Dunavas pamatskola – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru (2009.-2010.), Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana (2012.-2013.), Nāc, darbojies „Pavadiņā” un dzīvo labāk! (2013) un Iekrāsojam mūsu vasaru!   (2013.).

 

Mērķis: uzlabot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijā, efektīvi izmantojot vietējos resursus. – attīstīt Dunavas pamatskolas kā daudzfunkcionāla centra darbību, uzlabot izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, pilnveidot un dažādot sabiedrisko resursu centra piedāvājumu iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras un sociālajā jomās, uzlabot sadarbību starp skolu, ģimeni, sabiedrību, radīt iedzīvotājiem iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Galvenie darbības virzieni:

Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem, labiekārtojot radošās attīstības telpu un organizējot apmācības bērniem un vecākiem „Kā attīstīt bērnu radošās spējas”.

Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā un sava mazā biznesa uzsākšanā. Tiek organizētas moduļu tipa apmācības grupās un individuālas konsultācijas, attīstot efektīvas mājsaimniecības iemaņas, tiek nodrošināta izpratne par pašnodarbinātas personas darbību, sava biznesa uzsākšanu.

Sociālo pakalpojumu paplašināšana un centra atbalsts uzņēmējdarbībai – mazā biznesa atbalsta punkta izveide, aprīkojuma uzlabošana Sabiedrisko resursu centra darbības paplašināšanai, mājturības kabineta pielāgošana iedzīvotāju vajadzībām un modernizēšana un centra apmācību telpas aprīkojuma papildināšana. Ikvienam pieejama šujmašīna un palīdzība pārtikas sagatavošanā ziemai.

Mazā biznesa praktiskā skola „No idejas līdz prasmēm” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, ar mērķi attīstīt iedzīvotāju prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanā, attīstīt radošo domāšanu, apgūt jaunas prasmes, ģenerēt idejas un zināt, kā tās īstenot, būt konkurētspējīgam mainīgos apstākļos.

Ir pieprasījums pēc austām prievītēm, grāmatzīmēm, jostām, tautiskām somiņām pie tērpa, dekoratīvajiem spilventiņiem un citiem rokdarbiem. Lai paplašinātu preču sortimentu un uzlabotu to kvalitāti, ir iegādātas dažāda izmēra galda stelles, materiāli – dzija, diegi u.c. No darbiem tiks veidota izstāde, tie izmantoti pašu vajadzībām un pārdoti.

Partneri: Dunavas pagasta biedrība „Dunavietis” un biedrība „Pavadiņa”

Kontakti: astra_liopa@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 2 no 4

Dunavas bērniem jauna vieta pasaules iepazīšanai un rotaļām

rotalu lauk 1Vasara ir atvaļinājumu un brīvdienu laiks. Vasara arī patīkamu pārmaiņu un labo darbu laiks. Šovasar mazajiem dunaviešiem un viņu vecākiem priecīgs notikums – labiekārtots bērnu rotaļu laukums. Šūpolēm un slidkalniņam pievienojusies smilšu kaste ar vāku, ko viegli pārveidot par soliņiem abos galos. Viss laukums iežogots ar gaumīgu koka sētu, lai mazie justos drošībā. Šo lielisko darbu paveica vīri uzņēmēja Anda Timofejeva vadībā. Andis, starp citu, mūsu skolas absolvents, tāpēc mums īpaši silti ap sirdi, ka labiekārtošanas darbos piedalās bijušie mūsējie. Turpināt lasīt…

Dunavieši dodas ekskursijā uz Rīgu

eks1Jau vairāk kā desmit gadus dunavieši vasarā kuplā pulkā dodas kopīgā ekskursijā. Iepazītas un apskatītas daudzas skaistas vietas Latvijas novados, šoreiz tika mērots ceļš uz Rīgu. Kā nekā – Rīga šogad Eiropas kultūras galvaspilsēta. Nolikuši malā nepadarāmos darbus, dažāda vecuma un dzimuma vietējās kopienas iedzīvotāji 16. jūlija agrā rīta stundā sēdās kaimiņpagasta lielajā autobusā, lai dotos smelties jaunus iespaidus un kaut nedaudz atvilktu elpu no ikdienas rūpēm. Turpināt lasīt…

„Smilšu laiks” Dunavā

DSC_1039Kad devītās klases skolēni vēl kārto skolas beigšanas eksāmenus, paši mazākie – pirmsskolas bērni radoši darbojas ar smiltīm – ne tikai spēlējas, bet mācās un izzina pasauli. Lūk, ko stāsta audzinātāja Aina Vēvere: „Kas ir smiltis? Protams, smilšu kūkas un sauļošanās. Cenšamies par smiltīm uzzināt vairāk, salīdzinot tās ar citiem izrakteņiem. Sākam ar to, ka datorā apskatām visu iespējamo par smiltīm. Bērniem ļoti patika lielie zīmējumi jūras krastā. Vislielākais pārsteigums tas, ka stikla ražošanā tiek izmantotas smiltis. Par to izvērtās vislielākā diskusija un bija visvairāk jautājumu. Turpināt lasīt…

Dunavas skolēni par tīru apkārtējo vidi

vides zGatavojoties Lielajai Talkai, martā Jēkabpils novadā tika norisinājās konkurss ”Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. Ikviens tika aicināts rakstīt ūdens lietošanas un citas pamācības, kā saudzēt apkārtējo vidi. Arī mūsu skolas 8.klases skolēni piedalījās konkursā un saņēma Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par visvairāk iesniegtajām pamācībām vienotā un acij tīkamā noformējumā. Turpināt lasīt…

Dunavas skolā darbi turpinās

Jauns gads sācies, un Dunavā daudzi iesāktie darbi turpinās. Rokdarbnieki biedrībās čakli strādā, mēs mazgājam iedzīvotājiem veļu un žāvējam ķirbjus un ābolus, šuvēja divas dienas nedēļā labo un pāršuj apģērbu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šis tomēr ir mierīgāks laiks. Ar bērniem gatavojamies mācību priekšmetu olimpiādēm un skatuves runas konkursam. Dunavas skola dzīvo.

Darbīgais oktobris Dunavas skolā

DSCN0583Pēc septembra, kad laukos prioritāte ir ražas novākšana, oktobris Dunavas skolā bijis rosīgs mēnesis. Ja paskatās kalendārā – 31 diena, bet tās pagāja vienā elpas vilcienā dažādās aktivitātēs. Darbojās skolas bērni, viņu vecāki, mājsaimnieces un bezdarbnieki, pensionāri un jaunieši. Dažnedažādās nodarbības mudināja piedalīties un baudīt brīnišķīgo rudeni gan dabā, gan smeļoties jaunas gudrības, sēžot skolas solā, gan praktiski darbojoties. Turpināt lasīt…

Dunavā auž jostas, prievītes un grāmatzīmes

aušanawKad lielākie rudens darbi padarīti, cilvēkiem laukos vairāk brīva laika, lai sanāktu kopā un sāktu „rokdarbu sezonu”. Biedrība „Pavadiņa” oktobra sākumā aicināja interesentus apgūt ko jaunu – jostu, prievīšu un grāmatzīmju aušanu. Kaimiņpagasta skolotājas Anitas Vērdiņas vadībā aizritēja pirmās mācību stundas, jo biedrības rokdarbniecēm šī nodarbe ir jauna pieredze, kas vispirms jāapgūst pašām, lai darinātu skaistus darbus un vēlāk prasmi nodotu citiem. Turpināt lasīt…

Dunavieši meklē iedvesmojošus paraugus

DSC_9759Grupa dunaviešu, kuri uzsākuši mācības uzņēmējdarbības pamatu apguvē, un citi interesenti, oktobra sākumā devās braucienā ar mērķi iepazīties ar diviem darbības jomu ziņā atšķirīgiem saimniekošanas veidiem. Saulaino un krāsaino rudens rītu vispirms baudām Asares parkā. Mūs sagaida parka labais gariņš Gita Liepa. Staigājot pa rūpīgi kopto parku, apskatām saules, ēnu un vecmāmiņas dobi. Daudzu augu krāšņuma laiks jau pagājis, tomēr plāksnītes ar nosaukumiem liecina, cik daudz dažādu puķu, augu un koku te ir. Ielūkojamies arī luterāņu baznīcā, kuras krāšņās logu vitrāžas atjaunotas ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Salabots jumts, un tas ir garants baznīcas saglabāšanai. Lai arī draudze nav liela, divreiz mēnesī tā pulcējas uz dievkalpojumu. Turpināt lasīt…

Ciemiņu nedēļa Dunavā

Vienmēr prieks uzņemt ciemiņus, kuri mēro tālu ceļu pie mums uz Dunavu. Mūs silda doma – ja brauc, tātad pie mums ir ko redzēt, ar kaut ko esam īpaši. Iepriekšējā nedēļa patiešām bija ciemiņu un ciemošanās nedēļa. Pirmdien līdz tumsiņai runājāmies ar SFL pārstāvjiem un iniciatīvas izvērtējājiem, trešdien bijām aizbraukuši uz Jersiku lūkot, kā viņiem sokas ar projekta darbiem, smelties idejas. Ceturtdien uzņēmām nopietnu komisiju, jo Jēkabpils novads piedalās konkursā “Eiropas gada pašvaldība – 2013”. Rādījām un stāstījām par ieguvumiem projektos, par to, kā dzīvo Dunavā un daudz dara, lai vietējiem te būtu daudzas iespējas gan izglītoties, gan saņemt sociālos pakalpojumus utt. Un mums patīk tas, ko mēs darām. Jauku nedēļu vēlot, Astra Liopa, projekta vadītāja

Dunavā mācās saglabāt vitamīnus ziemas periodam

Kad vasara nobriedinājusi dāsnas dārza veltes, sievām pieņemts lūkot vismaz daļu no šīs gardās bagātības pataupīt konservos ziemai, lai vitamīni nav jāpērk aptiekā. Konservēšana šajā laikā notiek vai katrā kārtīgā lauku mājā, un tas tiek darīts arī lauku skolās, bet Dunavas pamatskolā konservēšana šogad notiek ar īpašu vērienu: šeit notiek semināri, kuros māca konservēt tiem, kuri vēlas iemācīties, bet vietējās entuziastes labprāt mēģina apgūt ko jaunu un apmainās ar receptēm. Vairāk lasiet http://www.delfi.lv/novados/jekabpils-novads/dunavas-pagasts/zinas/dunava-macas-saglabat-vitaminus-ziemas-periodam.d?id=43554857