Jersikas un Rožupes pamatskola kā kopienu vienojošais elements

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Ar jaunām idejām uz pārmaiņām (2012-2013), Sociāli iekļaujošu aktivitāšu īstenošana Rožupes un Jersikas pagasta iedzīvotājiem (2013).

 Mērķis: Stiprināt Līvānu novada kopienu saikni starp skolu kā kopienu vienojošo elementu.

Galvenie darbības virzieni:

Realizēta ideja par ekskursiju kā kopienas iedzīvotāju starppaaudžu saikņu, līdzdalības, savstarpējās komunikācijas un sociālās aktivitātes stiprināšanas līdzekli, vienlaikus palielinot to cilvēku un jauniešu skaitu, kas dodas savu brīvo laiku pavadīt uz Līvānu pilsētu vai citiem apkārtesošajiem novadiem.

Iedzīvotāju apmācības – moderno tehnoloģiju priekšrocības ikdienas dzīvē – saziņa interneta vidē, interneta bankas izmantošana maksājumu veikšanai, obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) iegādes iespējas internetā, bilžu ielāde datorā (no fotoaparāta) un video konference – iespēja neklātienē piedalīties speciālistu nodarbībās.

Informatīvi izglītojošu un radošu nodarbību organizēšana iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai un pašapziņas celšanai – vecāku nodarbību pēcpusdienas, radošās darbnīcas, tematiskās nodarbības un izglītojošu lekciju organizēšana.

Speciālistu konsultatīvā atbalsta nodrošināšana cilvēka labsajūtas veicināšanai – psihologa un sociālā darbinieka un fizioterapeita konsultācijas, kā arī iekārtotas telpas konsultāciju norisei.

Sadraudzības pasākumu organizēšana savstarpējās komunikācijas uzlabošanai – izstāžu organizēšana, ģimenes dienas organizēšana, kausa izcīņa pasākumā „sportojam Jersikā”.

 Partneri: biedrība „Stagars”

Kontakti: baiba.vucenlazdane@livani.lv

Visi projekta jaunumi:

Biedrība „Baltā māja” veicina kopienas saliedēšanos

Iedvesmojoties no Pārmaiņu skolām, sarosījušies arī Līvānu novada ļaudis, un, biedrības „Baltā māja” aicināti, uzsāk SFL atbalstīto projekta „Būt kopā”. Kopumā notiks četras dzīvesprasmju darbnīcas, kopienu saliedējoši pasākumi, darbosies NVO informatīvās telts darbību Līvānu pilsētas svētkos. Informatīvā izdevuma „Līvānu vēstis” jūnija numura lasītājiem būs iespēja piedalīties konkursā, atminot krustvārdu mīklu par Līvānu vēsturi un šodienu. Noslēgumā biedrības darbinieki un brīvprātīgie dosies pieredzes apmaiņas braucienā pie kaimiņiem Zasas un Saukas pagastos. Turpināt lasīt…

Rožupes jaunieši VAR

Mēs, Rožupes pamatskolas saime, vēlamies dalīties savā priekā ar Pārmaiņu skolu mājas lapas lasītājiem. Un stāstāms ir, lūk, kas. Līvānu novada dome ik gadus izsludina projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu grupām. Šogad Rožupes pamatskolas 9. klase skolēnu apvienība „Rožupes jaunieši VAR” uzrakstīja projekta pieteikumu, kurā pamatoja savu vēlmi sakopt skolas apkārtni. Šo darbu jaunieši šogad izvēlējušies par dāvanu savā izlaiduma gadā, jo  tā būs paliekoša un priecēs gan skolas saimi, gan citus pagasta iedzīvotājus. Turpināt lasīt…

Jersikā uzskata: “tas ir mūsu visu varā, nest gaismu kā to svece dara…”

IMAG1561SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts mūsu skolā noslēdzies, tomēr Jersikas pagastā cilvēku vēlme radoši darboties nav izsīkusi. Tieši tāpēc kādā saulainā februāra dienā Jersikas pamatskolā pulcējās skolēnu vecāki, lai sveču mēnesim par godu darinātu jaunas, interesantas sveces. Radošajā nodarbībā tika apgūts jauns tehnoloģiju izpildījums, kura rezultā sveces ieguva jaunu veidolu. Vecākiem bija lieliska iespēja ļauties kā bērnībā brīvā nepiespiestā gaisotnē radīt mazu, tomēr acīm un sirdij tīkamu brīnumu. Nodarbības noslēgumā tapa oriģinālas un neatkārtojamas sveces. Turpināt lasīt…

Rožupiešu labie darbi 2013. gada nogalē

IMG_9888Atskatoties uz jau pagājušā gada nogali sirdi piepilda siltums, jo Ziemassvētku laikā Rožupes pagasta iedzīvotāji kopā ar skolēniem paspēja ne vien radīt svētku sajūtu savās ģimenēs un klasēs, bet uzbūra sirsnīgu svētku prieku saviem līdzcilvēkiem. Sadarbojoties ar Alternatīvās aprūpes centru „Rožlejas” vadītāju 12. decembrī tika organizēts skolēnu pašpārvaldes pašiniciatīvas pasākums. Pasākuma laikā centra iemītniekus ar dziesmām priecēja Rožupes pamatskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis. Paši skolēni bija sagatavojuši apsveikumus, kurus iemācījās pagatavot Maijas Jasinskas vadītajās nodarbībās jau decembra sākumā. Apdāvināti tika visi centra iemītnieki, arī tie, kuri vairs nespēja paši atnākt uz koncerta telpu. Bērni ar patiesām emocijām devās pie cilvēkiem smagā fiziskā stāvoklī un dāvināja apsveikumus. Turpināt lasīt…

Kas labi sācies, labi arī jāpabeidz

DSC_0013 tā varētu teikt par SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām” Līvānu novadā. 22. novembrī plkst.15.00 Līvānu novada kultūras centra kamerzālē notika projekta noslēguma pasākums Jersikas un Rožupes kopienu iedzīvotājiem. Kopā uz pasākumu bija ieradušies gandrīz 60 cilvēki. To starpā projekta dalībnieki, projekta direktore, Jersikas un Rožupes skolu direktori, projekta koordinatori, izglītības pārvaldes pārstāves, abu pagastu pārvalžu vadītāji un citi interesenti. Turpināt lasīt…

Jersikā jau gatavojas Adventes laikam

adv1Jersikas pamatskolā ar radošo nodarbību – „Adventes vainaga veidošana” noslēdzās šī gada darbības Pārmaiņu skolu projekta ietvaros. Radošajā nodarbībā tapa oriģināli ar izdomu bagāti Adventes vainagi. Dalībnieki ieguva pamata prasmes un informāciju vainagu veidošanā, dabas materiālu pielietošanā, sveču formu un to krāsu, kā arī dažādu mākslīgo floristikas materiālu izkārtojumu Adventes vainagā. Vainagus var gatavot, kādus sirds vēlas, sveces izkārtot simetriski vai sagrupēt. Turpināt lasīt…

RrR – Rudens raža Rožupē!

IMG_9763Rožupē norisinās rudens ražas novākšana. Mūsu rudens ražas grozā ir jauni talanti, sirsnīgi smaidi, pašgatavotas dāvanas, jaunas zināšanas, pūces, auskari, sveces un vēl daudzi citi sirdij tuvi sīkumi un ne tikai. Jau tagad pārpildītais rudens grozs liecina, ka SFL projekta „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām” aktivitātes ir mūs bagātinājušas un aizrāvušas. Turpināt lasīt…

Jersikā vairo mīļumu

apgleznTik valdzinoši var būt mazi sīkumi! Tāds nieks, un diena smaida… Ir labi, ja ir apkārt siltums un apziņa – par Tevi kāds domā… 31.oktobrī Jersikas pamatskolā notika radošā nodarbība „Apdrukā savu dāvanu”. Nodarbību vadīja Jersikas pamatskolas skolotāja M. Ivanova. Apdrukāta spilvendrāna, šalle vai sedziņa ir skaista un oriģināla dāvana, tai piemīt maģiskas spējas – tā rada prieku ne tikai saņēmējam, bet arī dāvinātājam. Glīti apdrukāta dāvana liecina par dāvinātāja izdomu, viņa attieksmi un vēlējumu dāvanas saņēmējam. Turpināt lasīt…

Jersikā glezno magones

jersika„Jersikieši ir palikuši dikti aktīvi, nodarbības notiek un ar katru reizi arvien interesantākas un sarežģītākas, prieks ir ļoti liels par viņiem!!!” saka projekta vadītāja Baiba Vucenlazdāne, un turpina: „Nesen notika gleznošanas nodarbība, kurā mēs uzbūrām atkal vasaru un mēģinājām gleznot magones.” Lūk arī viss stāsts: Turpināt lasīt…

Jersikā filcē lieli un mazi

DSCF4624Filcēšana jeb vilnas velšana ir viens no senākajiem tekstilmateriāla – vilnas filca izgatavošanas paņēmieniem, kurš šobrīd izpelnījies milzīgu popularitāti Jersikas pamatskolā! 17.oktobrī  notika sestā radošā nodarbība – „Filcē ar prieku”. Nodarbības mērķis bija izgatavot mīļas un īpašas dāvanas saviem draugiem, radiem un paziņām, tāpēc radās doma filcēt ziepju švammītes. Tā ir ideāla dāvana – universāla, praktiska, kas darināta ar paša roku siltumu. Pats galvenais gaužām vienkārši izgatavojama. Turpināt lasīt…