Makašānu dzīvās mākslas centrs

Mērķauditorija: Makašānu Amatu vidusskolas skolēni un pedagogi, Latgales jaunieši un pieaugušie.

Mērķis: Radīt Makašānu Amatu vidusskolā multifunkcionālu informācijas, izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru – „Makašānu Dzīvās mākslas centrs”, kura darbība balstās uz formālās un neformālās izglītības mijiedarbību tradicionālo amatu apguvē un popularizēšanā.

Izveidot Latvijā unikālu interneta resursu, kur ar jauno tehnoloģiju un inovatīvu metožu palīdzību, piedāvāt iespēju Latgales jauniešiem un pieaugušajiem apgūt tradicionālos amatus, padarot dzīvu tautas mākslu un veicināt tās attīstību reģiona kultūrvidē.

Aktivitātes:

Multifunkcionālās informācijas un darbu ekspozīciju telpas izveidošana, aprīkošana, lietišķās mākslas priekšmetu, uzziņu literatūras vākšana, sistematizēšana, sagatavošana un izvietošana;

Interneta resursa „Virtuālā amatu pašmācības grāmata” satura veidošana, t.sk. darbu izgatavošana, procesa dokumentēšana, tehnoloģiju aprakstu veidošana;

Ārtelpas ekspozīcijas – koka skulptūru dārzs, tā objektu izgatavošana un izvietošana, procesa dokumentēšana, objektu izgatavošanas tehnoloģiju aprakstu veidošana;

Interneta resursa „Virtuālā amatu pašmācības grāmata” izstrāde, materiālu ievadīšana;

Projekta noslēguma pasākums un „Makašānu Lielās balvas” tradīcijas iedibināšana.

Rezultāts: Izveidots „Makašānu Dzīvās mākslas centrs”, kura misija ir radīt iespēju pagasta un novada skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem apgūt tradicionālos amatus, paplašināt apmācības veidus un pielietot inovatīvas metodes, kā arī radīts pievilcīgs objekts tūristiem.

Visi projekta jaunumi:

Druvēnieši dodas pēc pieredzes uz Makašānu Amatu vidusskolu

makasanos30.maijā Druvienas pamatskolas skolotāju kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolu, kas ir viena no nedaudzajām skolām, kura audzēkņiem jau no 1. klases piedāvā profesionālās ievirzes programmas daiļamatniecībā, kokamatniecībā un tekstildizainā. Skolu beidzot, skolēni izstrādā kvalifikācijas darbu savā izvēlētajā novirzienā un rezultātā kopā ar vidējās izglītības atestātu saņem arī apliecinājumu par amatu apguvi. Mūs interesēja tieši profesionālās ievirzes programmu īstenošana šajā skolā, tāpēc iepazināmies ar programmu realizācijas iespējām, materiālo bāzi, kabinetiem, darbnīcām. Turpināt lasīt…

Izprotot kopienas jēgu, viss turpinās

Pārmaiņu skolu projekta pirmajā periodā mēs ar lielu degsmi īstenojām plānotās aktivitātes, brīžiem nespējot notvert aiz „astes” tās daudzās idejas, blakusdomas un visādas paralēlās fantāzijas, kas patiesībā katra varētu izvērsties par nopietnu pasākumu vai par vērienīgu projektu. Šobrīd, kad viss rit rāmāk, izrādās – nekas nav pazudis. Darot ikdienas darbus, visa Pārmaiņu pieredze (darbs, tikšanās, semināri, nodarbības, bloga lasīšana, filmas skatīšanās) ļauj patiesi izprast kopienas skolas jēgu un sākt to iedzīvināt vienkāršā ikdienas dzīvē. Turpināt lasīt…

Pārmaiņu iniciatīva kā pagrieziena punkts lauku saglabāšanai: vai nostrādās?

Aizvien vairāk saprotu, cik Pārmaiņu iniciatīva bija nozīmīga izglītības politikā. Tā, iespējams, ir galvenais pagrieziena punkts, kas apturēs lauku izmiršanu. Tagad pat novada Izglītības pārvaldē mēģina saprast, kas ir kopienas skola, pat mēģina skaidrot citiem, kaut gan iepriekš mūs tikai pēla par to, ka par daudz uzņemamies sociālo funkciju. Turpināt lasīt…

Otrā vasara Makašānu Dzīvās Mākslas centrā

Pēc nelielas atelpas jūnija nogalē Makašānos atsākušās dažādas aktivitātes – gan jaunas, gan arī  tās, kam iestrādes liktas iepriekšējos mēnešos. Turpināt lasīt…

Jaunas idejas un darbi Makašānos

Pavasaris Makašānu Dzīvās Mākslas centrā atnācis ar jaunu rosīšanos. Lieli un mazi dažādās tehnikās darina centra un skolas prezentācijas priekšmetus – nelielas koka rotaļlietas, linu maisiņus ar pērlīšu uzrakstiem, austus dekorus un citus suvenīrus. Labāko darbu process tiek fotografēts un aprakstīts, lai papildinātu „Skrīņa” krājumu. Turpināt lasīt…

Ar saviesīgu pasākumu noslēdzies projekta „Makašānu Dzīvās mākslas centrs” pirmais gads.

Šī gada 26.novembrī pa priecīgi dzirkstošo pirmo sniegu Makašānos ieradās vairāki desmiti tuvu un tālu ciemiņu, lai piedalītos iniciatīvas „Makašānu Lielā balva” pirmā gada noslēguma pasākumā.

Pagājušā gada novembrī Makašānu Amatu vidusskolā tika uzsākta projekta „Makašānu Dzīvās Mākslas centrs” īstenošana. Šāda iespēja radās, pateicoties Sorosa Fonda – Latvija iniciatīvai „Pārmaiņu iespēja skolām”, kas ļāva pārvērst īstenībā idejas, ko mēs Makašānu skolā esam lolojuši gadu desmitiem ilgi, spītējot vairākiem skolu slēgšanas viļņiem. Darbošanās visa gada garumā stiprināja pārliecību, ka skolai laukos ir jābūt gaismai, radošumam un sadarbībai atvērtai videi, kurā droši var ienākt ikviens mācīties, mācīt un sadarboties gribošs cilvēks neatkarīgi no vecuma, tautības vai mantiskā stāvokļa.

Turpināt lasīt…

Rudens Makašānos

Makašānu Dzīvās Mākslas centrā uzsākti jauni darbi, kuru iniciatori jau ir paši aktivitāšu dalībnieki. Aizvien vairāk saņemam ierosmes par to, kā attīstīt savu darbību tieši no projektā iesaistītajiem cilvēkiem – jauniešiem, amatniekiem un  iedzīvotājiem. Arī daži skolēni, kas iepriekš neinteresējās par projekta aktivitātēm, apskatījušies „Skrīnis.lv” jautā, kā viņi varētu savu darbu ievietot jaunajā interneta vietnē. Tas liek domāt, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs. Turpināt lasīt…

Makašāni: Latviju es mīlu vairāk…

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Lūk atbildes no Makašāniem www.youtube.com/watch?v=XXbl8bWp8xg

Jaunumi Makašānos

Jaunumi Makašānos. Vasaras garās un saulainās dienas bija izcils laiks, lai tiktu galā ar vairākiem lieliem darbiem Makašānu Dzīvās Mākslas centrā. Turpināt lasīt…

Sirsnīgs paldies par “Vasaras skolu”!

Ir tik ļoti svarīgi būt starp līdzīgi domājošiem, līdzīgi darošiem un līdzīgi jūtošiem cilvēkiem. Pateicoties projekta dotajām iespējām, mēs savās skolās un savos novados veidojam tādas kā gaišas saliņas, bet viss, kas apkārt notiek, reizēm joprojām biedē un rada nedrošības sajūtu. Tādēļ šādas tikšanās un uzpildīšanās ar jaunām zināšanām, atļauj ticēt, ka vienmēr ir kādas durvis, kuras iespējams atvērt un kaut ko izdarīt, lai visiem kopā būtu labāk.
Turpināt lasīt…