Dunavas pamatskola – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru (2009.-2010.), Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana (2012.-2013.), Nāc, darbojies „Pavadiņā” un dzīvo labāk! (2013) un Iekrāsojam mūsu vasaru!   (2013.).

 

Mērķis: uzlabot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijā, efektīvi izmantojot vietējos resursus. – attīstīt Dunavas pamatskolas kā daudzfunkcionāla centra darbību, uzlabot izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, pilnveidot un dažādot sabiedrisko resursu centra piedāvājumu iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras un sociālajā jomās, uzlabot sadarbību starp skolu, ģimeni, sabiedrību, radīt iedzīvotājiem iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Galvenie darbības virzieni:

Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem, labiekārtojot radošās attīstības telpu un organizējot apmācības bērniem un vecākiem „Kā attīstīt bērnu radošās spējas”.

Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā un sava mazā biznesa uzsākšanā. Tiek organizētas moduļu tipa apmācības grupās un individuālas konsultācijas, attīstot efektīvas mājsaimniecības iemaņas, tiek nodrošināta izpratne par pašnodarbinātas personas darbību, sava biznesa uzsākšanu.

Sociālo pakalpojumu paplašināšana un centra atbalsts uzņēmējdarbībai – mazā biznesa atbalsta punkta izveide, aprīkojuma uzlabošana Sabiedrisko resursu centra darbības paplašināšanai, mājturības kabineta pielāgošana iedzīvotāju vajadzībām un modernizēšana un centra apmācību telpas aprīkojuma papildināšana. Ikvienam pieejama šujmašīna un palīdzība pārtikas sagatavošanā ziemai.

Mazā biznesa praktiskā skola „No idejas līdz prasmēm” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, ar mērķi attīstīt iedzīvotāju prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanā, attīstīt radošo domāšanu, apgūt jaunas prasmes, ģenerēt idejas un zināt, kā tās īstenot, būt konkurētspējīgam mainīgos apstākļos.

Ir pieprasījums pēc austām prievītēm, grāmatzīmēm, jostām, tautiskām somiņām pie tērpa, dekoratīvajiem spilventiņiem un citiem rokdarbiem. Lai paplašinātu preču sortimentu un uzlabotu to kvalitāti, ir iegādātas dažāda izmēra galda stelles, materiāli – dzija, diegi u.c. No darbiem tiks veidota izstāde, tie izmantoti pašu vajadzībām un pārdoti.

Partneri: Dunavas pagasta biedrība „Dunavietis” un biedrība „Pavadiņa”

Kontakti: astra_liopa@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Dunavas pamatskolā skatās „Aiz apvāršņa”, jo Dunavai jākļūst par vietu, kur labi dzīvot gan lieliem, gan maziem

12-2015-12015. gads Dunavas pamatskolā aizrit, īstenojot Lauku Partnerības „Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa”. Projekta mērķa grupa ir 1.- 9. klašu skolēni, arī daži pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Dalībnieki vietējā koordinatora Uģa Vārslavāna vadībā vispirms apzināja vietējās vērtības, vasarā radošo nodarbību ciklā „Skaties tālāk!” apguva alpīnisma pamatus, vēroja putnus, iepazina ievērojamākās vietas pagastā, ievingrināja rokas dekupāžā un citās nodarbībās. Augustā centīgākie devās ekskursijā uz Madonu. Turpināt lasīt…

Dunavas pirmklasniece Estere piedalās video apsveikuma „Latvijai 97! Vārdi” veidošanā

DSC_745231.oktobrī Dunavas pagasta bibliotēkā valdīja rosība. Šeit Latvijas Televīzijas projekta ietvaros tika filmēts apsveikuma klips, kas veltīts Latvijas Republikas 97. proklamēšanas gadadienai. Jau ceturto gadu producentu apvienība „HansaMedia” īsteno ideju apsveikt Latviju dzimšanas dienā, veidojot video sveicienu. Šogad radošā grupa  apsveikumu ”Latvijai 97! Vārdi” veido kā veltījumu latviešu literatūrai, valodai, grāmatniecībai, bibliotēkām un pirmklasniekiem. Iecere – 97 bibliotēkas dažādās Latvijas vietās, 97 grāmatas, kas izdotas laikā no 1918. līdz 2015. gadam, 97 pirmklasnieki, kas lasa fragmentu no grāmatas 18. lappuses. No dažādiem vārdiem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls Bankovskis izveidos apsveikumu. Ilgtermiņa mērķis ir dokumentēt Latvijā dzīvojošus pirmklasniekus un grāmatas, kas simbolizē 97 gadus Latvijas vēsturē. Turpināt lasīt…

Dunavas pamatskolā runās un darbos apliecina vērtības

junijsMaija beigās Dunavas pamatskolā noslēdzās LP „Sēlija” projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikls „Vērtības”. Projekta koordinators Uģis Vārslavāns vēlreiz atsauca atmiņā, kas šajā laikā uzzināts, izpētīts, atklāts. Bija iepazīšanās ar biedrību „Dzīves prasme” un radoša nodarbība Anitas Ozoliņas vadībā, piedalīšanās teātra kopas „Sateka” mēģinājumā un saruna par teātra mākslu, un aktivitātes ar Silviju Krēsliņu. Indra Ruļuka veda neklātienes ceļojumā pa Dunavas ievērojamākām vietām, pastāstīja par šīspuses slavenākajiem cilvēkiem, viņu veikumu. Izzinot dabas bagātības, Kristīne Rubiķe rosināja uz sarunu par ūdeni, un kopīgi tika pētīts Daugavas ūdens piesārņojums, bet Aina Timofejeva atklāja dažus mazāk zināmus dzīves  faktus par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā, kā arī notika radošās darbnīcas. Gatavojoties cikla „Vērtības” noslēguma pasākumam, skolēni bija sagatavojuši katrs savu mājas darbu par šo tēmu. Turpināt lasīt…

Dunavā bērni veido savu Raiņa dzejas grāmatu

apr 2Aprīlī kā nekad agrāk bibliotēkā vislielākais pieprasījums bija pēc Raiņa bērnu dzejas grāmatām. „Puķu lodziņš”, Zirņa bērni”, kopoto rakstu sējums – šīs un citas grāmatas tika pārlapotas, lai ikviens sagatavošanas grupas un pamatskolas skolēns sameklētu kādu, viņaprāt, saistošāko un interesantāko dzejoli. Nākamais darbiņš – pārrakstīt to savā vislabākajā rokrakstā un rūpīgi uzzīmēt ilustrāciju. Ar vislielāko atbildības sajūtu visi veica šo uzdevumu, jo ilustrētie dzejoļi tika apkopoti un iesieti pašu izveidotā grāmatā „Raiņa dzeja”. Turpināt lasīt…

Tadenavā iestādīts ozols Raiņa 150 gadu dzimšanas dienai

Tadenava 12015. gads aizrit Raiņa zīmē, tāpēc mēs, dunavieši, esam pielikuši savu roku vēstures veidošanā – Tadenavā iestādījām ozoliņu Raiņa 150 gadu jubilejai. Vecais ozols, kas auga Varslavānu pļavā no Raiņa laika diemžēl nokaltis, bet nu augs jauns, lai godinātu mūsu novadnieku. 24. aprīlī Dunavas pamatskolas skolēni kopā ar Tadenavas bibliotēkas vadītāju Ainu Timofejevu devās uz Tadenavu. Raiņa dzimšanas diena tiks atzīmēta septembrī, bet kociņam līdz tam laikam kārtīgi jāieaug zemē. Turpināt lasīt…

Neklātienes ceļojums pa Dunavu – pievienojieties!

marts1Dzīvojam, mācāmies Dunavā, bet cik daudz zinām par sava pagasta vēsturi, ievērojamākiem cilvēkiem, piemiņas vietām, privātiem muzejiem – kolekcijām? Uz šiem jautājumiem skolēni atbildes meklēja kopā ar Indru Ruļuku – vienu no pagasta vēstures un kultūras mantojuma bagātību zinātājām. Neklātienes ceļojums sākās ar Dunavas centra vēstures izzināšanu. Mazākajiem atklājums, ka senāk te bijusi muiža Podunai, tās īpašnieks grāfs Plāters – Zībergs. Interesanti, ka no tiem laikiem saglabājušies pagrabi un „piena” ēka. Arī par stalto baznīcu savs stāsts. Vecāko klašu skolēni jau zina vēstīt, ka pirmā bijusi no koka, tikai vēlāk uzcelta mūra baznīca. Visos laikos svarīga izglītība. Dunavas pagastā savulaik bijušas vairākas skoliņas saimnieku mājās Līčos, Celminiekos, arī Daugavas skola. Izrādās, kādam skola bijusi  kaimiņu mājās. Turpināt lasīt…

Dunavā apzina vietējās vērtības

proj1Ar nodarbību ciklu „Vērtības” Dunavā uzsākts Lauku Partnerības „Sēlija” projekts „Aiz apvāršņa”. Aktivitātes uzsākot, dalībnieki, projekta koordinatora U. Vārslavāna rosināti, apzināja skaistāko un labāko dabā, notikumos, cilvēkos, savā ciematā. Nebija pārsteigums, ka bērni kā vērtības min Daugavu, ogu un sēņu bagātos mežus. Saistošākie notikumi: Līgo svētki pie Plostnieku pieminekļa, Dzejas dienas, Grāmatu svētki un daudzie pasākumi skolā. Sprieda arī par to, kā visvairāk pietrūkst Dunavā un ielūkojās nākotnē – ko paši gribētu izdarīt, kad izaugs lieli. Protams, arī bērnu sapnis ir asfaltēts ceļš un pat tilts pār Daugavu, iespēja uz vietas mācīties mūzikas vai mākslas skolā. Turpināt lasīt…

Atrast savu sirdslietu: dunavieši iepazīst U. Vārslavāna zvanu kolekciju

zvani 2Dunavā ir čakli rokdarbnieki, kas ada, tamborē, auž, pin, izšuj, darina rotaslietas, darbojas ar koku un savus darinājumus parāda izstādēs, bet šoreiz Dunavas pamatskolā atklāta skolas direktora Uģa Vārslavāna zvanu kolekcijas izstāde. Vispirms ar to iepazinās Rubeņos, tagad arī dunaviešiem iespēja apskatīt vairāk kā 200 dažādus zvanus un zvaniņus. Interese par tiem aizsākusies 1999.gadā, kad Prāgā nopirkts pirmais zvaniņš kā suvenīrs atmiņai no ekskursijas. Tā nu ik gadu kolekcija papildinās, jo Uģis pats ir liels ceļotājs, kā arī, zinot viņa aizraušanos, zvaniņus dāvina draugi, kolēģi, bijušie audzēkņi. Turpināt lasīt…

Novembra svētku nedēļa Dunavā

nov svDunavā atkal aizvadīta dažādiem pasākumiem bagāta Latvijas svētku nedēļa. Mārtiņdienā skolā notika tirdziņš, kurā ikviens varēja gan pārdot, gan pirkt. Jāteic, ka naskākie tirgoties gribētāji bija jaunāko klašu skolēni. Viņi kopā ar mammām bija sarūpējuši dažādus gardumus: kraukšķīgas vafeles, riekstiņus, sēnītes un vāverītes, skaisti garnētas ruletes gabaliņus, saldus un sāļus groziņus, saldējuma kokteili u.c. Pie viena otra pārdevēja izveidojās pat rinda, un vecākajam brālim vai māsai bija jāsteidz palīgā skaitīt naudu. Kārumus ātri izpirka, bet kokteilim ar skolas saimnieces palīdzību tika sarūpēts papildus „pievedums”. Piektās un septītās klases meitenes savukārt piedāvāja pašdarinātas rotaslietas un citus rokdarbus. Arī tiem bija piekrišana. Tirgošana un pirkšana noritēja tik azartiski, ka tika domāts par nākamo šāda veida pasākumu pirms Ziemassvētkiem. Turpināt lasīt…

Dunavas ūdenstornī atgriežas gailis

gailisVasaras beigās vairāk kā četrdesmit gadus vecais Dunavas ūdenstornis piedzīvoja remontu. Torni vienmēr rotājis gailis. Arī tam bija nepieciešamas pārvērtības. Sagaidot Miķeļdienu, skolā tika izsludināts zīmējumu konkurss- kādu to gribētu redzēt Dunavas jaunākā paaudze. „Klātienē” ūdenstorņa gailis vairākas dienas bija apskatāms bibliotēkas foajē. Tā necilais izskats iedvesmoja bērnus ķerties pie darba – zīmēt to un greznot spilgtās krāsās, kā arī pamatot savu izvēli. Konkursā piedalījās desmit skolēni, par veiksmīgāko tika atzīta 7.klases skolnieces Katrīnas Ērgles iecere: gaiļa vēders –zeltītā krāsā, sekste – sarkana, bet aste koša –  zila kā Daugava, sarkana kā Dunavas baznīca, zaļa kā meži. Turpināt lasīt…