Jaunsilavas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas sabiedriskās dzīves centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Radošās darbnīcas Jaunsilavās (2009-2010), „Kaskurkadis” kāpj kalnā (2012-2013), 24:0 (2013), Koloristi, Knipucīši un Klaberkaste (2013).

Mērķis: Uzlabot iedzīvotāju sabiedriskās dzīves kvalitāti, izveidot skolu par ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu kopienas sabiedriskās dzīves centru, veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos un saimnieciskajos procesos.

Galvenie darbības virzieni:

Balstoties uz novada reģionālās attīstības koncepciju, iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, projekta galvenās aktivitātes plānotas sešās radošajās darbnīcās, kam devām dinamisku nosaukumu: „Kaskurkadis” kāpj kalnā. Nosaukums atspoguļo iepriekšējā projekta posmā iesāktā darba pozitīvu virzību un attīstību. Darbnīcu nosaukumi sākas ar burtu „K” un ir veidoti „ar smaidu”, lai programmai piešķirtu pozitīvu un nepiespiestu, dzīvespriecīgu auru.

1.            Kokjāņi (kokgriezumu darbnīca) apgūs jaunas un senas koka apstrādes prasmes.

2.            Kompēteri (IT darbnīca) mācīsies attēlu un mūzikas apstrādi, veidot projekta mājas lapu, filmēt un fotografēt.

3.            Koloristi (izšūšanas un noformēšanas darbnīca) mācīsies veidot interjera piederumus, krāsos, gleznos, veidos maskas un dekorācijas.

4.            Knipucīši (rokdarbu darbnīca) adīs, šūs, tamborēs un audīs.

5.            Kikergaiļi (skanīgā darbnīca) dziedās, muzicēs un spēlēs teātri.

6.            Klaberkaste (kultūras mantojuma darbnīca) apgūs vakarēšanas tradīcijas – vīs virves, lāpīs zeķes, vārīs klimpas, ies rotaļās, t.i., izbaudīs draudzīgu kopā būšanu.

Iepērkot nepieciešamos materiālus, tiks nodrošināta trīs radošo darbnīcu  („Knipucīši”, „Klaberkaste”, „Koloristi”) aktivitātes, kurās apgūst senās amatu un mākslinieciskā dizaina prasmes, izgatavo paliekošas vērtības. Projekta dalībniekiem ir iespēja realizēt saražoto produkciju un gūt nelielus ienākumus. Gandarījumu par paveikto radīs pašapziņu un ticību spējai pašiem uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Iegādāti 10 divpusīgi velostatīvi un veikta to iebetonēšana, kā arī kvalificēti ieklāts bruģis. Nodrošinot velosipēdu drošību, kas pēc vietējo iedzīvotāju aptaujas reuzltātiem ir viens no svarīgākajiem kritērijiem. Velonovietne ir jauns, ļoti vajadzīgs, praktisks un nekad nebijis akcents skolas kopējā ainavā.

 

Partneri: biedrības „Miltu kalns” un „Ancis”

Kontakti: anastasija.kaktiniece@gmail.com

Visi projekta jaunumi:

No Latvijas pasaulē: jaunsilavietes izzina karsta teritorijas Bulgārijā

krasts1Atsaucoties UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājumam, Jaunsilavas pamatskola šogad pirmo reizi piedalījās Bulgārijas Zinātņu akadēmijas un Ģeofizikas, ģeodēzijas un ģeogrāfijas institūta organizētajā konkursā par karsta teritoriju aizsardzību. Jā, jā, patiesi – karsta, un te nav drukas kļūdas. Karsta procesi notiek vietās, kur zemes dzīlēs sastopami ūdenī viegli šķīstošie ieži – dolomīts un ģipšakmens, un dziļi pazemē veidojas tukšumi un, iespējams, pat alas. Mums tas bija liels izaicinājums, jo Latvijā ir salīdzinoši maz karsta teritoriju un pamatskolas ģeogrāfijas kursā šim tematam atvēlēts vien epizodisks apskats. I Turpināt lasīt…

Jaunsilavieši aicina: dāvāsim mūsu bērniem saknes un spārnus!

bulgarija-4Šī filozofiskā M. Petkovas atziņa caurvija starptautisko Mantojuma izglītības semināru Veļiko Tarnovo pilsētā Bulgārijā. Latviju šajā seminārā pārstāvēju es, Anastasija Kaktiniece no Jaunsilavas pamatskolas un Nataļja Zaleska no Rīgas 74.vidusskolas. Semināra patroni bija UNESCO, Veļiko Tarnovo pašvaldība, Sv. Kirila un Metodija universitāte un Emiliana Staņeva vidusskola. Trīs dienu laikā ne vien cītīgi strādājām, bet arī iepazinām Bulgārijas bijušās galvaspilsētas vēsturiskās vietas, baudījām vecpilsētas romantiku, amatnieku izstrādājumu daudzveidību un bulgāru viesmīlību. Pirmajā semināra dienā devāmies “Kultūras safari”, kad divu stundu laikā ar kartes palīdzību bija jāsameklē nozīmīgākie pilsētas objekti un jāintervē sastaptie cilvēki. Bija ko rikšot 35o temperatūrā! Turpināt lasīt…

Jaunsilavā veido Draudzības apli

Draudzības aplis ap Jaunsilavas pamatskolu„Baltijas ceļš” pirms ceturtdaļgadsimta bija ne tikai rokās sadevušos cilvēku vienotības demonstrējums. Tas bija trīs tautu draudzības un solidaritātes apliecinājums, ko savija kopā daudzās sirdīs izauklētas brīvības un neatkarības alkas. Mūsdienu pasaules pieredze rāda, cik brīvība ir trausla, cik lolojama un sargājama. Tādēļ arī tagad, pēc 25 gadiem tik svarīgi kopt un attīstīt vispār cilvēcīgās vērtības – toleranci, miera un draudzības jūtas. Tādēļ Zinību dienā, saulainajā 1. septembra rītā mēs, Jaunsilavas pamatskolas kolektīvs, izveidojām draudzības apli ap skolu. Mums izdevās! Mūsu pietika! Un mums patika! Turpināt lasīt…

Tā mēs Jaunsilavā atvadāmies no svētku eglītes

100_4279Jaunsilavas pamatskolā esam izveidojuši jaunu tradīciju. Jau vairākus gadus janvāra sākumā rīkojam svinīgu atvadīšanos no svētku eglītes. Tā ir atdevusi savu dzīvību mūsu priekam un līksmei, tāpēc arī atvadu reizē eglīti godinām. Pasākumu scenāriji atšķiras. Pirms diviem gadiem 9.klases skolniece Astra Veigure pasākumā prezentēja savu vides projektu „Ziemassvētku eglītes spožums un posts”, bet rotaļas vadīja atraktīvā Sniegbaltīte, skolēnu pašpārvaldes prezidents Artūrs Bjalkovskis. Turpināt lasīt…

Jaunsilavās Latvijas dzimšanas diena kopā ar radošajām darbnīcām

Knipucīšu koks piepildās ar vēlējumiem13.novembrī Jaunsilavas pamatskolā Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums šogad notika kopā ar radošajām darbnīcām. Katra darbnīca aktīvi iesaistījās pasākuma sagatavošanā un norisē. Koloristi, kā jau ierasts, rūpējās par svētku vizuālo noskaņu gan zālē, gan foajē. Noformējuma kopsaucēju veidoja latvju rakstu zīmes. Koloristu darbnīcā tika izveidots gulbis Latvijas karoga krāsās. Kopā ar citiem dekorējuma elementiem tas sveic ikvienu skolas apmeklētāju. Turpināt lasīt…

Jaunsilavas radošās darbnīcas – dāvana skolai 24. dzimšanas dienā

okt‘’Paldies, ka paaicinājāt mani uz ‘’Knipucīšiem’’ !’’ pēc  filcēšanas nodarbībām teica audēja un adītāja, un noformētāja Marija Jakovļeva, priecādamies par pašas veidoto magones ziedu. Abas nodarbību vadītājas – Līga Slica un Lita Zalāne – uzteica arī citu autoru darinājumus un dalībnieku pacietību, jo rokdarbi nu reiz ir tā sfēra, kur šīs īpašības nekad nav par daudz. Lita Zalāne pateicas visiem aktīvistiem, jo īpaši izdomas bagātajai  šuvējai Valdai Pūcītei. Turpināt lasīt…

Kā Pārmaiņu skolas veidojas Līvānu novadā – eksperta skats

marts zida ziedi 3Trīs Līvānu novada skolas – Jaunsilavu pamatskola jau kopš iniciatīvas 1. kārtas, savukārt Rožupes un Jersikas pamatskolas kopš 2012. gada, iesaistījušās SFL iniciatīvā “Pārmaiņu iespējas skolām”, un patīkami redzēt, ka pašvaldība ar neviltotu interesi vēro katras skolas pieredzi un izvēlēto attīstības ceļu, kas sekmētu skolas pamatfunkciju – izglītības pakalpojumu – nodrošināšanu un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, veidojot ciešāku saikni ar kopienu un balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām, Turpināt lasīt…

Jaunsilavieši darbojas no Dzejnieka dārza līdz Ķīnas mūrim

Priedes sāk dzīvi Dzejnieka dārzā-w2012./2013. mācību gads Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolā aizritēja UNESCO un Sorosa Fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” zīmē. Latvijā ir 20 UNESCO asociētās skolas, kas viena otrai palīdz un cieši sadarbojas. Mūsu tuvākie draugi ir Jēkabpilī, Riebiņos un Daugavpilī. Jaunsilavas skolas izvēlētais darbības virziens ir pasaules un nacionālā materiālā un nemateriālā mantojuma izglītība. Liels ieguvums ir SFL atbalsts mazajām lauku skolām, jo projekta „Kaskurkadis kāpj kalnā” radošās darbnīcas palīdz realizēt UNESCO skolas daudzās aktivitātes. Turpināt lasīt…

Jaunsilavas: kas amatu neaizmirst, tas badā nenomirst

Darbnīcas vadītāja Lita Zalāne (pirmā no labās) ne tikai māca, bet mācās arī patiRīga skan dziesmās, līgojas dejās un ņirb amatnieku izstrādājumu raibumā. Laukos gan svētku prieks tāds steidzīgs – siens jāsavālo, vaga jāizravē, sivēns jāpabaro. Bet, kad acis un sirds pievēršas lielo svētku koncertam ekrānā, ROKAS pašas zina, kas jādara. Pusgadu filcējušas, adījušas, mezglojušas, gleznojušas – un ko tik ne vēl – Jaunsilavas pamatskolas radošajās darbnīcās, arī vasarā neatstāj prasmes novārtā. Ne visi amatnieki Rīgā. Arī „Knipucīšu” rokdarbnieces Zane Silava, Ilona Ļitovko, Lita Zalāne, Evija Bojāre spēj ar saviem ražojumiem pelnīt. Savukārt „Kokjāņu” vadītājs Jānis Zvirbulis no pasūtījumiem nevar ne atkauties. Īpašu ievērību izpelnījusies viņa izdomātā koka klucīšu lego spēle „Saliec latvju rakstu zīmi!”. Turpināt lasīt…

Pilsoniskās aktivitātes pacēlums Jaunsilavās

Jaunsilavas pamatskola bija tikai viena no pārmaiņu skolām, kuras piedalījās SFL un Izglītības attīstības centra (IAC) kopīgajā projektā par pilsoniskās izglītības zināšanu un prasmju vairošanu, taču jāsaka, ka tieši viņi spēja paņemt no šīs iespējas maksimāli daudz. Apguvušas projekta “Pilsonis” (Piedalies un ietekmē!) metodiku, skolas direktore Janīna Usāre un skolotāja Anastasija Kaktiniece atrada veidus, kā padarīt to pievilcīgu visam skolas kolektīvam. Rezultātā Jaunsilavu pamatskolā visi raudzījās, kas būtu uzlabojams, kas būtu pievienojams, lai dzīve skolā un kopienā būtu labāka un interesantāka. Vairāk par Jaunsilaviešu pieredzi lasiet laikraksta “Novadnieks” publikācijā. Jaunsilavas-par seminaru