Briežuciema pamatskola kā daudzfunkcionāls resursu centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija (2009.-2010.), Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra tālākattīstība – vīzija, iespējas, risinājumi (2012-2013), Satiekamies kāpnēs! (2013), E-veikala izveide Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai, popularizēšanai (2013), Pepijas Garzeķes vasaras skola Briežuciemā (2013).

Mērķis: perspektīvā pārveidot Briežuciema pamatskolas iestādi par daudzfunkcionālu, plašai sabiedrībai pieejamu informatīva, konsolidējoša, izglītojoša rakstura centru. Organizējot dažāda rakstura izglītojošus pasākumus plašai mērķauditorijai, tika uzkrāta pieredze un auklētas idejas skolas darbībai nākotnē, veicināta pilsoniskā līdzdalība un radīta iespēja līdzdarboties  vietējiem iedzīvotājiem pagasta dzīves vides uzlabošanā; sadarbības tīkla stiprināšana starp NVO, pagasta pārvaldi, vietējo skolu un iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni:

Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra kapacitātes stiprināšana – pieredzes apmaiņas brauciens uz Dagdas novada Bērziņu pagasta Brīvā laika pavadīšanas centru „Upmalas”, tālākizglītības kursi – angļu valodas kursi skolotājiem, semināru apmeklēšana, sadarbības tīkla lokālā mērogā veidošana.

Kvalitatīvas izglītības, t.sk. interešu izglītības, mūžizglītības, saturīgas brīvā laika pavadīšanas pieejamības veicināšana Briežuciema pagasta iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem, senioriem u.c: datornodarbības senioriem, logopēda konsultācijas skolēniem, ielu  vingrošanas laukuma labiekārtošana pie Briežuciema pamatskolas, sporta laukuma atjaunošana,  Ceļu satiksmes pilsētiņas izveide uz asfalta – drošai un radošai ceļu satiksmes noteikumu apguvei sākumklašu skolēniem,  izglītojošas vasaras skolas organizēšana bērniem, lasīšanas motivēšanas konkursa organizēšana 1.-5.klašu skolēniem, jauniešu dienas „Tici sev!” organizēšana.

Lokālā amatniecības un tūrisma centra izveide skolas telpās. Centra darbības nodrošināšana – kokapstrādes darbgaldu iegāde, to pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, līmspīļu izgatavošana kokapstrādes nodarbību ietvaros, velobrauciena organizēšana jauniešiem, ekskursija 26 senioriem – pa velobrauciena maršrutu, bet ar autobusu, Briežuciema pamatskolas un Balvu Tūrisma centra sadarbības veicināšana, vietējā tūrisma maršruta kopīga izstrāde,aušanas nodarbības.

Briežuciema pagasta centra pašvaldībai piederoša divstāvu dzīvojamā mājas kāpņu telpas remonts, kurā atrodas dzīvokļi, Latvijas Pasts un Briežuciema pamatskolas kokapstrādes darbnīcas. Remonts tapa kā Briežuciema pamatskolas, Briežuciema pagasta pārvaldes, Briežuciema pagasta bibliotēkas, Latvijas Pasta un vietējo iedzīvotāju sadarbības rezultāts.

Sadarbībā ar  Baltinavas novada biedrību „Sukrums” un Briežuciema pamatskolu izveidots e-veikals amatnieku preču pārdošanai, tādējādi veicināt mazo uzņēmējdarbību Latvijas laukos. Plānotie preces/pakalpojuma pārdevēji ir apmēram 8  Briežuciema pagasta amatnieki – audēja, zeķu adītāja, slotu sējējs, vaska sveču gatavotājs, pērļotājas, kokapstrādes meistari.

Kvalitatīvu agrīnas attīstības un izglītības iespēju radīšana Briežuciema bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem, kuriem vasaras periodā nav iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodrošinot regulāras radošās nodarbības, koriģējošās vingrošanas kursus, iesaistot vecākus darbā ar bērniem, izglītojot nodarbību vadītājus, pedagogus, vecākus.

 

Partneri: Briežuciema pagasta biedrība „Saulessvece”

Kontakti: locmelesilvija@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Katrīnas dienas tirdziņš Briežuciema skolā

IMG-20151127-WA0029Briežuciemā gandrīz viss pa vecam. Darbojamies, strādājam, mācāmies kopā ar bērniem. 30. novembrī skolā tika iededzināta pirmā Adventes svece ar domu – domāt labas domas, darīt labus darbus, uz naidu atbildēt ar labu, tā kopā pārveidojot pasauli, visiem kopā un katram atsevišķi. Savukārt 27. novembrī Briežuciema pamatskolā notika Katrīnas dienai veltīts tirdziņš, kurā skolēni pārdeva pašu ražotās un gatavotās preces. Katrīndienas tirdziņš ir viena no tradīcijām, kas skolā tiek kopta jau vairāk nekā 10 gadus. Šogad tirdziņu organizēja Skolēnu pašpārvalde. Interesenti varēja iegādāties ļoti dažādas un pat ekstravagantas preces un ražojumus. Turpināt lasīt…

Palīdzēt otram – tā nav ekstra: Briežuciemā talko

talkaŠī vasara mums Briežuciemā padevusies intensīva ar dažādām lieliskām aktivitātēm un atvaļinājumu neizjūtu. Viss ir saplūdis patīkamā darbīgā, ar bērnu čalām piepildītā laikā, kurā arī saules beidzot ir pārpārēm. Pie mums kārtīgi darbojas Mobilā riteņbraucēju brigāde, esam ciemojušies lieliskajās Kaldabruņās, kur bijusī skoliņa pārvērtusies par tik darbīgu, skaistu un dabīgu mājvietu vietējai kopienai, ka idejas un iedvesmu no viņiem var smelties kaudzēm. Un nekādu norādījumu no augšas – pašu iniciatīva, gribēšana, prasme darīt kopā un drosme  parādīt, ka lauki nav mirstošs dinozaurs, bet gan dzīvs un darbīgs organisms! Kopā ar savas skoliņas skolēniem esam bijuši talkā Baltinavas draudzes mājai sakraut malku šķūnī. Turpināt lasīt…

Briežuciemā saka: lai dzīvo bērni, un lai dzīvo radošās un uzņēmīgās skolas!

v3No 29.jūnija līdz 3.jūlijam Briežuciema pamatskolā notika radošā vides nometne “Indiāņu vasara”. 26 bērni un pusaudži vecumā no 8 līdz 14 gadiem mācījās gatavot lokus un bultas un mācījās šaut mērķī, gatavoja kukaiņu mājiņas, trušu māju, vēja zvanus no dabas materiāliem. Pētīja pļavu, darbojās ar mikroskopiem, devās nakts pārgājienā un darīja vēl daudz ko citu. Vasaras nometni atbalstīja pašvaldība, skolotāji šoreiz darbojās kā brīvprātīgie. Mums bija arī 5 fantastiski palīgi – brīvprātīgie jaunieši. Bērni pēc tam rakstīja vēstules, ka grib nometnes turpinājumu un vai tiešām šovasar vairs nebūs nometnes. Vai ziniet, kas bija visforšākais? Turpināt lasīt…

Paaudžu tuvināšanās Briežuciemā

2ritenbrLaikā kad vasara  pie mums ir pašā pilnbriedā, pļavās pie mājas smaržo vīgriezes un madaras, puķu dobēs beidzot zied lilijas., un naktīs mājā  pa atvērtajiem logiem ne lūgta, ne aicināta, bet fantastiski reibinoša nāk iekšā tikko pļauta un mazliet saulē apžuvuša siena smarža, jūnija sākumā Briežuciemā ir uzsākusi darbu Mobilā jauniešu brigāde – Briežuciema jaunieši ar velosipēdiem brauc pie pagasta vientuļajiem senioriem un palīdz ikdienas darbos. Projekta finansiālie atbalstītāji – Borisa un Ināras Teterevu fonds un Balvu novada pašvaldība (!), kura ir piešķīrusi idejas realizēšanai gandrīz 800 eiro! Un sakiet vēl, ka pašvaldība neatbalsta biedrības – tā nav! Divu vasaru garumā 12 jauniešiem būs iespēja nopelnīt mazliet naudas, palīdzot pensionāriem. Idejas patiesais mērķis gan ir dialoga veicināšana starp paaudzēm. Turpināt lasīt…

Mums pašiem sevi ir jāiezīmē pasaules kartē

parlamNo 3. līdz 5. jūnijam mazā, šarmantā un drosmīgā pilsētiņā Līgatnē pulcējās vairāki simti cilvēki, lai 2. Latvijas lauku kopienu parlamentā diskutētu par tēmu „Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Svētku uzrunā Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins atzina, ka Līgatne parlamenta viesu uzņemšanai gatavojas visu gadu. Līgatnē pulcējās gandrīz 300 lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.  Turpināt lasīt…

Siržu zvanu tikšanās Briežuciema skolas 105 jubilejā

direktori„Tu esi zvans, es esmu zvans…. Jūs esat zvaniņi, bet vai mēs kopā skanam ? Skanēsim tikai tad, kad viens otram pieskarsimies. Atdosim savu skaņu vibrāciju, cita skaņu uztversim, pārskaņosimies un saskaņosimies. Un tad laidīsim priekā skanēt pasaulē. Un kļūsim liels kopīgs orķestris”. Ar tik skanīgiem vārdiem Briežuciema pamatskolas 105 gadu jubilejas koncertu 30.maijā atklāja pasākuma vadītāji – skolas absolvente un Briežuciema kultūras dzīves vadītāja Zita Mežale un Briežuciema pamatskolas direktors Aigars Keišs. Turpināt lasīt…

Čehija kā piedzīvojums un iespēja lepoties ar mūsu skolotājiem

Cehija3Tikko ir izskanējis Eirovīzijas konkurss. Jā, uzvarēja simpātiskais zviedrs, bet manu uzmanību pievērsa Čehijas pārstāvji, un tam manā gadījumā ir savi iemesli. Tieši pirms mēneša pabiju Čehijā un iepazinu ļoti sakopto Blansko pilsētiņu, kur notika starptautiska konference, kuras galvenā tēma bija mūžizglītība. Ceļš uz Čehiju bija garš un ļoti daudzveidīgs: ar autobusu uz Tallinu, no Tallinas ar lidmašīnu uz Austriju – Vīni, no Vīnes ar ĻOOOTI komfortablu vilcienu uz Brno Čehijā un no Brno uz Blansko ar vilcienu, kurā es pirmoreiz sēdēju kupejā. Turpināt lasīt…

Smaržīgi darbīgi audzelīgais pavasaris Briežuciemā

ievasBriežuciemā līst lietus, un viss, viss smaržo pēc ievām. Tik reibinoša un pavasara sajūtu pilna pēkšņi  ir kļuvusi pasaule… Man ir arī daudz labu jaunumu par Briežuciema ļaudīm un notikumiem. Pirmkārt, šonedēļ bijām Rīgā – Borisa un Ināras Teterevu fondā parakstījām līgumu par jaunas iniciatīvas uzsākšanu Briežuciemā. Patiesībā, divu iniciatīvu: šovasar pie mums darbību uzsāks Mobilā riteņbraucēju brigāde, t.i. Briežuciema jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem ikdienā brauks pie vientuļajiem pensionāriem un palīdzēs viņiem ikdienas darbos. Savukārt biedrība „Saulessvece” slēgs ar jauniešiem līgumus, lai varētu oficiāli samaksāt par darbu. Savedot kopā divas fantastiskas paaudzes, tiks veicināta līdzcietība, empātija un izpratne. Turpināt lasīt…

Labie darbi un kukaiņu mājiņas Briežuciemā

apr42015. gada februārī Latvijas Vides aizsardzības fonds sadarbībā ar Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV” izsludināja projektu konkursu “Es varu būt zaļš”, kas informēs par iespējām dzīvot “zaļāk” un videi draudzīgāk. Dalībai raidījumā varēja pieteikties visi Latvijas 1. – 12. klašu skolēni. Konkursa pieteikumā brīvā formā bija jānorāda idejas apraksts – ar kādu labo darbu un radošām idejām skolēni kopā ar klases audzinātāju palīdzēs uzlabot vides stāvokli Latvijā, piemēram, vācot makulatūru, stādot jaunus kokus, taisot putnu būrus, savācot atkritumus kādā konkrētā vietā u. tml. Konkursa mērķis – iedvesmot citus jauniešus rīkoties līdzīgi. Konkursa kārtībā tika izvēlētas 7 klases, kuru iesniegtās idejas raidījumu cikla veidotājiem šķita videi vērtīgākas un radošākas, un te nu nāk labā ziņa: starp šīm 7 klasēm gandrīz sešdesmit klašu konkurencē tika izvēlēta arī Briežuciema pamatskolas 7. klase, kuras ideja bija parādīt, kā tiek izgatavotas un iedzīvinātas piemājas vai augļu dārzos kukaiņu mājiņas. Turpināt lasīt…

Pašu gatavota mīļuma ballīte Briežuciemā

Valentindiena-kopbilde-DSC_0752Piektdien pēc mācību stundām  Briežuciema pamatskolā notika Valentīndienai veltīta ballīte. Pasākumā piedalījās visi, visi – sākot no sagatavošanas grupiņas knēveļiem līdz pat 9. klases skolēniem un, protams, skolotājiem. Lai gan Valentīndiena vienmēr Latvijā bijusi karstu diskusiju objekts, esam pārliecināti, ka labu, gaišu un pozitīvi tendētu svētku nekad nav par daudz. It īpaši, ja piedomājam pie satura un pie atziņas, ka jebkurā pasākumā un notikumā var ietvert daudz pamācošu lietu un zināšanu. Turpināt lasīt…