Murmastienes pamatskola kā daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Murmastiene – mūsu mājas (2009.-2010.), Murmastienei ir jābūt! (2012-2013), Murmastienes vizītkarte (2013), Murmastienes Ķiparu nams (2013).

Mērķis: Veicināt Murmastienes pamatskolas attīstību par daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, izmantojot vietējos cilvēkresursus, nodrošinot iedzīvotāju vajadzības un atbalstot uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Iesaistīt iedzīvotājus, it sevišķi ģimenes ar skolas vecuma bērniem un jauniešiem projekta līdzdalībā un kopienas attīstībā, stiprinot paaudžu sadarbības saiknes. Aktivitātē „Es lepojos” vākt un apkopot informāciju par savas ģimenes, dzimtas, radinieku, kaimiņu uzņēmējdarbību pagastā. Izveidot informatīvu pagasta teritorijas karte, kurā atspoguļota visa savāktā informācija. Projektu nedēļas laikā, mācību ekskursiju ciklā, bērni prezentē saviem skolas biedriem ievākto informāciju reāli uz vietas. Izveidots informatīvs stends par Martu Bārbali Murmastienes pamatskolā visiem interesentiem.

„Vecāku mazā universitāte” – vecākiem tiek organizētas tikšanās ar vieslektoriem par ģimenisko vērtību izkopšanu un saglabāšanas nozīmi, psihologa padomi bērnu un jauniešu un vecāku attiecību izpratnē, jauno vecāku izglītošana, tikšanās ar veselīga dzīvesveida speciālistiem. Tiek organizētas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem: sporta dienas sakopšanas talkas, ekskursijas, kopīgu pasākumu apmeklēšana, vecāku radošās dienas.

„Pieredze un jaunas zināšanas ir mana bagātība!” – pirmsskolēniem nodrošinātas individuālās nodarbības-  valodas traucējumu novēršanā, pareizas runas izkopšanā; mūzikā; lasītprasmē un rakstītprasmē, sadzīves iemaņu apguvē un pilnveidē, tiek izgatavoti kvalitatīvi izdales materiāli rotaļnodarbībām, bērnu mūzikas instrumenti. Skolas vecuma bērniem peldēšanas nodarbības; interešu nodarbības angļu un itāļu valodas apguvē, interešu nodarbības dziedāšanā. Tiek organizētas izglītojošas tikšanās par drošu rīcību un veselīgu attiecību veidošanu.

Nodrošināta regulāra skolas bibliotēkas fonda pieejamība, bērni gatavo grāmatzīmes, tiek pilnveidota aktivitāte „Lasīšanas semināri”, sumināti čaklākie lasītāji, nodrošināts atalgojums skolas bibliotekārei.

„Paaudze paaudzei” – organizētas dažādu vecuma grupu, paaudžu aktivitātes/tikšanās, pēcpusdienas, radošās dienas/, kurās tiek apzināta pieredze un idejas: „Hobiji vakar, šodien”, „Brīvā laika iespējas vakar un šodien”, „Vitamīnu lādiņs pret ziemas nogurumu”, „Lēti,ātri un veselīgi”, „Mūsmājas aptieciņa”. Atstarotāju pagatavošanas akcija „Sargi sevi!”Murmastienes pagasta iedzīvotājiem, īpaši skolas vecuma un vecākās paaudzes cilvēkiem. Ciemošanās pie Varakļānu un Barkavas pansionātu iemītniekiem ar sagatavotu muzikāli radošu pārsteigumu Ziemassvētkos, Lieldienās, Veco laužu dienā.

Pagasta mazajiem pirmsskolēniem un viņu ciemiņiem, tiek izveidots jauns rotaļlaukums pirmskolas zaļajā zonā, kas ir pieejams visiem pagasta mazajiem bērniem. Iegādāts materiāltehniskais aprīkojums nodarbībām, mācību procesa nodrošinājumam, klases vakaru, ārpusstundu pasākumu kvalitatīvai sagatavošanai. Labiekārtota autobusa pietura Murmastienes centrā,  izvēloties labāko vietējo iedzīvotāju konkursa ideju pieteikumu jaunajam autobusa pieturas krāsojumam. Organizēta talka, kuras ietvaros saremontēts autobusa pieturas jumts, sakārtota zaļā zona, pārkrāsotas autobusa pieturas sienas.

Dienas nometnes bērniem, kopīgas aktivitātes bērniem un vecākiem, paredz bērnu atrašanos drošā vidē vasarā, nodarbībās bērni pilnveido savu dziedāt prasmi, dejotprasmi, radoši izpausties zīmēšanās, veidošanā. Izglītojoši pasākumi pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – kopienas cilvēku mērķtiecīga kopīga sanākšana, galvenais – iesaistīšanās savu bērnu pilnveidošanas procesā, kas mūsdienās ir viena no svarīgākajām mazā ķipara veidošanās izpausmēm. Izglītojošās aktivitātes bērnu vecākiem ļauj vecākus aicināt aizdomāties par bērnu prasmju un iemaņu veidošanas, attīstīšanas un  pilnveidošanas nozīmīgumu jau no dzimšanas brīža, ietvertas arī tikšanās ar psiholoģi, logopēdi, bērnu ārsti, kā arī piedāvāti pirmsskolas metodiskajā bāzē pieejamos materiāli par bērnu attīstības posmiem, īpatnībām, praktizējošu pedagogu  padomiem.

Partneri: Biedrība „Zemes bites”

Kontakti: editea75@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Tik dažādo vērtību novembris Murmastienē

151120131080Kad novembrī aizrit pēdējās dienas, pārpilnas ar neizmērojami daudzpusīgām emocijām un izjūtām,  domās kārtojas mēneša, gada,  padarītie darbi kā grāmatas bibliotēkas plauktā, katra ar savu vāku, nokrāsu, vērtību.  Piektdien, 1.novembrī ar pašu Murmastienes pagasta pārvaldnieku Jāni Mozgu spēkratam pie stūres, kopā ar otras biedrības „Dzērvenīte” valdes priekšsēdētāju Terēzi Ivenkovu, ar kuru pirms sešiem gadiem kopīgi braucām uz Rīgu iesniegt Uzņēmumu Reģistrā savu jaundibināto biedrību pieteikumus, Turpināt lasīt…

VECĀKU MAZĀ UNIVERSITĀTE turpina izglītot ģimenes Murmastienē

Jau vairākus gadus Murmastienes pamatskolā darbojas VECĀKU MAZĀ UNIVERSITĀTE, kuras ietvaros piedāvājam vecākiem dažādas izglītojošas nodarbības. Ar Sorosa fonda Latvija finansējumu,  šoreiz vecākiem piedāvājām nodarbību par veselīga un sabalansēta uztura nozīmi ikdienā. Ikdienā mēs nemitīgi saskaramies ar to, ko šodien liksim uz galda , ko šodien ēdīsim? Uztura kvalitātei ir būtiska nozīme mūsu dzīvē. Mums apkārt ir tik plašs pārtikas piedāvājums, tāpēc ikdienā nepamanām, ka ar nepareizas pārtikas izvēli nodarām pāri savam organismam. Turpināt lasīt…

Absolvents vada vērtīgu nodarbību Murmastienes jauniešiem

IMG_2961Mūsdienu attīstītā  pasaule vairs nav iedomājama bez modernām informācijas tehnoloģijām, mobilajiem tālruņiem un citiem izgudrojumiem. Viss jaunais un modernais aizrauj jauniešus, ievilina viņus jaunā un neparastā pasaulē. Diemžēl tam visam līdzi iet arī dažāda veida atkarības. Dažādas  atkarības problēmas  kļūst arvien aktuālākas un populārākas jauniešu vidū. Mūsdienās jauniešiem patīk „asas” izjūtas , tāpēc bieži vien kompānijās tiek  uzpīpēta zālīte, lietotas  narkotikas un citas apreibinošās vielas. Turpināt lasīt…

ĪstenojasMurmastienes bērnu sapnis

IMG_2784SFL projekta „Murmastienei ir jābūt !” īstenošanas pašā sākumā vecāki aptaujās rakstīja, ka ļoti vēlētos, lai bērniem būtu iespēja apmeklēt Rīgas Zoo. Traucoties pretim  Zeltainajam rudenim, pirmsskolas un 1.-6. klašu skolēni 18. septembrī devās rudens ekskursijā uz Rīgu. Iesākumā  apmeklējām kinoteātri Cinemon Alfa, kur noskatījāmies  3D multfilmas pirmizrādi „Lidmašīnas”. Bērni varēja vērot , kā lidaparāts  Dastijs cenšas piepildīt savu mūža lielo sapni- piedalīties pasaules lidmašīnu sacīkstēs.  Turpināt lasīt…

Murmastienes vizītkarti turpina veidot pašu bērni

IMG_2744Kopš vasaras vidus Murmastienes autobusu pietura virzienā uz Varakļāniem ieguvusi jaunu vizuālo izskatu. Kā jau iepriekš minēju, to paveica Murmastienes aktīvākie darboņi – radošie jaunieši kopā ar skolotāju Ilzi Zepu un Murmastienes pagasta stipro vīru rokas sadarbībā ar pārvaldes vadītāju Jāni Mozgu. Biedrība „Zemes bites”  iegādājās  krāsas autobusu pieturas krāsošanai.  Beidzot šo darbu, toverīšos palika nedaudz krāsas. Iegādātos materiālus vēlējāmies izlietot maksimāli lietderīgi un radoši. Šoreiz skatiens „apstājās” Murmastienes pamatskolas sporta laukumā. Turpināt lasīt…

Murmastienieši brauc iepazīt Drustu un Kusas pieredzi

29.10.2013 354Par došanos uz Drustu pusi doma virmoja skolotāju vidū jau kādus divus gadus. Kaut kur dzirdēts par savādāku izglītošanās pieeju mūsdienās, kāds dzirdējis par Tautskolu 99 Baltie zirgi, bet īstas skaidrības nekādas. Pārmaiņu skolu semināru pusdienu pauzēs mazpazām noskaidrojas, ka Drustu pamatskolai blakus atrodas mums neiepazītā Tautskolas filiāle. Turpināt lasīt…

Murmastienes lielie bērni dodas pārgajienā pa Siguldu

SiguldaMēs, 8. un 7. klases skolēni, šajā rudenī  veselu dienu pavadījām Siguldā. Sākumskolas bērni devās ekskursijā  uz Rīgu, un mēs  viņiem  līdz  Siguldai pievienojāmies. Tā mums sanāca pārgājiens pa šo skaisto pilsētu. Nokļuvuši Siguldā, vispirms mēs devāmies uz „Meža kaķi”, kur, saņēmuši aprīkojumu, savus spēkus varējām pārbaudīt dažādās izturības trasēs. Bija zaļā, sarkanā, zilā, melnā un baltā trase. Mums neatļāva iet pa balto trasi ,jo tā  bija grūti izejama. Mēs devāmies prom ar lielu sajūsmu. Savus spēkus bijām krietni pārbaudījuši! Turpināt lasīt…

Murmastienes uzņēmēji atrod laiku pirmsskolēniem

29.10.2013 328Murmastienes pirmsskoliņā ir varen braši Makvīna cienītāji un Bārbiju auklētājas. Vēl arvien atmiņas par Murmastienes Ķiparu nama vasaras jaukajiem piedzīvojumiem liecina pašu veidotais karogs, kāds padungo iepazīto dziesmu frāzes. Tā kopīgi darbojoties, „turam” līdzi Latvijas kopīgajām aktivitātēm. Olimpiskajā dienā, kas sakrita reizē ar Miķeļdienas gaidām,  kopīgajā pirmsskolas bērnu vingrošanā hanteļu vietā noderēja vecāku sanestie dārzeņi, jo tieši tonedēļ noskaidrojām, kādu krāsu, formu, garšu un smaržu dārzeņi mūsu dārzos aug. Turpināt lasīt…

Aizvadītās vasaras Murmastienes ķiparu nams

kipariLai atbalstītu ģimenes ar bērniem, nodrošinot kvalitatīvas mācīšanās pieredzes iegūšanu, veicinātu jaunākā skolas vecuma bērnu attīstību un bērnu vecāku pieredzes pilnveidi, no jūnija vidus līdz augusta vidum, katru otrdienu Murmastienes pamatskolā rūķis Ķipars, Karlsons un lellīte Dacīte, mūsu pašu zināmās skolotājas Vija, Edīte un Sintija, pulcēja mazos Murmastienes ķiparus un viņu draugus radošās aktivitātēs. Turpināt lasīt…

Pārvērtības autobusa pieturā – Murmastienē

Pašā vasaras plaukumā, jūlija nogalē Murmastienes bērni vairākus vakarus pavadīja, atjaunojot autobusa pieturu virzienā uz Varakļāniem. Sākums šai aktivitātei meklējams krietni agrāk. Šī mācību gada noslēgumā biedrība „Zemes bites” izsludināja konkursu „Murmastienes vizītkarte”, kura ietvaros jaunieši tika aicināti uzzīmēt savu ideju, kā varētu izskatīties autobusa pietura. Darbiņi tika apkopoti, atlasīti labākie un deviņi no tiem nodoti vērtēšanai. Par idejisko motīvu pieturas jaunajam izskatam katrs interesents varēja nobalsot Murmastienes pagasta bibliotēkā. Mīļš paldies bibliotekārītei Teresijai Ivenkovai, kura aktīvi ieinteresēja un iesaistīja balsošanā bibliotēkas apmeklētājus! Turpināt lasīt…