Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālais izglītības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pilnvērtīga dzīve visiem (2009-2010), Soli tālāk! (2012-2013), Padod, es celšu! (2013).

Mērķis: Sekmēt Izvaltas pamatskolas pilnveidi par daudzfunkcionālu izglītības iestādi, veicinot Izvaltas kopienas attīstību, atbalstot iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību, sociālo pakalpojumu uzlabošanu, daudzveidīgu Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālā izglītības centra pakalpojumu pieejamību, uzņēmējdarbības attīstību un jaunu resursu veidošanu, tādējādi sekmējot lauku dzīves kvalitātes ilgtspējīgu uzlabošanos Krāslavas novadā.

Galvenie darbības virzieni:

Izvaltā ir izveidots daudzfunkcionāls izglītības centrs, kurā tiek organizētas bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu nodarbības, pieaugušo (vecāku) interešu izglītības pulciņu nodarbības, tālākizglītības kursi, arodapmācība un organizētas lekcijas pieaugušajiem, meklējot problēmas risinājumus laukos – bezmaksas tālākizglītība un interešu izglītība, jaunu prasmju apgūšana, sociālo vajadzību piepildīšana, iecietības  un sadarbības veicināšana iedzīvotāju vidū.

Dibināta Kompetences darbnīca, kas veicina vietējo resursu izmantošanu mazajā ražošanā un popularizē vietējiem iedzīvotājiem uzņēmējdarbību. Darbnīcā esošās iekārtas vietējie iedzīvotāji var izmantot gan  apmācībai, gan arī neliela preces apjoma ražošanai, kā arī ir radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības, ražošanas un patēriņa ķēdēm, lai vietējie pakalpojumi vai  produkcija pārtaptu precēs, ko pārdotu uz vietas, tuvākā vai tālākā apkārtnē.

Tiek veicināta sadarbība starp novada organizācijām, dibinātas sadarbības partnerības, rosinot kopienas iedzīvotājus uz sadarbību, citu labās pieredzes pārņemšanu un savas labās prakses nodošanu, rosinot uz paliekošu vērtību radīšanu sev un sabiedrībai kopumā.

Apvienojot brīvprātīgo aktīvistu iniciatīvu, pašvaldības atbalstu un vietējo iedzīvotāju līdzdalību, tika sakopta un labiekārtota pludmale, kas brīvi pieejama visiem Izvaltas pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem, vienlaikus atjaunojot Izvaltas pagasta tradīciju „Pludmales svētkus”.

 Partneri: biedrība „Attīstībai”

Kontakti: ingaleikuma@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Dzīvo aktīvi! Dzīvo Izvaltā!

oktViens liels un pamatīgs darbs tuvojas nobeigumam. To cik tas prasījis pūļu biedrības darbiniekiem, zina tikai viņi. Bet gandarījums plūst pāri, ja redzam mirdzošus un smaidīgus acu pārus, kas vērsti mums pretī. 26. septembrī  notika projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas” noslēguma pasākums, kura dāvana iedzīvotājiem bija koncerts. Pasākumu apmeklēja kupls skaits Izvaltas pagasta iedzīvotāju. Koncerta galvenie viesi bija Latvijā populārā postfolkloras grupa „Rikši”. Koncerts bija ļoti atraktīvs un tuvs katra latgalieša sirdij, skatītāji no sajūsmas aplaudēja un visi uzlādēja sevi ar pozitīvām un ļoti patīkamām emocijām. Kājas pašas cilājās un rokas nebeidza aplaudēt. Grupa pamanījās arī iesaistīt dažādās aktivitātēs visus skatītājus, laiks paskrēja nemanot. Turpināt lasīt…

Pludmales svētki Izvaltā – apliecinājums pašu varēšanai un darīšanai

3Pludmales svētki “IZVALTA” ir notikuši. Biedrības “ATTĪSTĪBAI” biedri un brīvprātīgie teju piecu gadu garumā ir ieguvuši vērtīgu pieredzi dažādu uzdevumu veikšanā, kā arī pārliecību par saviem spēkiem. Kopienas iedzīvotāji piedzīvo to, ka dzīvi iespējams mainīt uz labo pusi un ka, apvienojoties kopīga mērķa labā, var īstenot šķietami pārdrošus sapņus. Iedzīvotāji viens otram sniedz un saņem dažāda veida atbalstu, apmainās ar pieredzi un zināšanām, veidojas kontakti un sociālie tīkli, kas ir ļoti svarīgi visā pasaulē. Turpināt lasīt…

Izvaltieši mācās strādāt kopā

6Izvaltā vasara atkal darbīga: Krāslavas novada projektu konkursa ietvaros „Iedzīvotāji veido savu vidi 2015” ar Krāslavas novada domes finansējumu, biedrības biedru un iedzīvotāju darbu, realizēti divi projekti: “Publiskas atpūtas zonas izveidošana brīvdabā Izvaltā un tās apkārtnes teritorijas labiekārtošana” un “Izvaltas ciemata centra labiekārtošana”. Kā jau var saprast no pirmā projekta nosaukuma, uzlabojušās iespējas kvalitatīvākai brīvā laika pavadīšanai, jo izveidots deju placis mākslinieciskās pašdarbības koncertiem un pasākumiem, kā arī citām kultūras aktivitātēm Izvaltas iedzīvotājiem un tās viesiem. Tagad un nākotnē pavasara un rudens sezonā Izvaltā būs daudzveidīgāka kultūras dzīve, turklāt jaunums veicina pieejamību kultūras aktivitāšu baudīšanai maksimāli tuvu dzīves vietai brīvdabā. Jaunizveidotajā objektā šī gada jūnijā jau notikuši divi pasākumi: “Līgo” pasākums Izvaltā un Krāslavas novada “BALTICA 2015” ieskaņas sarīkojums. Turpināt lasīt…

Izvaltā pavasarī vada sportisks gars

kopa jautrakCeriņotais pavasaris klāt, un vasara jau nav aiz kalniem! Pienācis laiks sporta aktivitātēm svaigā gaisā. Arvien vairāk veselīgā dzīvesveida piekritēju sajūt sevī saules dāvāto enerģiju un domā pozitīvi! Tā arī Izvaltā jau otro gadu, popularizējot sportiska un draudzīga dzīvesveida tradīcijas, notika  aizraujošas sporta spēles “Kopā jautrāk!”. Tās rīkoja biedrība “ATTĪSTĪBAI” un Izvaltas pamatskola ar Krāslavas novada domes un Izvaltas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. Turpināt lasīt…

Izvalta aicina spēcināt un likt lietā saziņas un sadarbības prasmes

2Biedrības „ATTĪSTĪBAI” aicināti projekta “Mācamies un darām kopā!” ietvaros Sauleskalna sākumskolā, Izvaltas pamatskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā uz trīs semināriem “Domā-Mācies-Dari!” pulcējās šo skolu skolēni, pedagogi, vecāki, skolas darbinieki, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, apkaimes kultūras darbinieki, kā arī pedagogi no citām novada izglītības iestādēm: PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Indras vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra. Tikšanos tēma bija vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanu kvalitāti un pilnveidojot prasmes pilsoniskajā līdzdalībā. Turpināt lasīt…

Izvaltā zina, kas tas ir “skrapbukings”

skrapbukings.2Biedrības “ATTĪSTĪBAI” paspārnē izveidojies pulciņš, kuru vada Sandra Nemeņonoka, un nu jau notikusi pirmā nodarbība.. Plānoto desmit dalībnieku vietā, sanāca divdesmit. Turpmākās nodarbības veidosies pēc sanākušo interesēm un vēlmēm. Pulciņā darbojas dažādu vecumu dalībnieki. Vecumu atšķirības un dažādā rokdarbu pieredze rada daudzveidīgu gala rezultātu. Jaunie ne no kā nebaidās, gatavi eksperimentēt, paši izmēģināt, kas iznāks. Cilvēki ar pieredzi vairāk uzticas paraugiem un grib, lai viņiem parāda. Visiem kopā tas attīsta prasmi sastrādāties. Kad uznāk nogurums, visi tiek aicināti uz kafijas pauzi. Maisot krūzēs kafiju, sajūsmināmies par visu dalībnieku radošumu. Pulciņš ir laba iespēja Izvaltas pagasta cilvēkiem radoši darboties. Un, kas to novērtē noteikti būs! Turpināt lasīt…

Izvaltā noticis otrais iedzīvotāju forums

forums.Izvaltā aizvadīts otrais iedzīvotāju forums “Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas pagastam”. Pasākuma mērķis bija uzrunāt pagasta iedzīvotājus, lai veicinātu to pašiniciatīvu un mazinātu komunikācijas barjeru, rosinātu sadarboties un meklēt esošo problēmu risinājumus. Sadarbība starp organizācijām bija priekšnoteikums un veiksmes atslēga, lai forums noritētu veiksmīgi. Tajā piedalījās vairāk nekā četrdesmit interesentu. Plašu pārskatu un aktuālu informāciju lauku iedzīvotājiem, sniedza kooperatīvās sabiedrības “Izvalta” valdes priekšsēdētājs V. Stivriņš.  Sevi prezentēja arī biedrība “ATTĪSTĪBAI”, sniedzot pārskatu par tās mērķiem, īstenotajiem projektiem,  aktualitātēm, un izvaltiešu līdzdalību. Turpināt lasīt…

Pats no sevis nekas nemainās: Izvaltā sākas jauns sadarbības projekts

11-martsNule noticis Izvaltā esošās biedrības “ATTĪSTĪBAI” kapacitātes celšanas seminārs uzsākot jaunu projektu “Mācāmies un darām kopā!”. Seminārā precizējām projekta īstenošanas plānu un projekta darba grupas un partnerorganizāciju pienākumus. Nemanot pagāja četras stundas, pārrunājot, kādi ir biedrības darbības virzieni, īstenotie projekti un aktivitātes. Seminārā piedalījās pārstāvji no Izvaltas pamatskolas, Izvaltas pagasta pārvaldes, t.sk. Tautas nama un Tautas bibliotēkas, kā arī no Kombuļu pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, biedrībām “Esi ar mums” un “Attīstībai”. Semināra dalībnieki sadarbojās un dalījās savās idejās, strādājot grupās un veidojot “ideju banku”, ieceres jauniem kopējiem nākotnes projektiem. Turpināt lasīt…

Izvaltā saka: krāsaina pasaule un krāsu dažādība – tas ir prieks!

lilla (1)Visapkārt mūsu dzīves ir piepildītas ar dažādiem iespaidiem, emocijām, sajutām, kas virmo un aicina mūs iesaistīties, kļūt par sastāvdaļu šai krāsu dažādībai. Pasaule ir koša un skaista. Neviens negrib dzīvot pelēki bezkrāsainā pasaulē. Tieši tāpēc 26.februārī Izvaltas pamatskolā notika Krāsu parāde kā apliecinājums, ka dzīve ir krāsaina, un katrai krāsai ir sava nozīme, savs skaistums. Katras klases un pirmskolas bērni bija padomājuši, kā prezentēt savu krāsu. Turpināt lasīt…

Sacenšas copētāji – Izvaltā tradīcija turpinās

5kopbildeIzvaltā lietas notiek, un nav laika skumt. Janvāris pagāja, absolventu vakara gatavošanās darbos, jau tuvojas forums un semināri, un apmācības, tomēr ir laiks ari iziet ārpus telpām. 2013. gadā aizsākām zemledus makšķerēšanas sacensību rīkošanu. Tagad tā ir tradīcija. Ar Krāslavas novada domes atbalstu nu jau notika trešās zemledus makšķerēšanas  sacensības „Izvalta 2015”. Pavasarīga saulīte, pieklājīga ledus kārta uz mūsu Sargavas ezera zilajiem ūdeņiem, sestdien, 21. februārī vienkopus pulcēja 29 zvejniekus. Turpināt lasīt…