumi:

Rugājos ģeogrāfijas, matemātikas un bioloģijas zināšanas satiksies orientēšanās trasē

Rugaji-Tēvu dienas afi&scaron_aUzsākot jauno mācību gadu, Rugāju novada vidusskolas skolēni un vecāki turpina izzināt dažādas mācīšanās metodes, pētot un testējot, kuras tad no tām ir visefektīvākās. Tā kā skolēniem vislabāk patīk integrētās mācību stundas, kurās  tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, tad šoruden  vienā pasākumā esam apvienojuši ne tikai vairākas mācīšanās metodes, bet arī vairākus mācību priekšmetus!Un tā 12.septembrī  Rugājos notiks Tēvu dienas orientēšanās sacensības!   Turpināt lasīt…

Sports? Nē. FIZIKA!!!!

Lai radītu skolēnos interesi un izpratni par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolā – fiziku, Rugāju novada vidusskolā notika pasākums „Sporta un fizikas festivāls”, apvienojot skolēnu vidū populāro mācību priekšmetu „Sports” ar ne tik populāro – „Fizika”. Pateicoties fizikas skolotājam Jānim Ikstenam un sporta skolotājai Vijai Lancmanei, tapis netradicionāls un aizraujošs sporta dienas formāts skolēniem un viņu vecākiem. Turklāt izrādās, ka sports un fizika nemaz nav jāapvieno – tie kopā pastāv jau no pasaules pirmsākumiem. Vairāk lasiet Mārītes Orniņas sagatavotajā reportāžā. Rugāji – sports un fizika

Rugājos katrs bērns ir mūziķis

Lūk, kā attīstās Rugāju novadā aizsāktais projekts “Katrs bērns -mūziķis”. Nav šaubu – tā tas arī ir. Vairāk variet uzzināt Latgales reģionālās televīzijas sagatavotajā sižetā: http://www.lrtv.lv/zinas/rugajos-bernus-apmaca-pec-orfa-muzikalas-metodes-569

Rugājos tic, ka katrs bērns ir mūziķis!

G.Igauņa muzikas studija GaigalavaAr prieku varam ziņot, ka mazais, bet sparīgais mūzikas studijas projekts uzņem apgriezienus; šai projekta nodarbībai ir piešķirta viena apmaksāta interešu izglītības stunda (!) un visu mācību gadu (domāju, ka arī turpmāk) šim projektam ir nodrošināts turpinājums. Mums par to liels prieks!!! Uz pirmo nodarbību pieteikti 23 pirmskolas bērni , visi arī atnāca un …. notika arī pirmais “kariņš” par foršākajiem mūzikas instrumentiem…. Turpināt lasīt…

Dots devējam atdodas: Rugāju pieredze

rugaji_francija_v2.w Pulcējot ap skolu novada iedzīvotājus un iesaistot projekta piedāvātajās iespējās, paši esam piedzīvojuši negaidītu dāvanu. Rugāju novada nevalstisko organizāciju, skolas un pašvaldības partnerībai ir piebiedrojusies arī biedrība „Piena ceļš”, kuru vada Francijā dzīvojoša mūsu novadniece Anita Kļaviņš. Un piebiedrojusies ar negaidītu piedāvājumu 15 novada jauniešiem piedalīties starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā, kurš sasaucas ar projektā „Mūsdienīga skola Rugāju novadā, izaugsmei un konkurētspējai” izvirzīto mērķi – karjeras izglītība. Turpināt lasīt…

Rugājos domā par Vārnienes upi

Picture 008Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai” vasarā aktīvi domā par Vārnienes upes pieejamību un upes krastu labiekārtošanu. Darbošanās mērķis ir veicināt skolēnu interesi par aktīvās atpūtas iespējām novada teritorijā. Iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros biedrība uzsākusi īstenot projektu, lai Rugāju novada vidusskolas teritorijā uzstādītu dažādus āra objektus aktīvai atpūtai.

Laura Kļaviņa

Inovatīvs risinājums kā skolēnus iedrošināt darboties ar koka apstrādi: aicinām uz semināru Rugāju novada Eglaines pamatskolā

Ielūdzam mājturības un tehnoloģiju skolotājus uz koka apstrādes mini darbagaldu  UNIMAT prezentāciju   Rugāju novada Eglaines pamatskolā sadarbībā ar izdevniecību “Lielvārds”. Izdevniecības pārstāvis skolotājiem piedāvā arī praktiski iemēģināt mazos darbagaldus. Vairāk informācijas par pasākuma norisi lasiet programmā. programma_semināram_13_marts-2013 Turpināt lasīt…

Rugāji: vēlamies atgādināt ceļu uz skolu

„Mēs ceram, ka būsim atgādinājuši vietējai sabiedrībai ceļu uz skolu,” saka Mārīte Orniņa, un, redzot, kas notiek Rugāju novada vidusskolā, tas liekas ticami. Labos darbus pamanījusi Latgales Reģionālā televīzija, un tāpēc tajos varat ieskatīties arī jūs. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_VFNsrOFN6M

Kā labas pārmaiņas sākās kafijas pauzē – ideja pavairošanai

Pārmaiņu skolu dalībnieki jau zina, ka ikviens Sorosa fonds Latvija pasākums ir kaut kas tik ļoti ārpus ikdienišķā un ļoti, ļoti iedvesmojošs, un šoreiz, mums viena no svarīgākajām konferences daļām izrādījās tieši kafijas pauze! Turpināt lasīt…

Iespēja parādīt rugājiešu labos darbus

17.maijā Rugāju novada vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja palepoties ar saviem labajiem darbiem, jo skolā viesojās Atvērtās sabiedrības fondu  Ārkārtas palīdzības fonda pārstāvji Mark Basczoni un  Olga Tarasova, kā arī Liesma Ose un Aija Tūna no Sorosa fonda – Latvija. Finansētāju pārstāvji no Budapeštas un Ņujorkas vēlējās iepazīties ar Rugāju novada domes īstenotā projekta “Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem” aktivitātēm un rezultātiem. Turpināt lasīt…