Nīcgales pamatskola kā daudzfunkcionāls attīstības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Nīcgales pagasta skolēns, skolotājs, iedzīvotājs ceļā uz pašpietiekamu, pašnodarbinātu personību (2009-2010), Nāc un dari – Tu to vari ! (2012-2013), Veselīga dzīvesveida popularizēšana Nīcgales kopienā (2013).

Mērķis: atbalstot un paplašinot skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību, sekmēt iespēju bērniem, skolēniem, jauniešiem, vecākiem papildināt zināšanas mūžizglītības motivācijai, saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot vietējās kopienas resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Veicināt skolēnu un Nīcgales pagasta iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveidi, organizējot viņiem dažādu jomu seminārus un nodarbības – svešvalodas kursus, logopēda un psihologa konsultācijas, nodarbības moderno tehnoloģiju apgūšanā, kokapstrādē un dažādos mākslas veidos, jauno pavāru nodarbības, atpūtas nodarbību organizēšana.

Veidot stabilas partnerības starp Daugavpils novada pašvaldībām, Nīcgales pamatskolu, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, Nīcgales pagasta Tautas bibliotēku un biedrību “Cinītis”, veicinot integrētas sabiedrības veidošanos  un  nodrošinot sadarbību starp dažādām sociālajām grupām,  ar aktivitātēm veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos Nīcgales kopienas attīstībā, kā arī paaugtinot viņu pašapziņas līmeni un aktīvo dzīves pozīciju.

Atbalstīt dzīves vides uzlabošanu jaunajām ģimenēm ar bērniem un senioriem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, piedāvājot mācības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īstenots iedzīvotāju lēmums Nīcgales pagasta kopsapulcē par nepieciešamību atjaunot un pilnveidot atpūtas laukumu Nīcgales centrā, strādājot kopā dažādu paaudžu iedzīvotājiem, izstrādāts pamatskolas teritorijas labiekārtošanas plāns, pilnveidots atpūtas laukums, lai iedzīvotāji varētu atpūsties kopā un varētu piedalīties gan ar savām idejām, gan palīdzību.

 Partneri: biedrība „Cinītis”

Kontakti: nicgalespsk@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Nīcgaliešiem nu ir pašu veidots futbola laukums

futblaukDaudzus gadus nīcgalieši sapņoja par atpūtas centra izveidi, un nu šovasar sapnis kļuvis par īstenību un, pateicoties projektu konkursam „Latvijas Mobilais Telefons Latvijai”, esam tikuši pie sava futbola laukuma ar visu inventāru! Esam iegādājušies futbola laukuma aprīkojumu: vārtus, bumbas, vestes, zālāju laukumu līniju marķieri, futbola laukuma karogus. Lieliski bija tas, ka dažāda vecuma kopienas iedzīvotāji paši ļoti aktīvi iesaistījās futbola laukuma izveidē. Turpināt lasīt…

Trīs piepildītas dienas: Latvijas svētku svinēšana Nīcgalē

P1170273Manas dzimtenes svētie bērzi

Stāv pulciņos zilgani bāli

Un klusi plaukstošām rokām

Svētī dīgstošo zāli. (F.Bārda)

Svētkus var svinēt dažādi; galvenais, lai tas notiktu sirsnīgi un izprotot svinēšanas iemeslus. Nīcgales pamatskolas skolēni veselu trīs dienu laikā atcerējās vēstures notikumus un runāja par šodienu, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu. Turpināt lasīt…

Nīcgalē top satikšanās un atpūtas laukums

P1150441Nīcgales pagastā kādreiz bija atpūtas laukums, kas sakarā ar kokmateriālu bojājumiem tika demontēts 2012.gadā. Kopienas iedzīvotājiem šis laukums ļoti patika; šeit atpūtās mazi bērni, skolnieki, savukārt jaunās māmiņas un vecmāmiņas varēja sazināties savā starpā, dalīties pieredzē bērnu audzināšanā, lasīt grāmatas un adīt. Šobrīd Nīcgales centrā nav tādas iespējas brīvā dabā stiprināt starppaudžu saikni. Tieši tāpēc 6. februāra Daugavpils novada organizētajā Nīcgales pagasta kopsapulcē tika izteikts lūgums atjaunot un pilnveidot atpūtas laukumu. Turpināt lasīt…

Sporto Jersikas un Nīcgales skolēni, skolotāji un vecāki

sporta diena 1.w30. maijā Jersikas pamatskolā notika sporta diena „Divi zaķi ar vienu šāvienu” kopā ar Nīcgales pamatskolu. Sporta pasākums notika ar mērķi veicināt sadarbību skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Uz sacensībām katra klase bija izvēlējusies savu komandas krāsu kā atšķirības zīmi. Skolēniem bija iespēja piedalīties komandu (futbolā, tautas bumbā un riteņbraukšanā) un arī individuālajos (Mistiskā puzles likšana, „Trāpi, ja vari”, „Zvaigžņu metieni”, ”Tālākais lēcējs” ,Badmintona piespēles, „Slotas mešana” un 1.km. skrējiens)  sporta veidos. Turpināt lasīt…

Nīcgale dalās uzkrātajā pieredzē

maijsIr jau pagājis krietns laiks kopš Latvijas mazās skolas īsteno SFL atbalstītos projektus savās kopienās. Dalībniekiem uzkrājusies interesanta pieredze, ar kuru tie labprāt dalās. Nesen Nīcgales pamatskolā pulcējās vairākas projektā iesaistītās skolas, lai dalītos savā pieredzē un izmantotu Nīcgales pamatskolas darbnīcas jaunu prasmju ieguvei. Varbūt šī informācija noderēs arī citiem projektu realizētājiem. Turpināt lasīt…

Nīcagalē dzīvo veselīgi

vingrošana marts„Aerobika mazina stresu un uzlabo garastāvokli,” stāsta jaunā māmiņa Vineta Fareņuka no Nīcgales. „Tas ir laiks, ko mēs, sievietes un  bērni  varam veltīt tikai sev , savas labsajūtas uzlabošanai. Mainās bērnu un pieaugušo veselības stāvoklis, stāja un garastāvoklis. Aerobika – tās ir kustības mūzikas ritmā, kas stimulē sirds darbību, uzlabo asinsriti un elpošanas sistēmu, kā arī vēlēto figūras maiņu. Turpināt lasīt…

Prieks par Nīcgalē esošajām iespējām

martsEsmu gandarīta par to, ka kopš 2009.gada Nīcgalē ir iespējams attīstīt manas prasmes un iemaņas, papildināt zināšanas dažādās jomās. Aktīvi piedalījos visās piedāvātajās projektu aktivitātēs: apgleznoju zīdu, apguvu angļu valodu, piedalījos ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās, dziedāju folkloras kopā. 2012.gadā atkal uzsāku sevis pilnveidošanu iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” darbnīcās. Ļoti patīk māksals darbnīcas „ Našķu pušķi” nodarbības. Turpināt lasīt…

Decembra jaunumi no Nīcgales

Decembrī Nīcgales pamatskolā ciemojās Baltkrievijas Republikas Vitebskas novada skolu direktoru delegācija. Pieredzes apmaiņas tēma bija „ Projektu nozīme mazo lauku skolu attīstībai”, tāpēc aktīvi iesaistījāmies gan daloties pieredzē par projektu izstrādi un realizēšanu, gan izgatavojām dāvanas. Darbnīcas „Našķu pušķis” dalībnieki izgatavoja konfekšu pušķus, bet  kokapstrādes darbnīcas meistari izgatavoja kalendārus. Mūzikas darbnīcas dalībnieki priecēja viesus ar skanīgajām dziesmām, bet mākslas darbnīcas ”Varavīksne” veidotās kompozīcijas no dabas materiāliem pārsteidza ar radošo pieeju noformējumam Ziemassvētkos. Turpināt lasīt…

Nīcgalē pārmaiņas turpinās

„Pārmaiņas” turpinās. Metot sniega piku no kalna, tā kalna pakājē ir jau izveidojusies par bumbu, kuru izkustināt ir iespējams tikai kopīgiem spēkiem, un ja tā ir iekustināta, tad to apturēt ir ļoti grūti. Projekta ietvaros izveidotā folkloras kopa Nīcgales pamatskolā, ziemassvētku ieskaņās stāstījapar Ziemassvētku tradīcijām un aicināja pasākumā klātesošos iet ķekatās un apciemot Nīcgales ciemata iestādes: Turpināt lasīt…

Nīcgale: Kas man ir Latvija?

Nīcgales pusē atbildes uz jautājumu “Kas man ir Latvija? tika saistītas ar  māju sajūtu, bērnību un nepiepildīto sapņu zemi. Bet uz jautājumu “Ko es varu tai sniegt? ” izskanēja šāds skolnieka viedoklis: “Neko mantisku es Latvijai nevaru dot, bet varu būt aktīvs un godīgs pilsonis.” www.youtube.com/watch?v=KNWrcasYm1g