Daudzfunkcionālais centrs Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Mainīties pašiem! (2009-2010), Turpini mainīties! (2012-2013), Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Grāveru pagastā (2013).

Mērķis: Veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos kopienas attīstībā, veidot stabilas partnerības starp pašvaldību, izglītības un kultūras iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām projekta darbību ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītībā, nodarbinātības un sociālajā jomā Aglonas novadā, turpinot skolas kā daudzfunkcionālas kopienas centra sabiedrisku attīstību Grāveru ciemā.

Galvenie darbības virzieni:

Centram ir raksturīgas daudzpusīgas aktivitātes – apmācības dalībniekiem sabiedrību izglītojošos pasākumos (datorkursos, angļu valodā un uzņēmējdarbībā), interešu izglītības – amatnieku darbnīcas, deju un teātra nodarbības, vasaras dienas nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm, organizēta jauniešu darbošanās vācot un noformējot materiālus par pagasta un skolas vēsturi un muzeja izveidošana.

Izveidoti un uzstādīti  trīs informācijas stendi no koka materiāla ar nelielu jumtiņu, soliņi un miskastes visā pagasta teritorijā. Kopā ar brīvprātīgajiem noorganizēta talka, kuras laikā tika sakopts  ciems.

 Partneri: biedrība „Mēs Grāveriem”

Kontakti: 1108ip@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Grāveros beigušies klūgu pinēju kursi

maijs„Kopā sanākot, bija interesanti uzzināt, cik tas ir viegli!” „Mēs bijām gatavi mācīties.” Tādas bija atziņas pēc kursiem, kuru nodarbības vadīja Latgalē labi zināms keramiķis un klūgu pinējs Valdis Grebežs. Viņš mums izstāstīja par materiālu sagatavošanu tehnoloģiju un pīšanas pamatiem. Dalībnieki cītīgi strādāja un katrs aiznesa mājās nopītu groziņu. Paldies pīšanas meistaram, kurš ar savu darbu veido apkārtējo cilvēku gaumi un saglabā tradīcijas. Tā sabiedrībai ir vērtība.

Grāveru iedzīvotāji izmanto laiku lietderīgi

radosumsPateicoties SFL, Aglonas novadā  Grāveru pagastā dzīve palika jautrāka. Pēcpusdienā iedzīvotāji steidzās uz skolas pusi uz nodarbībām. Grāveru pamatskolā nodarbības notiek katru dienu , kā arī brīvdienās. Angļu valodas nodarbības kursanti mācās sazināties angliski dažādās sadzīves situācijās, teātra pulciņa nodarbībās- gatavojas izklaidēt kopienas iedzīvotājus plānotajos pasākumos, datorkursu apmeklētāji ir prasmīgi IT lietotāji, viņi prot veidot apsveikumus, afišas, fotoalbumus, prezentācijas, rediģēt foto, veikt elektroniskos maksājumus un daudz ko citu. Turpināt lasīt…

Masļeņica Grāveros

aprilis 115.martā Grāveru pagasts kopā ar  Grāveru pamatskolu  organizēja  Masļeņicas svinēšanu. Skolas  bērni kopā ar vecākiem varēja piedalīties zemledus makšķerēšanas sacensībās, visi uzvarētāji un dalībnieki tika apbalvoti. Bija organizēta vizināšanās ar ragaviņām, konkursi un stafetes. Pēc tradīcijas visus cienāja ar pankūkām un karstu tēju. Pasākuma gaitā bija iespēja visiem dalībniekiem  pavizināties ar zirgu. Turpināt lasīt…

Grāveros aicina turpināt mainīties

Aglonas novada Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola sākusi jauna projekta „TURPINI MAINĪTIES!” īstenošanu, turpinot 2009.gadā iesākto līdzdalību iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”. No 2013.gada janvāra līdz novembra beigām daudzfunkcionāla sabiedriska centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības, uz kurām tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Piedāvājums ir plašs, tas balstās uz vietējo iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Šī projekta īstenotāji tic, ka daudzfunkcionālais centrs sniegs jaunas iespējas skolai, kā arī spēs uzlabot dzīves kvalitāti pagastā, tāpēc projekta komanda novēl visiem iedzīvotājiem interesi par vēl neapgūto, neatlaidību, savstarpējo cieņu un sapratni, nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem, kad kādam nepieciešams atbalsts, kāds uzmundrinošs vārds, padoms. Turpināt lasīt…

Grāveru sveiciens svētkos

Lai Ziemassvētki un jaunais gads ienes gaišu prieku jūsu sirdīs un piepildās sapņi un cerības ! Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova  Grāveru  pamatskolas  kolektīvs Turpināt lasīt…

Grāveri: Kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Lūk atbildes no Grāveriem. www.youtube.com/watch?v=H_i5YZFyILU

Grāveru skolai savs blogs

Skola izveidojusi savu blogu, un tas atrodas adresē: http://elfa-graveri.blogspot.com/

Radošas dienas Grāveru nometnē

Ak, vasara, vasariņa,                

Atnes prieku bērniem viņa.

Saules stari mīļi glāsta,

Saules bērni jautri stāsta…

Jūnija beigās jūlija sākumā Grāveros darbojās radoša nometne „Saules bērni”. Dienas tiešām bija karstas, jo tika piepildītas ar  visdažādākiem pasākumiem. Divdesmit bērni darbojās divās grupās (7-10  un 11-14 gadīgie) skolotāju Larisas Kizjalo un Nonnas Jakovļevas vadībā. Tika veidotas dažādas rotas, apgleznoti krekliņi, izgatavoti foto rāmīši. Turpināt lasīt…

Nepieciešams „Mainīties pašiem!” – nolēmuši Grāveros

Aglonas novadā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā novembrī uzsāka savu darbību daudzfunkcionālais sabiedriskais centrs. Centrs piedāvā visdažādākas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās izglītošanās pasākumos un apmeklē latviešu valodas kursus, deju, floristikas nodarbības, datorkursus, kā arī apgūst saskarsmes un lietišķās ētikas  psiholoģiju. Sievietes dzied ansamblī. Skolas muzejs krāj visdažādākus materiālus par skolas un pagasta vēsturi, tradīcijām. Priecājamies par šo iespēju atklāt šāda veida sabiedrisko centru mūsu skolā, kur katrs var iesaistīties sev tīkamā darbībā un attīstīt sevi, jo vispirms vajag mainīties pašam, un tad sāks mainīties dzīve tev apkārt.

Turpināt lasīt…