Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev

Mērķauditorija: Riebiņu vidusskolas skolas saime – skolēni, viņu ģimenes locekļi un vecāki, pedagogi, tehniskais personāls, skolas absolventi, Riebiņu pagasta jaunieši, pensionētie skolotāji, vientuļie pensionāri, maznodrošinātās ģimenes Riebiņu teritoriālajā pārvaldē, kaimiņu – Preiļu novada ieinteresētās mērķgrupas.

Mērķis: Turpināt Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas kvalitatīvu uzlabošanu par daudzfunkciju centru, radot priekšnosacījumus izglītotu cilvēku izaugsmei, uzņēmības, patstāvības, atbildības un gatavības mācīties mūža garumā veidošanai Riebiņu novadā, tādējādi sekmējot lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā.

Aktivitātes: Realizējot projektu, tiks iegādāts un uzstādīts kvalitatīvs aprīkojums, tiks sniegta iespēja lauku cilvēkiem, novada iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās dzīvē. Daudzfunkciju centrs apstiprinās savu darbību 10 radošajās studijās un darbnīcās – sporta un fizisku aktivitāšu cents, autoskola, “Pārvērtības sirdīs un mājās”, folkloras skola, digitālo iespēju pasaule, veselības istaba, vides centrs, valodu draugu klubs, radošais centrs „Padoms”, darbnīca bērniem un jauniešiem „Lai notiek!”

Rezultāts: Pilnveidot savas zināšanas un iemaņas, gūstot jaunu prasmju apgūšanu, radīs iespēju pašiem bērniem un jauniešiem piedalīties jaukas, patīkamas vides veidošanā, dot iespēju apgūtās zināšanas izmanot praktiskajā dzīvē. Tiks sniegta iespēja lauku cilvēkiem, novada iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās dzīvē, jauniešiem lietderīgi un patīkami atpūsties, sekmēs iespēju iedzīvotāju un speciālistu savstarpējā iesaistīšanā veselīga un saturīga dzīvesveida popularizēšanā.

Visi projekta jaunumi:

2011. gada bilance pārmaiņu skolā Riebiņos

Gada bilance nebija bezkaislīgu skaitļu rinda, tā bija skaista, emocionāla virtene, kā smaržīgas meža zemenes uzvērtas uz tikko pļavā noplūktas smilgas, kas savērta ar kopā ar partneriem, draugiem, atbalstītājiem. Par to stāstīsim šajā rakstā. Domājot par nākotni, redzam Riebiņu vidusskolu kā daudzfunkcionālu centru, kuru raksturotu vispirms atvērtība visam jaunajam, saglabājot īstās vērtības tālākajā, un tās pieejamība – laika, speciālistu, atbalsta ziņā – ikvienam apkārtnes cilvēkam. Bet tagad par visu pēc kārtas. Turpināt lasīt…

Riebiņu novadā spriež par skolu lomu kopienas attīstībā

Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Riebiņu novadā 3.maijā notika izglītības iestāžu darbinieku radošā diskusija „Savs ceļš, lai noturētos”, kurā tika apspriesti stratēģiski jautājumi novada attīstības modeļa kaldināšanai. Diskusijā piedalījās Riebiņu novada deputāti, izglītības un kultūras komitejas locekļi, pedagogi, skolu darbinieki. Kā labās prakses piemēri tika demonstrēti Riebiņu vidusskolas un Dravnieku pamatskolas projekti, kas tika īstenoti Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Turpināt lasīt…

Riebiņi: Kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”  Lūk atbilde no Riebiņiem. www.youtube.com/watch?v=0oIWHIZlwy4

Vasara Riebiņos – īpaša vasara

Vārds „skola” lielākajai daļai cilvēku nesaistās ar vasaru. Taču, kā izrādās, arī skolas var būt ļoti dažādas un tajās var mācīties un aktīvi darboties arī vasarā. Pateicoties Sorosa fonda – Latvija finansējumam un siltajām dienām, saulainu domu un ideju radās ne mazums. Tieši vasara ar savām smaržām un krāsām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un dzīvo tieši skaistiem, atmiņā paliekošiem mirkļiem. Riebiņu vidusskolas projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” radošo darbnīcu – studiju vadītāji vēlas papriecāties kopā ar lasītājiem par labajiem darbiem un notikumiem Riebiņos. Turpināt lasīt…

Dāvana skolai – lellu teātris

Es nezinu nevienu cilvēku, kam nepatiktu saņemt dāvanas. Galvenais, lai tās būtu sarūpētas no visas sirds, lai tās priecētu gan dāvanas saņēmēju, gan pašu dāvinātāju. Šķiet, ka tā noticis arī mūsu skolā, jo 14. jūnijā mēs saņēmām ļoti jauku, ļoti neparastu, ļoti lielu dāvanu, dāvinātāja izlolotu un savām rokām darinātu. Kas tas ir? Leļļu teātris! Turpināt lasīt…

„Pirmie soļi angļu valodā” Riebiņos

 

Tagad, kad jau aizritējis mācību gads skolā, brīvdienās devušies arī angļu valodas kursu „Pirmie soļi angļu valodā” Riebiņos klausītāji. Trīs mēnešu garumā uz skolu darbdienu novakarēs ceļu mēroja bezdarbnieki, bērnudārza darbinieki, kalpotāji, arī skolas darbinieki – kopā 15 mācīties griboši cilvēki. Te viņus sagaidīja jaunā, bet jau ļoti prasmīgā angļu valodas skolotāja Rita Demjanova, kam izdevās ik nodarbību vadīt saistoši un interesanti.

Turpināt lasīt…

Veiklību braukšanā demonstrē jaunie sacensību dalībnieki

Riebiņu novada Dravnieku pamatskolas jaunie velobraucēji ir paši veiklākie. To pierādīja Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolā notikušās Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2010 Vislatvijas tūres sacensības, kurās Dravnieku komanda ieguva pirmo vietu.

Turpināt lasīt…

Trenažieri Riebiņos vairo spēku un optimismu

Vai mūsu dzīvē kaut ko var mainīt uz labo pusi? Bez šaubām, apstiprinās katrs optimists. Izrādās, ka tādu ne mazums dzīvo arī Riebiņos, un tieši viņiem vienmēr iekšā sēž kāds dīdītājs, kas liek nemitīgi kaut kur traukties, kaut ko darīt un pilnveidot. Piemēram, uzlabot lauku cilvēku dzīves kvalitāti, motivēt būt aktīviem, nejusties sliktākiem par pilsētniekiem un veicināt lojalitāti savam novadam, pilnveidot sevi.

Riebiņu vidusskolas sporta zāle un laukums ir sportistu pulcēšanās centrs mūsu ciematā jau vismaz 35 gadus. Pie mums ir gan volejbolisti un futbolisti, gan skrējēji un tenisisti, gan citu sporta veidu cienītāji. Taču gadiem ilgi kalpojusī trenažieru zāle un tajā esošās ierīces jau bija krietni nolietojušās. Tāpēc te sportot un vingrināties gribētāju bija maz. Tā kā šogad mūsu skolā aktīvi darbojamies projektā „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev”, ko atbalsta Sorosa fonds – Latvija, tika nolemts kaut ko radikāli mainīt šajā lietā un iegādāties jaunus trenažierus, taču jaunām ierīcēm pienākas atrasties jaunās telpās, tāpēc tika izlemts jautājums par trenažieru zāles kapitālo remontu. Turpmāk redzēsiet dažas bildes no “pirms” un “pēc” sērijas.

Turpināt lasīt…

Riebiņu jaunieši apgūst prasmes pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas: bez kurioziem neiztikt

Šogad mūsu skola pirmo reizi iesaistījās pirmās palīdzības sacensībās „Glābējs 2010”, ko organizēja Latvijas Samariešu apvienība. Tajā piedalījās 10. un 11. klašu skolēni. Pēc sekmīgas 1. kārtas testa izpildes un video Par briesmām, kas dzīvo uz jumta, izveidošanas mūsu skolas komanda tika finālā. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja 5 zinošākie un apņēmīgākie skolēni – Skaidrīte Mūrniece, Kristīne Stabulniece, Anna Ivanova, Mārtiņš Mazjānis, Jānis Čižiks.

Liels paldies visiem skolotājiem, kuri mums palīdzēja. It īpaši pateicamies skolotājai Allai Solovjovai, ka mudināja mūs iesaistīties konkursā un deva mums iespēju kaut ko tādu izmēģināt, iedrošināja, atbalstīja un bija kopā ar mums. Un, protams, nekas nebūtu noticis bez direktores Inetas Anspokas sniegtā atbalsta un SFL atbalstītā projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” finansējuma.

Turpināt lasīt…

Riebiņos notikusi Burkānu sulas nedēļa

“Burkānu sulas nedēļas” ideja skolas šefpavārei un arī Sorosa fonda – Latvija projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” Sporta un fizisko aktivitāšu centra vadītājai Anitai Cakulei radās jau ziemā – kā nu ne – nāks pavasaris, visiem būs vajadzīgi vitamīni.

Un tā no 15. līdz 19.martam skolā tika izsludināta “Burkānu sulas nedēļa”, iegādāti burkāni no zemniekiem, sulas spiede par projekta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Jāpiebilst, ka šis pasākums bija domāts ne tikai skolas ļaudīm, bet arī visiem interesentiem (informāciju par to varēja izlasīt Riebiņu novada mājas lapā).

Atsaucība skolēnu un skolas darbinieku vidū bija ļoti liela, un visi priecājās par iespēju nobaudīt gardo un veselīgo dzērienu, izskanēja pat domas, ka Burkānu nedēļai vajadzētu turpināties vismaz līdz skolēnu brīvdienām. Kas to lai zina – varbūt nākamgad tā arī būs.

Rita Pudāne