Visi projekta jaunumi:

Lapa 4 no 52

Par drošību internetā – saruna eTwinning projekta ietvaros Baltinavas vidusskolā

apr7.aprīlī Baltinavas vidusskolā tikās Baltinavas vidusskolas un J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēni, lai nosvinētu eTwinning nacionālā projekta „Profils sociālajā tīklā – mans īstais CV” noslēgumu. projekta aktivitātes notika martā un aprīlī, to skolēni izstrādāja anketas „Mans profils sociālajā tīklā” un veica anketēšanu abās projekta skolās, aptaujājot 5.-9. klašu skolēnus. Tika veidotas arī fotokolāžas un plakāti par tēmu „Kopā par labāku, drošāku internetu!”. Visi materiāli publicēti eTwining vidē. Turpināt lasīt…

Putniem veltītas dziesmas un būrīši ieskandina pavasari Baltinavā

putnu dienas1Aprīlī kā ik gadu Latvijā notiek pavasara Putnu dienas. Baltinavas vidusskolā  Putnu dienas sagaidīšana aizsākās jau marta beigās, kad Baltinavas vidusskolas mazpulcēni sadarbībā ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Valentīnu Keišu gatavoja putnu būrīšus pūcei, strazdiem, zīlītēm.  Šeit lielu paldies gribās teikt ne tikai Valentīnam, bet arī z/s „Riekstiņi” un Viktoram Graudumniekam par atsaucību un materiāliem, lai būrīši varētu tapt. No 1.līdz 10. aprīlim būrīšus varēja apskatīt skolas 1.stāvā. Turpināt lasīt…

Izvaltā zina, kas tas ir “skrapbukings”

skrapbukings.2Biedrības “ATTĪSTĪBAI” paspārnē izveidojies pulciņš, kuru vada Sandra Nemeņonoka, un nu jau notikusi pirmā nodarbība.. Plānoto desmit dalībnieku vietā, sanāca divdesmit. Turpmākās nodarbības veidosies pēc sanākušo interesēm un vēlmēm. Pulciņā darbojas dažādu vecumu dalībnieki. Vecumu atšķirības un dažādā rokdarbu pieredze rada daudzveidīgu gala rezultātu. Jaunie ne no kā nebaidās, gatavi eksperimentēt, paši izmēģināt, kas iznāks. Cilvēki ar pieredzi vairāk uzticas paraugiem un grib, lai viņiem parāda. Visiem kopā tas attīsta prasmi sastrādāties. Kad uznāk nogurums, visi tiek aicināti uz kafijas pauzi. Maisot krūzēs kafiju, sajūsmināmies par visu dalībnieku radošumu. Pulciņš ir laba iespēja Izvaltas pagasta cilvēkiem radoši darboties. Un, kas to novērtē noteikti būs! Turpināt lasīt…

Neklātienes ceļojums pa Dunavu – pievienojieties!

marts1Dzīvojam, mācāmies Dunavā, bet cik daudz zinām par sava pagasta vēsturi, ievērojamākiem cilvēkiem, piemiņas vietām, privātiem muzejiem – kolekcijām? Uz šiem jautājumiem skolēni atbildes meklēja kopā ar Indru Ruļuku – vienu no pagasta vēstures un kultūras mantojuma bagātību zinātājām. Neklātienes ceļojums sākās ar Dunavas centra vēstures izzināšanu. Mazākajiem atklājums, ka senāk te bijusi muiža Podunai, tās īpašnieks grāfs Plāters – Zībergs. Interesanti, ka no tiem laikiem saglabājušies pagrabi un „piena” ēka. Arī par stalto baznīcu savs stāsts. Vecāko klašu skolēni jau zina vēstīt, ka pirmā bijusi no koka, tikai vēlāk uzcelta mūra baznīca. Visos laikos svarīga izglītība. Dunavas pagastā savulaik bijušas vairākas skoliņas saimnieku mājās Līčos, Celminiekos, arī Daugavas skola. Izrādās, kādam skola bijusi  kaimiņu mājās. Turpināt lasīt…

Izvaltā noticis otrais iedzīvotāju forums

forums.Izvaltā aizvadīts otrais iedzīvotāju forums “Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas pagastam”. Pasākuma mērķis bija uzrunāt pagasta iedzīvotājus, lai veicinātu to pašiniciatīvu un mazinātu komunikācijas barjeru, rosinātu sadarboties un meklēt esošo problēmu risinājumus. Sadarbība starp organizācijām bija priekšnoteikums un veiksmes atslēga, lai forums noritētu veiksmīgi. Tajā piedalījās vairāk nekā četrdesmit interesentu. Plašu pārskatu un aktuālu informāciju lauku iedzīvotājiem, sniedza kooperatīvās sabiedrības “Izvalta” valdes priekšsēdētājs V. Stivriņš.  Sevi prezentēja arī biedrība “ATTĪSTĪBAI”, sniedzot pārskatu par tās mērķiem, īstenotajiem projektiem,  aktualitātēm, un izvaltiešu līdzdalību. Turpināt lasīt…

Putnu dienas un tikšanās ar ornitologu Baltinavas Paaudžu centrā

putnu dienas-afisa_lekcija_1Pavasaris klāt, un Baltinavas vidusskolā notiek Putnu dienas. To galvenais pasākums būs 10. aprīlī, kad Paaudžu centrā notiks ornitologa Viestura Ķerus lekcija “Kā putni sarunājas”. Pēc tam skolēni pašu gatavotos putnu būrīšus uzliks kokos Baltinavas vecajā parkā Supenkas upes krastos, kur, īstenojot biedrības “Jaunieši Baltinavai” projektu, top “Ontona i Annes parks”. Par Putnu dienu norisi un ornitologa lekcijas organizēšanu jāpateicas Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītājai Laurai Meščanovai.
Ar sveicienu no Latgales Imants Slišāns Baltinavā

Labie darbi un kukaiņu mājiņas Briežuciemā

apr42015. gada februārī Latvijas Vides aizsardzības fonds sadarbībā ar Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV” izsludināja projektu konkursu “Es varu būt zaļš”, kas informēs par iespējām dzīvot “zaļāk” un videi draudzīgāk. Dalībai raidījumā varēja pieteikties visi Latvijas 1. – 12. klašu skolēni. Konkursa pieteikumā brīvā formā bija jānorāda idejas apraksts – ar kādu labo darbu un radošām idejām skolēni kopā ar klases audzinātāju palīdzēs uzlabot vides stāvokli Latvijā, piemēram, vācot makulatūru, stādot jaunus kokus, taisot putnu būrus, savācot atkritumus kādā konkrētā vietā u. tml. Konkursa mērķis – iedvesmot citus jauniešus rīkoties līdzīgi. Konkursa kārtībā tika izvēlētas 7 klases, kuru iesniegtās idejas raidījumu cikla veidotājiem šķita videi vērtīgākas un radošākas, un te nu nāk labā ziņa: starp šīm 7 klasēm gandrīz sešdesmit klašu konkurencē tika izvēlēta arī Briežuciema pamatskolas 7. klase, kuras ideja bija parādīt, kā tiek izgatavotas un iedzīvinātas piemājas vai augļu dārzos kukaiņu mājiņas. Turpināt lasīt…

Viļakā bērni pēta pavasari

marts2Bērniem ir tik daudz stāstāmā. Viņi bija  aizvadījuši neparastas un notikumiem bagātas brīvdienas, visiem ir tik daudz iespaidu: skatījušies Saules aptumsumu, brīnījušies par Ziemeļblāzmu, vērojuši gājputnu atlidošanu, nu iepriecina ar sniegpulkstenīšu pušķi un vēl, vēl un vēl ….Kādā no dienām nolemjam doties pastaigā līdz tuvākajai upītei, lai pavērotu, kādas pārmaiņas notiek dabā. Uhhh, izrādās tik daudz, ko pamanīt. Cik skaists ir pūpols – dodamies paglāstīt pelēkos kamoliņus un pamanām ziedputekšņus koši dzeltenā krāsā. Tas mums ir atklājums; pūpols zied, būs bitītēm barība. Ejam tālāk, kāds pamana bērza zarā karājamies pudeli, jānoskaidro, kas tad tas. Mums ir savi eksperti, kuri zina, ka tiek tecinātas sulas. Turpināt lasīt…

Pasaku diena Viļakas mazuļiem

pasakas kopaMēs visi zinām, ka pēc Nacionālās kultūras padomes ierosinājuma 2015. gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu, jo 2015. gada 16. martā izcilajai latviešu literātei Aspazijai ir 150. dzimšanas diena. Bet kā šo notikumu svinēt pavisam mazajiem skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem? Viļakas pirmsskolas izglītības pedagogi un bērni kopā ar Viļakas sākumskolas 1.klases skolēniem un skolotāju Inesi Rēvaldi nolēma veidot Pasaku dienu, kas notika 13. martā un izdevās patiesi aizraujoša. Turpināt lasīt…

Ābeces svētki Viļakas pamatskolā

IMG_2832 Buri, buri burtiņi,

Jā, jā, jā.

Tās ir burvju durtiņas,

 Pa kurām ieiet var grāmatā… 

Viļakas pamatskolas pirmās klases skolēni kopā ar audzinātāju gandrīz mēnesi gatavojās nozīmīgam notikumam – Ābeces svētkiem, kas tiek svinēti par godu pirmajai grāmatiņai. Pirmklasnieki ir iemācījušies gan lasīt, gan rakstīt, un ne tikai burtus – arī teikumus, tekstus un pat veselas grāmatas un pat piedalījušies Viļakas novada bibliotēkas organizētajā ”Bērnu žūrijas pasākumā”. Turpināt lasīt…