Gārsenes pamatskola kā daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta un pagasta attīstības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Kopā palīdzēsim viens otram (2009.-2010.), Kopā palīdzēsim viens otram (2012.-2013.), Man viņa ir visskaistākā…  (2013.).

 

Mērķis: Gārsenes pamatskolas veidošana par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta un pagasta attīstības centru. Vietējās kopienas aktivizēšana un iniciatīvas veicināšana.

Galvenie darbības virzieni:

Dažādas nodarbības plašam interešu lokam: novadpētniecības ekspedīcija, kokapstrādes nodarbības, informātika, kristīgo vērtību pulciņš, mājturības radošā darbnīca, vokāli instrumentālais ansamblis, saskarsmes psiholoģija, sporta pulciņš (trenažieri), volejbols, florbols, fizioterapija un logopēda pakalpojumi.

Nodrošināta pastāvīga kopienas attīstības centra darbība, organizētas arī bērnu vasaras nometnes, mākslinieku plenērs un aktivitāšu dalībnieku pieredzes braucieni uz citiem novadiem.

Nostiprināta materiāli tehniskā bāze: iegādāta un atjaunota kokapstrādes iemaņu apguves bāze, informātikas apguvei – datorkomplekti, dažāds inventārs sporta nodarbībām, mājsaimnieču darbnīcu funkcionēšanai, vokāli instrumentālā ansambļa vajadzībām, novadpētniecības ekspozīcijas izvietošanai, mākslinieku plenēra norisei.

Notikusi labiekārtošanas talka Gārsenes dabas takās un skolas bērnu spēļu un sporta laukumā, apvienojot kopienas dažādu grupu locekļus un sadarbības partnerus pagasta kultūrvides jautājumu risināšanā, iesaistot ne tikai iedzīvotāji (skolēni, vecāki, jaunieši, pensionāri, psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki un pacienti), bet arī novada pašvaldība, pagasta pārvalde, no pagasta ievēlētie deputāti novada domē, kā arī A/s Latvijas valsts meži un Z/s Tīreļi.

Partneri: Biedrība „Paspārne”

Kontakti: gar.psk@gmail.com

Visi projekta jaunumi:

Kopīgā darbā Gārsene kļūst aizvien skaistāka

Top kombinētās šūpoles bērnu spēļu laukumāGārsenes „mazais” projekts laikam beidzas kā viens no pēdējiem, bet mums ir attaisnojums. Ar biedrības „Paspārne” līdzdalību, Gārsene ieguva atbalstu Sorosa fonda Latvijā pilsoniskās līdzdalības projektā „Man viņa ir visskaistākā…” Jau mūsu projekta nosaukums liecina, ka tas ir veltīts Gārsenes veidošanai par mums visskaistāko un mīļāko vietu, un par to jārūpējas no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Praktiski projekts izpaudās vairāku talku organizēšanā pagasta centra un Gārsenes taku sakopšanā, kā arī bērnu spēļu laukuma renovācija pie pils. Turpināt lasīt…

Gārsenes gaisma Latvijai

Piemiņas vieta Augškurzemes partizānu pulkamMūsu pulciņš auga ar katru minūti. Pievienojās jauni un veci, mūsu rindas papildināja atnākušie Sorosa fonda Latvijā projekta „Kopā palīdzēsim viens otram” sporta un informātikas aktivitāšu dalībnieki. Ja kādam līdzi nebija svece, tad tās krietnā daudzumā piedāvāja novada kultūras darba vadītāja Kristiāna. Kāpēc mēs pulcējamies? 11.novembra tumšā vakarā gārsenieši, kā īsti sēļi, piedalījās akcijā „Sēlijas gaisma Latvijai”. Turpināt lasīt…

Man viņa ir visskaistākā…. – Gārsene

Top tiltins uz saliņuGārsene šogad piedalās divos SFL atbalstītos projektos. Lielajā projektā „Kopā palīdzēsim viens otram” iesaistījušies daudzi gārsenieši un novada ļaudis. Viņiem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un nodarbībās. Ar biedrības „Paspārne” līdzdalību Gārsene ieguva atbalstu arī SFL pilsoniskās līdzdalības projektu konkursā ar projektu „Man viņa ir visskaistākā…” Projekta lielais mērķis ir savas kopienas aktuālu jautājumu risināšanā iesaistīt visplašāko dažādu kopienas grupu piedalīšanos. Turpināt lasīt…

Raibās dienas Gārsenes pamatskolā

nometneParasti vasarā skolas apklust, sākas brīvlaiks gan skolotājiem, gan skolēniem. Tikai tajās skolā, kur pašvaldībām izdevies sagrabināt naudiņu remontiem, ieklaudzas kāds āmurs un iesmaržojas krāsas. Mūsu skolā tā nav – ja ziemā Gārsenes pilī gaisma nenodzisa, tad tagad tā ir čalu pilna kā mācību laikā. Pateicoties SFL projektam, varam organizēt divas vasaras dienas nometnes bērniem „Raibās dienas”. Turpināt lasīt…

Gārsenes pamatskolas projektā pieaug dalībnieku skaits

marts73 gadi, 71 gads, 70 gadi – Jūs domājat, ka iet runa par pensionāru klubiņu? Nē, es uzskaitu tikai dažas no cienījamām trenažieru pulciņa dalībniecēm! Tas tiešam ir vēl viens veiksmes stāsts, jo plānojot šo aktivitāti, nebijām īsti pārliecināti par iespējamo atsaucību. Projekta pirmajā kārtā uz trenažieru nodarbībām nāca tikai jaunieši. Šoreiz mēs ar prieku bijā spiesti veidot trīs grupas – jaunieši, vīri spēka gados un cienījamās dāmas. Dalībnieku skaits aug ar katru nodarbību – gan projekta komandas mudināti, bet visbiežāk – esošo dalībnieku aicināti nāk arvien jauni interesenti.

Turpināt lasīt…

Gārsenes pilī gaisma atkal nenodziest

Aizkavējies novada pašvaldības kultūras un izglītības komitejas sēdē, steidzos tikties ar mājturības darbnīcu dalībniecēm. Jau no attāluma sirdi sildīja gaisma pils logos, bet tad, atverot skolas plašākās telpas durvis, mani sagaida smaidīgas, darbīgas, ar krāsām mazliet notriepušās 28 aktivitātes dalībnieces!!! Tādi patīkami pārsteigumi un dalības rekordi ir katru šīs nedēļas dienu. Vairākās aktivitātēs dalībnieki dalās grupās, jo trenažieru zāle vai informātikas kabinets nespēj uzņemt visus dalībniekus vienlaikus. Patīkamas rūpes būs palīdzēt tikt pie instrumentiem 15 ģitārspēles gribētājiem. Priekšā vēl visu iecienītā saskarsmes psiholoģijas nodarbība, vīri ķersies pie kokapstrādes instrumentiem, bet sestdien fizioterapijas nodarbības notiks kultūras namā, jo pils zāle kuplajam dalībnieču pulkam par šauru. Turpināt lasīt…

Gārsenē ir ar ko lepoties

Novadi mācās cits no cita, un labās pieredzes izplatās.  Aknīstes novada ļaudis ar lepnumu viesiem, šoreiz Aglonas pašvalsības vadītājiem, rāda arī Gārsenes skolas veikumu, veidojot skolu par vietējās kopienas resursu centru. Vairāk lasiet “Brīvās Daugavas” publikācijā. Garsene-junijs

Ieguldītais turpina strādāt

“Aknīstes novada skolas gatavas jaunajam mācību gadam,” tā mums ziņo laikraksts “Brīvā Daugava”, pie viena pastāstot jaunas labas ziņas par Gārsenes un Asares pamatskolām, mūsu iniciatīvas dalībniekiem. Abu skolu pedagogi atzīst, ka Sorosa fonda – Latvija ietvaros iegādātās lietas – trenažieri, mājturības un amatniecības kabinetu iekārtojums, spēles un citas, turpinās padarīt skolēnu ikdienu interesantāku un mācību darbu kvalitatīvāku.  Turpināt lasīt…

Atsākas projekta nodarbības Gārsenē

Sorosa fonda Latvijā  projektam Gārsenes pamatskolā „Kopā palīdzēsim viens otram” vasara, ņemot vērā skolas darba specifiku, bija it kā  atslodze attiecībā uz pulciņu nodarbībām. Darbojās tikai daži no 12 pulciņiem. Taču daudzi mazie gārsenieši atcerēsies vasaras vidu kā jautru piedzīvojumu vasaras dienas nometnē „Saulesstari”. Šī nometne bija iecere, pirmkārt, palīdzēt pagasta maznodrošināto ģimeņu bērniem pilnvērtīgi un saturīgi pavadīt 2 nedēļas vasaras vidū. Nometnes dalībnieku sarakstu saskaņojām ar Aknīstes novada pašvaldības sociālo dienestu. Ar septembri projekta ietvaros atsākas dažādas nodarbības un pulciņi. Turpināt lasīt…

Saulesstaru vasara Gārsenē

Strauji tuvojas rudens, bet karstā vasara liek atcerēties spilgtākos notikumus. Daudzi mazie gārsenieši atcerēsies vasaras vidu kā jautru piedzīvojumu. Projekta „Kopā palīdzēsim viens otram” ietvaros no 7. līdz 23.jūlijam darbojās vasaras dienas nometne „Saulestari”. Šīs nometne bija lieliska iespēja satikties, kontaktēties, darboties dažādās nodarbībās, attīstīt radošo domāšanu un palīdzēt viens otram. Nometnē darbojās dažāda vecuma bērni un tas ļoti labi veicināja saprašanos un izpalīdzēšanu draugam. Turpināt lasīt…