Daudzfuncionāls sabiedrisko resursu centrs Nagļu pagastā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Daudzfunkcionāla sabiedrisko resursu centra izveide un darbības nodrošināšana Nagļu pagastā (2009-2010), Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra attīstība Nagļos (2012-2013), Talka „Pārmaiņu pavasaris” (2013).

Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu sabiedrisko resursu centru iedzīvotāju izglītības un sociālo dzīves apstākļu uzlabošanai, veselīga dzīvesveida nodrošināšanai un konsultāciju sniegšanai.

saglabāt skolas telpas pieejamas visai sabiedrībai, sekmējot iedzīvotāju izglītības un sociālo dzīves apstākļu uzlabošanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un konsultāciju sniegšanu.

Galvenie darbības virzieni:

Palielināta sporta

Radīta iespēja maznodrošinātajām ģimenēm un vientuļajiem veciem cilvēkiem saņemt palīdzību ikdienas sadzīves jautājumu (personīgā higiēna, veļas mazgāšana, apģērba un citu izstrādājumu labošana u.c.) risināšanā, kā arī kontaktēšanās iespēja;

Nodrošināta pulciņu darba bāze un programmas, kur ieinteresētie pagasta iedzīvotāji apgūs kokapstrādes, dažādu rokdarbu un šūšanas prasmes, kā rezultātā būs radīts pamats tālākai amata apguvei un savas uzņēmējdarbības izveidei, kā arī uzlabosies sadzīves apstākļi un  uzņēmīgākie ar saviem darbiem varēs piedalīties izstādēs- pārdošanās, tādējādi uzlabojot ģimeņu materiālo stāvokli

Paplašinātas iespējas attīstīt muzikālās dotības gan individuālajiem interesentiem, gan muzikālajām pagasta ģimenēm. Īpaši liela nozīme tam, ka mūzikas apguve būs pieejama skolas vecuma bērniem, kuriem ir interese un muzikālās dotības, bet vecāki finansiālās situācijas dēļ nevar atļauties bērnu sūtīt mūzikas skolā. Izveidotais ģimeņu ansamblis stiprinās paaudžu saikni un ģimenes.

Dažādots sportisko aktivitāšu piedāvājums, kas iedzīvinās veselīga dzīvesveida tradīcijas pagasta iedzīvotāju ikdienā.

Nodrošināta tūrisma pakalpojumu pieejamība gan sava pagasta interesentiem, gan tūristiem no Latgales un pārējiem Latvijas reģioniem

 Partneri: biedrība „Baltā skola”

Kontakti: inesebenjava@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Nagļos dots devējam atdodas

IMG_0680un, gādājot pārsteigumu citiem, rodas pārsteigums pašiem. Tā esam novērojuši pie mums Nagļos. Septembra sākumā kulinārijas nodarbībās pulcējāmies uz ,,Burciņu balli”. Ir rudens, dārzos vēl bagātīga raža, kuru vēlamies saglabāt ziemai. Īstais laiks, lai dalītos pieredzē, ko un kā gatavojam. Dalībnieki ņēma līdzi jau sagatavotus salātus, ievārījumus degustācijai un, protams, receptes. Turpināt lasīt…

Laipni gaidīti Zvejniekdienas sporta svētkos „NAGĻI-2013”!

Pie mums Nagļos 13. jūlijā notiks Zvejniekdienas sporta svētki, tāpēc arī aicinām visus pie mums uz Nagļiem izklaidēties, atpūsties un piedalīties. Svētkos var piedalīties visi: gan mazi, gan lieli, jo visiem būs interesanti. Pasākums ir bezmaksas un ilgst veselu diennakti. Tāpēc – MĪĻI GAIDĪTI NAGĻOS! Tālāk pasākuma programma. Turpināt lasīt…

Īpašie atradumi Nagļos – pašu cilvēki un viņu talanti

IMG_0355Starpatskaites sagatavošana bijis labs iemesls, lai atskatītos uz paveikto un saprastu, kādas pārmaiņas notikušas vietējā kopienā un par ko pašiem īpašs gandarījums. Ļoti liels prieks, ka mūsu vietējie iedzīvotāji kopumā ir kļuvuši daudz aktīvāki. Nu katrā ziņa to var teikt par tiem, kuri apmeklē Daudzfunkcionālo sabiedrisko resursu centru, un nu paši kļuvuši par ļoti aktīviem plānotājiem un organizētājiem. Redzot mūsu – komandas attieksmi pret notiekošo, pamazām mainās arī sabiedrības attieksme. Ļoti laba attieksme ir arī no pagasta pārvaldes puses, kas vienmēr palīdz gan ar cilvēkresursiem, gan transportu, gan materiāliem. Turpināt lasīt…

Nagļos atdzimst sen sena tradīcija – Apsējības

IMG_0411Agrākos laikos cilvēki ne tikai strādājuši, bet arī padarītā darba cēlienu svinējuši. Kad lauki bija apsēti, rīkoja apsējības. ,,Latvju Raksti” vēsta, ka pagājušā gadsimta divdesmitajos, trīsdesmitajos gados vietām šī tradīcija bija jau izzūdoša parādība. Tādēļ nav brīnums, ka, ieraudzījuši afišu ar aicinājumu nākt uz Apsējībām, pat vidējās paaudzes pārstāvji brīnījās – kas tās tādas? Turpināt lasīt…

Nagļos noadīti pirmie 200 metri, un vispār – DZĪVE IET UZ AUGŠU!

marts rokdarbi wNagļos, kur vienmēr bijis daudz čaklu rokdarbnieku, kas ar saviem darbiem piedalījušies dažādās izstādēs gan Latvijā, gan ārpus tās, nu visi ir aizrāvušies ar jaunākajiem tehniskajiem izgudrojumiem. „Adāmās dzirnaviņas” ir tā iedvesmojušas vietējos aktīvos cilvēkus, ka šādi adīt ir ar mieru pat tie, kas adatas nav vispār rokās turējuši. Mazajās dzirnaviņās top pīnes, kas vēlāk pārtop kaklarotās, šallēs, jostās, toties lielās dzirnaviņas, kas oficiāli saucas „adītājs-tinējs’’, ir īsta „debesu dāvana”, jo tāds nieka rūciens vien ir, un 15 minūtēs cepure gatava. Uz šī aparāta top arī šalles un džemperi. Apmeklētāji ir tā aizrāvušies ar šiem izgudrojumiem, ka brīžiem pat rindā sastājas. Turpināt lasīt…

Nagļu sabiedrisko resursu centrs pulcē ļaudis

Pie mums, Nagļu Sabiedrisko resursu centrā, pārmaiņas nebeidzās līdz ar SFL projekta beigām. Ar šo gadu vietējā pašvaldība atbalstīja sociālos pakalpojumus un sporta nodarbības, tomēr arī šūšanas pakalpojumi un aušanas telpas ir pieejamas visai sabiedrībai, pateicoties darbinieku iniciatīvai – pasniedzēji nāk tāpat. Esam arī nodibinājuši biedrību “Baltā skola”, lai varētu piedalīties projektu konkursos, Tāpat mūsu telpās tiek rīkoti dažādi kursi. Turpināt lasīt…

Nagļu projekta īstenotāji pieredzes braucienos

Rudens mēneši atkal atgriezuši darbību skolas telpās. Lauku darbi apdarīti. Var pievērsties dažādām citām nodarbēm. Septembrī aktīvi atsākās pulciņu darbs. Līdztekus tiem, septembris un oktobra sākums ir izvērsies par pieredzes apmaiņas un jaunu ideju gūšanas laiku.

Turpināt lasīt…

Nagļi: Bērni – Latvijas nākotne

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”  Nagļos,  lai atbildētu uz šiem jautājumiem ilustrācijas veidā tika dots priekšstats par to, kas notiek Nagļos. www.youtube.com/watch?v=t-2JJnnSU0E

Vasaras aktivitātes Nagļos

Aizritējusi karsta vasara. Ja vasaru uzskata par atpūtas periodu, tad vasara mums tāda nebija. Bija spraigs darba laiks. Jūnijā un jūlijā Daudzfunkcionālajā sabiedrisko resursu centrā -Skolā ritēja ierastais pulciņu darbs, augustā mazliet atpūtas, bet līdztekus-aktīva gatavošanās un līdzdarbība svētku organizēšanā.

Turpināt lasīt…