Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā (2009.-2010.), Esam vienoti domās un darbos! (2012-2013), Labo darbu turpinājums Stabulniekos! (2013).

Mērķis:  Veicināt skolas kā daudzfunkcionāla centra attīstīšanos, sekmējot vietējo iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanu un sociālo pakalpojumu saņemšanu, tā mazinot sociālo un ekonomisko atšķirtību laukos.

Galvenie darbības virzieni:

Izveidot pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolu’’, kurā gan pieaugušie, gan bērni vakaros nāk kopā uz nodarbībām un apgūst vietējo speciālistu vadībā jaunas prasmes un iemaņas karvinga un enkaustikas tehnikā, saņem speciālistu konsultācijas. Bērni var sagatavoties mācību stundām, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, piedalīties kopīgos sporta un atpūtas pasākumos, radoši darboties un kopīgi izteikt priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai novada vadības grupai; tā kalpo arī kā veselīga dzīvesveida skola.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm (veļas mazgāšanas iespējas, mazgāšanās iespējas dušā), veikti remontdarbi veļas mazgāšanas – dušas telpā un veikti tās labiekārtošanas darbi un iegādāta veļas mašīna.

Iegādāts nepieciešamais inventārs, radošo darbu materiāli, pamatlīdzekļi sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolas nodarbībām’’.

Noorganizēta vasaras dienas nometni 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem ‘’Es vesels un videi draudzīgs’’.

Veicināta pagasta iedzīvotāju līdzdalība apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, panākta viņu līdzatbildība par to vidi, kas atrodas viņiem apkārt, un dota iespēja aktīvi līdzdarboties vides sakopšanā, talkā. Pašiem darot un plānojot, neradīsies vēlēšanās kaut ko lauzt, mēslot, bet priecāties par vēl vienu sakoptu stūrīti pagasta centrā. Īstenojot plānotās aktivitātes, kopīgi visiem darbojoties sakopta Stabulnieku pagasta apkārtne, savākti un utilizēti atkritumi, labiekārtota (izgatavoti un uzstādīti 2 soliņi) un apzaļumota pludmales volejbola laukuma apkārtne. Pēc talkas, noslēgumā kopīgi veikta darba izvērtēšana, ugunskura kurināšana un tējas vai kafijas dzeršana un desiņu cepšana.

Partneri: Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’

Kontakti: skaidritegrigale@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Veselīga dzīvesveida popularizēšana Stabulniekos turpinās

PC020746w26.novembrī pie mums notika meistarklases lekcija par veselīgu dzīvesveidu, zāļu tējām, dabas velšu sīrupiem, uzlējumiem un visu, kas ar to saistās. Šo meistarklasi vadīja dabas lietu pārzinātāja Zeltīte Kaviere. Ne tikai saistošais stāstījums, bet veselīgo uzlējumu un sīrupu degustācija ļāva aizdomāties par to, kā no dabas produktiem, kas mums aug apkārt pļavās, mežos, grāvmalās, mēs varam sagatavot veselībai noderīgas lietas. Nu, piemēram, nauduļa uzlējumi, klinģerīšu uzlējums, priežu pumpuri medū, ceļmallapu konfektes, pieneņu ziedu sīrups un medus – tie varētu būt neaizstājami palīgi mūsu imunitātes stiprināšanā. Turpināt lasīt…

Dravniekos darbojas un godina Latviju

Picture 006Dravniekos joprojām aktīvi darbojamies bērnu un pieaugušo ‘’vakara skolas nodarbībās’’. Turpinās radošās nodarbības, nūjošanas iesāktās tradīcijas, iedzīvotāji turpina saņemt  grāmatvedības konsultāciju pakalpojumus, bieži ciemos iegriežas psihologs, lai vienkārši aprunātos un sniegtu noderīgu padomu. Gan bērni, gan pieaugušie pēdējo divu nedēļu laikā aktīvi strādāja, lai radītu savu Latvijas karogu un savu Latviju. Darbā tika izmantota radošā fantāzija un dažādi materiāli. Turpināt lasīt…

Stabulniekos pareizā izvēle – veselīgs dzīvesveids!

DSC_0370Klāt rudens drēgnais laiks, bet darboties griba un radošais darba spars nav beidzies. Stabulniekos joprojām viena no devīzēm ir „Mēs par veselīgu dzīvesveidu!”. Lai uzzinātu vairāk, šī gada 8. oktobrī varējām izbaudīt ārstniecības augu pazinējas, veselīga dzīvesveida piekritējas un pirtslietu pārzinātājas Kristīnes Šišlovas radošo stāstījumu. Galvenā atziņa ir tā, ka „jāsakārto cilvēkam domas un galva, pozitīvi jādomā, un tad visas lietas parādīsies citādā gaismā, slimības atkāpsies”. Turpināt lasīt…

Enkaustika, simegrāfija un citi brīnumi Dravniekos

DSC05401Kad karstā vasara ir beigusies, un kokiem lapas sāk krāsoties jau rudenīgos – sarkanos, dzeltenos un oranžos – toņos, skolas gaiteņi ir pildījušies ar bērnu skaļajām balsīm, Dravniekos atsākas radošās nodarbes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēc vasarā notikušās nometnes ‘’Es vesels un videi draudzīgs!’’, bērniem ir ko pārspriest un dalīties pieredzē. Jaukas emocijas, radošs noskaņojums valda ikvakara nodarbībās, kad atkal tiek strādāts: ar enkaustikas gludekli – rudenīgos toņos top kļavu lapas, Turpināt lasīt…

Radošā nometne ‘’Es vesels un videi draudzīgs!’’ Stabulniekos

P7220360Pagājušajā nedēļā Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā īstenojās viena no ļoti gribētām aktivitātēm – vasaras nometne, kas pulcēja 20 bērnus vecumā no 9 – 13 gadiem. Savas radošo ideju izpausmes bērni sāka ar māla vēja zvanu darināšanu un roku nospieduma mālā veidošanu. Tā kā nometnes ideju pamata bija otreizējās parstrādes materiālu izmantošana sadzīvē un interjerā, tad tapa zīmuļu turētāji no latvāņiem, modeļi interjera priekšmetiem no vecām kartona kastēm (galdiņu un krēslu maketi, māju formas, torņi utml.), ziedi un kārbiņas no PET pudelēm, Turpināt lasīt…

Stabulniekos labie darbi turpinās!

junijsMūsu puses ļaudis turpina aktīvi darboties. Aktīvākās sievietes ne tikai apguvušas veselīga uztura mācību un pašas cepušas maizi, bet arī bijušas atpūtas un pieredzes apmaiņas seminārā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā. Uztura mācību un veselīga ēdiena noslēpumus radošās sievietes apguva SIA ‘’Cīši Gords’’ Vijas Ancānes vadībā. Saimniece meistarklases ietvaros stāstīja par maizi, veselīgu ēdienu, zāļu tējām. Nodarbību laikā notika diskusijas. Turpināt lasīt…

Dravniekos turpinās darbi

aprilis 1Dravnieku pamatskolā katru pirmdienu un trešdienu notiek gan ‘’bērnu vakara skolas’’, gan ‘’pieaugušo vakara skolas’’ nodarbības. Tiek apgūtas radošas idejas gan enkaustikas tehnikā, gan darbā ar dedzināšanas aparātiem kokam un ādai, gan artišoka tehnikā u.c. Trešdienu vakaros, kopā ar projekta direktora asistenti Āriju Puduli bērni arī nodarbojas sporta zālē ar sportiskajām aktivitatēm, pēc kurām vakarā tiek dzerta silta tēja un ēsts katru reizi cits ievārījums ar baltmaizi. Bērniem kopā sanākšana un brīvā laika pavadīšana ir emocionāls piedzīvojums. Turpināt lasīt…

Veselīgu sulu un augļu tūre Dravniekos

sulas w13.februārī, kopā sanākot gan lieliem, gan maziem uz ‘’vakara skolas’’ nodarbībam, tika spiesta burkānu un ķirbju sula. Visi baudījām veselīgo dzērienu un runājām par šīs sulas labajām īpašībām. Pieaugušo nodarbībās, tapa karvinga tehnikā grieztu augļu un dārzeņu kompozīcijas – kivi groziņi, apelsīnu sainīši ar meloņu pildījuma bumbiņām, gurķu un burkānu rozītes, no āboliem gatavoti putni un citas jaukas lietas. Pēc šo jauko lietu pagatavošanas visas garšīgās lietas tika nodegustētas kopā ar bērniem. Katrs varēja izteikt savas domas par to, kurš no izgrieztajiem darbiem bija vizuāli skaistākais un garšīgākais. Turpināt lasīt…

Dravnieku pamatskolā darbi un domas vienotas

Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā notiek aktīva darbošanās, kā jau to pasaka priekšā pats projekta „Esam vienoti domās un darbos!” nosaukums. „Bērnu vakara skolā” tiek veidoti gan radoši kreatīvās papīrmākslas darinājumi, gan enkaustikas izstrādājumi. Jau tapuši radoši apsveikumi un izdomas bagātas gleznas. Savukārt „Pieaugušo vakara skola” pulcē pagasta sievietes, kuras var atrast laiku sev, atpūtai, radošo ideju realizācijai, un kurām rūp gan jaunu prasmju un iemaņu apgūšana, gan savu bērnu racionāla brīva laika pavadīšana. Turpināt lasīt…

Dravniekos turpina strādāt

Izskatas, ka arī šī vasara Riebiņu novada Dravniekos bijusi darbiem bagāta. Un ne tikai vasara; ap skolu izveidotās biedrības “Atspulgs L” iegūtais finansiālais atbalsts ļauj īstenot nākamos soļus savas kopienas attīstībā vesela gada garumā; līdz ar to var darīt to, kas cilvēkiem patiesi vajadzīgs un iet pie dūšas. Nu, piemēram, “večerinku” rīkošana – jau pats vārds pasaka priekšā, kas tur kas labs gaidāms. Vairāk lasiet “Vietējās Latgales Avīzes” rakstā, ko pamanījām ar Letas gādību. Dravnieki-Riebini-2011 augusts