Visi projekta jaunumi:

Lapa 3 no 52

Izvaltā pavasarī vada sportisks gars

kopa jautrakCeriņotais pavasaris klāt, un vasara jau nav aiz kalniem! Pienācis laiks sporta aktivitātēm svaigā gaisā. Arvien vairāk veselīgā dzīvesveida piekritēju sajūt sevī saules dāvāto enerģiju un domā pozitīvi! Tā arī Izvaltā jau otro gadu, popularizējot sportiska un draudzīga dzīvesveida tradīcijas, notika  aizraujošas sporta spēles “Kopā jautrāk!”. Tās rīkoja biedrība “ATTĪSTĪBAI” un Izvaltas pamatskola ar Krāslavas novada domes un Izvaltas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. Turpināt lasīt…

Baltinavas vidusskolēni izzina Rīgu

Ekskurs 1Baltinavas vidusskolas 9. un 10. klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju 11. maijā devās uz Rīgu, lai apmeklētu Padomju Latvijas Valsts drošības komitejas ēku – Stūra māju, Latvijas televīziju un Zaķusalas televīzijas torni. „Visvairāk mūs iespaidoja čekas kambaros redzētais. Uzzinājām, kā darbojās padomju represīvā iestāde – čeka. Mūs pārsteidza gides stāstītais par cilvēku bezspēcību pretoties padomju okupācijas varai, par cilvēku aizturēšanas apstākļiem, par pratināšanu, spīdzināšanu, pazemošanu. Necilvēcīgi bija arī ieslodzīto uzturēšanās apstākļi. Stūra mājas apmeklējums radīja emocionāli smagas izjūtas, bet tas mums lika novērtēt, ko nozīmē personiskā brīvība, vārda brīvība mūsdienās,”- tā savus iespaidus raksturo skolēni. Turpināt lasīt…

Čehija kā piedzīvojums un iespēja lepoties ar mūsu skolotājiem

Cehija3Tikko ir izskanējis Eirovīzijas konkurss. Jā, uzvarēja simpātiskais zviedrs, bet manu uzmanību pievērsa Čehijas pārstāvji, un tam manā gadījumā ir savi iemesli. Tieši pirms mēneša pabiju Čehijā un iepazinu ļoti sakopto Blansko pilsētiņu, kur notika starptautiska konference, kuras galvenā tēma bija mūžizglītība. Ceļš uz Čehiju bija garš un ļoti daudzveidīgs: ar autobusu uz Tallinu, no Tallinas ar lidmašīnu uz Austriju – Vīni, no Vīnes ar ĻOOOTI komfortablu vilcienu uz Brno Čehijā un no Brno uz Blansko ar vilcienu, kurā es pirmoreiz sēdēju kupejā. Turpināt lasīt…

Trīs piepildītas dienas: Latvijas svētku svinēšana Nīcgalē

P1170273Manas dzimtenes svētie bērzi

Stāv pulciņos zilgani bāli

Un klusi plaukstošām rokām

Svētī dīgstošo zāli. (F.Bārda)

Svētkus var svinēt dažādi; galvenais, lai tas notiktu sirsnīgi un izprotot svinēšanas iemeslus. Nīcgales pamatskolas skolēni veselu trīs dienu laikā atcerējās vēstures notikumus un runāja par šodienu, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu. Turpināt lasīt…

Smaržīgi darbīgi audzelīgais pavasaris Briežuciemā

ievasBriežuciemā līst lietus, un viss, viss smaržo pēc ievām. Tik reibinoša un pavasara sajūtu pilna pēkšņi  ir kļuvusi pasaule… Man ir arī daudz labu jaunumu par Briežuciema ļaudīm un notikumiem. Pirmkārt, šonedēļ bijām Rīgā – Borisa un Ināras Teterevu fondā parakstījām līgumu par jaunas iniciatīvas uzsākšanu Briežuciemā. Patiesībā, divu iniciatīvu: šovasar pie mums darbību uzsāks Mobilā riteņbraucēju brigāde, t.i. Briežuciema jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem ikdienā brauks pie vientuļajiem pensionāriem un palīdzēs viņiem ikdienas darbos. Savukārt biedrība „Saulessvece” slēgs ar jauniešiem līgumus, lai varētu oficiāli samaksāt par darbu. Savedot kopā divas fantastiskas paaudzes, tiks veicināta līdzcietība, empātija un izpratne. Turpināt lasīt…

Dunavā bērni veido savu Raiņa dzejas grāmatu

apr 2Aprīlī kā nekad agrāk bibliotēkā vislielākais pieprasījums bija pēc Raiņa bērnu dzejas grāmatām. „Puķu lodziņš”, Zirņa bērni”, kopoto rakstu sējums – šīs un citas grāmatas tika pārlapotas, lai ikviens sagatavošanas grupas un pamatskolas skolēns sameklētu kādu, viņaprāt, saistošāko un interesantāko dzejoli. Nākamais darbiņš – pārrakstīt to savā vislabākajā rokrakstā un rūpīgi uzzīmēt ilustrāciju. Ar vislielāko atbildības sajūtu visi veica šo uzdevumu, jo ilustrētie dzejoļi tika apkopoti un iesieti pašu izveidotā grāmatā „Raiņa dzeja”. Turpināt lasīt…

Izvalta aicina spēcināt un likt lietā saziņas un sadarbības prasmes

2Biedrības „ATTĪSTĪBAI” aicināti projekta “Mācamies un darām kopā!” ietvaros Sauleskalna sākumskolā, Izvaltas pamatskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā uz trīs semināriem “Domā-Mācies-Dari!” pulcējās šo skolu skolēni, pedagogi, vecāki, skolas darbinieki, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, apkaimes kultūras darbinieki, kā arī pedagogi no citām novada izglītības iestādēm: PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Indras vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra. Tikšanos tēma bija vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanu kvalitāti un pilnveidojot prasmes pilsoniskajā līdzdalībā. Turpināt lasīt…

Tadenavā iestādīts ozols Raiņa 150 gadu dzimšanas dienai

Tadenava 12015. gads aizrit Raiņa zīmē, tāpēc mēs, dunavieši, esam pielikuši savu roku vēstures veidošanā – Tadenavā iestādījām ozoliņu Raiņa 150 gadu jubilejai. Vecais ozols, kas auga Varslavānu pļavā no Raiņa laika diemžēl nokaltis, bet nu augs jauns, lai godinātu mūsu novadnieku. 24. aprīlī Dunavas pamatskolas skolēni kopā ar Tadenavas bibliotēkas vadītāju Ainu Timofejevu devās uz Tadenavu. Raiņa dzimšanas diena tiks atzīmēta septembrī, bet kociņam līdz tam laikam kārtīgi jāieaug zemē. Turpināt lasīt…

Viļakā ar sporta spēlēm veicina sadarbību

apr 4Viļakas pamatskolā 28.aprīlī notika sadarbības sporta spēles 1. – 3. klašu skolēniem kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” sagatavošanas grupas „Raibumiņi”, vecākās grupas „Bitītes” un vidējās grupas „Kāpēcīši” mazuļiem. Kopā sporta zālē sapulcējās apmēram 70 bērni un viņu skolotājas. Pasākumu organizēja sporta skolotāja Inese Rēvalde sadarbībā ar PII skolotāju Gunu Rižanovu.Sporta dienas uzdevumi bija saistīti ar putnu tēmu. Tāpat kā gājputni atlido, tā arī bērni salidoja sporta zālē, lai kopā ar skolotājām atraktīvā un sportiskā veidā brauktu vilcienā, ceļotu zirgu pajūgā, lai nokļūtu mežā. Turpināt lasīt…

Salas pamatskolā romu bērni un ģimenes jūtas kā savējie

aprSkolai ir jārespektē visu tautību skolēnu un vecāku vajadzības, lai īstenotu galveno- skolēnu personības veidošanos un skolēnu gatavību dzīvei, viņu karjeras izvēli. Ja romu skolēnu vecāki būtu vienaldzīgi pret notiekošo skolā, ja nav skolotāju un vecāku sadarbības, tad nevaram aptvert visus mācību un audzināšanas uzdevumus, ko pašlaik dzīve izvirza skolai. Romu bērnu tēva Konstantīna palīdzība ne tikai ietaupa skolotāju spēkus, bet arī dod lielu audzināšanas efektu. Turpināt lasīt…