Visi projekta jaunumi:

Lapa 5 no 52

„ Zinu, esmu drošs” Baltinavas vidusskolā

fotoo5Tieši pirms skolēnu pavasara brīvdienām 13. martā Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klašu skolēnu un sešgadīgo bērnu grupai notika fotoorientēšanās un drošības jautājumu pasākums „Zinu, esmu drošs”. Sākumā visi bērni sapulcējās skolas aktu zālē. 1. – 4. klašu skolēniem tālākās pasākuma aktivitātes bija apvienotas ar foto orientēšanos un to vadīja sākumskolas skolotāji, bet mazie pirmsskolēni visus uzdevums veica ar skolotājas Tatjanas Leicānes atbalstu Paaudžu centrā. Katra sākumskolas klase saņēma pirmās fotolapas. Skolēniem bija jāatpazīst klases telpa, kas attēlota fotolapā, un uz to vietu jādodas. Turpināt lasīt…

Dziesmu un deju virpulis Salas pamatskolā ieskandina pavasari

kopbilde11. martā Salas pamatskolā viesojās PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” skolotājas Ilzes Rožinskas vadībā. Šī kopa darbojas jau 13 gadu, tajā vienmēr aktīvi ir piedalījušies arī mūsu skolas absolventi, kas turpina mācības PVĢ. Tāpēc bija divtik interesanti redzēt un dzirdēt ģimnāzistu sniegumu mūsu skolā. Koncertu ieskandināja mūsu skolas, nesen kā savu darbību uzsākusī, folkloras kopa „Dzeipureņš” skolotāja Aigara Krekela vadībā. Kopas dalībnieki mājturības skolotājas Anitas Vjakses vadībā šūdināja tautu tērpus – blūzes un brunčus, auda tautiskās jostas. Dalībnieku māmiņas un vecmāmiņas adīja tautiskās zeķes. Pie vizuālā noformējuma vēl darāmā daudz, bet priecājamies, ka daudz varam paveikt paši savām rokām. Turpināt lasīt…

Pats no sevis nekas nemainās: Izvaltā sākas jauns sadarbības projekts

11-martsNule noticis Izvaltā esošās biedrības “ATTĪSTĪBAI” kapacitātes celšanas seminārs uzsākot jaunu projektu “Mācāmies un darām kopā!”. Seminārā precizējām projekta īstenošanas plānu un projekta darba grupas un partnerorganizāciju pienākumus. Nemanot pagāja četras stundas, pārrunājot, kādi ir biedrības darbības virzieni, īstenotie projekti un aktivitātes. Seminārā piedalījās pārstāvji no Izvaltas pamatskolas, Izvaltas pagasta pārvaldes, t.sk. Tautas nama un Tautas bibliotēkas, kā arī no Kombuļu pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, biedrībām “Esi ar mums” un “Attīstībai”. Semināra dalībnieki sadarbojās un dalījās savās idejās, strādājot grupās un veidojot “ideju banku”, ieceres jauniem kopējiem nākotnes projektiem. Turpināt lasīt…

Izvaltā saka: krāsaina pasaule un krāsu dažādība – tas ir prieks!

lilla (1)Visapkārt mūsu dzīves ir piepildītas ar dažādiem iespaidiem, emocijām, sajutām, kas virmo un aicina mūs iesaistīties, kļūt par sastāvdaļu šai krāsu dažādībai. Pasaule ir koša un skaista. Neviens negrib dzīvot pelēki bezkrāsainā pasaulē. Tieši tāpēc 26.februārī Izvaltas pamatskolā notika Krāsu parāde kā apliecinājums, ka dzīve ir krāsaina, un katrai krāsai ir sava nozīme, savs skaistums. Katras klases un pirmskolas bērni bija padomājuši, kā prezentēt savu krāsu. Turpināt lasīt…

Dunavā apzina vietējās vērtības

proj1Ar nodarbību ciklu „Vērtības” Dunavā uzsākts Lauku Partnerības „Sēlija” projekts „Aiz apvāršņa”. Aktivitātes uzsākot, dalībnieki, projekta koordinatora U. Vārslavāna rosināti, apzināja skaistāko un labāko dabā, notikumos, cilvēkos, savā ciematā. Nebija pārsteigums, ka bērni kā vērtības min Daugavu, ogu un sēņu bagātos mežus. Saistošākie notikumi: Līgo svētki pie Plostnieku pieminekļa, Dzejas dienas, Grāmatu svētki un daudzie pasākumi skolā. Sprieda arī par to, kā visvairāk pietrūkst Dunavā un ielūkojās nākotnē – ko paši gribētu izdarīt, kad izaugs lieli. Protams, arī bērnu sapnis ir asfaltēts ceļš un pat tilts pār Daugavu, iespēja uz vietas mācīties mūzikas vai mākslas skolā. Turpināt lasīt…

Sacenšas copētāji – Izvaltā tradīcija turpinās

5kopbildeIzvaltā lietas notiek, un nav laika skumt. Janvāris pagāja, absolventu vakara gatavošanās darbos, jau tuvojas forums un semināri, un apmācības, tomēr ir laiks ari iziet ārpus telpām. 2013. gadā aizsākām zemledus makšķerēšanas sacensību rīkošanu. Tagad tā ir tradīcija. Ar Krāslavas novada domes atbalstu nu jau notika trešās zemledus makšķerēšanas  sacensības „Izvalta 2015”. Pavasarīga saulīte, pieklājīga ledus kārta uz mūsu Sargavas ezera zilajiem ūdeņiem, sestdien, 21. februārī vienkopus pulcēja 29 zvejniekus. Turpināt lasīt…

Dabas draugu pēcpusdiena Baltinavas vidusskolā

putniJau novembrī stāstījām kā mēs, Baltinavas vidusskolas mazpulcēni, gatavojām putnu barotavas. Kopš tā brīža putniņus arī barojām un vērojām. Ziema pamazām iet uz otru pusi, bet vēl tomēr krietns laiks līdz siltajām pavasara dienām. 19. februārī mazpulcēni Paaudžu centrā bija noorganizējuši pasākumu „Dabas draugu pēcpusdiena”, lai skolas mazākos dabas draugus no 1. – 5. klasei aicinātu izveidot videi draudzīgas, oriģinālas un radošas putnu barotavas no mājās  bieži vien vairs nevajadzīgiem priekšmetiem: piena pakām, PET pudelēm un sietiņiem un citiem materiāliem. Ideja organizēt šādu pasākumu radās pēc LOB (Latvijas ornitologu biedrības) izsludinātā konkursa „Barotavas putniem no otrreiz izmantotiem materiāliem”. Turpināt lasīt…

Baltinavā cāļus skaita arī pavasarī

Zetoni_2015_afisaKatru gadu februāra otrajā sestdienā Baltinavas vidusskolā notiek 12. klases Žetonu vakars, kas vienlaikus ir arī absolventu salidojums. Jau tradicionāli pirms šiem svētkiem Ziemeļlatgales reģionālajā laikrakstā “Vaduguns” tiek veidota skolai veltīta lappuse. Tas ir kā sveiciens svētkos un neliels ieskats skolas notikumiem bagātajā dzīvē. Šogad Žetonu vakars bija 14. februārī, bet pirms tam, 10. februārī laikraksta “Vaduguns” lasītājus uzrunāja atvērums “Baltinavas vidusskola aicina”, kas ir arī bagāts ar fotogrāfijām, jo tās pastāsta vairāk par vārdiem. Vērtējiet paši! publikacija par skolu

Danskovītes „Latgola.lv” grāmatā „Latvijas novadu dārgumi”

Foto_Latvijas_novadu_dargumi29. janvārī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notikušie grāmatas „ Latvijas novadu dārgumi” atvēršanas svētki bija īpašs notikums arī Baltinavas vidusskolas saimei un visiem baltinaviešiem, jo grāmatā līdz ar 73 novadu vērtību aprakstiem iekļauts arī Anitas Ločmeles raksts par lugas „Latgola.lv” izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī. Kopumā Latvija bija pārstāvēta no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Daudziem bija grūtības izvēlēties savu dārgumu, jo viss likās svarīgs: atjaunotās pilis un muižas, pilskalni un cilvēki. Izvēle tomēr bija jāizdara, un tā tapa šī dārgumu grāmata. Turpināt lasīt…

Baltinavas vidusskolas komanda piedalās seminārā un uzsāk jaunu projektu

02-1„Seminārā guvām ne tikai jaunu ieskatu par mūsdienīgu izglītību, informācijas sabiedrību, projektu izstrādi, integrēšanu mācību procesā, bet arī guvām pozitīvas emocijas, viesojoties draugiem.lv birojā un klausoties Jāni Palkavnieku, dzīvojot semināra laikā viesnīcā Jūrmalā un satiekot jaukus un pozitīvi noskaņotus cilvēkus no citām Latvijas skolām” – tāds ir kopsavilkums 9.-10.februārim, kad Jūrmalā, viesnīcā „SemaralH Hotel Lielupe” projekta eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centru notika seminārs “Projektu metode, mācoties drošību internetā”. Turpināt lasīt…