Dunavas pamatskola – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru (2009.-2010.), Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana (2012.-2013.), Nāc, darbojies „Pavadiņā” un dzīvo labāk! (2013) un Iekrāsojam mūsu vasaru!   (2013.).

 

Mērķis: uzlabot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijā, efektīvi izmantojot vietējos resursus. – attīstīt Dunavas pamatskolas kā daudzfunkcionāla centra darbību, uzlabot izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, pilnveidot un dažādot sabiedrisko resursu centra piedāvājumu iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras un sociālajā jomās, uzlabot sadarbību starp skolu, ģimeni, sabiedrību, radīt iedzīvotājiem iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Galvenie darbības virzieni:

Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem, labiekārtojot radošās attīstības telpu un organizējot apmācības bērniem un vecākiem „Kā attīstīt bērnu radošās spējas”.

Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā un sava mazā biznesa uzsākšanā. Tiek organizētas moduļu tipa apmācības grupās un individuālas konsultācijas, attīstot efektīvas mājsaimniecības iemaņas, tiek nodrošināta izpratne par pašnodarbinātas personas darbību, sava biznesa uzsākšanu.

Sociālo pakalpojumu paplašināšana un centra atbalsts uzņēmējdarbībai – mazā biznesa atbalsta punkta izveide, aprīkojuma uzlabošana Sabiedrisko resursu centra darbības paplašināšanai, mājturības kabineta pielāgošana iedzīvotāju vajadzībām un modernizēšana un centra apmācību telpas aprīkojuma papildināšana. Ikvienam pieejama šujmašīna un palīdzība pārtikas sagatavošanā ziemai.

Mazā biznesa praktiskā skola „No idejas līdz prasmēm” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, ar mērķi attīstīt iedzīvotāju prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanā, attīstīt radošo domāšanu, apgūt jaunas prasmes, ģenerēt idejas un zināt, kā tās īstenot, būt konkurētspējīgam mainīgos apstākļos.

Ir pieprasījums pēc austām prievītēm, grāmatzīmēm, jostām, tautiskām somiņām pie tērpa, dekoratīvajiem spilventiņiem un citiem rokdarbiem. Lai paplašinātu preču sortimentu un uzlabotu to kvalitāti, ir iegādātas dažāda izmēra galda stelles, materiāli – dzija, diegi u.c. No darbiem tiks veidota izstāde, tie izmantoti pašu vajadzībām un pārdoti.

Partneri: Dunavas pagasta biedrība „Dunavietis” un biedrība „Pavadiņa”

Kontakti: astra_liopa@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 4 no 4

Turpinās attīstīt Dunavas skolu kā daudzfunkcionālu kopienas centru

Jēkabpils novada pašvaldībā sākusies projekta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana” īstenošana, kura ietvaros tiks turpināts iniciatīvas 1. kārtā uzsāktais darbs. Projekta aktivitātes piedāvās daudzveidīgas iespējas dažāda vecuma cilvēkiem – no pirmsskolas vecuma līdz pensionāriem, sekmēs sadarbību, veicinās prasmes, kas paaugstina nodarbinātības potenciālu. Turpināt lasīt…

Iedvesmojoši stāsti par mazo skolu attīstības modeļiem

Mazo skolu liktenis – slēgšana vai izdzīvošana – vēl joprōjām ir aktuāls jautājums.  Pārmaiņu skolu pieredze piedāvā trešo scenāriju – mazās skolas attīstības modeļus, kuri katrā vietā ir atšķirīgi, jo ir atšķiras skolas un kopienas atrašanās vieta, vide, pieejamie resursi un cilvēku vajadzības. Par to, kādus variantus izvēlējušās Brocēnu un Jēkabpils pašvaldības un kā strādā Gulbenes novada Tirzas pamatskola, vairāk stāsta NRA žurnālistes Aismas Orupes raksts. NRA-par skolam 08.2012

Dunavas centrs turpina augt

Labas ziņas pienākušas no Dunavas. Balstoties uz “Pārmaiņu skolu” iniciatīvā veiktajām iestrādēm, dunavieši izveidojuši jaunu – Vides interpretācijas centru. Interesanti, ka telpu remontu veicis Armands Gurtais, kurš šīs prasmes apguvis SFL atbalstītā projekta ietvaros. Tas nozīmē īstu ilgtspēju. Vairāk par dunaviešu jaunumiem lasiet “Brīvās Daugavas” žurnālistes rakstā. Dunava-maijs

Dunavā top zaļā klase

Dienas patiešām paiet ļoti ātri, spēj tik visu padarīt. Mūsu skolā tuvojas noslēgumam Hipotēku bankas klientu kluba “Mēs paši” projektu konkursā atbalstītais projekts “Atpūtas vietas ierīkošana pie Dunavas daudzfunkcionālā centra“. Šī atpūtas vieta – nojume ar galdu un soliem – iecerēta arī kā zaļā klase. Gatavojamies tās atklāšanai. Turpināt lasīt…

Jaunas ēras sākums Dunavā

Laiks pēc projekta beigām daudziem Pārmaiņu skolu īstenotājiem, tai skaitā Dunavas skolas un pašvaldības cilvēkiem ir ļoti aktīvs, jo papildus darbam pašu skolās un centros iznāk piedalīties arī pasākumos, kuros iegūtā pieredze tiek piedāvāta plašākam cilvēku lokam. Paldies par mūsu uzaicināšanu pasākumos, jo pozītīvās emocijas dod spēku un iedvesmu jaunām idejām. Pēdējā laikā Dunavas pagasts ir aktivizējies un iedzīvotāju līdzdalība pasākumos ir palaielinājusies, kā arī pagasta pārvaldes vadītājs atbalsta visas aktivitātes, kas saistās ar izglītību. Tas nozīmē, ka ar šo projektu esam veicinājuši jaunas ēras sākumu. To uztver arī apkārtnes cilvēki un tas, ka šogad Tadenavā Raiņa muzejā būs Muzeju nakts, arī liecina par iniciatīvu pārtapšanu realitātē. Jaukas brīvdienas. Ar cieņu, Gunta Dimitrijeva Projektu speciāliste Jēkabpils novada pašvaldībā

Dunava: Latvija tās ir mājas

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”  Latvija  ir mājas, kur dzīvo vectēvs un vecmamma, mājas ir tā vieta, kur runcis ķēķī pa kājām pinas, kur dārza bumbierē putnu būris….www.youtube.com/watch?v=oIgj2qVr3JQ

Dunavas pamatskolā rosība nerimst arī vasarā

Projekta Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” ietvaros 6. jūlijā tika uzsāktas praktiskās apmācības, kurās varēja pieteikties ikviens Dunavas pagasta iedzīvotājs. Apmācībās skolotāja U. Auzāna, kurš sastādīja apmācību programmu, vadībā iedzīvotāji apgūst mājokļa remontam nepieciešamo darbu iemaņas. Projekta gala rezultātā tiks izveidots un labiekārtots Sabiedrisks resursu Centrs, lai sniegtu atbalstu vietējās kopienas stiprināšanai izglītībā un nodarbinātībā. Mācības notiek šajā jaunizveidojamā Centrā, uz kuru pēc apmācību pabeigšanas tiks pārvietota Dunavas bibliotēka.

Turpināt lasīt…

Vasaras akadēmija Dunavā

Jēkabpils novada Dunava pamatskola, kā viņi paši to saka, cenšas atrast veidus, kā atrast jaunu seju vietējai skolai, kā lietderīgi izmantot samērā jauno un izremontēto skolu, kā padarīt to noderīgāku visiem vietējās sabiedrības cilvēkiem. Viens no veidiem, kā vairot skolā dzīvību, bijusi tikko notikusī Vasaras akadēmija – vasaras nometne Dunavas bērniem, kurā divas nedēļas interesantām nodarbēm pilnas dienas vadīja bērni no 2. līdz 8. klasei. Iepriekšējā vasaras nometne Dunavā bijusi pirms 15 gadiem, tāpēc šī paaudze saka – pie mums nekad nekas tads nav bijis.

Vairāk par Vasaras akadēmiju un dunaviešu tālākajiem plāniem variet izlasīt laikraksta “Brīvā Daugava” 19. jūnijā publicētajā rakstā vai arī sazinoties ar pašiem projekta īstenotājiem.

Vasaras akadēmija Dunavas pamatskolā

Projekta ”Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” ietvaros no 31. maija līdz 11. jūnijam Dunavas pamatskolā notika Vasaras akadēmija, kurā piedalījās 23 skolēni. Desmit dienas bērniem bija lieliska iespēja lietderīgi, radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku, pilnveidoties garīgi un fiziski, attīstīt prasmes darboties individuāli, grupā un kolektīvā, kā arī iegūt jaunus draugus.

Sporta dienā skolotāja U. Auzāna vadībā skolēni apguva florbola, novusa, galda tenisa spēles pamatus, notika šautriņu mešanas turnīrs. Ikviens varēja pamēģināt projekta ietvaros iegādātā velotrenažiera darbību un pārbaudīt pulsa un citu medicīnisko parametru atkarību no slodzes. Turpināt lasīt…